Cotton Hall

LocationMinsk, Belarus
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Cotton Hall

2021
2020
Older
DateTournamentEvents
Jan 7 - 17, 2021Belarus Poker Tour19
Jul 9 - 19, 2021Belarus Poker Tour21
DateTournamentEvents
Jan 3 - 13, 2020Belarus Poker Tour19
Mar 6 - 16, 2020Belarus Poker Tour20
Jul 17 - 27, 2020Belarus Poker Tour20
DateTournamentEvents
Jul 13, 2018Belarus Poker Tour17
Jan 4, 2019Belarus Poker Tour19
May 3 - 13, 2019Belarus Poker Tour21
Jul 5 - 15, 2019Belarus Poker Tour9
Sep 20 - 30, 2019Belarus Poker Tour22

Results at Cotton Hall

GPI Leaderboard

All time money list

#1Anton Kotliar$40,955
#2Emil Maharramov$35,487
#3Mario Baaziz$27,424
#4Sergey Savchuk$24,211
#5Yauhen Yushyn$21,942
#6Konstantin Kostyakov$21,513
#7Vladimir Varentcov$16,978
#8Viktar Kulik$16,500
#9Viktor Troyanovskiy$16,493
#10Evgeniy Levshakov$16,299
#11Anton Khudyshin$15,884
#12Andrey Strelkovskiy$15,632
#13Unknown Player$15,449
#14Aleksey Zholudev$15,053
#15Unknown$15,049
#16Dimitry Yegorov$15,045
#17Yevgeniy Kravtsov$14,703
#18Ilya Fridman$14,651
#19Petr Rudnev$14,503
#20Konstantin Lichagin$14,214
#21Denis Stoma$14,060
#22Artem Avanesyan$13,476
#23Ignatovich Nikolay$12,948
#24Aleksey Veselov$12,759
#25Andrey Gromov$12,624
#26Igor Zhigunov$11,995
#27Artem Mikhaylov$11,957
#28Nikolay Alekseyevich$11,841
#29Alexandr Biryukov$11,704
#30Andrey Yershov$11,549
#31Igor Zdanevich$11,481
#32Pavel Izotov$11,424
#33Sergey Samodurov$10,788
#34Vladimir Lappo$10,591
#35Ruslan Maiseyenka$10,477
#36Ilya Barkov$10,339
#37Artsiom Panasiuk$10,333
#38Vyacheslav Serkutyev$10,100
#39Danil Arattsev$9,857
#40Evgeniy Shikunov$9,855
#41Piliuhin Siarhei$9,699
#42Aleksey Shchekutov$9,592
#43Yevgeniy Ilyukevich$9,448
#44Aleksandr Kolendo$9,386
#45Ilya Gulevich$9,325
#46Semen Agrafenin$9,305
#47Taras Valko$8,954
#48Andrei Yakimovich$8,951
#49Evgeniy Sboev$8,936
#50Konstantin Generalov$8,918
Anton Kotliar photo
#6711 Score: 555.33 pts
HometownRussia
All Time Money$216,832
All Time Money in this casino$40,955
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KO$97027.35 pts 
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$25912.26 pts 
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$1,44021.75 pts 
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,5687.78 pts 
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open$3576.80 pts 
Jan 7, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Welcome Event$1,28212.30 pts 
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$3,0295.13 pts 
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$3,3066.76 pts 
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BTC Poker Classic (Event #2)$1,8186.12 pts 
Mar 14, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event #11$1,1684.89 pts 
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$2,5993.99 pts 
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$4483.01 pts 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$2,024  
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$705  
Sep 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$2,399  
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$5,993  
May 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$612  
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$2,837  
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$162  
Jan 5, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$599  
Jul 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$1,809  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$5,572  
Emil Maharramov photo
#31926 Score: 183.12 pts
HometownAzerbaijan
All Time Money$73,419
All Time Money in this casino$35,487
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$76917.44 pts 
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$1,05216.11 pts 
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$3792.86 pts 
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KNO (Event #12)$708  
Jul 17, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO (Event #10)$713  
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$4573.34 pts 
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KnockOut #14$3702.85 pts 
Mar 7, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut #18$1,2153.51 pts 
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$2,5505.87 pts 
Sep 23, 2019Belarus Poker Tour Chinese Poker Pineapple$123  
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$92  
Sep 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$1,199  
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$8,956  
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$2,010  
May 5, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit$1,000  
May 3, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$1,672  
Jan 10, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$2,012  
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$323  
Jan 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$185  
Jul 22, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$1,055  
Jul 18 - 20, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$8,493  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$155  
Mario Baaziz photo
#118131 Score: 39.20 pts
HometownBelarus
All Time Money$36,958
All Time Money in this casino$27,424
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$10,0988.55 pts 
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$2762.87 pts 
Mar 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event #1$7,3016.16 pts 
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3952.88 pts 
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5202.73 pts 
Jul 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$236  
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$468  
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8,131  
Sergey Savchuk photo
#4992 Score: 645.44 pts
HometownBelarus
All Time Money$137,290
All Time Money in this casino$24,211
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$78720.18 pts 
Jan 14, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$9049.13 pts 
Jul 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive Knockout (Event #13)$1052.49 pts 
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple) #20$394  
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$3552.94 pts 
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KnockOut #14$2692.68 pts 
