Casino Mirald

LocationKiev, Ukraine
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Casino Mirald

All
DateTournamentEvents
Oct 11 - 13, 2002Mirald Poker Nights1
Jul 24 - 27, 2003Kiev Summer Festival4
Jun 24 - 27, 2004Summer Poker Weekend in Kiev4
May 21 - 23, 2009Kiev Poker Open3
Mar 7 - 14, 2010Russian Poker Tour - Kiev10
May 10 - 16, 2010Kiev Poker Open 20109
Sep 26 - Oct 5, 2010Russian Poker Tour - Kiev14
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT)1

Results at Casino Mirald

GPI Leaderboard

All time money list

#1Sharonov Sergey$122,700
#2Nikolay Kurakin$100,000
#3Andrey Osipov$71,800
#4Mark Vronsky$70,600
#5Taymuraz Bagaev$60,200
#6Alexander Dovzhenko$53,924
#7Andrey Saenko$50,015
#8Dmitry Klemeshev$41,025
#9Vazha Kometiani$38,894
#10Vitaliy Volov$34,580
#11Konstantin Tolokno$33,200
#12Bogdan Kozhokar$31,900
#13Ivan Demidov$31,600
#14Andrey Mamonov$30,300
#15Oleh Okhotski$29,000
#16Konstantin Streletskiy$28,500
#17Andrey Naumenko$27,135
#18Boris Chirich$25,380
#19Vyacheslav Igin$24,005
#20Sergey Pershin$22,688
#21Shevket Usamanov$21,700
#22Pavel Kuznetsov$20,430
#23Denis Kipnis$18,700
#24Oleg Okhotsky$16,580
#25Tolga Kilich$15,300
#26Sergey Ivanov$14,900
#27Roman Zadavysvichko$14,680
#28Kirill Zakharov$12,965
#29Sergey Matveev$12,680
#30Anatoliy Shvarts$12,440
#31Mikhail Surin$12,310
#32Nikita Bochkin$12,020
#33Sergey Baburin$11,900
#34Ivan Sheptytskyi$11,900
#35Eugeniy Soshin$11,900
#36Anton Smirnov$10,955
#37Maksim Malakhov$10,650
#38Maxim Panyak$10,600
#39Leonid Khinchuk$10,080
#40Eduard Dombovsky$9,485
#41Andrey Zaichenko$9,130
#42Sergey Rybachenko$9,000
#43Artur Kolotilin$8,990
#44Andrey Dorozhkin$8,537
#45Vartan Manucharyan$8,427
#46Alexander Zadorojnyi$8,320
#47Sergey Tikhonov$8,100
#48Boris Gelman$7,905
#49Tatiana Nikitina$7,752
#50Stanislav Anasovskiy$7,630
Sharonov Sergey photo
#114001 Score: 39.32 pts
HometownRussia
All Time Money$216,771
All Time Money in this casino$122,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$122,700  
Nikolay Kurakin photo
#32447 Score: 8.62 pts
HometownRussia
All Time Money$113,886
All Time Money in this casino$100,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$100,000  
Andrey Osipov photo
#80829 Score: 62.20 pts
HometownRussia
All Time Money$113,540
All Time Money in this casino$71,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$71,800  
Mark Vronsky photo
#203704 Score: 8.58 pts
HometownRussia
All Time Money$207,335
All Time Money in this casino$70,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$70,600  
Taymuraz Bagaev photo
HometownRussia
All Time Money$60,200
All Time Money in this casino$60,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$60,200  
Alexander Dovzhenko photo
#1465 Score: 1,070.19 pts
HometownUkraine
All Time Money$2,522,743
All Time Money in this casino$53,924
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$51,700  
Jun 27, 2004Summer Poker Weekend in Kiev No Limit Hold'em$853  
Jun 26, 2004Summer Poker Weekend in Kiev Pot Limit Omaha$1,371  
Andrey Saenko photo
#69154 Score: 17.54 pts
HometownRussia
All Time Money$154,857
All Time Money in this casino$50,015
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Oct 4, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Knockout$5,885  
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$41,600  
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$2,530  
Dmitry Klemeshev photo
#52462 Score: 21.41 pts
HometownRussia
All Time Money$224,695
All Time Money in this casino$41,025
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$40,400  
Mar 10, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Bounty$625  
Vazha Kometiani photo
#6221 Score: 533.17 pts
HometownGeorgia
All Time Money$191,068
All Time Money in this casino$38,894
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT) No Limit Hold'em Main Event30,000  
Vitaliy Volov photo
#34267 Score: 153.09 pts
HometownRussia
All Time Money$213,892
All Time Money in this casino$34,580
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$19,580  
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - VIP Event$15,000  
Konstantin Tolokno photo
#156583 Score: 20.52 pts
HometownRussia
All Time Money$700,108
All Time Money in this casino$33,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$33,200  
Bogdan Kozhokar photo
#26236 Score: 15.74 pts
