Cotton Hall

LocationMinsk, Belarus
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Cotton Hall

2021
2020
2019
Older
DateTournamentEvents
Jan 7 - 17, 2021Belarus Poker Tour19
Jul 9 - 19, 2021Belarus Poker Tour21
DateTournamentEvents
Jan 3 - 13, 2020Belarus Poker Tour19
Mar 6 - 16, 2020Belarus Poker Tour20
Jul 17 - 27, 2020Belarus Poker Tour20
DateTournamentEvents
Jan 4, 2019Belarus Poker Tour19
May 3 - 13, 2019Belarus Poker Tour21
Jul 5 - 15, 2019Belarus Poker Tour9
Sep 20 - 30, 2019Belarus Poker Tour22
DateTournamentEvents
Jul 13, 2018Belarus Poker Tour17

Results at Cotton Hall

GPI Leaderboard

All time money list

#1Anton Kotliar$40,955
#2Emil Maharramov$35,487
#3Mario Baaziz$27,424
#4Sergey Savchuk$24,211
#5Yauhen Yushyn$21,942
#6Konstantin Kostyakov$21,513
#7Vladimir Varentcov$16,978
#8Viktar Kulik$16,500
#9Viktor Troyanovskiy$16,493
#10Evgeniy Levshakov$16,299
#11Anton Khudyshin$15,884
#12Andrey Strelkovskiy$15,632
#13Valeriy Yantsevich$15,449
#14Aleksey Zholudev$15,053
#15Dimitry Yegorov$15,045
#16Unknown$14,831
#17Yevgeniy Kravtsov$14,703
#18Ilya Fridman$14,651
#19Petr Rudnev$14,503
#20Konstantin Lichagin$14,214
#21Denis Stoma$14,060
#22Artem Avanesyan$13,476
#23Ignatovich Nikolay$12,948
#24Aleksey Veselov$12,759
#25Andrey Gromov$12,624
#26Igor Zhigunov$11,995
#27Artem Mikhaylov$11,957
#28Nikolay Alekseyevich$11,841
#29Alexandr Biryukov$11,704
#30Andrey Yershov$11,549
#31Igor Zdanevich$11,481
#32Pavel Izotov$11,424
#33Sergey Samodurov$10,788
#34Vladimir Lappo$10,591
#35Ruslan Maiseyenka$10,477
#36Ilya Barkov$10,339
#37Artsiom Panasiuk$10,333
#38Vyacheslav Serkutyev$10,100
#39Danil Arattsev$9,857
#40Evgeniy Shikunov$9,855
#41Piliuhin Siarhei$9,699
#42Aleksey Shchekutov$9,592
#43Yevgeniy Ilyukevich$9,448
#44Aleksandr Kolendo$9,386
#45Ilya Gulevich$9,325
#46Semen Agrafenin$9,305
#47Taras Valko$8,954
#48Andrei Yakimovich$8,951
#49Evgeniy Sboev$8,936
#50Konstantin Generalov$8,918
Anton Kotliar photo
#614 Score: 828.86 pts
HometownRussia
All Time Money$201,381
All Time Money in this casino$40,955
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KO$97068.38 pts68.38 pts
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$25930.65 pts30.65 pts
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$1,44054.37 pts54.37 pts
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,56829.18 pts38.90 pts
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open$35725.50 pts34.00 pts
Jan 7, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Welcome Event$1,28246.14 pts61.52 pts
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$3,02924.61 pts 
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$3,30632.47 pts 
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BTC Poker Classic (Event #2)$1,81829.38 pts 
Mar 14, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event #11$1,16811.74 pts 
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$2,5999.59 pts 
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$4487.21 pts 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$2,02410.87 pts 
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$7053.99 pts 
Sep 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$2,3997.23 pts 
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$5,9936.02 pts 
May 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$6122.85 pts 
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$2,8377.69 pts 
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$1623.14 pts 
Jan 5, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$5993.12 pts 
Jul 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$1,809  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$5,572  
Emil Maharramov photo
#6693 Score: 283.61 pts
HometownAzerbaijan
All Time Money$70,266
All Time Money in this casino$35,487
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$76943.60 pts43.60 pts
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$1,05240.26 pts40.26 pts
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$37913.71 pts 
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KNO (Event #12)$708  
Jul 17, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO (Event #10)$713  
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$4578.02 pts 
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KnockOut #14$3706.84 pts 
Mar 7, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut #18$1,2158.43 pts 
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$2,55014.09 pts 
Sep 23, 2019Belarus Poker Tour Chinese Poker Pineapple$1232.71 pts 
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$922.68 pts 
Sep 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$1,1995.01 pts 
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$8,9566.43 pts 
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$2,0106.18 pts 
May 5, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit$1,0002.69 pts 
May 3, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$1,6725.70 pts 
Jan 10, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$2,0125.31 pts 
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$3233.92 pts 
Jan 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$1852.79 pts 
Jul 22, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$1,055  
Jul 18 - 20, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$8,493  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$155  
Mario Baaziz photo
#14013 Score: 167.77 pts
HometownBelarus
All Time Money$36,958
All Time Money in this casino$27,424
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$10,09841.03 pts 
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$27613.78 pts 
Mar 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event #1$7,30114.79 pts 
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3956.92 pts 
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5206.56 pts 
Jul 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$2362.88 pts 
