Changsha Huaya International Hotel

LocationChangsha, Hu, China
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Changsha Huaya International Hotel

All
DateTournamentEvents
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha6

Results at Changsha Huaya International Hotel

GPI Leaderboard

All time money list

#1Tao Yin$89,951
#2Jianbiao Zhong$55,470
#3Ke Song$37,195
#4Fan Fang$27,285
#5Huabing Li$20,539
#6Chengjian Peng$15,592
#7Yin Momo$13,807
#8Ye Guanfu$11,844
#9Jianpeng Dai$9,295
#10Fangyu Shi$9,145
#11Zhao Nan$7,046
#12Xin Xie$6,746
#13Yubin Zheng$6,387
#14Yingzi Wang$5,997
#15Bin Sun$5,997
#16Lu Tang$5,547
#17Lijia Wang$5,547
#18Hai Wang$5,547
#19Tao Qiang$4,797
#20Unknown$4,543
#21Ji Li$4,423
#22Pan Gu$4,423
#23Kun Jiang$4,423
#24Mo Yongwei$3,928
#25Peiyong Deng$3,703
#26Zhuyang Fang$3,598
#27Jun Bao$3,598
#28Zhihao Gao$3,598
#29Qian Yao$3,598
#30Hang Liu$3,598
#31Jian Jiao$3,523
#32Weiyi Zhang$3,523
#33Tao Chen$3,373
#34Huaqing Luo$3,358
#35Dongli Shen$3,178
#36Xue Wenyi$2,848
#37Cong Yin$2,773
#38Tao Fan$2,773
#39Ke Chen$2,773
#40Xing Xue$2,773
#41Song Xu$2,773
#42Yang Fang$2,773
#43Zheng Guo$2,773
#44Zhang Mingcheng$2,459
#45Peng Wang$2,354
#46Gao Qin$2,324
#47Sheng Yu$2,324
#48Xiang Tang$2,324
#49Yun Wu$2,249
#50Weichao Chen$2,249
Tao Yin photo
#137958 Score: 15.50 pts
All Time Money$158,301
All Time Money in this casino$89,951
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥600,000 
Jianbiao Zhong photo
#20068 Score: 143.18 pts
HometownChina
All Time Money$218,240
All Time Money in this casino$55,470
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥370,000 
Ke Song photo
#175505 Score: 17.73 pts
HometownChina
All Time Money$37,195
All Time Money in this casino$37,195
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥246,000 
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Pot Limit Omaha¥2,100 
Fan Fang photo
#172435 Score: 8.86 pts
HometownChina
All Time Money$65,896
All Time Money in this casino$27,285
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥182,000 
Huabing Li photo
#197136 Score: 12.54 pts
HometownChina
All Time Money$37,092
All Time Money in this casino$20,539
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥137,000 
Chengjian Peng photo
#199789 Score: 11.79 pts
All Time Money$15,592
All Time Money in this casino$15,592
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥104,000 
Yin Momo photo
#8739 Score: 251.98 pts
HometownChina
All Time Money$173,774
All Time Money in this casino$13,807
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Golden Poker Deepstack Turbo¥2,100 
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha China Changyou Cup¥90,000 
Ye Guanfu photo
#228415 Score: 6.63 pts
HometownChina
All Time Money$47,283
All Time Money in this casino$11,844
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥79,000 
Jianpeng Dai photo
#215493 Score: 7.02 pts
All Time Money$11,340
All Time Money in this casino$9,295
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha China Changyou Cup¥62,000 
Fangyu Shi photo
#203268 Score: 10.66 pts
All Time Money$9,145
All Time Money in this casino$9,145
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥61,000 
Zhao Nan photo
#54550 Score: 56.76 pts
HometownChina
All Time Money$228,221
All Time Money in this casino$7,046
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥47,000 
Xin Xie photo
#228567 Score: 6.41 pts
All Time Money$13,048
All Time Money in this casino$6,746
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha China Changyou Cup¥45,000 
Yubin Zheng photo
#216881 Score: 7.67 pts
All Time Money$74,451
All Time Money in this casino$6,387
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Golden Poker Deepstack Turbo¥2,600 
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Golden Poker Deepstack Turbo¥40,000 
Yingzi Wang photo
#244565 Score: 2.49 pts
All Time Money$32,069
All Time Money in this casino$5,997
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Pot Limit Omaha¥40,000 
Bin Sun photo
#736 Score: 738.30 pts
HometownChina
All Time Money$392,350
All Time Money in this casino$5,997
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Ace Pineapple¥40,000 
Lu Tang photo
#23173 Score: 127.39 pts
HometownChina
All Time Money$23,053
All Time Money in this casino$5,547
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥37,000 
Lijia Wang photo
#206225 Score: 9.85 pts
All Time Money$5,547
All Time Money in this casino$5,547
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥37,000 
Hai Wang photo
#108543 Score: 24.70 pts
HometownChina
All Time Money$37,976
All Time Money in this casino$5,547
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥37,000 
Tao Qiang photo
#26439 Score: 114.26 pts
HometownChina
All Time Money$28,635
All Time Money in this casino$4,797
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha China Changyou Cup¥32,000 
Ji Li photo
#5881 Score: 314.47 pts
HometownChina
All Time Money$65,435
All Time Money in this casino$4,423
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥29,500 
Pan Gu photo
#121829 Score: 19.80 pts
All Time Money$37,233
All Time Money in this casino$4,423
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥29,500 
Kun Jiang photo
#18343 Score: 153.52 pts
HometownChina
All Time Money$58,213
All Time Money in this casino$4,423
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥29,500 
Mo Yongwei photo
#28036 Score: 108.75 pts
HometownChina
