Casino Mirald

LocationKiev, Ukraine
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Casino Mirald

All
DateTournamentEvents
Oct 11 - 13, 2002Mirald Poker Nights1
Jul 24 - 27, 2003Kiev Summer Festival4
Jun 24 - 27, 2004Summer Poker Weekend in Kiev4
May 21 - 23, 2009Kiev Poker Open3
Mar 7 - 14, 2010Russian Poker Tour - Kiev10
May 10 - 16, 2010Kiev Poker Open 20109
Sep 26 - Oct 5, 2010Russian Poker Tour - Kiev14
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT)1

Results at Casino Mirald

GPI Leaderboard

All time money list

#1Sharonov Sergey$122,700
#2Nikolay Kurakin$100,000
#3Andrey Osipov$71,800
#4Mark Vronsky$70,600
#5Taymuraz Bagaev$60,200
#6Alexander Dovzhenko$53,924
#7Andrey Saenko$50,015
#8Dmitry Klemeshev$41,025
#9Vazha Kometiani$38,894
#10Vitaliy Volov$34,580
#11Konstantin Tolokno$33,200
#12Bogdan Kozhokar$31,900
#13Ivan Demidov$31,600
#14Andrey Mamonov$30,300
#15Oleh Okhotski$29,000
#16Konstantin Streletskiy$28,500
#17Andrey Naumenko$27,135
#18Boris Chirich$25,380
#19Vyacheslav Igin$24,005
#20Sergey Pershin$22,688
#21Shevket Usamanov$21,700
#22Pavel Kuznetsov$20,430
#23Denis Kipnis$18,700
#24Oleg Okhotsky$16,580
#25Tolga Kilich$15,300
#26Sergey Ivanov$14,900
#27Roman Zadavysvichko$14,680
#28Kirill Zakharov$12,965
#29Sergey Matveev$12,680
#30Anatoliy Shvarts$12,440
#31Mikhail Surin$12,310
#32Nikita Bochkin$12,020
#33Ivan Sheptytskyi$11,900
#34Eugeniy Soshin$11,900
#35Sergey Baburin$11,900
#36Anton Smirnov$10,955
#37Maksim Malakhov$10,650
#38Maxim Panyak$10,600
#39Leonid Khinchuk$10,080
#40Eduard Dombovsky$9,485
#41Andrey Zaichenko$9,130
#42Sergey Rybachenko$9,000
#43Artur Kolotilin$8,990
#44Andrey Dorozhkin$8,537
#45Vartan Manucharyan$8,427
#46Alexander Zadorojnyi$8,320
#47Sergey Tikhonov$8,100
#48Boris Gelman$7,905
#49Tatiana Nikitina$7,752
#50Stanislav Anasovskiy$7,630
Sharonov Sergey photo
#206611 Score: 0.48 pts
HometownRussia
All Time Money$215,341
All Time Money in this casino$122,700
DateTournamentEarningsGPI
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$122,700 
Nikolay Kurakin photo
#32447 Score: 8.62 pts
HometownRussia
All Time Money$113,886
All Time Money in this casino$100,000
DateTournamentEarningsGPI
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$100,000 
Andrey Osipov photo
#176470 Score: 15.82 pts
HometownRussia
All Time Money$111,896
All Time Money in this casino$71,800
DateTournamentEarningsGPI
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$71,800 
Mark Vronsky photo
#203704 Score: 8.58 pts
HometownRussia
All Time Money$207,335
All Time Money in this casino$70,600
DateTournamentEarningsGPI
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$70,600 
Taymuraz Bagaev photo
HometownRussia
All Time Money$60,200
All Time Money in this casino$60,200
DateTournamentEarningsGPI
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$60,200 
Alexander Dovzhenko photo
#1330 Score: 1,072.04 pts
HometownUkraine
All Time Money$2,451,431
All Time Money in this casino$53,924
DateTournamentEarningsGPI
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$51,700 
Jun 27, 2004Summer Poker Weekend in Kiev No Limit Hold'em$853 
Jun 26, 2004Summer Poker Weekend in Kiev Pot Limit Omaha$1,371 
Andrey Saenko photo
#69154 Score: 17.54 pts
HometownRussia
All Time Money$154,857
All Time Money in this casino$50,015
DateTournamentEarningsGPI
Oct 4, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Knockout$5,885 
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$41,600 
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$2,530 
Dmitry Klemeshev photo
#52462 Score: 21.41 pts
HometownRussia
All Time Money$224,695
All Time Money in this casino$41,025
DateTournamentEarningsGPI
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$40,400 
Mar 10, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Bounty$625 
Vazha Kometiani photo
#39366 Score: 131.83 pts
HometownGeorgia
All Time Money$148,518
All Time Money in this casino$38,894
DateTournamentEarningsGPI
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT) No Limit Hold'em Main Event30,000 
Vitaliy Volov photo
#18190 Score: 257.90 pts
HometownRussia
All Time Money$213,892
All Time Money in this casino$34,580
DateTournamentEarningsGPI
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$19,580 
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - VIP Event$15,000 
Konstantin Tolokno photo
#156583 Score: 20.52 pts
HometownRussia
All Time Money$700,108
All Time Money in this casino$33,200