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$4682.98 pts 
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8,131  
Sergey Savchuk photo
#1372 Score: 618.05 pts
HometownBelarus
All Time Money$102,100
All Time Money in this casino$24,211
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$78750.46 pts50.46 pts
Jan 14, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$90434.22 pts45.63 pts
Jul 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive Knockout (Event #13)$10511.97 pts 
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple) #20$394  
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$3557.07 pts 
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KnockOut #14$2696.43 pts 
Mar 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KnockOut #13$74511.57 pts 
Mar 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut #16$1,0008.36 pts 
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$3197.81 pts 
Jan 8, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO$2796.75 pts 
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$1795.97 pts 
Sep 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KnockOut Event$3146.55 pts 
Sep 26, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small knockOut$1,0035.25 pts 
Sep 23, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockout$2,1406.25 pts 
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,3094.66 pts 
Jul 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$1,4785.14 pts 
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,0903.67 pts 
May 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mini Classic$694  
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$319  
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$6,5915.74 pts 
Jan 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$2,3817.29 pts 
Jul 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$330  
Jul 16, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Rebuy$1,227  
Yauhen Yushyn photo
#27229 Score: 92.77 pts
HometownBelarus
All Time Money$36,161
All Time Money in this casino$21,942
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event #1$5,40811.61 pts 
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$2,36911.65 pts 
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,38112.31 pts 
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$2,3743.45 pts 
Sep 22 - 24, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk open Event$9674.63 pts 
Jul 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$2,1186.70 pts 
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8173.19 pts 
May 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event$9834.67 pts 
May 3, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$2323.33 pts 
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$6243.14 pts 
Jan 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$3,0127.22 pts 
Jan 4 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event$1,6575.51 pts 
Konstantin Kostyakov photo
#3309 Score: 716.58 pts
HometownRussia
All Time Money$332,588
All Time Money in this casino$21,513
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$229  
Mar 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KnockOut #13$396  
Mar 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT POker Classic #2$578  
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$12,817  
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$6,720  
May 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$772  
Vladimir Varentcov photo
#988 Score: 698.38 pts
HometownRussia
All Time Money$166,789
All Time Money in this casino$16,978
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$2,02021.79 pts 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3,37312.07 pts 
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5932.77 pts 
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$4,3585.45 pts 
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$6,6345.06 pts 
Viktar Kulik photo
#35624 Score: 70.33 pts
HometownBelarus
All Time Money$22,310
All Time Money in this casino$16,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$4,11540.41 pts53.88 pts
Sep 21, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$4142.99 pts 
Jul 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open Event$1232.43 pts 
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,8478.79 pts 
Viktor Troyanovskiy photo
#4534 Score: 357.44 pts
HometownRussia
All Time Money$132,910
All Time Money in this casino$16,493
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 8, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack Event #4$1,52214.89 pts 
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$3,3495.38 pts 
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$1,0082.96 pts 
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$2363.49 pts 
May 3 - 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,0254.61 pts 
Jan 13 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - TOP Event$1,8263.14 pts 
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$7752.97 pts 
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$1212.88 pts 
Jan 4 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event$6,6309.46 pts 
Evgeniy Levshakov photo
#16719 Score: 142.00 pts
HometownRussia
All Time Money$32,757
All Time Money in this casino$16,299
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 15, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Deepstack #6$9919.63 pts 
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$15,3089.66 pts 
Anton Khudyshin photo
#12784 Score: 180.96 pts
HometownBelarus
All Time Money$16,602
All Time Money in this casino$15,884
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 13 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open Event$2,85375.70 pts75.70 pts
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,38543.97 pts58.63 pts
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$50019.90 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$9,58118.20 pts 
