Asia info

69 casinos
421 festivals and 3,331 events
3,062 total players
1,324 ranked players
$10,160,858,434 won since Jan 1, 1982

More

Japan info

2 casinos
2 festivals and 8 events
376 total players (24 ladies)
172 ranked players
$3,322,886,162 won since Jun 24, 1997

Rankings

RangeGenderPlayer Country/RegionDate

GPI

PoY 2018

PoY 2017

PoY 2016

PoY 2015

GPIJapanPlayerTeamScore
#301#1Yuki Ko 1,782.65 pts
#411#2Iori Yogo 1,627.51 pts
#514#3Shinobu Tanaka 1,527.20 pts
#600#4Kosei Ichinose 1,439.92 pts
#908#5Tsugunari Toma 1,227.97 pts
#998#6Hiroyuki Noda 1,185.33 pts
#1157#7Ken Okada 1,113.44 pts
#1249#8Tetsuya Tsuchikawa 1,081.19 pts
#1253#9Yosuke Sekiya 1,078.17 pts
#1435#10Takashi Ogura 1,021.62 pts
#1673#11Jun Obara 959.73 pts
#1718#12Kazuhiko Yotsushika 947.07 pts
#2043#13Eiji Matsumura 872.65 pts
#2082#14Katsuhiro Muto 865.26 pts
#2117#15Takao Shimizu 860.22 pts
#2258#16Gen Nose 832.92 pts
#2314#17Tsuyoshi Ishibashi 823.45 pts
#2340#18Hisashi Ogi 819.25 pts
#3253#19Naoya Kihara 701.30 pts
#3364#20Sano Mitsuru 691.26 pts
#3717#21Mitsuhiro Shiga 656.90 pts
#3814#22Yukiko Ogasawara 649.62 pts
#3824#23Kazuhiro Shirasawa 648.56 pts
#3923#24Yuhei Sanada 641.64 pts
#4256#25Yuri Ishida 618.18 pts
#4612#26Yoichi Uesugi 595.92 pts
#5074#27Tetsuro Tomita 568.80 pts
#5141#28Takahiro Nakai 565.29 pts
#5176#29Arman Nugmanov 563.35 pts
#5203#30Hisashi Yamanouchi 561.48 pts
#5229#31Kohei Nakai 560.15 pts
#5588#32Kosaku Akashi 542.14 pts
#5649#33Masato Shimizu 539.26 pts
#5663#34Yuichi Sumida 538.52 pts
#5699#35Hideaki Ando 536.93 pts
#6874#36Ryo Naito 484.30 pts
#6896#37Yu Kurita 483.19 pts
#7786#38Hideki Takafuji 451.02 pts
#7994#39Masayoshi Tanaka 443.38 pts
#8105#40Hayato Kitajima 439.40 pts
#8190#41Keisuke Hikosaka 436.31 pts
#8193#42Masaki Nakano 436.18 pts
#8455#43Iwakura Hajime 427.94 pts
#8874#44Takuya Suzuki 415.14 pts
#10006#45Kazuki Ikeuchi 386.79 pts
#10134#46Koichi Nozaki 383.76 pts
#10195#47Junichi Nakagiri 382.38 pts
#10266#48Takumi Samejima 380.55 pts
#10764#49Masato Yokosawa 369.05 pts
#11123#50Yasuyuki Tsuji 360.99 pts
#13355#51Kenichi Takarabe 318.93 pts
#13385#52Kunimaro Kojo 318.37 pts
#13628#53Shojiro Izutsu 314.05 pts
#13820#54Ruiko Mamiya 311.15 pts
#14786#55Jun Saito 296.62 pts
#14849#56Kazuma Fujiyama 295.58 pts
#15098#57Itsuko Yoroi 292.18 pts
#15111#58Tsuyoshi Ota 291.93 pts
#15251#59Yoichi Fujiya 289.84 pts
#15350#60Masahiro Marumoto 288.53 pts
#16814#61Masaaki Naito 269.44 pts
#17150#62Kenji Kurashina 265.13 pts
#19043#63Nobuyuki Okuda 245.30 pts
#20500#64Akinari Yokomizo 231.24 pts
#21226#65Azusa Maeda 225.09 pts
#21584#66Masakazu Okamoto 222.22 pts
#22952#67Yuji Masaki 211.55 pts
#23771#68Kinichi Nakata 205.60 pts
#23944#69Manami Hayamizu 204.38 pts
