Cotton Hall

LocationMinsk, Belarus
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Cotton Hall

2021
Older
DateTournamentEvents
Jan 7 - 17, 2021Belarus Poker Tour19
Jul 9 - 19, 2021Belarus Poker Tour21
DateTournamentEvents
Jul 13, 2018Belarus Poker Tour17
Jan 4, 2019Belarus Poker Tour19
May 3 - 13, 2019Belarus Poker Tour21
Jul 5 - 15, 2019Belarus Poker Tour9
Sep 20 - 30, 2019Belarus Poker Tour22
Jan 3 - 13, 2020Belarus Poker Tour19
Mar 6 - 16, 2020Belarus Poker Tour20
Jul 17 - 27, 2020Belarus Poker Tour20

Results at Cotton Hall

GPI Leaderboard

All time money list

#1Anton Kotliar$40,955
#2Emil Maharramov$35,487
#3Mario Baaziz$27,424
#4Sergey Savchuk$24,211
#5Yauhen Yushyn$21,942
#6Konstantin Kostyakov$21,513
#7Vladimir Varentcov$16,978
#8Viktar Kulik$16,500
#9Viktor Troyanovskiy$16,493
#10Evgeniy Levshakov$16,299
#11Anton Khudyshin$15,884
#12Andrey Strelkovskiy$15,632
#13Unknown Player$15,449
#14Aleksey Zholudev$15,053
#15Unknown$15,049
#16Dimitry Yegorov$15,045
#17Yevgeniy Kravtsov$14,703
#18Ilya Fridman$14,651
#19Petr Rudnev$14,503
#20Konstantin Lichagin$14,214
#21Denis Stoma$14,060
#22Artem Avanesyan$13,476
#23Ignatovich Nikolay$12,948
#24Aleksey Veselov$12,759
#25Andrey Gromov$12,624
#26Igor Zhigunov$11,995
#27Artem Mikhaylov$11,957
#28Nikolay Alekseyevich$11,841
#29Alexandr Biryukov$11,704
#30Andrey Yershov$11,549
#31Igor Zdanevich$11,481
#32Pavel Izotov$11,424
#33Sergey Samodurov$10,788
#34Vladimir Lappo$10,591
#35Ruslan Maiseyenka$10,477
#36Ilya Barkov$10,339
#37Artsiom Panasiuk$10,333
#38Vyacheslav Serkutyev$10,100
#39Danil Arattsev$9,857
#40Evgeniy Shikunov$9,855
#41Piliuhin Siarhei$9,699
#42Aleksey Shchekutov$9,592
#43Yevgeniy Ilyukevich$9,448
#44Aleksandr Kolendo$9,386
#45Ilya Gulevich$9,325
#46Semen Agrafenin$9,305
#47Taras Valko$8,954
#48Andrei Yakimovich$8,951
#49Evgeniy Sboev$8,936
#50Konstantin Generalov$8,918
Anton Kotliar photo
#27554 Score: 269.93 pts
HometownRussia
All Time Money$221,510
All Time Money in this casino$40,955
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KO$9705.70 pts 
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$2592.55 pts 
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$1,4404.53 pts 
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,5683.24 pts 
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open$3572.83 pts 
Jan 7, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Welcome Event$1,2825.13 pts 
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$3,029  
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$3,306  
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BTC Poker Classic (Event #2)$1,818  
Mar 14, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event #11$1,168  
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$2,599  
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$448  
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$2,024  
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$705  
Sep 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$2,399  
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$5,993  
May 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$612  
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$2,837  
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$162  
Jan 5, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$599  
Jul 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$1,809  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$5,572  
Emil Maharramov photo
#20528 Score: 341.00 pts
HometownAzerbaijan
All Time Money$91,685
All Time Money in this casino$35,487
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$7693.63 pts 
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$1,0523.36 pts 
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$379  
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KNO (Event #12)$708  
Jul 17, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO (Event #10)$713  
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$457  
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KnockOut #14$370  
Mar 7, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut #18$1,215  
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$2,550  
Sep 23, 2019Belarus Poker Tour Chinese Poker Pineapple$123  
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$92  
Sep 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$1,199  
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$8,956  
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$2,010  
May 5, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit$1,000  
May 3, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$1,672  
Jan 10, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$2,012  
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$323  
Jan 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$185  
Jul 22, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$1,055  
Jul 18 - 20, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$8,493  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$155  
Mario Baaziz photo
#40577 Score: 190.16 pts
HometownBelarus
All Time Money$56,115
All Time Money in this casino$27,424
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$10,098  
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$276  
Mar 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event #1$7,301  
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$395  
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$520  
Jul 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$236  
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$468  
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8,131  
Sergey Savchuk photo
#7713 Score: 621.17 pts
HometownBelarus
All Time Money$155,642
All Time Money in this casino$24,211
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$7874.20 pts 
Jan 14, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$9043.80 pts 
Jul 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive Knockout (Event #13)$105  
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple) #20$394  
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$355  
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KnockOut #14$269  
Mar 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KnockOut #13$745  
Mar 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut #16$1,000  
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$319  
Jan 8, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO$279  
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$179  
Sep 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KnockOut Event$314  
Sep 26, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small knockOut$1,003  
Sep 23, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockout$2,140  
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,309  
Jul 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$1,478  
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,090  
May 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mini Classic$694  
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$319  
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$6,591  
Jan 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$2,381  
Jul 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$330  
Jul 16, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Rebuy$1,227  
Konstantin Kostyakov photo
#3309 Score: 716.58 pts
HometownRussia
All Time Money$341,963
All Time Money in this casino$21,513
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$229  
Mar 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KnockOut #13$396  
Mar 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT POker Classic #2$578  
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$12,817  
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$6,720  
May 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$772  
Vladimir Varentcov photo
#18457 Score: 369.84 pts
HometownRussia
All Time Money$178,331