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$6089.78 pts 
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$9573.20 pts 
Andrey Strelkovskiy photo
#59925 Score: 40.18 pts
HometownBelarus
All Time Money$17,935
All Time Money in this casino$15,632
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$12,77522.05 pts 
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$4788.78 pts 
Jul 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$5222.61 pts 
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,857  
Valeriy Yantsevich photo
#8078 Score: 251.47 pts
HometownBelarus
All Time Money$160,698
All Time Money in this casino$15,449
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$15,449  
Aleksey Zholudev photo
#50849 Score: 48.46 pts
HometownBelarus
All Time Money$20,494
All Time Money in this casino$15,053
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BTC Poker Classic (Event #2)$13513.29 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$4,25813.54 pts 
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$10,66018.45 pts 
Dimitry Yegorov photo
#76352 Score: 30.20 pts
HometownRussia
All Time Money$40,079
All Time Money in this casino$15,045
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 18 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$775  
Jan 7, 2020Belarus Poker Tour Big O$582  
Jul 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$4193.38 pts 
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,4418.43 pts 
May 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event$5823.16 pts 
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,2473.76 pts 
Yevgeniy Kravtsov photo
#18113 Score: 132.67 pts
HometownBelarus
All Time Money$16,046
All Time Money in this casino$14,703
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 12, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$21631.01 pts31.01 pts
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$63627.35 pts36.47 pts
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO (Event #16)$58114.37 pts 
Jul 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive Knockout (Event #13)$35115.04 pts 
Jul 18, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive Knockout (Event #18)$1,193  
Mar 7, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut #18$2846.06 pts 
Jan 4, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$3026.55 pts 
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$6909.58 pts 
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$1,3443.07 pts 
May 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$2,0004.59 pts 
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$1182.79 pts 
May 3 - 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$2562.92 pts 
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$6,2356.33 pts 
Jan 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$4963.01 pts 
Ilya Fridman photo
#1667 Score: 571.14 pts
HometownBelarus
All Time Money$50,538
All Time Money in this casino$14,651
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 15, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$24330.00 pts30.00 pts
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$18525.48 pts33.97 pts
Jan 9, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$48237.84 pts50.46 pts
Jan 8, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$74329.60 pts39.47 pts
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KnockOut Event #8$1,57414.43 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$1,41910.20 pts 
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$3197.48 pts 
Jan 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KO$98313.03 pts 
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$5,52814.84 pts 
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$9869.13 pts 
Sep 24, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Knockout$2262.87 pts 
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$1,4353.99 pts 
Jul 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$2953.23 pts 
May 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - ShootOut$2333.15 pts 
Petr Rudnev photo
#554 Score: 858.94 pts
HometownRussia
All Time Money$123,601
All Time Money in this casino$14,503
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Team Event$224  
Jul 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO$1,41863.03 pts63.03 pts
Jul 15, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$1,21649.89 pts49.89 pts
Jul 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KO$52046.06 pts46.06 pts
Jan 16, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$915  
Jan 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$38126.25 pts35.00 pts
Jan 9, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$48229.60 pts39.47 pts
Jan 8, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$23822.66 pts30.22 pts
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$14413.44 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$7107.97 pts 
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3122.83 pts 
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$1623.04 pts 
Jul 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$1,358  
Jul 22, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$324  
Jul 18 - 20, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$4,550  
Jul 16, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Rebuy$1,550  
Konstantin Lichagin photo
#1561 Score: 587.12 pts
HometownRussia
All Time Money$92,175
All Time Money in this casino$14,214
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$14,21422.32 pts 
Denis Stoma photo
#26363 Score: 95.94 pts
HometownBelarus
All Time Money$68,874
All Time Money in this casino$14,060
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 18 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$1,163  
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$84830.45 pts40.59 pts
