Tournament Information

Date: Mar 23 - Apr 2, 2013
Venue: Rus Hotel Kiev, Ukraine
Event: No Limit Hold'em - Main Event (Mar 29 - Apr 2, 2013)
Buy-in: 1,825 + 175
Prize: 452,000
Entries: 226

Other Events

Mar 24, 2013 No Limit Hold'em - Bounty - Ukraine Championships €230 + 20
Mar 24, 2013 No Limit Hold'em - Bounty €25 + 3
Mar 25 - 28, 2013 No Limit Hold'em- €100,000 Guaranteed €500 + 50
Mar 25, 2013 No Limit Hold'em - 8 Max €25 + 3
Mar 26, 2013 No Limit Hold'em €20 + 2
Mar 27 - 28, 2013 No Limit Hold'em - KO €400 + 40
Mar 27, 2013 No Limit Hold'em - KO II €20 + 5
Mar 28, 2013 No Limit Hold'em €20 + 2
Mar 29 - Apr 2, 2013 RUPT No Limit Hold'em - Main Event €1,825 + 175
Mar 29, 2013 No Limit Hold'em - Bounty €25 + 5
Mar 30, 2013 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha €25 + 3
Mar 31 - Apr 2, 2013 No Limit Hold'em - Grand Event €640 + 60
Mar 31, 2013 No Limit Hold'em - Bounty €20 + 5
Apr 1, 2013 No Limit Hold'em - Mix Max €20 + 2
Apr 2, 2013 No Limit Hold'em - 6 Max €365 + 35
Apr 2, 2013 No Limit Hold'em €50 + 5

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Roman Pavlyuk $130,648 €101,000
2nd Evgeniy Leonidov $90,548 €70,000
3rd Asker Aloev $58,209 €45,000
4th Alexander Klimashin $45,274 €35,000
5th Artem Babahanyan $32,339 €25,000
6th Denis Tafintcev $23,284 €18,000
7th Dmitry Mezhirov $16,816 €13,000
8th Vahe Martirosyan $11,739 €9,075
9th Sergii Baranov $9,055 €7,000
10th Evgeniy Ilyashenko $6,468 €5,000
11th Ilia Kitsbabashvili $6,468 €5,000
12th Vitaliy Volov $6,468 €5,000
13th Nikita "Mikita" Bodyakovskiy $6,468 €5,000
14th Igor Yaroshevskyy $6,468 €5,000
15th Andrey Mushak $6,468 €5,000
16th Samvel Oganesyan $6,468 €5,000
17th Ivan Sheptytskyi $4,527 €3,500
18th Dmitriy Vasiliev $4,527 €3,500
19th Artur Aslanyan $4,527 €3,500
20th Vartan Manucharyan $4,527 €3,500
21st Beka Shoshiashvili $4,527 €3,500
22nd Vasily Fursov $4,527 €3,500
23rd Nikolay Chorniy $4,527 €3,500
24th Alexander Kostylev $4,527 €3,500
25th Aleksandr Khomenko $4,527 €3,500
26th Maxim Panyak $4,527 €3,500
27th Sergei Chantcev $4,527 €3,500
28th Viktor Litovchenko $4,527 €3,500