Sports Palace Kiev

LocationKiev, Ukraine
Telephone+380442467253
Web

Tournaments at Sports Palace Kiev

All
DateTournamentEvents
Aug 17 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev20

Results at Sports Palace Kiev

GPI Leaderboard

All time money list

#1Maxim Lykov$468,504
#2Alexander Dovzhenko$312,336
#3Vitaly Tolokonnikov$198,759
#4Arthur Simonyan$141,971
#5Lukasz Plichta$113,577
#6Shaun Deeb$105,626
#7Vyacheslav Zhukov$101,225
#8Gregory Dyer$96,540
#9Adrian Schaap$85,183
#10David Jaoui$65,591
#11Torsten Tent$63,887
#12Evgeny Zaytzev$63,035
#13Oleh Okhotski$58,208
#14Ismail Erkenov$48,270
#15Vadim Markushevski$42,591
#16Mikhail Mazwnin$34,641
#17Robert Dray Simpson$34,499
#18Cristiano Guerra$34,073
#19Michael Mayburg$32,653
#20Alexey Maslov$32,653
#21Bernard Boutboul$26,974
#22Vladimir Pilyavskiy$26,974
#23Jakov Nepomniashchiy$25,981
#24Vasili Firsau$25,129
#25Dmitriy Zhukov$24,135
#26Andrew Michael$21,296
#27Alexander Fitzgerald$21,296
#28Oleg Golovin$18,882
#29Raphael Korneburg$18,598
#30Karen Karamanov$18,456
#31Jonas Kronwitter$17,037
#32Volodymyr Zakharov$17,037
#33Nicolas Levi$14,907
#34Alexey Ovsyantin$14,197
#35Ilya Gorodetskiy$13,629
#36Oleksandr Vaserfirer$13,629
#37Grigory Zima$13,629
#38Mikhail Naletov$13,629
#39Unknown Player$13,629
#40Nikita Nikolaev$13,629
#41Kirill Boydachenko$13,629
#42Mario Puccini$13,203
#43Michalakis Costa$13,061
#44Jörg Peisert$12,834
#45Michele Limongi$12,209
#46Nikita Lebedev$12,209
#47Artem Litvinov$12,209
#48Unknown Player$12,209
#49J V$12,209
#50Eduard Dombovsky$12,209
Maxim Lykov photo
#633 Score: 1,440.40 pts
AgeJan 1, 1988 (31 years old)
HometownRussia
All Time Money$3,636,759
All Time Money in this casino$468,504
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event330,000 
Alexander Dovzhenko photo
#1400 Score: 1,072.04 pts
HometownUkraine
All Time Money$2,451,431
All Time Money in this casino$312,336
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event220,000 
Vitaly Tolokonnikov photo
#27101 Score: 17.13 pts
HometownRussia
All Time Money$237,083
All Time Money in this casino$198,759
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event140,000 
Arthur Simonyan photo
#17057 Score: 27.49 pts
HometownRussia
All Time Money$141,971
All Time Money in this casino$141,971
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event100,000 
Lukasz Plichta photo
#17374 Score: 26.06 pts
HometownPoland
All Time Money$113,577
All Time Money in this casino$113,577
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event80,000 
Shaun Deeb photo
#11 Score: 3,168.17 pts
AgeMar 1, 1986 (32 years old)
HometownUnited States
All Time Money$6,092,206
All Time Money in this casino$105,626
DateTournamentEarningsGPI
Aug 21 - 22, 2009EPT - 6 - Kiev Pot Limit Omaha14,400 
Aug 21 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - High Roller Event60,000 
Vyacheslav Zhukov photo
#4244 Score: 646.20 pts
HometownRussia
All Time Money$1,926,538
All Time Money in this casino$101,225
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max71,300 
Gregory Dyer photo
#13304 Score: 327.08 pts
HometownUnited States
All Time Money$1,041,443
All Time Money in this casino$96,540
DateTournamentEarningsGPI
Aug 20 - 21, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em68,000 
Adrian Schaap photo
#7915 Score: 459.10 pts
HometownNetherlands
All Time Money$364,736
All Time Money in this casino$85,183
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event60,000 
David Jaoui photo
#27682 Score: 184.16 pts
HometownFrance
All Time Money$766,851
All Time Money in this casino$65,591
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max36,600 
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600 
Torsten Tent photo
#169058 Score: 3.07 pts
HometownGermany
All Time Money$90,885
All Time Money in this casino$63,887
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event45,000 
Evgeny Zaytzev photo
#47169 Score: 27.52 pts
HometownRussia
All Time Money$378,537
All Time Money in this casino$63,035
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max4,100 
Aug 21 - 22, 2009EPT - 6 - Kiev Pot Limit Omaha40,300 
Oleh Okhotski photo
#4304 Score: 641.67 pts
HometownUkraine
All Time Money$960,686
All Time Money in this casino$58,208
DateTournamentEarningsGPI
Aug 20 - 21, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em41,000 
Ismail Erkenov photo
#176122 Score: 15.77 pts
HometownRussia
All Time Money$1,006,356
All Time Money in this casino$48,270
DateTournamentEarningsGPI
Aug 19, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em34,000 
Vadim Markushevski photo
#197143 Score: 10.87 pts
HometownBelarus
All Time Money$676,897
All Time Money in this casino$42,591
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event30,000 
Mikhail Mazwnin photo
#57183 Score: 22.73 pts
HometownRussia
All Time Money$77,400
All Time Money in this casino$34,641
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max24,400 
Robert Dray Simpson photo
#120439 Score: 3.04 pts
HometownCanada
All Time Money$39,619
All Time Money in this casino$34,499
DateTournamentEarningsGPI
Aug 21 - 22, 2009EPT - 6 - Kiev Pot Limit Omaha24,300 
Cristiano Guerra photo
#21234 Score: 230.02 pts
HometownItaly
All Time Money$657,293
All Time Money in this casino$34,073
DateTournamentEarningsGPI
Aug 20 - 21, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em24,000 
Michael Mayburg photo
#18054 Score: 22.31 pts
HometownGermany
All Time Money$62,122
All Time Money in this casino$32,653
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event23,000 
Alexey Maslov photo
#36699 Score: 3.33 pts