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$7,67730.56 pts 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,0128.88 pts 
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$3,3603.90 pts 
Artem Avanesyan photo
#8833 Score: 236.18 pts
HometownRussia
All Time Money$13,476
All Time Money in this casino$13,476
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$10,758104.39 pts104.39 pts
Jul 14 - 16, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$53334.02 pts34.02 pts
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$57640.15 pts40.15 pts
Jul 9, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Welcome Event$1,60957.62 pts57.62 pts
Ignatovich Nikolay photo
#39751 Score: 64.33 pts
HometownBelarus
All Time Money$18,113
All Time Money in this casino$12,948
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 15, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$76039.07 pts39.07 pts
Jul 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega Knockout (Event #17)$126  
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3956.97 pts 
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$8,0116.12 pts 
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$2,6883.60 pts 
Jul 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$968  
Aleksey Veselov photo
#10976 Score: 202.69 pts
HometownBelarus
All Time Money$252,225
All Time Money in this casino$12,759
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$4,60879.63 pts79.63 pts
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$7,57333.51 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$57818.81 pts 
Andrey Gromov photo
#93544 Score: 20.51 pts
HometownRussia
All Time Money$16,067
All Time Money in this casino$12,624
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$12,47317.75 pts 
Jan 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack$1512.77 pts 
Igor Zhigunov photo
#2728 Score: 459.85 pts
HometownRussia
All Time Money$57,686
All Time Money in this casino$11,995
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$69337.30 pts49.74 pts
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$2,84318.70 pts 
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$82717.30 pts 
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,5598.65 pts 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,3499.12 pts 
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$1722.77 pts 
Sep 21, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$2852.75 pts 
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$9573.62 pts 
May 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - F1 Event$1,071  
Jan 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - F1 Event$1,9663.51 pts 
Jul 15, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$273  
Artem Mikhaylov photo
#96366 Score: 19.62 pts
HometownBelarus
All Time Money$17,889
All Time Money in this casino$11,957
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 5, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$4192.76 pts 
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,384  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$155  
Nikolay Alekseyevich photo
#21360 Score: 116.40 pts
HometownBelarus
All Time Money$14,862
All Time Money in this casino$11,841
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$63627.85 pts37.14 pts
Jul 25, 2020Belarus Poker Tour Omaha High Lo - KNO (Event #19)$135  
Jul 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive Knockout (Event #13)$17612.75 pts 
Mar 14, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event #11$3296.75 pts 
Mar 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut #16$1945.81 pts 
Mar 8, 2020Belarus Poker Tour Omaha KNO Pot Limit #12$627  
Mar 7, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut #18$6087.36 pts 
Jan 13, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$2746.17 pts 
Jan 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Midnight Event$1,78913.49 pts 
Jan 8, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Deepstack$56825.45 pts 
Jan 7, 2020Belarus Poker Tour Big O$1,165  
Sep 26, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small knockOut$5493.53 pts 
Sep 21, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$6483.42 pts 
Sep 20, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$5433.60 pts 
Jul 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Bounty$1,2976.52 pts 
May 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$4282.55 pts 
May 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$375  
May 5, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit$1,2834.25 pts 
May 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event$2182.58 pts 
Alexandr Biryukov photo
#1647 Score: 571.51 pts
HometownRussia
All Time Money$114,172
All Time Money in this casino$11,704
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 25, 2020Belarus Poker Tour Omaha High Lo - KNO (Event #19)$98  
Jul 22, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Knockout (Event #14)$1,041  
Jul 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive Knockout (Event #13)$52716.57 pts 
Mar 6, 2020Belarus Poker Tour Omaha Progressive KnockOut #10$851  
Jan 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Midnight Event$8949.08 pts 
Jan 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KO$73710.15 pts 
Jan 3, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO$292  
Sep 27, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$98010.31 pts 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3376.77 pts 
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$3,8574.14 pts 
Sep 23, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockout$1112.82 pts 
Sep 20, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$3263.14 pts 
Jan 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$2002.69 pts 
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,220  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$232  