#24257#70Ryoichi Saito 202.13 pts
#25978#71Yasuki Takahashi 190.59 pts
#26451#72Norihiko Ogawa 187.74 pts
#27168#73Takahiro Abe 183.53 pts
#27688#74Masanori Ishihara 180.50 pts
#29570#75Masafumi Saito 170.46 pts
#29652#76Takuya Yamashita 170.01 pts
#29954#77Harunobu Kojima 168.62 pts
#30333#78Masaki Hirayama 166.74 pts
#31129#79Shinya Shimada 162.99 pts
#31577#80Akira Ohyama 160.79 pts
#34646#81Shinichi Mayuzumi 147.72 pts
#35168#82Kim Nayoung 145.54 pts
#36465#83Hiromi Sato 140.98 pts
#37783#84Tsuyoshi Muranaka 136.24 pts
#38366#85Shingo Cho 134.18 pts
#39023#86Murakami Shota 132.13 pts
#39443#87Yasuyuki Nakamura 130.71 pts
#39695#88Yuka Asaka 129.86 pts
#42254#89Kazuhiro Sato 122.22 pts
#42921#90Tetsuya Noguchi 120.50 pts
#43668#91Masanori Yoshida 118.40 pts
#43735#92Tatsuhiko Terai 118.22 pts
#46669#93Mervin Concepcion 110.65 pts
#47508#94Yukio Miki 108.74 pts
#47820#95Keita Koyama 108.01 pts
#49300#96Yoshihisa Kanzaki 104.68 pts
#50182#97Kiyotoshi Shinohara 102.77 pts
#51056#98Ishibashi Megumi 100.83 pts
#51149#99Eri Sugiyama 100.65 pts
#52367#100Daiki Tsubota 98.22 pts
PoY 2018JapanPlayerTeamScore
#103#1Iori Yogo 948.27 pts
#192#2Takao Shimizu 797.78 pts
#380#3Takashi Ogura 642.82 pts
#448#4Yuki Ko 606.41 pts
#577#5Gen Nose 557.11 pts
#966#6Kazuhiko Yotsushika 447.93 pts
#1032#7Jun Obara 433.43 pts
#1121#8Yu Kurita 415.77 pts
#1127#9Kosei Ichinose 414.91 pts
#1131#10Ken Okada 414.38 pts
#1393#11Hisashi Ogi 377.69 pts
#1458#12Hiroyuki Noda 371.13 pts
#1608#13Tetsuya Tsuchikawa 352.66 pts
#2017#14Kunimaro Kojo 318.37 pts
#2043#15Kohei Nakai 316.66 pts
#2401#16Masaki Nakano 291.80 pts
#2444#17Mitsuhiro Shiga 289.27 pts
#2451#18Eiji Matsumura 288.68 pts
#2574#19Yukiko Ogasawara 282.14 pts
#2606#20Tsuyoshi Ishibashi 280.81 pts
#2696#21Tsuyoshi Ota 275.65 pts
#2999#22Sano Mitsuru 260.67 pts
#3534#23Kenichi Takarabe 236.38 pts
#4045#24Yosuke Sekiya 219.12 pts
#5449#25Kazuki Ikeuchi 184.78 pts
#6371#26Hayato Kitajima 168.41 pts
#6963#27Tetsuro Tomita 158.62 pts
#7253#28Yuji Masaki 154.64 pts
#8042#29Keisuke Hikosaka 144.31 pts
#8611#30Shinobu Tanaka 137.53 pts
#9345#31Masato Shimizu 130.09 pts
#9444#32Masakazu Okamoto 129.17 pts
#9727#33Kinichi Nakata 126.62 pts
#10493#34Tetsuya Noguchi 120.50 pts
#12247#35Keita Koyama 108.01 pts
#12926#36Ruiko Mamiya 103.67 pts
#13762#37Ryo Naito 98.81 pts
#13791#38Masato Yokosawa 98.62 pts
#15274#39Kosaku Akashi 90.57 pts
#16006#40Asako Matsunaga 87.06 pts
#17131#41Kazuhiro Shirasawa 82.47 pts
#18863#42Itsuko Yoroi 76.23 pts
#19369#43Katsuhiro Muto 74.56 pts
#19394#44Takahiro Nakai 74.47 pts
#19463#45Hideaki Ando 74.22 pts
#19859#46Kazuma Fujiyama 73.07 pts
#20045#47Shojiro Izutsu 72.43 pts
#21336#48Hiromi Sato 68.60 pts
