Asia info

73 casinos
446 festivals and 3,515 events
3,097 total players
1,360 ranked players
$12,122,808,849 won since Jan 1, 1982

More

Japan info

3 casinos
3 festivals and 9 events
381 total players (25 ladies)
176 ranked players
$3,711,281,269 won since Jun 24, 1997

Rankings

RangeGenderPlayer Country/RegionDate

GPI

PoY 2018

PoY 2017

PoY 2016

PoY 2015

GPIJapanPlayerTeamScore
#388#1Iori Yogo 1,719.17 pts
#472#2Hiroyuki Noda 1,626.81 pts
#558#3Yuki Ko 1,546.45 pts
#663#4Takashi Ogura 1,452.65 pts
#923#5Kosei Ichinose 1,294.92 pts
#1142#6Ken Okada 1,190.86 pts
#1215#7Takao Shimizu 1,161.28 pts
#1316#8Tetsuya Tsuchikawa 1,124.04 pts
#1347#9Kazuhiko Yotsushika 1,115.48 pts
#1452#10Shinobu Tanaka 1,086.10 pts
#1578#11Tsugunari Toma 1,045.70 pts
#1649#12Yosuke Sekiya 1,023.38 pts
#1665#13Eiji Matsumura 1,017.42 pts
#1709#14Yuri Ishida 1,005.00 pts
#1747#15Jun Obara 998.11 pts
#1824#16Gen Nose 980.32 pts
#2117#17Katsuhiro Muto 916.31 pts
#2446#18Kazuki Ikeuchi 857.70 pts
#2604#19Hisashi Ogi 833.62 pts
#2720#20Yukiko Ogasawara 814.23 pts
#2959#21Mitsuhiro Shiga 783.72 pts
#3182#22Tsuyoshi Ishibashi 758.70 pts
#3238#23Yoichi Uesugi 752.74 pts
#3336#24Sano Mitsuru 740.38 pts
#4049#25Shigeo Haseba 671.95 pts
#5630#26Hisashi Yamanouchi 565.05 pts
#6165#27Yuhei Sanada 536.93 pts
#6169#28Masato Yokosawa 536.77 pts
#6657#29Masato Shimizu 514.89 pts
#6817#30Arman Nugmanov 508.43 pts
#7026#31Kohei Nakai 499.77 pts
#7466#32Masayoshi Tanaka 483.08 pts
#7861#33Naoya Kihara 468.60 pts
#7880#34Yasuyuki Tsuji 467.82 pts
#8001#35Hideaki Ando 463.60 pts
#8101#36Tetsuro Tomita 459.69 pts
#8108#37Toshimitsu Kamei 459.40 pts
#8159#38Takahiro Nakai 457.74 pts
#8386#39Takuya Suzuki 450.15 pts
#8420#40Yu Kurita 449.26 pts
#8735#41Yuichi Sumida 439.68 pts
#8787#42Kazuhiro Shirasawa 438.25 pts
#9001#43Itsuko Yoroi 432.46 pts
#9133#44Hayato Kitajima 428.21 pts
#10287#45Yuka Asaka 397.88 pts
#10574#46Hideki Takafuji 391.02 pts
#10822#47Masahiro Marumoto 385.49 pts
#11126#48Ruiko Mamiya 378.98 pts
#11392#49Kosaku Akashi 372.93 pts
#11469#50Masaki Nakano 371.31 pts
#11737#51Masayuki Nagata 365.21 pts
#11836#52Ryo Naito 363.22 pts
#11978#53Kunimaro Kojo 360.40 pts
#12079#54Tomita Ryo 358.51 pts
#12583#55Masaki Fujitani 348.82 pts
#12830#56Kenichi Takarabe 343.98 pts
#12892#57Iwakura Hajime 342.83 pts
#12954#58Junichi Nakagiri 341.68 pts
#13119#59Naohito Tamaya 338.78 pts
#13470#60Keisuke Hikosaka 332.08 pts
#15472#61Kenji Kurashina 299.43 pts
#16116#62Koichi Nozaki 290.24 pts
