Tournament Information

Date: Feb 27 - Mar 5, 2012
Venue: Khreschatyk Club Kiev, Ukraine
Event: No Limit Hold'em - Deepstack Turbo (Mar 5, 2012)
Buy-in: $300 + $30
Prize: $23,862
Entries: 82

Other Events

Feb 28 - Mar 2, 2012 No Limit Hold'em - Ukrainian-Russian Tour Cup $450 + 50
Feb 29, 2012 No Limit Hold'em - 8 Max Turbo $100 + 10
Mar 1, 2012 No Limit Hold'em - 6 Max $250 + 25
Mar 2 - 5, 2012 No Limit Hold'em - URT Battle $910 + 90
Mar 3, 2012 No Limit Hold'em - Rebuy $25 + 3
Mar 3, 2012 No Limit Hold'em - Turbo $100 + 10
Mar 4, 2012 No Limit Hold'em - Mega Bounty $200 + 20
Mar 5, 2012 No Limit Hold'em - Deepstack Turbo $300 + 30

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Egor Bryukhov $7,500
2nd Alexander Mordvinov $4,600
3rd Igor Glushko $2,900
4th Pavel Yevteyev $2,300
5th Yevgeniy Veselyak $1,780
6th Ruslan Rogozhyn $1,330
7th Igor Yaroshevskyy $1,020
8th Ruslan Nikiforov $810
9th Oleksandr Aleynikov $640
10th Abdul Guseinov $520
11th Eduard Davoyan $462