All Time Money in this casino$16,978
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$2,020  
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3,373  
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$593  
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$4,358  
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$6,634  
Viktar Kulik photo
#90512 Score: 78.48 pts
HometownBelarus
All Time Money$24,941
All Time Money in this casino$16,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$4,1154.49 pts 
Sep 21, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$414  
Jul 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open Event$123  
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,847  
Viktor Troyanovskiy photo
#67507 Score: 110.11 pts
HometownRussia
All Time Money$137,725
All Time Money in this casino$16,493
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Mar 8, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack Event #4$1,522  
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$3,349  
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$1,008  
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$236  
May 3 - 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,025  
Jan 13 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - TOP Event$1,826  
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$775  
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$121  
Jan 4 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event$6,630  
Evgeniy Levshakov photo
#238053 Score: 9.98 pts
HometownRussia
All Time Money$32,757
All Time Money in this casino$16,299
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Mar 15, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Deepstack #6$991  
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$15,308  
Anton Khudyshin photo
#235435 Score: 11.19 pts
HometownBelarus
All Time Money$16,602
All Time Money in this casino$15,884
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 13 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open Event$2,8536.31 pts 
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,3854.89 pts 
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$500  
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$9,581  
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$608  
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$957  
Andrey Strelkovskiy photo
#84815 Score: 85.15 pts
HometownBelarus
All Time Money$19,385
All Time Money in this casino$15,632
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$12,775  
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$478  
Jul 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$522  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,857  
Unknown Player photo
#22004 Score: 154.80 pts
HometownBelarus
All Time Money$160,698
All Time Money in this casino$15,449
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$15,449  
Aleksey Zholudev photo
#107083 Score: 62.73 pts
HometownBelarus
All Time Money$22,063
All Time Money in this casino$15,053
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BTC Poker Classic (Event #2)$135  
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$4,258  
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$10,660  
Dimitry Yegorov photo
#218555 Score: 2.94 pts
HometownRussia
All Time Money$40,079
All Time Money in this casino$15,045
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 18 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$775  
Jan 7, 2020Belarus Poker Tour Big O$582  
Jul 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$419  
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,441  
May 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event$582  
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,247  
Petr Rudnev photo
#10294 Score: 534.96 pts
HometownRussia
All Time Money$191,721
All Time Money in this casino$14,503
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Team Event$224  
Jul 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO$1,4185.25 pts 
Jul 15, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$1,2164.16 pts 
Jul 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KO$5203.84 pts 
Jan 16, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$915  
Jan 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$3812.92 pts 
Jan 9, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$4823.29 pts 
Jan 8, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$2382.52 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$144  
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$710  
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$312  
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$162  
Jul 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$1,358  
Jul 22, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$324  
Jul 18 - 20, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$4,550  
Jul 16, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Rebuy$1,550  
Konstantin Lichagin photo
#143264 Score: 39.88 pts
HometownRussia
All Time Money$92,616
All Time Money in this casino$14,214
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$14,214  
Denis Stoma photo
#27996 Score: 263.53 pts
HometownBelarus
All Time Money$77,746
All Time Money in this casino$14,060
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 18 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$1,163  
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8483.38 pts 
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$7,677  
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,012  
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$3,360  
Artem Avanesyan photo
#82414 Score: 85.78 pts
HometownRussia
All Time Money$15,076
All Time Money in this casino$13,476
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$10,7588.70 pts 
Jul 14 - 16, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$5332.83 pts 
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$5763.35 pts 
Jul 9, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Welcome Event$1,6094.80 pts 
Ignatovich Nikolay photo
#107026 Score: 62.71 pts
HometownBelarus
All Time Money$27,425
All Time Money in this casino$12,948
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 15, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$7603.26 pts 
Jul 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega Knockout (Event #17)$126  
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$395  
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$8,011  
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$2,688  
Jul 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$968  
Aleksey Veselov photo
#44018 Score: 175.52 pts
HometownBelarus
All Time Money$263,236
All Time Money in this casino$12,759
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$4,6086.64 pts 
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$7,573  
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$578  
Andrey Gromov photo
#78095 Score: 94.35 pts
HometownRussia
All Time Money$18,532
All Time Money in this casino$12,624
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$12,473  
Jan 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack$151  
Igor Zhigunov photo
#69278 Score: 108.44 pts
HometownRussia
All Time Money$61,687
All Time Money in this casino$11,995
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$6934.14 pts 
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$2,843  
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$827  
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,559  
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,349  
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$172  
Sep 21, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$285  
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$957  
May 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - F1 Event$1,071  
