Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Yitong Zhang $179,590 ¥1,190,700
2nd Chenxu "Vanessa" Zhang $113,090 ¥749,800
3rd Chen An Lin $67,148 ¥445,200
4th Mian Deng $40,482 ¥268,400
5th Peiran Liu $31,493 ¥208,800
6th Xuming Qi $26,350 ¥174,700
7th Hongjin Li $22,805 ¥151,200
8th Dong Chen $20,271 ¥134,400
9th Raymond Wu $17,948 ¥119,000
10th Junjie Huang $15,746 ¥104,400
11th Yuxin Ma $15,746 ¥104,400
12th Yi Ma $15,746 ¥104,400
13th Shuai Fan $13,650 ¥90,500
14th Chuanshu Chen $13,650 ¥90,500
15th Wei Liu $13,650 ¥90,500
16th Shiqiang Lin $11,719 ¥77,700
17th Chia-jung Liu $11,719 ¥77,700
18th Shijun Tao $11,719 ¥77,700