Cash Ville Casino

LocationAstana, Kazakhstan
Telephone
E-mail
Web

Results at Cash Ville Casino

GPI Leaderboard

All time money list

#1Kamil Isabekov$130,182
#2Ernat Tumanshiev$107,740
#3Allmas Umarov$95,140
#4Vladimir Dobrovolskiy$89,283
#5Alexander Dubrovskiy$76,260
#6Mikhail Zamyatin$75,756
#7Aleksey Arakelov$74,063
#8Unknown$69,571
#9Kiryl Radzivonau$66,784
#10Ismail Salmanogly Babaev$65,765
#11Azamat Galeev$59,771
#12Roman Kleyman$56,687
#13Azamat Rakaev$56,320
#14Vangelis Kaimakamis$55,950
#15Saverdin Kadirov$54,326
#16Unknown Player$51,225
#17Dmitry Vitkind$49,320
#18Vadim Kim$49,306
#19Vlad Tonkih$48,022
#20Vyacheslav Nikulin$46,765
#21Rasim Cagiroglu$45,244
#22Oleg Kan$43,598
#23Pavel Yakobson$43,420
#24Zhanbek Nugumanov$40,124
#25Timur Makhamedaminov$37,850
#26Mehmet Kolgu$37,800
#27Ayvar Akhmedov$37,398
#28Dmitry Chop$36,170
#29Arman Yussupov$33,740
#30Shklyar Iaroslav$33,330
#31Aleksandr Zhilinskii$32,317
#32Yury Salikaev$31,600
#33Yury Nesterenko$30,905
#34Andrey Alexandrovich Lobzhanidze$30,252
#35Nikolay Fal$30,015
#36Vazha Kometiani$29,900
#37Pavel Zuev$29,097
#38Artem Gerasimenko$27,200
#39Oleg Suntsov$26,475
#40Kayrat Turaliev$26,203
#41Alexandr Nesterov$25,500
#42Evgeniy Gorin$25,475
#43Akzhol Dabylov$24,844
#44Mikhail Surin$24,715
#45Andrey Golubev$24,610
#46Artur Gaynanov$24,155
#47Artem Matveev$22,872
#48Timur Sundetov$21,907
#49Sayat Satbaev$21,193
#50Murat Maymanbaev$21,143
Vladimir Dobrovolskiy photo
#252340 Score: 8.94 pts
AgeSep 7, 1989 (34 years old)
HometownRussia
All Time Money$1,047,367
All Time Money in this casino$89,283
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 25 - 29, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPTN Poker Championship$1,863  
Mar 28 - 30, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em EAPT Main Event$87,420  
Alexander Dubrovskiy photo
#89757 Score: 11.24 pts
HometownRussia
All Time Money$115,217
All Time Money in this casino$76,260
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 21 - 24, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship No Limit Hold'em - Main Event$76,260  
Kiryl Radzivonau photo
#184914 Score: 14.21 pts
HometownBelarus
ResidenceGomel, Belarus
All Time Money$2,118,368
All Time Money in this casino$66,784
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 10 - 14, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - Partypoker EAPT Main Event$2,850  
May 29 - Jun 1, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan WPT National & EAPT$62,440  
May 26 - 29, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan Cash Ville Cup$1,494  
Roman Kleyman photo
#260449 Score: 4.96 pts
HometownRussia
All Time Money$233,527
All Time Money in this casino$56,687
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 29 - Jun 1, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan WPT National & EAPT$3,177  
Nov 21 - 24, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship No Limit Hold'em - Main Event$53,510  
Azamat Rakaev photo
#185423 Score: 28.27 pts
HometownKyrgyzstan
All Time Money$75,746
All Time Money in this casino$56,320
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 10 - 14, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - Partypoker EAPT Main Event$56,320  
Vangelis Kaimakamis photo
#7210 Score: 652.54 pts
HometownGreece
All Time Money$556,426
All Time Money in this casino$55,950
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 12, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker Pot Limit Omaha - Hyper Turbo Super Stack Bounty$950  
Oct 10 - 14, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - Partypoker EAPT Main Event$55,000  
Saverdin Kadirov photo
#161928 Score: 20.98 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$54,326
All Time Money in this casino$54,326
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Dec 1 - 4, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em WPTN/EAPT Main Event$54,326  
Unknown Player photo
#575 Score: 1,547.39 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$2,152,151
All Time Money in this casino$51,225
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 30 - 31, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - Almaty Cup$1,225  
Mar 27, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em - Cash Ville Cup Re-Entry$50,000  
Dmitry Vitkind photo
#2130 Score: 1,141.53 pts
AgeJul 25, 1981 (42 years old)
HometownRussia
All Time Money$2,359,224
All Time Money in this casino$49,320
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 14, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker Open Face Chinese - 3 Max$1,060  