All Time Money$251,308
All Time Money in this casino$3,928
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥23,500 
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Ace Pineapple¥2,700 
Peiyong Deng photo
#91782 Score: 31.20 pts
HometownChina
All Time Money$56,795
All Time Money in this casino$3,703
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥15,000 
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Fengyuan Sport KO Bounty¥9,700 
Zhuyang Fang photo
#209458 Score: 9.03 pts
All Time Money$3,598
All Time Money in this casino$3,598
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha China Changyou Cup¥14,000 
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Ace Pineapple¥10,000 
Jun Bao photo
#14986 Score: 178.38 pts
HometownChina
All Time Money$202,492
All Time Money in this casino$3,598
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Golden Poker Deepstack Turbo¥24,000 
Zhihao Gao photo
#95640 Score: 29.60 pts
HometownChina
All Time Money$42,664
All Time Money in this casino$3,598
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Pot Limit Omaha¥24,000 
Qian Yao photo
#234982 Score: 5.39 pts
HometownChina
All Time Money$3,598
All Time Money in this casino$3,598
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha China Changyou Cup¥24,000 
Hang Liu photo
#234619 Score: 5.46 pts
All Time Money$3,598
All Time Money in this casino$3,598
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Ace Pineapple¥24,000 
Jian Jiao photo
#212947 Score: 8.30 pts
All Time Money$3,523
All Time Money in this casino$3,523
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥23,500 
Weiyi Zhang photo
#1427 Score: 587.69 pts
HometownChina
ResidenceChengdu, China
All Time Money$1,501,484
All Time Money in this casino$3,523
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥23,500 
Tao Chen photo
#64860 Score: 46.77 pts
HometownChina
All Time Money$34,060
All Time Money in this casino$3,373
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Golden Poker Deepstack Turbo¥4,000 
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥18,500 
Huaqing Luo photo
#40116 Score: 77.81 pts
HometownChina
All Time Money$19,199
All Time Money in this casino$3,358
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Fengyuan Sport KO Bounty¥22,400 
Dongli Shen photo
#249336 Score: 3.30 pts
All Time Money$17,814
All Time Money in this casino$3,178
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥18,500 
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Ace Pineapple¥2,700 
Xue Wenyi photo
#202268 Score: 11.03 pts
HometownChina
All Time Money$40,969
All Time Money in this casino$2,848
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥15,000 
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Pot Limit Omaha¥4,000 
Cong Yin photo
#220953 Score: 7.17 pts
All Time Money$2,773
All Time Money in this casino$2,773
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥18,500 
Tao Fan photo
#213 Score: 1,058.74 pts
HometownChina
All Time Money$652,318
All Time Money in this casino$2,773
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥18,500 
Ke Chen photo
#2126 Score: 504.81 pts
HometownChina
All Time Money$571,934
All Time Money in this casino$2,773
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥18,500 
Xing Xue photo
#34036 Score: 91.27 pts
HometownChina
All Time Money$12,321
All Time Money in this casino$2,773
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥18,500 
Song Xu photo
#80488 Score: 36.29 pts
HometownChina
All Time Money$20,770
All Time Money in this casino$2,773
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥18,500 
Yang Fang photo
#160425 Score: 11.57 pts
HometownChina
All Time Money$8,527
All Time Money in this casino$2,773
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥18,500 
Zheng Guo photo
#19992 Score: 143.61 pts
HometownChina
All Time Money$58,072
All Time Money in this casino$2,773
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥18,500 
Zhang Mingcheng photo
#7482 Score: 275.94 pts
HometownChina
All Time Money$73,239
All Time Money in this casino$2,459
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Golden Poker Deepstack Turbo¥6,400 
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥10,000 
Peng Wang photo
#63589 Score: 47.92 pts
HometownChina
All Time Money$40,500
All Time Money in this casino$2,354
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥12,500 
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Pot Limit Omaha¥3,200 
Gao Qin photo
#235111 Score: 5.36 pts
All Time Money$2,324
All Time Money in this casino$2,324
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Golden Poker Deepstack Turbo¥15,500 
Sheng Yu photo
#46529 Score: 67.15 pts
HometownChina
All Time Money$4,916
All Time Money in this casino$2,324
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Pot Limit Omaha¥15,500 
Xiang Tang photo
#62060 Score: 49.28 pts
HometownChina
All Time Money$39,049
All Time Money in this casino$2,324
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha Ace Pineapple¥15,500 
Yun Wu photo
#68526 Score: 43.81 pts
HometownChina
All Time Money$4,078
All Time Money in this casino$2,249
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥15,000 
Weichao Chen photo
#230850 Score: 3.23 pts
All Time Money$6,896
All Time Money in this casino$2,249
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2016International Poker Open - Changsha No Limit Hold'em - Main Event¥15,000