#16578#63Takumi Samejima 284.30 pts
#16729#64Tsuyoshi Ota 282.43 pts
#18490#65Shojiro Izutsu 261.33 pts
#18667#66Takahiro Abe 259.33 pts
#20349#67Takuya Yamashita 242.70 pts
#20479#68Hiroyuki Yoshimura 241.60 pts
#20700#69Kim Nayoung 239.79 pts
#21552#70Kinichi Nakata 231.53 pts
#22291#71Yoichi Fujiya 224.90 pts
#22480#72Kazuma Fujiyama 223.43 pts
#22652#73Masakazu Okamoto 222.22 pts
#23210#74Ryoichi Saito 218.02 pts
#23321#75Shinya Shimada 217.19 pts
#23505#76Jun Saito 215.71 pts
#23545#77Nobuyuki Okuda 215.46 pts
#24085#78Yuji Masaki 211.55 pts
#24576#79Masaaki Naito 208.05 pts
#24630#80Hiromi Sato 207.66 pts
#26634#81Yusuke Akiba 194.31 pts
#28082#82Tatsuhiko Terai 185.63 pts
#28987#83Wataru Kosugi 180.43 pts
#30745#84Manami Hayamizu 171.04 pts
#31206#85Harunobu Kojima 168.62 pts
#31520#86Masanori Ishihara 167.04 pts
#31903#87Akinari Yokomizo 165.17 pts
#33636#88Azusa Maeda 157.29 pts
#34549#89Norihiko Ogawa 153.57 pts
#34784#90Masahiro Yamada 152.60 pts
#35991#91Masanori Yoshida 147.77 pts
#36498#92Shingo Cho 145.78 pts
#37389#93Masato Okude 142.51 pts
#37538#94Asako Matsunaga 141.90 pts
#37926#95Motoki Jinno 140.50 pts
#38657#96Naoki Takiguchi 137.99 pts
#39241#97Masaki Hirayama 136.11 pts
#40927#98Yukio Miki 130.78 pts
#42661#99Masafumi Saito 125.52 pts
#43825#100Kazuhiro Sato 122.22 pts
PoY 2018JapanPlayerTeamScore
#148#1Takao Shimizu 1,729.44 pts
#167#2Iori Yogo 1,682.64 pts
#254#3Takashi Ogura 1,480.55 pts
#342#4Eiji Matsumura 1,358.48 pts
#625#5Kazuhiko Yotsushika 1,083.57 pts
#755#6Yosuke Sekiya 1,002.37 pts
#812#7Yuri Ishida 968.66 pts
#837#8Tetsuya Tsuchikawa 958.56 pts
#869#9Hiroyuki Noda 945.83 pts
#872#10Gen Nose 945.07 pts
#933#11Ken Okada 912.03 pts
#1762#12Kazuki Ikeuchi 677.30 pts
#2176#13Jun Obara 613.76 pts
#2230#14Yuki Ko 606.41 pts
#2347#15Yukiko Ogasawara 591.40 pts
#2708#16Shigeo Haseba 547.45 pts
#2755#17Kunimaro Kojo 540.41 pts
#3079#18Kosei Ichinose 510.10 pts
#3183#19Mitsuhiro Shiga 497.64 pts
#3400#20Hisashi Ogi 479.41 pts
#3631#21Katsuhiro Muto 460.24 pts
#4141#22Yoichi Uesugi 424.01 pts
#4255#23Yu Kurita 415.77 pts
#4629#24Kohei Nakai 394.37 pts
#5031#25Yuka Asaka 374.32 pts
#5088#26Sano Mitsuru 371.75 pts
#5326#27Toshimitsu Kamei 361.50 pts
#5424#28Tomita Ryo 358.51 pts
#6170#29Masaki Fujitani 329.11 pts
#7000#30Masayuki Nagata 301.74 pts
#7027#31Itsuko Yoroi 301.19 pts
#7365#32Masaki Nakano 291.80 pts
#7818#33Tsuyoshi Ishibashi 280.81 pts
#8039#34Tsuyoshi Ota 275.65 pts
#8330#35Kenichi Takarabe 268.68 pts
#8443#36Masato Yokosawa 266.34 pts