Apr 24, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - EAPT Main Event$16,835  
Mar 28, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em$8,925  
Mar 27, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em - Cash Ville Cup Re-Entry$22,500  
Vlad Tonkih photo
#239186 Score: 4.92 pts
HometownRussia
All Time Money$68,632
All Time Money in this casino$48,022
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 18, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - Astana Poker Cup$2,485  
May 29 - Jun 1, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan WPT National & EAPT$43,723  
May 26 - 29, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan Cash Ville Cup$1,814  
Rasim Cagiroglu photo
#219513 Score: 6.87 pts
HometownTurkey
All Time Money$70,570
All Time Money in this casino$45,244
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em - EurAsian Poker Tour Main Event$2,010  
Dec 1 - 4, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em WPTN/EAPT Main Event$38,039  
Nov 25 - 29, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPTN Poker Championship$5,195  
Pavel Yakobson photo
#20394 Score: 353.47 pts
HometownRussia
All Time Money$194,868
All Time Money in this casino$43,420
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 21 - 24, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship No Limit Hold'em - Main Event$43,420  
Zhanbek Nugumanov photo
#171356 Score: 13.22 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$61,339
All Time Money in this casino$40,124
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 24, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker Open Face Chinese$679  
Mar 28 - 30, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em EAPT Main Event$4,445  
Mar 27, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em - Cash Ville Cup Re-Entry$35,000  
Mehmet Kolgu photo
#12463 Score: 488.38 pts
HometownTurkey
All Time Money$208,567
All Time Money in this casino$37,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 16 - 20, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship Kazakhstan Poker Championship$37,800  
Arman Yussupov photo
#230607 Score: 5.43 pts
HometownUnited Kingdom
All Time Money$75,855
All Time Money in this casino$33,740
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Mar 28 - 30, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em EAPT Main Event$29,170  
Nov 21 - 24, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship No Limit Hold'em - Main Event$4,570  
Shklyar Iaroslav photo
#13327 Score: 467.27 pts
HometownUkraine
All Time Money$473,910
All Time Money in this casino$33,330
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 22 - 25, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em - EurAsian Poker Tour Main Event$33,330  
Yury Salikaev photo
#52972 Score: 148.76 pts
HometownRussia
All Time Money$264,443
All Time Money in this casino$31,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Dec 1 - 4, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em WPTN/EAPT Main Event$18,123  
Nov 28 - Dec 1, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em WPTN EurAsian Poker Cup$9,313  
Nov 25 - 29, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPTN Poker Championship$4,164  
Yury Nesterenko photo
#238958 Score: 3.57 pts
HometownUkraine
All Time Money$397,215
All Time Money in this casino$30,905
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 22 - 25, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan WPTN 500 Kazakhstan Poker Championship$1,445  
Mar 28 - 30, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em EAPT Main Event$21,860  
Nov 16 - 20, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship Kazakhstan Poker Championship$7,600  
Andrey Alexandrovich Lobzhanidze photo
#216545 Score: 2.72 pts
HometownRussia
All Time Money$438,612
All Time Money in this casino$30,252
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 28 - 31, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPTN Main Event$19,000  
May 26 - 29, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan Cash Ville Cup$11,252  
Nikolay Fal photo
#375 Score: 1,999.56 pts
HometownRussia
ResidenceItaly
All Time Money$2,268,569
All Time Money in this casino$30,015
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 11 - 14, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - High Roller 8 Max$6,330  
Apr 24, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - EAPT Main Event$23,685  
Vazha Kometiani photo
#42974 Score: 184.49 pts
HometownGeorgia