#21665#49Yuka Asaka 67.55 pts
#23595#50Yasuaki Nakayama 61.13 pts
#28450#51Naoki Takiguchi 48.57 pts
#30272#52Yasuhiro Waki 45.46 pts
#31505#53Yoichi Fujiya 43.71 pts
#33633#54Yasuyuki Nakamura 41.30 pts
#35639#55Yuri Ishida 39.44 pts
#37586#56Yuya Kobayashi 37.87 pts
#38410#57Eiichiro Teshima 37.27 pts
#39048#58Harunobu Kojima 36.87 pts
#42591#59Usuki Namie 34.79 pts
#43571#60Masanori Yoshida 34.28 pts
#44098#61Yoichi Uesugi 33.99 pts
#45993#62Ishibashi Megumi 32.98 pts
#46299#63Kenji Kurashina 32.74 pts
#47652#64Kazuki Sasaki 31.60 pts
#47678#65Daiki Tsubota 31.57 pts
PoY 2017JapanPlayerTeamScore
#556#1Shinobu Tanaka 1,508.80 pts
#744#2Iori Yogo 1,357.56 pts
#771#3Hiroyuki Noda 1,337.86 pts
#870#4Yuki Ko 1,274.68 pts
#881#5Ken Okada 1,268.24 pts
#1107#6Kosei Ichinose 1,147.67 pts
#1111#7Tsugunari Toma 1,146.19 pts
#1287#8Yuhei Sanada 1,067.71 pts
#1395#9Katsuhiro Muto 1,027.49 pts
#1539#10Jun Obara 974.44 pts
#1770#11Tetsuya Tsuchikawa 914.45 pts
#1798#12Yosuke Sekiya 909.69 pts
#1812#13Tsuyoshi Ishibashi 907.06 pts
#1818#14Naoya Kihara 905.74 pts
#2401#15Arman Nugmanov 802.69 pts
#3177#16Takumi Samejima 701.88 pts
#3455#17Kazuhiro Shirasawa 673.36 pts
#3486#18Yuri Ishida 670.60 pts
#3522#19Sano Mitsuru 667.55 pts
#3583#20Yoichi Uesugi 661.04 pts
#3796#21Hideki Takafuji 642.30 pts
#3967#22Yuichi Sumida 629.70 pts
#3999#23Hideaki Ando 627.70 pts
#4027#24Kazuhiko Yotsushika 625.83 pts
#4071#25Hisashi Yamanouchi 622.53 pts
#4224#26Tetsuro Tomita 610.02 pts
#4688#27Yasuyuki Tsuji 582.80 pts
#4913#28Eiji Matsumura 569.19 pts
#5125#29Hisashi Ogi 557.37 pts
#5414#30Masayoshi Tanaka 540.56 pts
#5837#31Gen Nose 518.32 pts
#5908#32Takahiro Nakai 514.53 pts
#6079#33Hayato Kitajima 506.00 pts
#6183#34Iwakura Hajime 500.69 pts
#6282#35Masato Shimizu 496.22 pts
#7132#36Yukiko Ogasawara 458.33 pts
#7259#37Junichi Nakagiri 453.05 pts
#7295#38Mitsuhiro Shiga 451.70 pts
#7342#39Kosaku Akashi 450.27 pts
#7891#40Ryo Naito 428.96 pts
#8854#41Masahiro Marumoto 394.49 pts
#8864#42Masato Yokosawa 394.21 pts
#10318#43Takashi Ogura 353.94 pts
#11411#44Yoichi Fujiya 328.67 pts
#11988#45Masaaki Naito 317.61 pts
#12177#46Masafumi Saito 313.80 pts
#12823#47Nobuyuki Okuda 301.76 pts
#13172#48Shojiro Izutsu 296.04 pts
#16051#49Yasuki Takahashi 254.12 pts
#16709#50Takuya Suzuki 246.38 pts
#16774#51Kazuma Fujiyama 245.69 pts
#17693#52Takao Shimizu 235.38 pts
#18448#53Shinya Shimada 228.20 pts
#18894#54Ruiko Mamiya 223.87 pts
#19583#55Kim Nayoung 217.85 pts
#19691#56Manami Hayamizu 216.88 pts
#19751#57Kazuki Ikeuchi 216.41 pts
#20410#58Akinari Yokomizo 210.73 pts
#20423#59Ryoichi Saito 210.62 pts
#20514#60Masanori Ishihara 209.91 pts
#21021#61Masaki Hirayama 205.57 pts
#21106#62Norihiko Ogawa 204.75 pts