#9601#37Takuya Suzuki 241.81 pts
#10055#38Ruiko Mamiya 234.02 pts
#11031#39Masato Shimizu 217.88 pts
#11287#40Hiroyuki Yoshimura 213.99 pts
#11802#41Shinobu Tanaka 207.18 pts
#12114#42Yuhei Sanada 203.15 pts
#13021#43Naohito Tamaya 192.42 pts
#13371#44Takahiro Nakai 188.80 pts
#14341#45Hisashi Yamanouchi 179.15 pts
#15085#46Kinichi Nakata 172.29 pts
#15529#47Hayato Kitajima 168.41 pts
#15790#48Tsugunari Toma 165.94 pts
#16715#49Tetsuro Tomita 158.62 pts
#16809#50Yusuke Akiba 157.87 pts
#16820#51Hideaki Ando 157.78 pts
#17259#52Yuji Masaki 154.64 pts
#17536#53Masahiro Yamada 152.60 pts
#17647#54Hiromi Sato 151.76 pts
#18650#55Shinya Shimada 144.73 pts
#18702#56Keisuke Hikosaka 144.31 pts
#19007#57Masato Okude 142.51 pts
#19102#58Asako Matsunaga 141.90 pts
#20695#59Kim Nayoung 133.09 pts
#20937#60Naoki Takiguchi 131.97 pts
#20970#61Yasuyuki Tsuji 131.82 pts
#21381#62Wataru Kosugi 129.75 pts
#21497#63Masakazu Okamoto 129.17 pts
#22927#64Kenji Kurashina 122.52 pts
#23119#65Takuya Yamashita 121.61 pts
#23254#66Naoya Kihara 120.98 pts
#23366#67Tetsuya Noguchi 120.50 pts
#26215#68Takahiro Abe 108.81 pts
#26445#69Keita Koyama 108.01 pts
#26502#70Masayoshi Tanaka 107.82 pts
#27297#71Masahiro Marumoto 104.94 pts
#27807#72Tatsuhiko Terai 103.25 pts
#28547#73Eiichiro Teshima 100.65 pts
#29082#74Ryo Naito 98.81 pts
#30485#75Seiji Mizuno 94.28 pts
#31744#76Kosaku Akashi 90.57 pts
#34661#77Yoko Sekino 83.31 pts
#35045#78Kazuhiro Shirasawa 82.47 pts
#37741#79Koichi Nozaki 76.91 pts
#37821#80Daiki Tsubota 76.77 pts
#38289#81Arman Nugmanov 75.91 pts
#39895#82Kazuma Fujiyama 73.07 pts
#40068#83Yukio Miki 72.79 pts
#40250#84Shojiro Izutsu 72.43 pts
#43149#85Mari Fukunaga 67.38 pts
#44759#86Seiko Kudo 64.35 pts
#45036#87Kiyotoshi Shinohara 63.75 pts
#45120#88Masanori Yoshida 63.65 pts
#46326#89Yasuaki Nakayama 61.13 pts
#46474#90Iwakura Hajime 60.85 pts
#46883#91Ryoichi Saito 60.06 pts
#48377#92Masaaki Naito 57.19 pts
#50050#93Yoshitaka Oku 54.32 pts
#55724#94Kengon Ito 46.25 pts
#56447#95Yasuhiro Waki 45.46 pts
#58349#96Yoichi Fujiya 43.71 pts
#61578#97Yasuyuki Nakamura 41.30 pts
#64164#98Yukihiro Nomura 39.76 pts
#67921#99Yuya Kobayashi 37.87 pts
#70138#100Harunobu Kojima 36.87 pts
PoY 2017JapanPlayerTeamScore
#556#1Shinobu Tanaka 1,508.80 pts
#744#2Iori Yogo 1,357.56 pts
#771#3Hiroyuki Noda 1,337.86 pts
#870#4Yuki Ko 1,274.68 pts
#881#5Ken Okada 1,268.24 pts
#1107#6Kosei Ichinose 1,147.67 pts
#1111#7Tsugunari Toma 1,146.19 pts
#1287#8Yuhei Sanada 1,067.71 pts
