Bombay Casino

LocationKapshagai, Kazakhstan
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Bombay Casino

All

Results at Bombay Casino

GPI Leaderboard

All time money list

#1Oleg Kan$38,255
#2Unknown$26,157
#3Alexandr Khvan$24,500
#4Ilya Kurtsev$24,495
#5Dilshat Mametbakiev$22,980
#6Dmitry Gromov$21,351
#7Tilekbek Shamurzaev$20,335
#8Kamil Isabekov$19,535
#9Vladimir Ivanov$19,020
#10Ayvar Akhmedov$16,036
#11Nursultan Abilkassym$16,033
#12Valentyn Smilenko$13,880
#13Timur Sundetov$13,015
#14Zhenis Ashyrov$11,870
#15Asan Kurmanov$11,665
#16Azamat Galeev$9,174
#17Baurzhan Akimov$9,165
#18Igor Erofeev$8,265
#19Boris Tabiyev$8,240
#20Eldar Moldobekov$7,395
#21Allmas Umarov$6,995
#22Asyl Tleuzhanov$6,576
#23Vyachesav Bondartsev$6,510
#24Mikhail Zamyatin$6,135
#25Aleksandr Zhilinskii$5,900
#26Mikhail Avdoshkevich$5,270
#27Azamat Bekhlenov$5,140
#28Svetlana Zhanyssova$4,985
#29Vadim Khegay$4,843
#30Alan Turabaev$4,660
#31Arman Nugmanov$4,380
#32Valeriy Kim$4,243
#33Ernat Tumanshiev$4,105
#34Igor Merkulov$4,070
#35Dmitriy Devyatov$4,030
#36Sergey Mikayelyan$3,930
#37Evgeniy Tsay$3,855
#38Zhanbolat Ahmetov$3,807
#39Muzaffar Khusanov$3,605
#40Artur Khan$3,495
#41Lavrentiy Nee$3,385
#42Usman Nurgazin$3,275
#43Bolat Isabaev$3,225
#44Karen Arutyunyan$3,205
#45Nail Aliev$3,135
#46Shukhrat Garaev$3,130
#47Makhmud Babaev$3,000
#48Denis Obedov$2,910
#49Andrey Volkov$2,905
#50Ivan Subbotin$2,835
Unknown photo
All Time Money$214,660,417
All Time Money in this casino$26,157
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Main Event$26,157  
Ilya Kurtsev photo
#266852 Score: 2.71 pts
HometownRussia
All Time Money$29,837
All Time Money in this casino$24,495
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 27 - 30, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - partypoker WPTN & EurAsian Poker Tour Main Event$24,495  
Dilshat Mametbakiev photo
#260186 Score: 2.94 pts
All Time Money$23,435
All Time Money in this casino$22,980
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 23 - 26, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Almaty Cup$8,725  
Nov 20 - 23, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Kazakhstan Poker Championship$14,255  
Dmitry Gromov photo
#2937 Score: 817.14 pts
HometownRussia
ResidenceMoscow, Russia
All Time Money$3,128,140
All Time Money in this casino$21,351
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 19 - 21, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Almaty Apoker.kz Cup$2,385  
Jul 18, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Turbo DeepStack$3,600  
Jul 16 - 18, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Kazakhstan Poker Championship$15,366  
Tilekbek Shamurzaev photo
#11043 Score: 416.43 pts
HometownKyrgyzstan
All Time Money$57,830
All Time Money in this casino$20,335
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20 - 23, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Kazakhstan Poker Championship$20,335  
Kamil Isabekov photo
#37470 Score: 153.60 pts
HometownRussia
All Time Money$186,748
All Time Money in this casino$19,535
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 16 - 18, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Kazakhstan Poker Championship$10,790  
Nov 27 - 30, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - partypoker WPTN & EurAsian Poker Tour Main Event$8,745  
Vladimir Ivanov photo
#176199 Score: 12.55 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$19,614
All Time Money in this casino$19,020
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Main Event$18,445  
Nov 30, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Turbo Deepstack Bounty$575  
Nursultan Abilkassym photo
#134308 Score: 27.21 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$56,217
All Time Money in this casino$16,033
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 24, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - DeepStack$4,043  
Jul 19 - 21, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Almaty Apoker.kz Cup$5,200  
Jul 16 - 18, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Kazakhstan Poker Championship$6,790  
Valentyn Smilenko photo
#192404 Score: 10.52 pts
HometownUkraine
All Time Money$106,161
All Time Money in this casino$13,880
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 23, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Turbo Ultra DeepStack$2,425  
Jul 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Main Event$8,790  
Jul 17, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Six Max$1,810  
Jul 16, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Bounty$855  
Zhenis Ashyrov photo
#202539 Score: 10.22 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$22,062
All Time Money in this casino$11,870
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Main Event$11,870  
Asan Kurmanov photo
#237842 Score: 4.29 pts
All Time Money$13,170
All Time Money in this casino$11,665