HometownRussia
All Time Money$114,998
All Time Money in this casino$32,653
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event23,000 
Bernard Boutboul photo
#9602 Score: 407.38 pts
HometownFrance
All Time Money$236,816
All Time Money in this casino$26,974
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event19,000 
Vladimir Pilyavskiy photo
#2318 Score: 858.15 pts
HometownUkraine
All Time Money$126,069
All Time Money in this casino$26,974
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event19,000 
Jakov Nepomniashchiy photo
#64252 Score: 14.18 pts
HometownRussia
All Time Money$52,177
All Time Money in this casino$25,981
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max18,300 
Vasili Firsau photo
#8243 Score: 447.96 pts
HometownBelarus
All Time Money$1,588,884
All Time Money in this casino$25,129
DateTournamentEarningsGPI
Aug 20 - 21, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em17,700 
Dmitriy Zhukov photo
#21167 Score: 230.40 pts
HometownRussia
All Time Money$71,391
All Time Money in this casino$24,135
DateTournamentEarningsGPI
Aug 19, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em17,000 
Andrew Michael photo
#18542 Score: 19.96 pts
HometownUnited States
All Time Money$21,296
All Time Money in this casino$21,296
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event15,000 
Alexander Fitzgerald photo
#11738 Score: 357.88 pts
HometownUnited States
All Time Money$645,601
All Time Money in this casino$21,296
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event15,000 
Oleg Golovin photo
#20064 Score: 13.91 pts
HometownUkraine
All Time Money$18,882
All Time Money in this casino$18,882
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max13,300 
Raphael Korneburg photo
#20495 Score: 12.63 pts
HometownAustria
All Time Money$18,598
All Time Money in this casino$18,598
DateTournamentEarningsGPI
Aug 20 - 21, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em13,100 
Karen Karamanov photo
#24880 Score: 201.97 pts
HometownRussia
All Time Money$164,751
All Time Money in this casino$18,456
DateTournamentEarningsGPI
Aug 19, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em13,000 
Jonas Kronwitter photo
#189668 Score: 13.05 pts
HometownGermany
All Time Money$201,514
All Time Money in this casino$17,037
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event12,000 
Volodymyr Zakharov photo
#25749 Score: 16.36 pts
HometownUkraine
All Time Money$31,302
All Time Money in this casino$17,037
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event12,000 
Nicolas Levi photo
#50940 Score: 101.89 pts
AgeDec 28, 1982 (36 years old)
HometownFrance
All Time Money$1,924,674
All Time Money in this casino$14,907
DateTournamentEarningsGPI
Aug 21 - 22, 2009EPT - 6 - Kiev Pot Limit Omaha10,500 
Alexey Ovsyantin photo
#22392 Score: 8.45 pts
HometownRussia
All Time Money$14,197
All Time Money in this casino$14,197
DateTournamentEarningsGPI
Aug 19, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em10,000 
Ilya Gorodetskiy photo
#80236 Score: 62.09 pts
HometownRussia
All Time Money$275,086
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600 
Oleksandr Vaserfirer photo
#19795 Score: 243.42 pts
HometownUkraine
All Time Money$515,214
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600 
Grigory Zima photo
#35619 Score: 4.46 pts
HometownRussia
All Time Money$198,407
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600 
Mikhail Naletov photo
#19363 Score: 16.32 pts
HometownRussia
All Time Money$13,629
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600 
Unknown Player photo
#4954 Score: 602.99 pts
HometownGermany
All Time Money$339,181
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600 
Nikita Nikolaev photo
#33155 Score: 156.25 pts
HometownRussia
All Time Money$613,320
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600 
Kirill Boydachenko photo
#127984 Score: 4.83 pts
HometownRussia
All Time Money$119,531
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600 
Mario Puccini photo
#240553 Score: 3.76 pts
HometownGermany
All Time Money$697,060
All Time Money in this casino$13,203
DateTournamentEarningsGPI
Aug 20 - 21, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em9,300 
Michalakis Costa photo
#20374 Score: 12.95 pts
HometownCyprus
All Time Money$13,061
All Time Money in this casino$13,061
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - 6 Max9,200 
Jörg Peisert photo
#3955 Score: 669.76 pts
HometownGermany
All Time Money$1,032,837
All Time Money in this casino$12,834
DateTournamentEarningsGPI
Aug 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em1,430 
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event7,610 
Michele Limongi photo
#31400 Score: 164.13 pts
HometownItaly
All Time Money$824,050
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600 
Nikita Lebedev photo
#79485 Score: 62.82 pts
HometownRussia
All Time Money$223,012
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600 
Artem Litvinov photo
#158022 Score: 23.51 pts
HometownRussia
All Time Money$1,229,895
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600 
Unknown Player photo
#9899 Score: 407.51 pts
All Time Money$1,077,573
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600 
J V photo
#17720 Score: 23.50 pts
HometownGermany
All Time Money$70,833
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600 
Eduard Dombovsky photo
#29396 Score: 174.41 pts
HometownUkraine
All Time Money$33,501
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPI
Aug 18 - 23, 2009EPT - 6 - Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600