#1395#9Katsuhiro Muto 1,027.49 pts
#1539#10Jun Obara 974.44 pts
#1770#11Tetsuya Tsuchikawa 914.45 pts
#1798#12Yosuke Sekiya 909.69 pts
#1812#13Tsuyoshi Ishibashi 907.06 pts
#1818#14Naoya Kihara 905.74 pts
#2401#15Arman Nugmanov 802.69 pts
#3177#16Takumi Samejima 701.88 pts
#3455#17Kazuhiro Shirasawa 673.36 pts
#3486#18Yuri Ishida 670.60 pts
#3522#19Sano Mitsuru 667.55 pts
#3583#20Yoichi Uesugi 661.04 pts
#3796#21Hideki Takafuji 642.30 pts
#3967#22Yuichi Sumida 629.70 pts
#3999#23Hideaki Ando 627.70 pts
#4027#24Kazuhiko Yotsushika 625.83 pts
#4071#25Hisashi Yamanouchi 622.53 pts
#4224#26Tetsuro Tomita 610.02 pts
#4688#27Yasuyuki Tsuji 582.80 pts
#4913#28Eiji Matsumura 569.19 pts
#5125#29Hisashi Ogi 557.37 pts
#5414#30Masayoshi Tanaka 540.56 pts
#5837#31Gen Nose 518.32 pts
#5908#32Takahiro Nakai 514.53 pts
#6079#33Hayato Kitajima 506.00 pts
#6183#34Iwakura Hajime 500.69 pts
#6282#35Masato Shimizu 496.22 pts
#7132#36Yukiko Ogasawara 458.33 pts
#7259#37Junichi Nakagiri 453.05 pts
#7295#38Mitsuhiro Shiga 451.70 pts
#7342#39Kosaku Akashi 450.27 pts
#7891#40Ryo Naito 428.96 pts
#8854#41Masahiro Marumoto 394.49 pts
#8864#42Masato Yokosawa 394.21 pts
#10318#43Takashi Ogura 353.94 pts
#11411#44Yoichi Fujiya 328.67 pts
#11988#45Masaaki Naito 317.61 pts
#12177#46Masafumi Saito 313.80 pts
#12823#47Nobuyuki Okuda 301.76 pts
#13172#48Shojiro Izutsu 296.04 pts
#16051#49Yasuki Takahashi 254.12 pts
#16709#50Takuya Suzuki 246.38 pts
#16774#51Kazuma Fujiyama 245.69 pts
#17693#52Takao Shimizu 235.38 pts
#18448#53Shinya Shimada 228.20 pts
#18894#54Ruiko Mamiya 223.87 pts
#18955#55Naohito Tamaya 223.31 pts
#19583#56Kim Nayoung 217.85 pts
#19691#57Manami Hayamizu 216.88 pts
#19751#58Kazuki Ikeuchi 216.41 pts
#20410#59Akinari Yokomizo 210.73 pts
#20423#60Ryoichi Saito 210.62 pts
#20514#61Masanori Ishihara 209.91 pts
#21021#62Masaki Hirayama 205.57 pts
#21106#63Norihiko Ogawa 204.75 pts
#21876#64Keisuke Hikosaka 198.45 pts
#22827#65Kohei Nakai 191.61 pts
#25272#66Harunobu Kojima 175.67 pts
#26512#67Koichi Nozaki 168.40 pts
#27474#68Kazuhiro Sato 162.96 pts
#27510#69Shinichi Mayuzumi 162.78 pts
#27646#70Itsuko Yoroi 162.06 pts
#27659#71Motoki Jinno 162.00 pts
#27931#72Kenji Kurashina 160.52 pts
#28985#73Shigeo Haseba 155.44 pts
#29545#74Eri Sugiyama 152.88 pts
#30348#75Hiroki Yamamaoto 149.36 pts
#30819#76Azusa Maeda 147.32 pts
#30969#77Tatsuhiko Terai 146.67 pts
#30999#78Jun Saito 146.56 pts
#31386#79Yukio Miki 144.98 pts
#31750#80Takahiro Abe 143.56 pts
#32544#81Tsuyoshi Muranaka 140.44 pts