Jan 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - F1 Event$1,966  
Jul 15, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$273  
Artem Mikhaylov photo
#99190 Score: 69.46 pts
HometownBelarus
All Time Money$19,061
All Time Money in this casino$11,957
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jan 5, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$419  
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,384  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$155  
Igor Zdanevich photo
#176080 Score: 7.41 pts
HometownBelarus
All Time Money$22,951
All Time Money in this casino$11,481
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$11,481  
Pavel Izotov photo
#35384 Score: 216.66 pts
HometownBelarus
All Time Money$94,474
All Time Money in this casino$11,424
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Mar 13, 2020Belarus Poker Tour Big Omaha KNO Pot Limit #15$494  
Jan 5, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$145  
Jan 3, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO$159  
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$9,444  
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$185  
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$538  
Jan 7, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$459  
Sergey Samodurov photo
#8382 Score: 597.41 pts
HometownRussia
All Time Money$70,661
All Time Money in this casino$10,788
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$5,301  
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$5,487  
Vladimir Lappo photo
#42037 Score: 183.64 pts
HometownBelarus
All Time Money$315,499
All Time Money in this casino$10,591
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$3,490  
Jul 22 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$731  
Jul 18 - 20, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$6,370  
Ruslan Maiseyenka photo
#6379 Score: 684.20 pts
HometownBelarus
All Time Money$90,651
All Time Money in this casino$10,477
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$379  
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$460  
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$506  
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$333  
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5,934  
Jul 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open Event$2,633  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$232  
Ilya Barkov photo
#245438 Score: 7.34 pts
HometownRussia
All Time Money$18,223
All Time Money in this casino$10,339
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$5,687  
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$4,653  
Vyacheslav Serkutyev photo
#32260 Score: 232.53 pts
HometownBelarus
All Time Money$49,443
All Time Money in this casino$10,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Team Event$671  
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$4,6625.72 pts 
Sep 20 - 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$2,111  
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$718  
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$1,939  
Danil Arattsev photo
#33137 Score: 230.43 pts
HometownRussia
All Time Money$55,308
All Time Money in this casino$9,857
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 14 - 16, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$8002.93 pts 
Jul 12, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,8545.59 pts 
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$5182.94 pts 
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$4242.94 pts 
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$2,7705.95 pts 
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$2,524  
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$100  
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$866  
Piliuhin Siarhei photo
#86131 Score: 83.38 pts
HometownBelarus
All Time Money$156,462
All Time Money in this casino$9,699
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8,729  
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$969  
Aleksey Shchekutov photo
#85314 Score: 84.61 pts
HometownRussia
All Time Money$12,368
All Time Money in this casino$9,592
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$520  
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$9,073  
Yevgeniy Ilyukevich photo
#29439 Score: 254.96 pts
HometownBelarus
All Time Money$21,147
All Time Money in this casino$9,448
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$5663.20 pts 
Jan 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,4024.99 pts 
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$2,9393.87 pts 
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$250  
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$217  
Jul 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$2,834  
Jan 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack$755  
Jan 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$485  
Aleksandr Kolendo photo
#39735 Score: 192.09 pts
HometownBelarus
All Time Money$34,651
All Time Money in this casino$9,386
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour Chinese Pineapple$1,262  
Jul 16, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$788  
Jan 17, 2021Belarus Poker Tour Chinese Pineapple$1,434  
Jan 14, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha/ Pot Limit Omaha Hi/Lo - KO$395  
Jul 17, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO (Event #10)$713  
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple) #20$1,085  
Jan 12, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker$734  
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$538  
May 3, 2019Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple)$1,192  
Jan 11, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha Hi/Lo$1,245  
Ilya Gulevich photo
#120842 Score: 52.25 pts
HometownBelarus
All Time Money$26,525
All Time Money in this casino$9,325
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$9,3258.08 pts 
Semen Agrafenin photo
#154198 Score: 7.19 pts
HometownRussia
All Time Money$11,472
All Time Money in this casino$9,305
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$9,305  
Taras Valko photo
#183058 Score: 27.16 pts
HometownBelarus
All Time Money$10,038
All Time Money in this casino$8,954
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$7975.40 pts 
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,0603.85 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$7,097  
Andrei Yakimovich photo
#69893 Score: 107.37 pts
HometownBelarus
All Time Money$57,469
All Time Money in this casino$8,951
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$8493.53 pts 
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$5763.76 pts 
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$689  
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$532  
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$254  
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Deepstack Event #9$161  
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$4,143  
Sep 20 - 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$264  
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$663  
Jul 15, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$820  
Evgeniy Sboev photo
#6661 Score: 668.56 pts
HometownRussia
All Time Money$260,294
All Time Money in this casino$8,936
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$7,896  
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,039  
Konstantin Generalov photo
#1579 Score: 1,279.56 pts
HometownRussia
All Time Money$531,372
All Time Money in this casino$8,918
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 28, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut$541  
May 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$250  
May 3 - 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$6,493  
Jan 4 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event$414  
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,220