HometownUkraine
All Time Money$31,900
All Time Money in this casino$31,900
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - VIP Event$31,900  
Ivan Demidov photo
#33917 Score: 154.60 pts
AgeJan 1, 1981 (38 years old)
HometownRussia
All Time Money$6,900,800
All Time Money in this casino$31,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
May 23, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em$13,600  
May 22, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$18,000  
Andrey Mamonov photo
#32559 Score: 7.00 pts
HometownRussia
All Time Money$30,300
All Time Money in this casino$30,300
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$30,300  
Oleh Okhotski photo
#8192 Score: 453.94 pts
HometownUkraine
All Time Money$960,686
All Time Money in this casino$29,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
May 22, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$29,000  
Konstantin Streletskiy photo
#69833 Score: 17.30 pts
HometownRussia
All Time Money$328,606
All Time Money in this casino$28,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$28,500  
Andrey Naumenko photo
#31046 Score: 10.05 pts
HometownRussia
All Time Money$31,695
All Time Money in this casino$27,135
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$4,560  
Mar 9, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$22,575  
Boris Chirich photo
#32944 Score: 6.61 pts
HometownUkraine
All Time Money$25,380
All Time Money in this casino$25,380
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$25,380  
Vyacheslav Igin photo
#23491 Score: 213.87 pts
HometownRussia
All Time Money$553,684
All Time Money in this casino$24,005
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$23,050  
Mar 9, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$955  
Sergey Pershin photo
#250642 Score: 3.17 pts
All Time Money$23,533
All Time Money in this casino$22,688
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT) No Limit Hold'em Main Event17,500  
Shevket Usamanov photo
#144286 Score: 1.98 pts
HometownUkraine
All Time Money$42,875
All Time Money in this casino$21,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - VIP Event$21,700  
Pavel Kuznetsov photo
#50585 Score: 104.94 pts
HometownRussia
All Time Money$33,841
All Time Money in this casino$20,430
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$20,430  
Denis Kipnis photo
#156513 Score: 23.31 pts
HometownRussia
All Time Money$269,634
All Time Money in this casino$18,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$18,700  
Oleg Okhotsky photo
#33590 Score: 6.03 pts
HometownUkraine
All Time Money$16,580
All Time Money in this casino$16,580
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$16,580  
Tolga Kilich photo
HometownTurkey
All Time Money$15,300
All Time Money in this casino$15,300
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
May 22, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$15,300  
Sergey Ivanov photo
#148893 Score: 26.82 pts
HometownRussia
All Time Money$43,058
All Time Money in this casino$14,900
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$14,900  
Roman Zadavysvichko photo
#201235 Score: 10.14 pts
HometownUkraine
All Time Money$53,412
All Time Money in this casino$14,680
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$14,680  
Kirill Zakharov photo
#212965 Score: 7.17 pts
All Time Money$15,444
All Time Money in this casino$12,965
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT) No Limit Hold'em Main Event10,000  
Sergey Matveev photo
#216763 Score: 7.25 pts
HometownRussia
All Time Money$31,901
All Time Money in this casino$12,680
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 10, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Bounty$12,680  
Anatoliy Shvarts photo
#128331 Score: 33.97 pts
HometownRussia
All Time Money$26,863
All Time Money in this casino$12,440
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$12,440  
Mikhail Surin photo
#14089 Score: 317.53 pts
HometownRussia
All Time Money$219,930
All Time Money in this casino$12,310
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Oct 2, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max$12,310  
Nikita Bochkin photo
#396 Score: 1,728.87 pts
HometownRussia
All Time Money$338,872
All Time Money in this casino$12,020
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$12,020  
