Howard Johnson Resort Sanya Bay

LocationSanya Bay, Ha, China
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Howard Johnson Resort Sanya Bay

2017
2016
2015
DateTournamentEvents
Aug 24 - 31, 20172017 CPG China Championships9
DateTournamentEvents
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships6
DateTournamentEvents
Aug 21 - 28, 20152015 CPG China Championships Sanya4

Results at Howard Johnson Resort Sanya Bay

GPI Leaderboard

All time money list

#1Tiezheng Zhao$300,387
#2Lin Zhi$297,005
#3Xuan Tan$281,185
#4Canlin Chen$172,722
#5Zhiqiang Qian$162,000
#6Xiaofei Wan$148,403
#7Weizhou Zha$126,004
#8Yongbo Guan$120,155
#9Jia Wang$109,350
#10Hui Dong$96,068
#11Li Xu$90,309
#12Dong Sheng Peng$90,116
#13Yong Qiang Huang$82,612
#14Xin He$67,587
#15Shibin Zhang$67,500
#16Guanyi Li$64,558
#17Guan Zheng$62,485
#18Xiu Tian$58,541
#19Jun Ma$53,322
#20Jianyi Shao$52,567
#21Lifan Zhang$51,000
#22Guohua Li$42,054
#23Yong Jie Qin$39,000
#24Gao Wenling$38,267
#25Chen Wang$35,929
#26Te Mai$33,042
#27Guang Yong Hu$32,768
#28Chen Hao$31,522
#29Hongjun Zhang$30,000
#30Hai Yan Lu$25,832
#31Dong Zhang$25,532
#32Chao He Wang$25,500
#33Huang Xiongwei$24,452
#34Zheng Yu$21,027
#35Shaoming Li$21,027
#36Feng Shao$19,768
#37Dian Lei Zhang$19,500
#38Xueming Jiang$19,500
#39Mo Yongwei$19,500
#40Chi Zhang$18,745
#41Lida Xu$18,745
#42Xinan Ye$18,474
#43Jiuyang Liu$18,313
#44Sun Fei$17,958
#45Jingchun Hu$17,272
#46Sheng Wang$17,272
#47Xiao Wu$17,272
#48Dahong Lin$16,800
#49Michael Huang$16,800
#50Shaopo Liu$15,905
Tiezheng Zhao photo
#9139 Score: 402.93 pts
All Time Money$300,387
All Time Money in this casino$300,387
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥2,000,000402.93 pts 
Lin Zhi photo
#4035 Score: 624.90 pts
HometownChina
All Time Money$386,163
All Time Money in this casino$297,005
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥30,000123.93 pts 
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$292,500172.95 pts 
Xuan Tan photo
#11207 Score: 355.48 pts
HometownWuhan, China
ResidenceShenzen, China
All Time Money$392,690
All Time Money in this casino$281,185
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥1,800,00011.74 pts 
Canlin Chen photo
#286 Score: 1,759.79 pts
HometownChina
All Time Money$596,520
All Time Money in this casino$172,722
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥1,150,000344.68 pts 
Zhiqiang Qian photo
#4073 Score: 622.60 pts
HometownChina
All Time Money$507,356
All Time Money in this casino$162,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$162,000148.93 pts 
Xiaofei Wan photo
#172621 Score: 16.42 pts
All Time Money$166,930
All Time Money in this casino$148,403
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥950,00010.05 pts 
Weizhou Zha photo
#1188 Score: 1,078.68 pts
HometownChina
All Time Money$213,442
All Time Money in this casino$126,004
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥40,000120.60 pts 
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$120,000135.10 pts 
Yongbo Guan photo
#13640 Score: 311.28 pts
All Time Money$124,681
All Time Money in this casino$120,155
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥800,000311.28 pts 
Jia Wang photo
#29619 Score: 169.38 pts
All Time Money$129,953
All Time Money in this casino$109,350
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥700,0009.09 pts 
Hui Dong photo
#12808 Score: 325.19 pts
All Time Money$99,852
All Time Money in this casino$96,068
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥640,000280.33 pts 
Li Xu photo
#11408 Score: 351.20 pts
All Time Money$99,218
All Time Money in this casino$90,309
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥30,000103.93 pts 
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥22,000103.93 pts 
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$82,500125.44 pts 
Dong Sheng Peng photo
#7644 Score: 446.90 pts
All Time Money$122,599
All Time Money in this casino$90,116
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥600,000288.03 pts 
Yong Qiang Huang photo
#15526 Score: 284.54 pts
All Time Money$115,086
All Time Money in this casino$82,612
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥30,000119.80 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥500,0008.41 pts 
Xin He photo
#7428 Score: 454.25 pts
All Time Money$79,447
All Time Money in this casino$67,587
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥450,000270.33 pts 
Shibin Zhang photo
#31752 Score: 159.18 pts
All Time Money$70,542
All Time Money in this casino$67,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$67,500118.06 pts 
Guanyi Li photo
#8836 Score: 410.94 pts
All Time Money$68,405
All Time Money in this casino$64,558
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥140,000205.02 pts 
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥290,000205.91 pts 
Guan Zheng photo
#106642 Score: 41.68 pts
All Time Money$76,290
All Time Money in this casino$62,485
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥400,0007.90 pts 
Xiu Tian photo
#20207 Score: 232.60 pts
All Time Money$58,541
All Time Money in this casino$58,541
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥390,000232.60 pts 
Jun Ma photo
#33003 Score: 153.62 pts
All Time Money$61,064
All Time Money in this casino$53,322
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥43,000146.14 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥300,0007.49 pts 
Jianyi Shao photo
#17907 Score: 256.13 pts
All Time Money$52,567
All Time Money in this casino$52,567
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥350,000256.13 pts 
Lifan Zhang photo
#40347 Score: 127.39 pts
All Time Money$51,375
All Time Money in this casino$51,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$51,000112.12 pts 
Guohua Li photo
#18980 Score: 244.34 pts
All Time Money$42,054
