Howard Johnson Resort Sanya Bay

LocationSanya Bay, Ha, China
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Howard Johnson Resort Sanya Bay

2017
2016
2015
DateTournamentEvents
Aug 24 - 31, 20172017 CPG China Championships9
DateTournamentEvents
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships6
DateTournamentEvents
Aug 21 - 28, 20152015 CPG China Championships Sanya4

Results at Howard Johnson Resort Sanya Bay

GPI Leaderboard

All time money list

#1Tiezheng Zhao$300,387
#2Lin Zhi$297,005
#3Xuan Tan$281,185
#4Canlin Chen$172,722
#5Zhiqiang Qian$162,000
#6Xiaofei Wan$148,403
#7Weizhou Zha$126,004
#8Yongbo Guan$120,155
#9Jia Wang$109,350
#10Hui Dong$96,068
#11Li Xu$90,309
#12Dong Sheng Peng$90,116
#13Yong Qiang Huang$82,612
#14Xin He$67,587
#15Shibin Zhang$67,500
#16Guanyi Li$64,558
#17Guan Zheng$62,485
#18Xiu Tian$58,541
#19Jun Ma$53,322
#20Jianyi Shao$52,567
#21Lifan Zhang$51,000
#22Guohua Li$42,054
#23Yong Jie Qin$39,000
#24Gao Wenling$38,267
#25Chen Wang$35,929
#26Te Mai$33,042
#27Guang Yong Hu$32,768
#28Chen Hao$31,522
#29Hongjun Zhang$30,000
#30Hai Yan Lu$25,832
#31Dong Zhang$25,532
#32Chao He Wang$25,500
#33Huang Xiongwei$24,452
#34Zheng Yu$21,027
#35Shaoming Li$21,027
#36Feng Shao$19,768
#37Mo Yongwei$19,500
#38Dian Lei Zhang$19,500
#39Xueming Jiang$19,500
#40Chi Zhang$18,745
#41Lida Xu$18,745
#42Xinan Ye$18,474
#43Jiuyang Liu$18,313
#44Sun Fei$17,958
#45Jingchun Hu$17,272
#46Sheng Wang$17,272
#47Xiao Wu$17,272
#48Dahong Lin$16,800
#49Michael Huang$16,800
#50Shaopo Liu$15,905
Tiezheng Zhao photo
#14380 Score: 302.20 pts
All Time Money$300,387
All Time Money in this casino$300,387
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥2,000,000302.20 pts 
Lin Zhi photo
#5587 Score: 542.18 pts
HometownChina
All Time Money$386,994
All Time Money in this casino$297,005
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥30,00092.95 pts 
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$292,50086.47 pts 
Xuan Tan photo
#17836 Score: 257.92 pts
HometownWuhan, China
ResidenceShenzen, China
All Time Money$392,690
All Time Money in this casino$281,185
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥1,800,00011.74 pts 
Canlin Chen photo
#511 Score: 1,528.04 pts
HometownChina
All Time Money$654,209
All Time Money in this casino$172,722
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥1,150,000258.51 pts 
Zhiqiang Qian photo
#4364 Score: 611.94 pts
HometownChina
All Time Money$512,211
All Time Money in this casino$162,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$162,00074.47 pts 
Xiaofei Wan photo
#172645 Score: 16.42 pts
All Time Money$166,930
All Time Money in this casino$148,403
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥950,00010.05 pts 
Weizhou Zha photo
#1674 Score: 959.66 pts
HometownChina
All Time Money$213,979
All Time Money in this casino$126,004
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥40,00090.45 pts 
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$120,00067.55 pts 
Yongbo Guan photo
#20265 Score: 233.46 pts
All Time Money$124,681
All Time Money in this casino$120,155
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥800,000233.46 pts 
Jia Wang photo
#44974 Score: 114.90 pts
All Time Money$129,953
All Time Money in this casino$109,350
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥700,0009.09 pts 
Hui Dong photo
#18104 Score: 255.10 pts
All Time Money$99,852
All Time Money in this casino$96,068
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥640,000210.24 pts 
Li Xu photo
#17813 Score: 258.13 pts
All Time Money$99,218
All Time Money in this casino$90,309
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥30,00077.95 pts 
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥22,00077.95 pts 
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$82,50062.72 pts 
Dong Sheng Peng photo
#14427 Score: 301.65 pts
All Time Money$122,599
All Time Money in this casino$90,116
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥600,000216.02 pts 
Yong Qiang Huang photo
#25628 Score: 193.00 pts
All Time Money$115,086
All Time Money in this casino$82,612
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥30,00089.85 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥500,0008.41 pts 
Xin He photo
#10551 Score: 373.54 pts
All Time Money$79,447
All Time Money in this casino$67,587
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥450,000202.75 pts 
Shibin Zhang photo
#51391 Score: 100.15 pts
All Time Money$70,542
All Time Money in this casino$67,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$67,50059.03 pts 
Guanyi Li photo
#14003 Score: 308.20 pts
All Time Money$68,405
All Time Money in this casino$64,558
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥140,000153.77 pts 
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥290,000154.44 pts 
Guan Zheng photo
#106611 Score: 41.68 pts
All Time Money$76,290
All Time Money in this casino$62,485
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥400,0007.90 pts 
Xiu Tian photo
#28784 Score: 174.45 pts
All Time Money$58,541
All Time Money in this casino$58,541
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥390,000174.45 pts 
Jun Ma photo
#44167 Score: 117.09 pts
All Time Money$61,064
All Time Money in this casino$53,322
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥43,000109.60 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥300,0007.49 pts 
Jianyi Shao photo
#25763 Score: 192.10 pts
All Time Money$52,567
All Time Money in this casino$52,567
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥350,000192.10 pts 
Lifan Zhang photo
#77361 Score: 63.69 pts
All Time Money$51,375
All Time Money in this casino$51,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$51,00056.06 pts 