#33525#82Masaki Nakano 136.94 pts
#35325#83Toshimitsu Kamei 130.53 pts
#37289#84Masakazu Okamoto 124.07 pts
#38948#85Yasuyuki Nakamura 119.21 pts
#40139#86Yoshihisa Kanzaki 115.73 pts
#40629#87Kiyotoshi Shinohara 114.42 pts
#43156#88Koji Okazaki 107.97 pts
#45248#89Hideo Kimura 102.94 pts
#47148#90Shingo Cho 98.74 pts
#50991#91Akitomo Kurushima 90.59 pts
#51153#92Masayuki Nagata 90.31 pts
#54997#93Kenichi Takarabe 83.78 pts
#55333#94Shintaro Inoue 83.23 pts
#56138#95Masanori Yoshida 81.98 pts
#58164#96Kinichi Nakata 78.98 pts
#60295#97Daiki Tsubota 76.23 pts
#62104#98Misaki Satouchi 74.00 pts
#62525#99Ishibashi Megumi 73.48 pts
#65377#100Mervin Concepcion 70.11 pts
PoY 2016JapanPlayerTeamScore
#791#1Yosuke Sekiya 1,258.16 pts
#893#2Yuki Ko 1,188.74 pts
#907#3Tetsuya Tsuchikawa 1,181.13 pts
#1004#4Hiroyuki Noda 1,128.23 pts
#1056#5Naoya Kihara 1,101.36 pts
#1375#6Arman Nugmanov 979.75 pts
#1466#7Iori Yogo 947.58 pts
#1734#8Shinobu Tanaka 887.02 pts
#1847#9Jun Saito 859.83 pts
#1894#10Eiji Matsumura 848.72 pts
#1950#11Kosei Ichinose 835.93 pts
#2171#12Takashi Ogura 796.72 pts
#2536#13Hisashi Ogi 745.07 pts
#2587#14Tsugunari Toma 738.24 pts
#2895#15Koichi Nozaki 698.80 pts
#3078#16Keisuke Hikosaka 676.16 pts
#3168#17Takuya Suzuki 667.50 pts
#3232#18Murakami Shota 660.18 pts
#3845#19Takuya Yamashita 609.53 pts
#5350#20Katsuhiro Muto 512.91 pts
#5618#21Yoichi Uesugi 498.16 pts
#6156#22Kazuhiko Yotsushika 470.98 pts
#6257#23Akira Ohyama 466.46 pts
#6505#24Yuhei Sanada 455.31 pts
#6929#25Kohei Nakai 436.36 pts
#7132#26Kenji Kurashina 428.15 pts
#8881#27Iwakura Hajime 370.17 pts
#9743#28Tetsuro Tomita 346.64 pts
#10464#29Yuichi Sumida 330.26 pts
#11143#30Junichi Nakagiri 316.22 pts
#11471#31Takaaki Nakayama 309.77 pts
#11752#32Mervin Concepcion 304.44 pts
#11856#33Yuri Ishida 302.34 pts
#12140#34Masaki Nakano 296.79 pts
#12296#35Azusa Maeda 294.36 pts
#12407#36Emi Hibuse 292.31 pts
#14056#37Itsuko Yoroi 266.49 pts
#14607#38Yukiko Ogasawara 258.47 pts
#15190#39Yuji Masaki 251.38 pts
#15783#40Wataru Kosugi 243.43 pts
#16264#41Masahiro Marumoto 237.57 pts
#16548#42Kim Nayoung 234.64 pts
#16762#43Shigeo Haseba 232.26 pts
#16875#44Kosaku Akashi 231.09 pts
#16919#45Masayoshi Tanaka 230.71 pts
#17698#46Sano Mitsuru 222.67 pts
#17724#47Takahiro Abe 222.33 pts
#19020#48Yusuke Akiba 209.34 pts
#20116#49Ken Okada 200.12 pts
#20651#50Yusuke Okada 195.93 pts
#20712#51Tsuyoshi Ishibashi 195.48 pts
#21292#52Kazuma Fujiyama 191.21 pts
#21585#53Kazuhiro Shirasawa 189.06 pts
#22285#54Yu Kurita 184.02 pts