Andrey Yershov photo
#15575 Score: 150.43 pts
HometownRussia
All Time Money$13,828
All Time Money in this casino$11,549
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 18, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Deepstack$34136.16 pts36.16 pts
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$46131.89 pts42.53 pts
Jul 22, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Knockout (Event #14)$666  
Mar 15, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Deepstack #6$2646.91 pts 
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MegaKnockOut #17$1436.24 pts 
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$4,67711.11 pts 
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$6727.92 pts 
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$4608.29 pts 
Sep 28, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut$1,48011.82 pts 
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$7752.85 pts 
Jan 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,1294.50 pts 
Jan 5, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$4792.91 pts 
Igor Zdanevich photo
#81542 Score: 27.60 pts
HometownBelarus
All Time Money$22,951
All Time Money in this casino$11,481
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$11,4818.04 pts 
Pavel Izotov photo
#11513 Score: 196.10 pts
HometownBelarus
All Time Money$74,615
All Time Money in this casino$11,424
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 13, 2020Belarus Poker Tour Big Omaha KNO Pot Limit #15$4947.06 pts 
Jan 5, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$1455.91 pts 
Jan 3, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO$159  
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$9,44417.43 pts 
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$1853.07 pts 
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$538  
Jan 7, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$4593.75 pts 
Sergey Samodurov photo
#35512 Score: 71.92 pts
HometownRussia
All Time Money$10,788
All Time Money in this casino$10,788
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$5,30129.38 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$5,48742.54 pts 
Vladimir Lappo photo
#11409 Score: 197.16 pts
HometownBelarus
All Time Money$303,167
All Time Money in this casino$10,591
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$3,4904.48 pts 
Jul 22 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$731  
Jul 18 - 20, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$6,370  
Ruslan Maiseyenka photo
#3664 Score: 396.42 pts
HometownBelarus
All Time Money$51,075
All Time Money in this casino$10,477
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$37913.42 pts 
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$4608.84 pts 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$5066.97 pts 
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5,9344.80 pts 
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$3333.13 pts 
Jul 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open Event$2,6335.53 pts 
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$232  
Ilya Barkov photo
#58527 Score: 41.28 pts
HometownRussia
All Time Money$17,573
All Time Money in this casino$10,339
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$5,68724.06 pts 
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$4,6534.97 pts 
Artsiom Panasiuk photo
#935 Score: 710.99 pts
HometownBelarus
All Time Money$90,936
All Time Money in this casino$10,333
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Team Event$224  
Jul 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO$47338.45 pts38.45 pts
Jan 9, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$23826.01 pts34.69 pts
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$57818.27 pts 
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KnockOut Event #8$3496.98 pts 
Jan 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Midnight Event$3587.18 pts 
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3956.86 pts 
Sep 29, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Deepstack Mini-Event$1,1739.98 pts 
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$6553.62 pts 
Jul 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$1972.67 pts 
Jul 5 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$6363.91 pts 
Jan 10, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$1,8004.13 pts 
Jul 19, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$2,009  
Jul 16 - 18, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open Event$1,096  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$155  
Vyacheslav Serkutyev photo
#14528 Score: 162.58 pts
HometownBelarus
All Time Money$40,361
All Time Money in this casino$10,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Team Event$671  
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$4,66251.44 pts68.59 pts
Sep 20 - 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$2,1115.45 pts 
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$7182.95 pts 
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$1,9393.66 pts 
Danil Arattsev photo
#4027 Score: 381.79 pts
HometownRussia
All Time Money$32,928
All Time Money in this casino$9,857
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 14 - 16, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$80035.10 pts35.10 pts
Jul 12, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,85467.13 pts67.13 pts
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$51835.31 pts35.31 pts
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$42426.47 pts35.29 pts
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$2,77053.53 pts71.37 pts
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$2,52423.05 pts 
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$10014.08 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$86621.80 pts 
Evgeniy Shikunov photo
#1241 Score: 638.22 pts
HometownBelarus