DateTournamentEarningsGPI
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$33,200 
Bogdan Kozhokar photo
#26236 Score: 15.74 pts
HometownUkraine
All Time Money$31,900
All Time Money in this casino$31,900
DateTournamentEarningsGPI
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - VIP Event$31,900 
Ivan Demidov photo
#33286 Score: 154.60 pts
AgeJan 1, 1981 (38 years old)
HometownRussia
All Time Money$6,900,800
All Time Money in this casino$31,600
DateTournamentEarningsGPI
May 23, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em$13,600 
May 22, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$18,000 
Andrey Mamonov photo
#32559 Score: 7.00 pts
HometownRussia
All Time Money$30,300
All Time Money in this casino$30,300
DateTournamentEarningsGPI
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$30,300 
Oleh Okhotski photo
#4203 Score: 641.67 pts
HometownUkraine
All Time Money$960,686
All Time Money in this casino$29,000
DateTournamentEarningsGPI
May 22, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$29,000 
Konstantin Streletskiy photo
#69833 Score: 17.30 pts
HometownRussia
All Time Money$328,606
All Time Money in this casino$28,500
DateTournamentEarningsGPI
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$28,500 
Andrey Naumenko photo
#31046 Score: 10.05 pts
HometownRussia
All Time Money$31,695
All Time Money in this casino$27,135
DateTournamentEarningsGPI
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$4,560 
Mar 9, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$22,575 
Boris Chirich photo
#32944 Score: 6.61 pts
HometownUkraine
All Time Money$25,380
All Time Money in this casino$25,380
DateTournamentEarningsGPI
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$25,380 
Vyacheslav Igin photo
#11621 Score: 356.60 pts
HometownRussia
All Time Money$553,684
All Time Money in this casino$24,005
DateTournamentEarningsGPI
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$23,050 
Mar 9, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$955 
Sergey Pershin photo
#250642 Score: 3.17 pts
All Time Money$23,533
All Time Money in this casino$22,688
DateTournamentEarningsGPI
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT) No Limit Hold'em Main Event17,500 
Shevket Usamanov photo
#144286 Score: 1.98 pts
HometownUkraine
All Time Money$42,875
All Time Money in this casino$21,700
DateTournamentEarningsGPI
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - VIP Event$21,700 
Pavel Kuznetsov photo
#38813 Score: 133.72 pts
HometownRussia
All Time Money$32,036
All Time Money in this casino$20,430
DateTournamentEarningsGPI
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$20,430 
Denis Kipnis photo
#156513 Score: 23.31 pts
HometownRussia
All Time Money$269,634
All Time Money in this casino$18,700
DateTournamentEarningsGPI
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$18,700 
Oleg Okhotsky photo
#33590 Score: 6.03 pts
HometownUkraine
All Time Money$16,580
All Time Money in this casino$16,580
DateTournamentEarningsGPI
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$16,580 
Tolga Kilich photo
HometownTurkey
All Time Money$15,300
All Time Money in this casino$15,300
DateTournamentEarningsGPI
May 22, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$15,300 
Sergey Ivanov photo
#90609 Score: 52.63 pts
HometownRussia
All Time Money$43,058
All Time Money in this casino$14,900
DateTournamentEarningsGPI
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$14,900 
Roman Zadavysvichko photo
#167042 Score: 19.02 pts
HometownUkraine
All Time Money$53,412
All Time Money in this casino$14,680
DateTournamentEarningsGPI
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$14,680 
Kirill Zakharov photo
#212965 Score: 7.17 pts
All Time Money$15,444
All Time Money in this casino$12,965
DateTournamentEarningsGPI
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT) No Limit Hold'em Main Event10,000 
Sergey Matveev photo
#145710 Score: 27.39 pts
HometownRussia
All Time Money$31,901
All Time Money in this casino$12,680
DateTournamentEarningsGPI
Mar 10, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Bounty$12,680 
Anatoliy Shvarts photo
#78090 Score: 11.65 pts
HometownRussia
All Time Money$26,243
All Time Money in this casino$12,440
DateTournamentEarningsGPI
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$12,440 
Mikhail Surin photo
#6893 Score: 493.33 pts
HometownRussia
All Time Money$219,930
All Time Money in this casino$12,310
DateTournamentEarningsGPI