All Time Money in this casino$42,054
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥280,000244.34 pts 
Yong Jie Qin photo
#41568 Score: 123.62 pts
All Time Money$57,153
All Time Money in this casino$39,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$39,000107.17 pts 
Gao Wenling photo
#1004 Score: 1,147.94 pts
HometownChina
All Time Money$199,869
All Time Money in this casino$38,267
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥160,000174.27 pts 
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$14,25080.50 pts 
Chen Wang photo
#71141 Score: 70.15 pts
HometownChina
All Time Money$305,546
All Time Money in this casino$35,929
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥230,0007.14 pts 
Te Mai photo
#14768 Score: 294.54 pts
All Time Money$36,590
All Time Money in this casino$33,042
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥220,000234.30 pts 
Guang Yong Hu photo
#51444 Score: 100.00 pts
All Time Money$75,127
All Time Money in this casino$32,768
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$4,65055.00 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥180,0006.85 pts 
Chen Hao photo
#1802 Score: 900.17 pts
All Time Money$497,622
All Time Money in this casino$31,522
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥210,000187.78 pts 
Hongjun Zhang photo
#15698 Score: 282.21 pts
All Time Money$44,570
All Time Money in this casino$30,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$30,000102.95 pts 
Hai Yan Lu photo
#50453 Score: 102.04 pts
All Time Money$27,245
All Time Money in this casino$25,832
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$2,40041.72 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥150,0006.60 pts 
Dong Zhang photo
#21001 Score: 225.60 pts
All Time Money$25,532
All Time Money in this casino$25,532
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥170,000225.60 pts 
Chao He Wang photo
#20756 Score: 227.75 pts
All Time Money$41,293
All Time Money in this casino$25,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$25,50099.27 pts 
Huang Xiongwei photo
#35352 Score: 144.58 pts
All Time Money$24,452
All Time Money in this casino$24,452
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥38,000138.40 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥120,0006.18 pts 
Zheng Yu photo
#1408 Score: 1,005.32 pts
HometownChina
All Time Money$151,667
All Time Money in this casino$21,027
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥140,000217.95 pts 
Shaoming Li photo
#3895 Score: 636.71 pts
HometownChina
All Time Money$93,832
All Time Money in this casino$21,027
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥140,000211.14 pts 
Feng Shao photo
#42790 Score: 120.24 pts
HometownCHI, China
All Time Money$42,015
All Time Money in this casino$19,768
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$16,80084.03 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥19,0003.11 pts 
Dian Lei Zhang photo
#2255 Score: 813.40 pts
HometownChina
All Time Money$68,758
All Time Money in this casino$19,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$19,50096.03 pts 
Xueming Jiang photo
#55142 Score: 93.14 pts
All Time Money$19,500
All Time Money in this casino$19,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$19,50093.14 pts 
Mo Yongwei photo
#17800 Score: 257.53 pts
All Time Money$191,980
All Time Money in this casino$19,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$19,50090.54 pts 
Chi Zhang photo
#183567 Score: 13.74 pts
HometownCHI, China
All Time Money$40,776
All Time Money in this casino$18,745
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥120,0006.38 pts 
Lida Xu photo
#128859 Score: 33.02 pts
All Time Money$20,244
All Time Money in this casino$18,745
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥120,0006.00 pts 
Xinan Ye photo
#37361 Score: 137.14 pts
All Time Money$19,853
All Time Money in this casino$18,474
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥19,00096.59 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥100,0005.84 pts 
Jiuyang Liu photo
#30795 Score: 163.66 pts
All Time Money$18,313
All Time Money in this casino$18,313
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥122,000163.66 pts 
Sun Fei photo
#25741 Score: 191.16 pts
All Time Money$25,370
All Time Money in this casino$17,958
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 24 - 26, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Sanya Cup¥40,000123.90 pts 
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$5,55062.82 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥41,0004.44 pts 
Jingchun Hu photo
#25945 Score: 189.83 pts
All Time Money$17,272
All Time Money in this casino$17,272
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥115,000189.83 pts 
Sheng Wang photo
#24488 Score: 199.49 pts
All Time Money$18,796
All Time Money in this casino$17,272
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥115,000199.49 pts 
Xiao Wu photo
#20454 Score: 230.43 pts
All Time Money$19,356
All Time Money in this casino$17,272
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20172017 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event¥115,000194.45 pts 
Dahong Lin photo
#42875 Score: 120.05 pts
All Time Money$18,687
All Time Money in this casino$16,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$16,80088.17 pts 
Michael Huang photo
#59365 Score: 86.01 pts
All Time Money$16,800
All Time Money in this casino$16,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$16,80086.01 pts 
Shaopo Liu photo
#44342 Score: 115.99 pts
All Time Money$18,373
All Time Money in this casino$15,905
DateTournamentEarningsGPIPoY 2018
Aug 26 - 31, 20162016 CPG China Championships No Limit Hold'em - Main Event$12,00077.44 pts 
Aug 22 - 27, 20152015 CPG China Championships Sanya No Limit Hold'em - Main Event¥25,0003.63 pts