All Time Money$46,250
All Time Money in this casino$9,855
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 13 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open Event$84542.74 pts42.74 pts
Jan 14, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$1,08344.02 pts58.69 pts
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$27727.83 pts37.10 pts
Jan 10, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO$29524.74 pts32.99 pts
Jul 24, 2020Belarus Poker Tour Big O - KNO (Event #15)$1,078  
Jul 22, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Deepstack (Event #9)$10112.95 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$72220.88 pts 
Mar 15, 2020Belarus Poker Tour Omaha HL Pot Limit KNO #19$118  
Mar 8, 2020Belarus Poker Tour Omaha KNO Pot Limit #12$98  
Mar 6, 2020Belarus Poker Tour Omaha Progressive KnockOut #10$284  
Jan 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Classic$7469.94 pts 
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$6089.15 pts 
Jan 5, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$4367.48 pts 
Sep 28, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut$3386.19 pts 
Sep 26, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small knockOut$1462.61 pts 
Jul 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$5173.56 pts 
Jul 5 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$6363.82 pts 
May 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mini Classic$694  
Jan 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$8314.02 pts 
Piliuhin Siarhei photo
#64495 Score: 37.10 pts
HometownBelarus
All Time Money$151,974
All Time Money in this casino$9,699
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8,7297.21 pts 
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$9693.24 pts 
Aleksey Shchekutov photo
#46682 Score: 52.32 pts
HometownRussia
All Time Money$10,962
All Time Money in this casino$9,592
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5206.47 pts 
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$9,0736.37 pts 
Yevgeniy Ilyukevich photo
#14358 Score: 164.12 pts
HometownBelarus
All Time Money$9,835
All Time Money in this casino$9,448
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$56638.41 pts38.41 pts
Jan 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,40244.95 pts59.94 pts
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$2,93934.87 pts46.49 pts
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$25016.31 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$21714.62 pts 
Jul 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$2,8346.96 pts 
Jan 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack$7553.98 pts 
Jan 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$4854.03 pts 
Aleksandr Kolendo photo
#28704 Score: 86.81 pts
HometownBelarus
All Time Money$17,879
All Time Money in this casino$9,386
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour Chinese Pineapple$1,262  
Jul 16, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$788  
Jan 17, 2021Belarus Poker Tour Chinese Pineapple$1,434  
Jan 14, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha/ Pot Limit Omaha Hi/Lo - KO$395  
Jul 17, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO (Event #10)$713  
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple) #20$1,085  
Jan 12, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker$734  
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$538  
May 3, 2019Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple)$1,192  
Jan 11, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha Hi/Lo$1,2455.40 pts 
Ilya Gulevich photo
#23241 Score: 107.96 pts
HometownBelarus
All Time Money$20,295
All Time Money in this casino$9,325
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$9,32572.74 pts96.99 pts
Semen Agrafenin photo
#150838 Score: 7.19 pts
HometownRussia
All Time Money$11,472
All Time Money in this casino$9,305
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$9,3057.19 pts 
Taras Valko photo
#15327 Score: 155.64 pts
HometownBelarus
All Time Money$9,547
All Time Money in this casino$8,954
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$79764.81 pts64.81 pts
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,06034.65 pts46.20 pts
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$7,09716.06 pts 
Andrei Yakimovich photo
#13856 Score: 169.47 pts
HometownBelarus
All Time Money$53,979
All Time Money in this casino$8,951
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$84942.36 pts42.36 pts
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$57645.17 pts45.17 pts
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$68916.39 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$5327.45 pts 
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$2546.36 pts 
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Deepstack Event #9$1616.99 pts 
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$4,14317.10 pts 
Sep 20 - 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$2642.91 pts 
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$6632.81 pts 
Jul 15, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$820  
Evgeniy Sboev photo
#955 Score: 705.76 pts
HometownRussia
All Time Money$197,784
All Time Money in this casino$8,936
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$7,89616.30 pts 
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,0398.01 pts 
Konstantin Generalov photo
#222 Score: 1,156.04 pts
HometownRussia
All Time Money$206,253
All Time Money in this casino$8,918
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Sep 28, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut$5416.78 pts 
May 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$250  
May 3 - 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$6,4938.96 pts 
Jan 4 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event$4143.19 pts 
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,220