#21876#63Keisuke Hikosaka 198.45 pts
#22827#64Kohei Nakai 191.61 pts
#25272#65Harunobu Kojima 175.67 pts
#26512#66Koichi Nozaki 168.40 pts
#27474#67Kazuhiro Sato 162.96 pts
#27510#68Shinichi Mayuzumi 162.78 pts
#27646#69Itsuko Yoroi 162.06 pts
#27931#70Kenji Kurashina 160.52 pts
#29545#71Eri Sugiyama 152.88 pts
#30348#72Hiroki Yamamaoto 149.36 pts
#30819#73Azusa Maeda 147.32 pts
#30969#74Tatsuhiko Terai 146.67 pts
#30999#75Jun Saito 146.56 pts
#31386#76Yukio Miki 144.98 pts
#31750#77Takahiro Abe 143.56 pts
#32544#78Tsuyoshi Muranaka 140.44 pts
#33525#79Masaki Nakano 136.94 pts
#37289#80Masakazu Okamoto 124.07 pts
#38948#81Yasuyuki Nakamura 119.21 pts
#40139#82Yoshihisa Kanzaki 115.73 pts
#40629#83Kiyotoshi Shinohara 114.42 pts
#43156#84Koji Okazaki 107.97 pts
#45248#85Hideo Kimura 102.94 pts
#47148#86Shingo Cho 98.74 pts
#50991#87Akitomo Kurushima 90.59 pts
#51153#88Masayuki Nagata 90.31 pts
#54997#89Kenichi Takarabe 83.78 pts
#55333#90Shintaro Inoue 83.23 pts
#56138#91Masanori Yoshida 81.98 pts
#58164#92Kinichi Nakata 78.98 pts
#60295#93Daiki Tsubota 76.23 pts
#62104#94Misaki Satouchi 74.00 pts
#62525#95Ishibashi Megumi 73.48 pts
#65377#96Mervin Concepcion 70.11 pts
#66167#97Seiko Kudo 69.12 pts
#67814#98Nobuhiro Yabuuchi 67.11 pts
#68762#99Hiromi Sato 65.93 pts
#73866#100Takashi Shiono 59.04 pts
PoY 2016JapanPlayerTeamScore
#791#1Yosuke Sekiya 1,258.16 pts
#893#2Yuki Ko 1,188.74 pts
#907#3Tetsuya Tsuchikawa 1,181.13 pts
#1004#4Hiroyuki Noda 1,128.23 pts
#1056#5Naoya Kihara 1,101.36 pts
#1375#6Arman Nugmanov 979.75 pts
#1466#7Iori Yogo 947.58 pts
#1734#8Shinobu Tanaka 887.02 pts
#1847#9Jun Saito 859.83 pts
#1894#10Eiji Matsumura 848.72 pts
#1950#11Kosei Ichinose 835.93 pts
#2171#12Takashi Ogura 796.72 pts
#2536#13Hisashi Ogi 745.07 pts
#2587#14Tsugunari Toma 738.24 pts
#2895#15Koichi Nozaki 698.80 pts
#3078#16Keisuke Hikosaka 676.16 pts
#3168#17Takuya Suzuki 667.50 pts
#3232#18Murakami Shota 660.18 pts
#3845#19Takuya Yamashita 609.53 pts
#5350#20Katsuhiro Muto 512.91 pts
#5618#21Yoichi Uesugi 498.16 pts
#6156#22Kazuhiko Yotsushika 470.98 pts
#6257#23Akira Ohyama 466.46 pts
#6505#24Yuhei Sanada 455.31 pts
#6929#25Kohei Nakai 436.36 pts
#7132#26Kenji Kurashina 428.15 pts
#8881#27Iwakura Hajime 370.17 pts
#9743#28Tetsuro Tomita 346.64 pts
#10464#29Yuichi Sumida 330.26 pts
#11143#30Junichi Nakagiri 316.22 pts
#11471#31Takaaki Nakayama 309.77 pts
#11752#32Mervin Concepcion 304.44 pts
#11856#33Yuri Ishida 302.34 pts
#12140#34Masaki Nakano 296.79 pts
#12296#35Azusa Maeda 294.36 pts
#12407#36Emi Hibuse 292.31 pts
#14056#37Itsuko Yoroi 266.49 pts
#14607#38Yukiko Ogasawara 258.47 pts
#15190#39Yuji Masaki 251.38 pts
#15783#40Wataru Kosugi 243.43 pts
#16264#41Masahiro Marumoto 237.57 pts
