Sofia Poker Room

LocationSofia, Bulgaria
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Sofia Poker Room

2017
Older
DateTournamentEvents
Apr 6 - 9, 2017Laroush Poker Series1
DateTournamentEvents
Nov 25 - Dec 1, 2013Sofia Poker Week4
Mar 10 - 16, 2014Sofia Poker Week10
Nov 25 - 30, 2014Festival of Mind Sports10
Nov 16 - 22, 2015Sofia Poker Week VIII4
Apr 19 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia10

Results at Sofia Poker Room

GPI Leaderboard

All time money list

#1Stefan Genchev$39,719
#2Nedelcho Karakolev$23,831
#3Galin Panayotov$19,248
#4Veselin Mareshki$19,140
#5Petar Rusev$18,160
#6Milen Vasilev$18,157
#7Martin Nikolov$17,477
#8Stoian Boiadjiev$14,133
#9Stefan Penkov$14,038
#10Ivailo Tanusheff$13,560
#11Kiril Kochov$12,680
#12Kristiyan Ivanov$12,497
#13Kristiyan Krusharov$11,270
#14Anton Asenov$11,211
#15Grudi Grudev$11,139
#16Simeon Todorov$10,628
#17Stoyan Obreshkov$9,532
#18Orhan Rakipov$8,867
#19Plamen Landzhev$7,913
#20Valeri Savov$7,263
#21Todor Petkov$6,853
#22Hristiyan Panchev$6,792
#23Fahredin Mustafov$6,520
#24Ivan Popov$6,443
#25Borislav Yosifov$6,428
#26Emanuel Ksenadis$6,031
#27Anne Meri$5,763
#28Unknown$5,648
#29Matey Sidiki$5,447
#30Yordan Jeliazkov$5,108
#31Petar Georgiev$4,805
#32Nikolay Bibov$4,721
#33Gabriel Kostadinov$4,612
#34Petar Petrov$4,522
#35Mantas Urbonas$4,520
#36Ivaylo Panev$4,447
#37Simeon Naydenov$4,036
#38Nikolay Ivanov Nikolaev$4,019
#39Yordan Garov$3,675
#40Peter Varga$3,631
#41Ivaylo Peevski$3,548
#42Stanislav Tomov$3,532
#43Georgi Hadzhistoyanov$3,488
#44Miroslav Karakikov$3,281
#45Lachezar Zahariev$3,260
#46Onik Ovanesyan$3,230
#47Angel Angelkov$3,221
#48Edmondi Mkhitaryan$3,064
#49Konstantin Zerdev$2,898
#50Dzhem Yumer$2,894
Stefan Genchev photo
#179426 Score: 15.14 pts
HometownBulgaria
All Time Money$108,565
All Time Money in this casino$39,719
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event35,000  
Nedelcho Karakolev photo
#115883 Score: 39.44 pts
HometownBulgaria
All Time Money$103,897
All Time Money in this casino$23,831
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event21,000  
Galin Panayotov photo
#118180 Score: 38.45 pts
HometownBulgaria
All Time Money$31,294
All Time Money in this casino$19,248
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 27 - 30, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Main Eventлв26,000  
Mar 13 - 16, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Eventлв3,750  
Veselin Mareshki photo
#67612 Score: 79.43 pts
HometownBulgaria
All Time Money$48,277
All Time Money in this casino$19,140
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 27 - 30, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Main Eventлв30,000  
Petar Rusev photo
#230828 Score: 4.45 pts
All Time Money$23,083
All Time Money in this casino$18,160
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 25, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Warm Upлв3,300  
Mar 13 - 16, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Eventлв22,000  
Nov 30, 2013Sofia Poker Week Pot Limit Omaha + rebuysлв660  
Milen Vasilev photo
#197301 Score: 10.86 pts
All Time Money$18,157
All Time Money in this casino$18,157
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event16,000  
Martin Nikolov photo
#58853 Score: 92.69 pts
HometownBulgaria
All Time Money$106,164
All Time Money in this casino$17,477
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6 - 9, 2017Laroush Poker Series No Limit Hold'em - Laroush Poker Series Megastackлв26,0007.75 pts 
Nov 28, 2014Festival of Mind Sports Pot Limit Omahaлв2,450  
Nov 27 - 30, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Main Eventлв2,800  
Stoian Boiadjiev photo
#232306 Score: 5.18 pts
HometownBulgaria
All Time Money$14,849
All Time Money in this casino$14,133
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event1,100  
Nov 28 - 30, 2013Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Event Re-Entryлв18,600  
Stefan Penkov photo
#67098 Score: 80.14 pts
All Time Money$34,423
All Time Money in this casino$14,038
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event12,370  
Ivailo Tanusheff photo
#129428 Score: 34.37 pts
All Time Money$19,999
All Time Money in this casino$13,560
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6 - 9, 2017Laroush Poker Series No Limit Hold'em - Laroush Poker Series Megastackлв18,0006.24 pts 
Apr 22 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Bulgaria Poker Cup915  
Nov 22, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'emлв1,150  
Nov 17, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'em - Knockoutлв1,555  
Nov 29, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Super Knock Outлв2,000  
Kiril Kochov photo
#211438 Score: 7.77 pts
All Time Money$45,180
All Time Money in this casino$12,680
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 22 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Bulgaria Poker Cup4,000  
Mar 13 - 16, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Eventлв11,500  
Kristiyan Ivanov photo
#214155 Score: 7.31 pts
HometownBulgaria
All Time Money$53,194
All Time Money in this casino$12,497
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 19 - 22, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'em - Main Eventлв23,000  
Kristiyan Krusharov photo
#105872 Score: 44.58 pts
HometownBulgaria
All Time Money$60,534
All Time Money in this casino$11,270