#22774#55Hideki Takafuji 180.71 pts
#25217#56Seiko Kudo 164.93 pts
#26918#57Yuka Asaka 155.59 pts
#27633#58Nobuhiro Imigi 151.66 pts
#28052#59Takashi Shiono 149.43 pts
#29892#60Shingo Cho 141.16 pts
#31051#61Hiroyuki Sasaki 136.39 pts
#32691#62Yoichi Fujiya 130.15 pts
#33053#63Hideo Kudo 128.83 pts
#33254#64Shinichi Mayuzumi 128.17 pts
#33456#65Kazuki Ikeuchi 127.49 pts
#34767#66Nobuhiro Yabuuchi 123.01 pts
#35080#67Nobuyuki Okuda 121.97 pts
#35275#68James McCarty 121.38 pts
#35299#69Yasuyuki Tsuji 121.32 pts
#36294#70Ryoichi Omori 118.13 pts
#37219#71Masanori Ishihara 115.35 pts
#39245#72Mitsuhiro Shiga 109.77 pts
#39355#73Takatushi Uei 109.49 pts
#43122#74Masayuki Hakoda 100.25 pts
#44653#75Yuta Kondo 96.74 pts
#45415#76Motoki Jinno 95.00 pts
#48868#77Hiroki Yamamaoto 88.12 pts
#51955#78Mayumi Kaneko 82.90 pts
#52816#79Noriko Suzuki 81.45 pts
#52858#80Tsuyoshi Ota 81.37 pts
#53457#81Masanori Yoshida 80.53 pts
#54809#82Masayuki Nagata 78.52 pts
#55156#83Misaki Satouchi 78.02 pts
#55550#84Kazuki Sasaki 77.50 pts
#58485#85Subaru Takeshita 73.88 pts
#60490#86Takuya Kato 71.34 pts
#64510#87Masaaki Naito 66.22 pts
#66412#88Ishibashi Megumi 63.71 pts
#67407#89Kenichi Takarabe 62.20 pts
#67430#90Takahiro Nakai 62.16 pts
#71155#91Akitomo Kurushima 57.15 pts
#71256#92Kiyotoshi Shinohara 56.95 pts
#73174#93Mari Fukunaga 54.63 pts
#73368#94Yoshitaka Okawa 54.46 pts
#74048#95Hisashi Yamanouchi 53.63 pts
#76287#96Takuo Serita 51.28 pts
#83440#97Shohei Miki 45.37 pts
#87640#98Tsuyoshi Muranaka 42.89 pts
#88867#99Koji Okazaki 42.31 pts
#91215#100Yaguchi Tsutomu 41.16 pts
PoY 2015JapanPlayerTeamScore
#236#1Naoya Kihara 1,778.38 pts
#492#2Takuya Yamashita 1,307.92 pts
#696#3Takuya Suzuki 1,106.34 pts
#891#4Yosuke Sekiya 967.93 pts
#948#5Iori Yogo 926.48 pts
#1090#6Takashi Ogura 843.47 pts
#1148#7Makoto Yoshimichi 819.98 pts
#1178#8Hideki Takafuji 803.22 pts
#1217#9Takahiro Nakai 790.41 pts
#1443#10Koichi Nozaki 715.54 pts
#1481#11Shinobu Tanaka 700.52 pts
#1563#12Tetsuya Tsuchikawa 678.14 pts
#1999#13Hisashi Ogi 570.58 pts
#2001#14Yuri Ishida 570.29 pts
#2933#15Katsuhiro Muto 434.04 pts
#2943#16Jun Saito 432.79 pts
#4661#17Tsugunari Toma 301.17 pts
#5005#18Yasuyuki Tsuji 284.90 pts
#5060#19Azusa Maeda 282.04 pts
#5243#20Masato Yokosawa 274.70 pts
#5251#21Junichi Nakagiri 274.48 pts
#5439#22Kenji Kurashina 266.65 pts
#5866#23Manami Hayamizu 251.34 pts
#5965#24Shinya Shimada 248.09 pts
#6417#25Hisashi Yamanouchi 234.58 pts
#7054#26Yoichi Uesugi 218.17 pts