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 27 - 30, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - partypoker WPTN & EurAsian Poker Tour Main Event$11,665  
Azamat Galeev photo
#124560 Score: 30.56 pts
HometownRussia
All Time Money$84,226
All Time Money in this casino$9,174
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - DeepStack Bounty$705  
Jul 19 - 21, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Almaty Apoker.kz Cup$5,384  
Jul 16 - 18, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Kazakhstan Poker Championship$3,085  
Baurzhan Akimov photo
#41108 Score: 139.91 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$24,277
All Time Money in this casino$9,165
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20 - 23, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Kazakhstan Poker Championship$9,165  
Boris Tabiyev photo
#166338 Score: 16.35 pts
All Time Money$32,941
All Time Money in this casino$8,240
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 23 - 26, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Almaty Cup$1,455  
Nov 20 - 23, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Kazakhstan Poker Championship$6,785  
Eldar Moldobekov photo
#184391 Score: 8.37 pts
HometownKyrgyzstan
All Time Money$8,462
All Time Money in this casino$7,395
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Main Event$1,575  
Nov 27 - 30, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - partypoker WPTN & EurAsian Poker Tour Main Event$5,820  
Allmas Umarov photo
#179154 Score: 6.84 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$121,445
All Time Money in this casino$6,995
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 27 - 30, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - partypoker WPTN & EurAsian Poker Tour Main Event$6,995  
Asyl Tleuzhanov photo
#265195 Score: 2.52 pts
All Time Money$8,896
All Time Money in this casino$6,576
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Main Event$3,510  
Jul 16, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Bounty$3,066  
Vyachesav Bondartsev photo
#191955 Score: 6.50 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$237,427
All Time Money in this casino$6,510
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 19, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai Pot Limit Omaha - Bounty$400  
Nov 23 - 26, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Almaty Cup$6,110  
Aleksandr Zhilinskii photo
#170033 Score: 15.37 pts
HometownRussia
All Time Money$39,462
All Time Money in this casino$5,900
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 16 - 18, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Kazakhstan Poker Championship$2,055  
Nov 22, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - Speed Deepstack$3,845  
Mikhail Avdoshkevich photo
#272055 Score: 2.68 pts
All Time Money$6,240
All Time Money in this casino$5,270
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Main Event$5,270  
Azamat Bekhlenov photo
#237542 Score: 4.63 pts
All Time Money$5,140
All Time Money in this casino$5,140
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 16 - 18, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Kazakhstan Poker Championship$5,140  
Svetlana Zhanyssova photo
#67165 Score: 66.86 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$133,613
All Time Money in this casino$4,985
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Main Event$2,630  
Nov 24, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - Hyper Turbo Deepstack$1,000  
Nov 22, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - Speed Deepstack$1,355  
Vadim Khegay photo
#212211 Score: 7.56 pts
All Time Money$6,386
All Time Money in this casino$4,843
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 30, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Turbo Deepstack Bounty$335  
Nov 29, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Deepstack$4,508  
Alan Turabaev photo
#221301 Score: 7.09 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$9,272
All Time Money in this casino$4,660
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 27 - 30, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - partypoker WPTN & EurAsian Poker Tour Main Event$4,660  
Arman Nugmanov photo
#52269 Score: 108.53 pts
HometownJapan
All Time Money$96,491
All Time Money in this casino$4,380
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Main Event$4,380  
Valeriy Kim photo
#203175 Score: 8.11 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$21,013
All Time Money in this casino$4,243
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 18, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Turbo DeepStack$2,548  
Nov 22, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - Speed Deepstack$1,695  
Ernat Tumanshiev photo
#101596 Score: 39.65 pts
All Time Money$126,678
All Time Money in this casino$4,105
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 20, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Hyper Turbo DeepStack Late Ante$2,100  