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6 - 9, 2017Laroush Poker Series No Limit Hold'em - Laroush Poker Series Megastackлв1,6003.31 pts 
Nov 19 - 22, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'em - Main Eventлв7,400  
Nov 27 - 30, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Main Eventлв10,000  
Anton Asenov photo
#219203 Score: 5.51 pts
All Time Money$16,806
All Time Money in this casino$11,211
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 13 - 16, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Eventлв15,800  
Grudi Grudev photo
#57282 Score: 95.40 pts
HometownBulgaria
All Time Money$413,531
All Time Money in this casino$11,139
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 19 - 22, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'em - Main Eventлв20,500  
Simeon Todorov photo
#143959 Score: 29.57 pts
HometownBulgaria
All Time Money$42,978
All Time Money in this casino$10,628
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 27 - 30, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Main Eventлв14,000  
Mar 13 - 16, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Eventлв2,000  
Dec 1, 2013Sofia Poker Week No Limit Hold'em + rebuysлв400  
Stoyan Obreshkov photo
#94 Score: 2,405.17 pts
HometownBulgaria
All Time Money$1,163,255
All Time Money in this casino$9,532
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event8,400  
Orhan Rakipov photo
#228045 Score: 5.92 pts
HometownBulgaria
All Time Money$12,000
All Time Money in this casino$8,867
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 28 - 30, 2013Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Event Re-Entryлв12,800  
Plamen Landzhev photo
#217349 Score: 7.08 pts
All Time Money$15,398
All Time Money in this casino$7,913
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event2,700  
Nov 28 - 30, 2013Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Event Re-Entryлв7,000  
Valeri Savov photo
#206765 Score: 8.52 pts
HometownBulgaria
All Time Money$204,001
All Time Money in this casino$7,263
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event6,400  
Todor Petkov photo
#11211 Score: 385.76 pts
HometownBulgaria
All Time Money$35,142
All Time Money in this casino$6,853
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6 - 9, 2017Laroush Poker Series No Limit Hold'em - Laroush Poker Series Megastackлв10,0004.90 pts 
Mar 13 - 16, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Eventлв2,000  
Hristiyan Panchev photo
#41649 Score: 131.74 pts
HometownBulgaria
All Time Money$25,343
All Time Money in this casino$6,792
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6 - 9, 2017Laroush Poker Series No Limit Hold'em - Laroush Poker Series Megastackлв12,5005.43 pts 
Fahredin Mustafov photo
#71 Score: 2,559.03 pts
HometownBulgaria
ResidenceSofia, Bulgaria
All Time Money$1,857,879
All Time Money in this casino$6,520
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 19 - 22, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'em - Main Eventлв12,000  
Ivan Popov photo
#32763 Score: 165.64 pts
HometownBulgaria
All Time Money$33,923
All Time Money in this casino$6,443
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 28 - 30, 2013Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Event Re-Entryлв9,300  
Borislav Yosifov photo
#8299 Score: 465.59 pts
HometownBulgaria
All Time Money$87,675
All Time Money in this casino$6,428
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event1,100  
Apr 19, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Kick Off Super Knockout120  
Nov 27 - 30, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Main Eventлв5,300  
Nov 28 - 30, 2013Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Event Re-Entryлв2,400  
Emanuel Ksenadis photo
#220289 Score: 5.23 pts
All Time Money$6,031
All Time Money in this casino$6,031
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 13 - 16, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Eventлв8,500  
Anne Meri photo
#36748 Score: 148.86 pts
HometownFinland
All Time Money$73,138
All Time Money in this casino$5,763
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 22 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Bulgaria Poker Cup5,100  
Unknown photo
All Time Money$139,176,919
All Time Money in this casino$5,648
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6 - 9, 2017Laroush Poker Series No Limit Hold'em - Laroush Poker Series Megastackлв3,500  
Apr 6 - 9, 2017Laroush Poker Series No Limit Hold'em - Laroush Poker Series Megastackлв1,050  
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event1,700  
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event1,100  
Matey Sidiki photo
#201227 Score: 10.62 pts
All Time Money$10,028
All Time Money in this casino$5,447
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event4,800  
Yordan Jeliazkov photo
#227329 Score: 5.70 pts
HometownBulgaria
All Time Money$25,435
All Time Money in this casino$5,108
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 19 - 22, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'em - Main Eventлв9,400  
Petar Georgiev photo
#101654 Score: 47.16 pts
HometownBulgaria
All Time Money$11,943
All Time Money in this casino$4,805
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6 - 9, 2017Laroush Poker Series No Limit Hold'em - Laroush Poker Series Megastackлв8,2004.52 pts 
Apr 19, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Kick Off Super Knockout310  