Oct 2, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max$12,310 
Nikita Bochkin photo
#684 Score: 1,370.19 pts
HometownRussia
All Time Money$271,522
All Time Money in this casino$12,020
DateTournamentEarningsGPI
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$12,020 
Ivan Sheptytskyi photo
#10361 Score: 383.90 pts
HometownUkraine
All Time Money$298,477
All Time Money in this casino$11,900
DateTournamentEarningsGPI
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$11,900 
Eugeniy Soshin photo
#77693 Score: 8.84 pts
HometownUkraine
All Time Money$18,072
All Time Money in this casino$11,900
DateTournamentEarningsGPI
May 22, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$11,900 
Sergey Baburin photo
#6161 Score: 527.09 pts
HometownRussia
All Time Money$250,494
All Time Money in this casino$11,900
DateTournamentEarningsGPI
Mar 9, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$11,900 
Anton Smirnov photo
#5405 Score: 566.03 pts
HometownRussia
All Time Money$395,843
All Time Money in this casino$10,955
DateTournamentEarningsGPI
Mar 14, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$10,955 
Maksim Malakhov photo
#203078 Score: 9.26 pts
HometownRussia
All Time Money$13,154
All Time Money in this casino$10,650
DateTournamentEarningsGPI
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$10,650 
Maxim Panyak photo
#517 Score: 1,519.56 pts
HometownRussia
All Time Money$1,493,030
All Time Money in this casino$10,600
DateTournamentEarningsGPI
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - VIP Event$10,600 
Leonid Khinchuk photo
#244078 Score: 3.34 pts
HometownRussia
All Time Money$39,364
All Time Money in this casino$10,080
DateTournamentEarningsGPI
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$10,080 
Eduard Dombovsky photo
#29179 Score: 174.41 pts
HometownUkraine
All Time Money$33,501
All Time Money in this casino$9,485
DateTournamentEarningsGPI
Oct 2, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max$5,755 
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$3,730 
Andrey Zaichenko photo
#1773 Score: 946.38 pts
HometownRussia
All Time Money$3,257,529
All Time Money in this casino$9,130
DateTournamentEarningsGPI
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$9,130 
Sergey Rybachenko photo
#36401 Score: 142.14 pts
HometownRussia
All Time Money$1,434,752
All Time Money in this casino$9,000
DateTournamentEarningsGPI
May 23, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em$9,000 
Artur Kolotilin photo
#146517 Score: 4.76 pts
HometownRussia
All Time Money$10,542
All Time Money in this casino$8,990
DateTournamentEarningsGPI
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT) No Limit Hold'em Main Event540 
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$8,290 
Andrey Dorozhkin photo
#75110 Score: 10.09 pts
HometownRussia
All Time Money$32,287
All Time Money in this casino$8,537
DateTournamentEarningsGPI
Oct 2, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max$8,537 
Vartan Manucharyan photo
#8227 Score: 444.34 pts
HometownRussia
All Time Money$82,626
All Time Money in this casino$8,427
DateTournamentEarningsGPI
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT) No Limit Hold'em Main Event6,500 
Alexander Zadorojnyi photo
HometownRussia
All Time Money$8,320
All Time Money in this casino$8,320
DateTournamentEarningsGPI
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$8,320 
Sergey Tikhonov photo
#5256 Score: 573.99 pts
HometownRussia
All Time Money$349,043
All Time Money in this casino$8,100
DateTournamentEarningsGPI
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - VIP Event$8,100 
Boris Gelman photo
#215019 Score: 7.29 pts
HometownUkraine
All Time Money$8,217
All Time Money in this casino$7,905
DateTournamentEarningsGPI
Oct 5, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max$910 
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$2,550 
Mar 9, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$4,445 
Tatiana Nikitina photo
#151386 Score: 25.54 pts
HometownRussia
All Time Money$77,771
All Time Money in this casino$7,752
DateTournamentEarningsGPI
Oct 1, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Knockout$7,752 
Stanislav Anasovskiy photo
#199301 Score: 0.61 pts
HometownRussia
All Time Money$20,806
All Time Money in this casino$7,630
DateTournamentEarningsGPI
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$5,750 
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$1,880