Guohua Li photo
#27214 Score: 183.25 pts
All Time Money$42,054
All Time Money in this casino$42,054
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥280,000183.25 pts 
Yong Jie Qin photo
#71287 Score: 70.03 pts
All Time Money$57,153
All Time Money in this casino$39,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$39,00053.59 pts 
Gao Wenling photo
#466 Score: 1,566.36 pts
HometownChina
All Time Money$440,899
All Time Money in this casino$38,267
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥160,000130.70 pts 
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$14,25040.25 pts 
Chen Wang photo
#71194 Score: 70.15 pts
HometownChina
All Time Money$305,546
All Time Money in this casino$35,929
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥230,0007.14 pts 
Te Mai photo
#23454 Score: 207.86 pts
All Time Money$36,590
All Time Money in this casino$33,042
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥220,000175.72 pts 
Guang Yong Hu photo
#92875 Score: 50.25 pts
All Time Money$75,127
All Time Money in this casino$32,768
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$4,65027.50 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥180,0006.85 pts 
Chen Hao photo
#2184 Score: 846.11 pts
All Time Money$497,622
All Time Money in this casino$31,522
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥210,000140.83 pts 
Hongjun Zhang photo
#27249 Score: 183.07 pts
All Time Money$44,570
All Time Money in this casino$30,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$30,00051.47 pts 
Hai Yan Lu photo
#62643 Score: 81.18 pts
All Time Money$27,245
All Time Money in this casino$25,832
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$2,40020.86 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥150,0006.60 pts 
Dong Zhang photo
#29828 Score: 169.20 pts
All Time Money$25,532
All Time Money in this casino$25,532
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥170,000169.20 pts 
Chao He Wang photo
#33974 Score: 150.55 pts
All Time Money$41,293
All Time Money in this casino$25,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$25,50049.64 pts 
Huang Xiongwei photo
#21030 Score: 226.79 pts
All Time Money$28,927
All Time Money in this casino$24,452
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥38,000103.80 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥120,0006.18 pts 
Zheng Yu photo
#1590 Score: 982.85 pts
HometownChina
All Time Money$161,546
All Time Money in this casino$21,027
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥140,000163.46 pts 
Shaoming Li photo
#5541 Score: 544.12 pts
HometownChina
All Time Money$95,558
All Time Money in this casino$21,027
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥140,000158.35 pts 
Feng Shao photo
#80218 Score: 60.85 pts
HometownCHI, China
All Time Money$42,014
All Time Money in this casino$19,768
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$16,80042.01 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥19,0003.11 pts 
Mo Yongwei photo
#25983 Score: 190.56 pts
HometownChina
All Time Money$194,215
All Time Money in this casino$19,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$19,50045.27 pts 
Dian Lei Zhang photo
#3154 Score: 714.54 pts
HometownChina
All Time Money$81,123
All Time Money in this casino$19,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$19,50048.02 pts 
Xueming Jiang photo
#98282 Score: 46.57 pts
All Time Money$19,500
All Time Money in this casino$19,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$19,50046.57 pts 
Chi Zhang photo
#183639 Score: 13.74 pts
HometownCHI, China
All Time Money$40,776
All Time Money in this casino$18,745
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥120,0006.38 pts 
Lida Xu photo
#164344 Score: 19.51 pts
All Time Money$20,244
All Time Money in this casino$18,745
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥120,0006.00 pts 
Xinan Ye photo
#53686 Score: 95.64 pts
All Time Money$19,853
All Time Money in this casino$18,474
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥19,00072.44 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥100,0005.84 pts 
Jiuyang Liu photo
#42083 Score: 122.75 pts
All Time Money$18,313
All Time Money in this casino$18,313
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥122,000122.75 pts 
Sun Fei photo
#12694 Score: 330.41 pts
All Time Money$71,556
All Time Money in this casino$17,958
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥40,00092.93 pts 
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$5,55031.41 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥41,0004.44 pts 
Jingchun Hu photo
#36056 Score: 142.37 pts
All Time Money$17,272
All Time Money in this casino$17,272
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥115,000142.37 pts 
Sheng Wang photo
#34219 Score: 149.62 pts
All Time Money$18,796
All Time Money in this casino$17,272
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥115,000149.62 pts 
Xiao Wu photo
#29117 Score: 172.82 pts
All Time Money$19,356
All Time Money in this casino$17,272
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥115,000145.84 pts 
Dahong Lin photo
#66457 Score: 75.96 pts
All Time Money$18,687
All Time Money in this casino$16,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$16,80044.09 pts 
Michael Huang photo
#104076 Score: 43.01 pts
All Time Money$16,800
All Time Money in this casino$16,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$16,80043.01 pts 
Shaopo Liu photo
#65453 Score: 77.27 pts
All Time Money$18,373
All Time Money in this casino$15,905
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$12,00038.72 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥25,0003.63 pts