Nov 29, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Deepstack$2,005  
Igor Merkulov photo
#226693 Score: 5.81 pts
All Time Money$6,360
All Time Money in this casino$4,070
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20 - 23, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Kazakhstan Poker Championship$4,070  
Dmitriy Devyatov photo
#197530 Score: 5.34 pts
HometownRussia
All Time Money$114,583
All Time Money in this casino$4,030
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 17, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Six Max$1,470  
Jul 16 - 18, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Kazakhstan Poker Championship$2,560  
Sergey Mikayelyan photo
#272468 Score: 2.51 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$3,930
All Time Money in this casino$3,930
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - DeepStack Bounty$330  
Jul 17, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Six Max$3,600  
Evgeniy Tsay photo
#240135 Score: 4.27 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$17,442
All Time Money in this casino$3,855
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 16 - 18, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Kazakhstan Poker Championship$3,855  
Zhanbolat Ahmetov photo
#228127 Score: 5.59 pts
All Time Money$3,807
All Time Money in this casino$3,807
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 21, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Bounty$3,807  
Muzaffar Khusanov photo
#168688 Score: 10.11 pts
HometownUzbekistan
All Time Money$46,897
All Time Money in this casino$3,605
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 28, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Turbo Deepstack$3,605  
Artur Khan photo
#210250 Score: 7.90 pts
All Time Money$3,495
All Time Money in this casino$3,495
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 27 - 30, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - partypoker WPTN & EurAsian Poker Tour Main Event$3,495  
Lavrentiy Nee photo
#3997 Score: 712.13 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$282,024
All Time Money in this casino$3,385
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20 - 23, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Kazakhstan Poker Championship$3,385  
Bolat Isabaev photo
#248698 Score: 3.48 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$20,331
All Time Money in this casino$3,225
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 20, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Hyper Turbo DeepStack Late Ante$680  
Nov 27 - 30, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - partypoker WPTN & EurAsian Poker Tour Main Event$2,545  
Karen Arutyunyan photo
#18453 Score: 288.73 pts
HometownCyprus
All Time Money$378,845
All Time Money in this casino$3,205
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Main Event$1,575  
Jul 19 - 21, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Almaty Apoker.kz Cup$520  
Jul 16, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Bounty$1,110  
Nail Aliev photo
#227593 Score: 6.29 pts
HometownNorthern Cyprus
All Time Money$37,606
All Time Money in this casino$3,135
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Main Event$1,915  
Nov 20 - 23, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Kazakhstan Poker Championship$1,220  
Shukhrat Garaev photo
#240289 Score: 3.75 pts
All Time Money$3,130
All Time Money in this casino$3,130
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 29, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Deepstack$3,130  
Makhmud Babaev photo
#217047 Score: 7.02 pts
All Time Money$3,000
All Time Money in this casino$3,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 27 - 30, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - partypoker WPTN & EurAsian Poker Tour Main Event$2,090  
Nov 20 - 23, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Kazakhstan Poker Championship$910  
Denis Obedov photo
#245660 Score: 3.40 pts
All Time Money$2,910
All Time Money in this casino$2,910
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 23 - 26, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Almaty Cup$2,910  
Andrey Volkov photo
#12739 Score: 377.95 pts
HometownRussia
All Time Money$390,886
All Time Money in this casino$2,905
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 16, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - Bounty$1,365  
Jul 16 - 18, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Kapshagai No Limit Hold'em - EAPT Kazakhstan Poker Championship$1,540  
Ivan Subbotin photo
#30354 Score: 188.13 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$8,772
All Time Money in this casino$2,835
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 24, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - Hyper Turbo Deepstack$1,565  
Nov 21, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPT Bounty$1,270