All Time Money$231,472
All Time Money in this casino$29,900
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Mar 30, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em - Speed Deep Stack$7,200  
Mar 29, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em - Deep Stack 6 Max$17,000  
Mar 28, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em$5,700  
Artem Gerasimenko photo
#175432 Score: 6.86 pts
HometownRussia
All Time Money$33,526
All Time Money in this casino$27,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 8, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker Pot Limit Omaha - 8 Max Turbo Bounty$700  
Nov 16 - 20, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship Kazakhstan Poker Championship$26,500  
Oleg Suntsov photo
#181870 Score: 6.40 pts
HometownRussia
All Time Money$695,437
All Time Money in this casino$26,475
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Mar 25, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em - Speed Deep Stack$2,010  
Nov 21 - 24, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship No Limit Hold'em - Main Event$15,300  
Nov 20, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$9,165  
Alexandr Nesterov photo
#292029 Score: 3.05 pts
HometownRussia
All Time Money$39,208
All Time Money in this casino$25,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 30, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan WPTN Turbo Charged Deep Stack$5,403  
Nov 21 - 24, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship No Limit Hold'em - Main Event$3,045  
Nov 16 - 20, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship Kazakhstan Poker Championship$17,052  
Evgeniy Gorin photo
#78031 Score: 14.43 pts
All Time Money$25,475
All Time Money in this casino$25,475
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 21 - 24, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship No Limit Hold'em - Main Event$25,475  
Akzhol Dabylov photo
#216840 Score: 7.77 pts
All Time Money$24,844
All Time Money in this casino$24,844
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 18, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - Astana Poker Cup$5,999  
Apr 19 - 22, 2016Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em - Astana Poker Cup$1,355  
Mar 28 - 30, 2014Eurasian Poker Tour - EAPT Astana No Limit Hold'em EAPT Main Event$17,490  
Mikhail Surin photo
#172099 Score: 5.19 pts
HometownRussia
All Time Money$219,930
All Time Money in this casino$24,715
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 11 - 14, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - High Roller 8 Max$24,715  
Andrey Golubev photo
#3429 Score: 934.63 pts
HometownKazakhstan
All Time Money$253,258
All Time Money in this casino$24,610
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 22, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - High Roller$5,490  
Nov 21 - 24, 2013Eurasian Poker Tour - EAPT Kazakhstan Poker Championship No Limit Hold'em - Main Event$19,120  
Artur Gaynanov photo
#103730 Score: 67.76 pts
HometownCyprus
All Time Money$71,088
All Time Money in this casino$24,155
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 10 - 14, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - Partypoker EAPT Main Event$23,515  
Oct 9, 2017Eurasian Poker Tour - EAPT Astana presented by partypoker No Limit Hold'em - Hyper Turbo Crazy Bounty$640  
Artem Matveev photo
#216441 Score: 2.71 pts
HometownRussia
All Time Money$52,149
All Time Money in this casino$22,872
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 24, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - Bounty$2,468  
May 29 - Jun 1, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan WPT National & EAPT$4,535  
May 26 - 29, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan Cash Ville Cup$4,995  
May 22 - 25, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan WPTN 500 Kazakhstan Poker Championship$10,874  
Sayat Satbaev photo
#194367 Score: 10.83 pts
All Time Money$21,193
All Time Money in this casino$21,193
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 25 - 28, 2015World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - Kazakhstan Poker Championship$21,193  
Murat Maymanbaev photo
#172100 Score: 16.71 pts
All Time Money$21,143
All Time Money in this casino$21,143
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 28 - Dec 1, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em WPTN EurAsian Poker Cup$19,548  
Nov 25 - 29, 2014World Poker Tour - partypoker WPT National Kazakhstan No Limit Hold'em - WPTN Poker Championship$1,595