#16548#42Kim Nayoung 234.64 pts
#16875#43Kosaku Akashi 231.09 pts
#16919#44Masayoshi Tanaka 230.71 pts
#17698#45Sano Mitsuru 222.67 pts
#17724#46Takahiro Abe 222.33 pts
#19020#47Yusuke Akiba 209.34 pts
#20116#48Ken Okada 200.12 pts
#20651#49Yusuke Okada 195.93 pts
#20712#50Tsuyoshi Ishibashi 195.48 pts
#21292#51Kazuma Fujiyama 191.21 pts
#21585#52Kazuhiro Shirasawa 189.06 pts
#22285#53Yu Kurita 184.02 pts
#22774#54Hideki Takafuji 180.71 pts
#25217#55Seiko Kudo 164.93 pts
#26918#56Yuka Asaka 155.59 pts
#27633#57Nobuhiro Imigi 151.66 pts
#28052#58Takashi Shiono 149.43 pts
#29892#59Shingo Cho 141.16 pts
#31051#60Hiroyuki Sasaki 136.39 pts
#32691#61Yoichi Fujiya 130.15 pts
#33053#62Hideo Kudo 128.83 pts
#33254#63Shinichi Mayuzumi 128.17 pts
#33456#64Kazuki Ikeuchi 127.49 pts
#34767#65Nobuhiro Yabuuchi 123.01 pts
#35080#66Nobuyuki Okuda 121.97 pts
#35275#67James McCarty 121.38 pts
#35299#68Yasuyuki Tsuji 121.32 pts
#36294#69Ryoichi Omori 118.13 pts
#37219#70Masanori Ishihara 115.35 pts
#39245#71Mitsuhiro Shiga 109.77 pts
#39355#72Takatushi Uei 109.49 pts
#43122#73Masayuki Hakoda 100.25 pts
#44653#74Yuta Kondo 96.74 pts
#48868#75Hiroki Yamamaoto 88.12 pts
#51955#76Mayumi Kaneko 82.90 pts
#52816#77Noriko Suzuki 81.45 pts
#52858#78Tsuyoshi Ota 81.37 pts
#53457#79Masanori Yoshida 80.53 pts
#54809#80Masayuki Nagata 78.52 pts
#55156#81Misaki Satouchi 78.02 pts
#55550#82Kazuki Sasaki 77.50 pts
#58485#83Subaru Takeshita 73.88 pts
#60490#84Takuya Kato 71.34 pts
#64510#85Masaaki Naito 66.22 pts
#66412#86Ishibashi Megumi 63.71 pts
#67407#87Kenichi Takarabe 62.20 pts
#67430#88Takahiro Nakai 62.16 pts
#71155#89Akitomo Kurushima 57.15 pts
#71256#90Kiyotoshi Shinohara 56.95 pts
#73174#91Mari Fukunaga 54.63 pts
#73368#92Yoshitaka Okawa 54.46 pts
#74048#93Hisashi Yamanouchi 53.63 pts
#76287#94Takuo Serita 51.28 pts
#83440#95Shohei Miki 45.37 pts
#87640#96Tsuyoshi Muranaka 42.89 pts
#88867#97Koji Okazaki 42.31 pts
#91215#98Yaguchi Tsutomu 41.16 pts
#91700#99Osada Masahiro 40.98 pts
#95425#100Masaki Hirayama 39.47 pts
PoY 2015JapanPlayerTeamScore
#236#1Naoya Kihara 1,778.38 pts
#492#2Takuya Yamashita 1,307.92 pts
#696#3Takuya Suzuki 1,106.34 pts
#891#4Yosuke Sekiya 967.93 pts
#948#5Iori Yogo 926.48 pts
#1090#6Takashi Ogura 843.47 pts
#1148#7Makoto Yoshimichi 819.98 pts
#1178#8Hideki Takafuji 803.22 pts
#1217#9Takahiro Nakai 790.41 pts
#1443#10Koichi Nozaki 715.54 pts
#1481#11Shinobu Tanaka 700.52 pts
#1563#12Tetsuya Tsuchikawa 678.14 pts
#1999#13Hisashi Ogi 570.58 pts
#2001#14Yuri Ishida 570.29 pts
#2933#15Katsuhiro Muto 434.04 pts
#2943#16Jun Saito 432.79 pts
#4661#17Tsugunari Toma 301.17 pts
#5005#18Yasuyuki Tsuji 284.90 pts
#5060#19Azusa Maeda 282.04 pts
#5243#20Masato Yokosawa 274.70 pts