Sergey Baburin photo
#1550 Score: 1,046.79 pts
HometownRussia
All Time Money$294,664
All Time Money in this casino$11,900
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 9, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$11,900  
Ivan Sheptytskyi photo
#22997 Score: 217.45 pts
HometownUkraine
All Time Money$299,976
All Time Money in this casino$11,900
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$11,900  
Eugeniy Soshin photo
#120180 Score: 36.71 pts
HometownUkraine
All Time Money$18,493
All Time Money in this casino$11,900
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
May 22, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$11,900  
Anton Smirnov photo
#3904 Score: 682.03 pts
HometownRussia
All Time Money$401,474
All Time Money in this casino$10,955
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 14, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$10,955  
Maksim Malakhov photo
#203157 Score: 9.26 pts
HometownRussia
All Time Money$13,154
All Time Money in this casino$10,650
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$10,650  
Maxim Panyak photo
#665 Score: 1,451.97 pts
HometownRussia
All Time Money$1,512,847
All Time Money in this casino$10,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - VIP Event$10,600  
Leonid Khinchuk photo
#244078 Score: 3.34 pts
HometownRussia
All Time Money$39,364
All Time Money in this casino$10,080
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$10,080  
Eduard Dombovsky photo
#56851 Score: 93.02 pts
HometownUkraine
All Time Money$33,500
All Time Money in this casino$9,485
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Oct 2, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max$5,755  
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$3,730  
Andrey Zaichenko photo
#429 Score: 1,679.92 pts
HometownRussia
All Time Money$3,343,582
All Time Money in this casino$9,130
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$9,130  
Sergey Rybachenko photo
#35279 Score: 148.94 pts
HometownRussia
All Time Money$1,439,772
All Time Money in this casino$9,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
May 23, 2009Kiev Poker Open No Limit Hold'em$9,000  
Artur Kolotilin photo
#146517 Score: 4.76 pts
HometownRussia
All Time Money$10,542
All Time Money in this casino$8,990
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT) No Limit Hold'em Main Event540  
Mar 11, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$8,290  
Andrey Dorozhkin photo
#75110 Score: 10.09 pts
HometownRussia
All Time Money$32,287
All Time Money in this casino$8,537
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Oct 2, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max$8,537  
Vartan Manucharyan photo
#5956 Score: 547.78 pts
HometownRussia
All Time Money$89,161
All Time Money in this casino$8,427
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 26 - 27, 2013Synchro Poker Tour (SPT) No Limit Hold'em Main Event6,500  
Alexander Zadorojnyi photo
HometownRussia
All Time Money$8,320
All Time Money in this casino$8,320
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$8,320  
Sergey Tikhonov photo
#9932 Score: 403.36 pts
HometownRussia
All Time Money$349,043
All Time Money in this casino$8,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 13, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - VIP Event$8,100  
Boris Gelman photo
#216471 Score: 7.29 pts
HometownUkraine
All Time Money$8,217
All Time Money in this casino$7,905
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Oct 5, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max$910  
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$2,550  
Mar 9, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em$4,445  
Tatiana Nikitina photo
#169428 Score: 18.70 pts
HometownRussia
All Time Money$77,771
All Time Money in this casino$7,752
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Oct 1, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Knockout$7,752  
Stanislav Anasovskiy photo
#199301 Score: 0.61 pts
HometownRussia
All Time Money$20,806
All Time Money in this casino$7,630
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Sep 30 - Oct 3, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Main Event$5,750  
Sep 27 - 30, 2010Russian Poker Tour - Kiev No Limit Hold'em - Grand Event$1,880