Nikolay Bibov photo
#21482 Score: 238.65 pts
HometownBulgaria
All Time Money$98,065
All Time Money in this casino$4,721
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 27 - 30, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Main Eventлв7,400  
Gabriel Kostadinov photo
#222097 Score: 4.82 pts
All Time Money$4,612
All Time Money in this casino$4,612
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 13 - 16, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Eventлв6,500  
Petar Petrov photo
#67466 Score: 79.64 pts
HometownBulgaria
All Time Money$18,609
All Time Money in this casino$4,522
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6 - 9, 2017Laroush Poker Series No Limit Hold'em - Laroush Poker Series Megastackлв1,3003.14 pts 
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event2,700  
Mar 11, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Super Knockout.лв1,060  
Mantas Urbonas photo
#10874 Score: 393.53 pts
HometownLithuania
All Time Money$177,677
All Time Money in this casino$4,520
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 22 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Bulgaria Poker Cup4,000  
Ivaylo Panev photo
#8103 Score: 473.28 pts
HometownBulgaria
All Time Money$169,980
All Time Money in this casino$4,447
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 27 - 30, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Main Eventлв4,300  
Nov 25, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Warm Upлв1,540  
Nov 30, 2013Sofia Poker Week Pot Limit Omaha + rebuysлв1,050  
Simeon Naydenov photo
#4526 Score: 653.04 pts
AgeAug 28, 1987 (31 years old)
HometownBulgaria
All Time Money$2,507,306
All Time Money in this casino$4,036
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 27 - 30, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Main Eventлв2,200  
Nov 28 - 30, 2013Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Event Re-Entryлв3,800  
Nikolay Ivanov Nikolaev photo
#210441 Score: 8.38 pts
HometownBulgaria
All Time Money$77,416
All Time Money in this casino$4,019
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 27 - 30, 2014Festival of Mind Sports No Limit Hold'em - Main Eventлв6,300  
Yordan Garov photo
#177792 Score: 16.38 pts
All Time Money$8,359
All Time Money in this casino$3,675
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event2,700  
Nov 17, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'em - Knockoutлв1,125  
Peter Varga photo
#29203 Score: 183.91 pts
HometownHungary
All Time Money$61,003
All Time Money in this casino$3,631
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event3,200  
Ivaylo Peevski photo
#156101 Score: 25.21 pts
HometownBulgaria
All Time Money$200,554
All Time Money in this casino$3,548
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Mar 13 - 16, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Eventлв5,000  
Stanislav Tomov photo
#88975 Score: 56.61 pts
HometownBulgaria
All Time Money$9,465
All Time Money in this casino$3,532
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6 - 9, 2017Laroush Poker Series No Limit Hold'em - Laroush Poker Series Megastackлв6,5004.23 pts 
Georgi Hadzhistoyanov photo
#234254 Score: 4.45 pts
All Time Money$3,488
All Time Money in this casino$3,488
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 19 - 22, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'em - Main Eventлв4,200  
Mar 13 - 16, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Eventлв1,700  
Miroslav Karakikov photo
#232768 Score: 4.67 pts
All Time Money$3,281
All Time Money in this casino$3,281
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 20, 2015Sofia Poker Week VIII Pot Limit Omahaлв1,090  
Nov 28, 2014Festival of Mind Sports Pot Limit Omahaлв4,215  
Lachezar Zahariev photo
#231347 Score: 4.92 pts
All Time Money$3,260
All Time Money in this casino$3,260
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 19 - 22, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'em - Main Eventлв6,000  
Onik Ovanesyan photo
#237143 Score: 4.41 pts
All Time Money$3,230
All Time Money in this casino$3,230
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 19, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Kick Off Super Knockout1,800  
Nov 19 - 22, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'em - Main Eventлв2,200  
Angel Angelkov photo
#218963 Score: 1.02 pts
All Time Money$3,221
All Time Money in this casino$3,221
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Nov 28 - 30, 2013Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Event Re-Entryлв4,650  
Edmondi Mkhitaryan photo
#214806 Score: 7.35 pts
All Time Money$3,064
All Time Money in this casino$3,064
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event2,700  
Konstantin Zerdev photo
#217209 Score: 7.35 pts
HometownBulgaria
All Time Money$6,333
All Time Money in this casino$2,898
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 19, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Kick Off Super Knockout160  
Nov 19 - 22, 2015Sofia Poker Week VIII No Limit Hold'em - Main Eventлв5,000  
Dzhem Yumer photo
#231240 Score: 5.39 pts
All Time Money$2,894
All Time Money in this casino$2,894
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 21 - 24, 2016MPN Poker Tour - Sofia No Limit Hold'em - Main Event1,300  
Mar 13 - 16, 2014Sofia Poker Week No Limit Hold'em Main Eventлв2,000