#5251#21Junichi Nakagiri 274.48 pts
#5439#22Kenji Kurashina 266.65 pts
#5866#23Manami Hayamizu 251.34 pts
#5965#24Shinya Shimada 248.09 pts
#6417#25Hisashi Yamanouchi 234.58 pts
#7054#26Yoichi Uesugi 218.17 pts
#7058#27Yoichi Fujiya 218.03 pts
#7211#28Yoshihisa Kanzaki 214.26 pts
#7333#29Ryuta Ikezawa 211.51 pts
#7455#30Wataru Kosugi 208.40 pts
#7551#31Yusuke Akiba 206.15 pts
#8142#32Kohei Nakai 193.55 pts
#8410#33Kosei Ichinose 188.25 pts
#8460#34Nobuhiro Yabuuchi 187.47 pts
#9274#35Zenya Yamamoto 173.24 pts
#9977#36Kazuhiro Shirasawa 162.79 pts
#10092#37Yu Kurita 161.35 pts
#10121#38Kazuya Ogino 161.10 pts
#10360#39Yukio Miki 158.39 pts
#10567#40Kazuki Ikeuchi 156.36 pts
#10619#41Subaru Takeshita 155.73 pts
#10805#42Hiroyuki Noda 153.31 pts
#11062#43Hayato Kitajima 149.89 pts
#11078#44Kazuhiko Yotsushika 149.75 pts
#11153#45Eiji Matsumura 148.97 pts
#11559#46Masayoshi Tanaka 144.33 pts
#12979#47Masahiro Marumoto 130.19 pts
#13975#48Murakami Shota 122.12 pts
#14429#49Iwakura Hajime 118.62 pts
#14772#50Hiroyuki Sasaki 116.10 pts
#18343#51Yasuhiro Ojiri 95.02 pts
#19915#52Makoto Horikawa 86.32 pts
#21008#53Shingo Cho 80.63 pts
#21661#54Masayuki Hakoda 77.79 pts
#21997#55Keisuke Hikosaka 76.21 pts
#22059#56Masakazu Okamoto 75.97 pts
#22409#57Nobuyuki Okuda 74.49 pts
#22850#58Tsuyoshi Ishibashi 72.42 pts
#24551#59Masato Ito 64.82 pts
#25300#60Makoto Takahashi 61.58 pts
#28182#61Masazumi Nishiwaki 51.64 pts
#28526#62Atsushi Iwasa 50.69 pts
#28581#63Daiki Tsubota 50.52 pts
#28902#64Masanori Yoshida 49.59 pts
#29267#65Shoji Yamamoto 48.62 pts
#31716#66Taichi Watonabe 42.79 pts
#33939#67Koji Okazaki 38.36 pts
#37335#68Akira Ohyama 32.71 pts
#37940#69Mari Fukunaga 31.73 pts
#38818#70Naoki Takiguchi 30.37 pts
#40594#71Masaki Hirayama 27.57 pts
#40913#72Yuta Kondo 27.08 pts
#42072#73Masanori Ishihara 25.39 pts
#43275#74Arman Nugmanov 23.66 pts
#44759#75Misaki Satouchi 21.95 pts
#45508#76Kenichi Takarabe 21.16 pts
#46689#77Teruhiko Kabasawa 20.05 pts
#51081#78Yuya Kobayashi 16.70 pts
#52213#79Tetsuro Tomita 16.00 pts
#53827#80Shojiro Izutsu 15.13 pts
#55097#81Masaaki Naito 14.53 pts
#55956#82Yuji Masaki 14.17 pts
#61036#83Yutaro Kawasaki 12.26 pts
#63027#84Akinari Yokomizo 11.61 pts
#65917#85Kiyotoshi Shinohara 10.74 pts
#72625#86Kengon Ito 9.18 pts
#73221#87Itsuko Yoroi 9.07 pts
#77065#88Hiromi Miyakawa 8.50 pts
#84922#89Seiko Kudo 7.63 pts
#87179#90Kenji Shibutani 7.42 pts
#87258#91Takuya Kato 7.41 pts
#89596#92Takuya Kikuchi 7.21 pts
#89862#93Kosaku Akashi 7.19 pts
#92630#94Daisuke Tomiyama 6.96 pts
#95585#95Yuichi Sumida 6.76 pts
#97758#96Takahiro Abe 6.61 pts
#98306#97Yuki Tagawa 6.57 pts
#101067#98Tetsuya Noguchi 6.39 pts
#108180#99Noriko Suzuki 5.98 pts
#108337#100Mayumi Kanno 5.97 pts