#7058#27Yoichi Fujiya 218.03 pts
#7211#28Yoshihisa Kanzaki 214.26 pts
#7333#29Ryuta Ikezawa 211.51 pts
#7455#30Wataru Kosugi 208.40 pts
#7551#31Yusuke Akiba 206.15 pts
#8142#32Kohei Nakai 193.55 pts
#8410#33Kosei Ichinose 188.25 pts
#8460#34Nobuhiro Yabuuchi 187.47 pts
#9274#35Zenya Yamamoto 173.24 pts
#9977#36Kazuhiro Shirasawa 162.79 pts
#10092#37Yu Kurita 161.35 pts
#10121#38Kazuya Ogino 161.10 pts
#10360#39Yukio Miki 158.39 pts
#10567#40Kazuki Ikeuchi 156.36 pts
#10619#41Subaru Takeshita 155.73 pts
#10805#42Hiroyuki Noda 153.31 pts
#11062#43Hayato Kitajima 149.89 pts
#11078#44Kazuhiko Yotsushika 149.75 pts
#11153#45Eiji Matsumura 148.97 pts
#11559#46Masayoshi Tanaka 144.33 pts
#12979#47Masahiro Marumoto 130.19 pts
#13975#48Murakami Shota 122.12 pts
#14429#49Iwakura Hajime 118.62 pts
#14772#50Hiroyuki Sasaki 116.10 pts
#18343#51Yasuhiro Ojiri 95.02 pts
#19915#52Makoto Horikawa 86.32 pts
#21008#53Shingo Cho 80.63 pts
#21661#54Masayuki Hakoda 77.79 pts
#21997#55Keisuke Hikosaka 76.21 pts
#22059#56Masakazu Okamoto 75.97 pts
#22409#57Nobuyuki Okuda 74.49 pts
#22850#58Tsuyoshi Ishibashi 72.42 pts
#24551#59Masato Ito 64.82 pts
#25300#60Makoto Takahashi 61.58 pts
#28182#61Masazumi Nishiwaki 51.64 pts
#28526#62Atsushi Iwasa 50.69 pts
#28581#63Daiki Tsubota 50.52 pts
#28902#64Masanori Yoshida 49.59 pts
#29267#65Shoji Yamamoto 48.62 pts
#31716#66Taichi Watonabe 42.79 pts
#33939#67Koji Okazaki 38.36 pts
#37335#68Akira Ohyama 32.71 pts
#37940#69Mari Fukunaga 31.73 pts
#38818#70Naoki Takiguchi 30.37 pts
#40594#71Masaki Hirayama 27.57 pts
#40913#72Yuta Kondo 27.08 pts
#42072#73Masanori Ishihara 25.39 pts
#43275#74Arman Nugmanov 23.66 pts
#44759#75Misaki Satouchi 21.95 pts
#45508#76Kenichi Takarabe 21.16 pts
#46689#77Teruhiko Kabasawa 20.05 pts
#51081#78Yuya Kobayashi 16.70 pts
#52213#79Tetsuro Tomita 16.00 pts
#53827#80Shojiro Izutsu 15.13 pts
#55097#81Masaaki Naito 14.53 pts
#55956#82Yuji Masaki 14.17 pts
#61036#83Yutaro Kawasaki 12.26 pts
#63027#84Akinari Yokomizo 11.61 pts
#65917#85Kiyotoshi Shinohara 10.74 pts
#72625#86Kengon Ito 9.18 pts
#73221#87Itsuko Yoroi 9.07 pts
#77065#88Hiromi Miyakawa 8.50 pts
#84922#89Seiko Kudo 7.63 pts
#87179#90Kenji Shibutani 7.42 pts
#87258#91Takuya Kato 7.41 pts
#89596#92Takuya Kikuchi 7.21 pts
#89862#93Kosaku Akashi 7.19 pts
#90578#94Yoko Sekino 7.13 pts
#92630#95Daisuke Tomiyama 6.96 pts
#95585#96Yuichi Sumida 6.76 pts
#97758#97Takahiro Abe 6.61 pts
#98306#98Yuki Tagawa 6.57 pts
#101067#99Tetsuya Noguchi 6.39 pts
#108180#100Noriko Suzuki 5.98 pts