Mar 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KnockOut #13$7454.82 pts 
Mar 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut #16$1,0003.48 pts 
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$3193.26 pts 
Jan 8, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO$2792.81 pts 
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$1792.49 pts 
Sep 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KnockOut Event$314  
Sep 26, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small knockOut$1,003  
Sep 23, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockout$2,140  
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,309  
Jul 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$1,478  
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,090  
May 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mini Classic$694  
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$319  
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$6,591  
Jan 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$2,381  
Jul 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$330  
Jul 16, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Rebuy$1,227  
Yauhen Yushyn photo
#177280 Score: 14.82 pts
HometownBelarus
All Time Money$36,161
All Time Money in this casino$21,942
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Mar 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event #1$5,4084.84 pts 
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$2,3694.86 pts 
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,3815.13 pts 
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$2,374  
Sep 22 - 24, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk open Event$967  
Jul 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$2,118  
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$817  
May 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event$983  
May 3, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$232  
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$624  
Jan 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$3,012  
Jan 4 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event$1,657  
Konstantin Kostyakov photo
#3309 Score: 716.58 pts
HometownRussia
All Time Money$341,963
All Time Money in this casino$21,513
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$229  
Mar 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KnockOut #13$396  
Mar 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT POker Classic #2$578  
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$12,817  
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$6,720  
May 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$772  
Vladimir Varentcov photo
#13714 Score: 361.83 pts
HometownRussia
All Time Money$172,690
All Time Money in this casino$16,978
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$2,0204.54 pts 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3,373  
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$593  
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$4,358  
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$6,634  
Viktar Kulik photo
#103757 Score: 47.13 pts
HometownBelarus
All Time Money$22,660
All Time Money in this casino$16,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$4,11510.78 pts 
Sep 21, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$414  
Jul 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open Event$123  
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,847  
Viktor Troyanovskiy photo
#21785 Score: 256.96 pts
HometownRussia
All Time Money$137,725
All Time Money in this casino$16,493
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Mar 8, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack Event #4$1,5226.21 pts 
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$3,349  
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$1,008  
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$236  
May 3 - 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,025  
Jan 13 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - TOP Event$1,826  
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$775  
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$121  
Jan 4 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event$6,630  
Evgeniy Levshakov photo
#159786 Score: 24.51 pts
HometownRussia
All Time Money$32,757
All Time Money in this casino$16,299
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Mar 15, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Deepstack #6$9914.01 pts 
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$15,308  
Anton Khudyshin photo
#90288 Score: 57.81 pts
HometownBelarus
All Time Money$16,602
All Time Money in this casino$15,884
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 13 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open Event$2,85330.28 pts 
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,38511.73 pts 
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$5004.15 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$9,5817.58 pts 
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$6084.07 pts 
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$957  
Andrey Strelkovskiy photo
#184462 Score: 12.84 pts
HometownBelarus
All Time Money$17,935
All Time Money in this casino$15,632
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$12,7759.19 pts 
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$4783.66 pts 
Jul 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$522  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,857  
Unknown Player photo
#22004 Score: 154.80 pts
HometownBelarus
All Time Money$160,698
All Time Money in this casino$15,449
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$15,449  
Aleksey Zholudev photo
#174171 Score: 16.10 pts
HometownBelarus
All Time Money$20,494
All Time Money in this casino$15,053
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BTC Poker Classic (Event #2)$1352.77 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$4,2585.64 pts 
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$10,6607.69 pts 
Dimitry Yegorov photo
#218555 Score: 2.94 pts
HometownRussia
All Time Money$40,079
All Time Money in this casino$15,045
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 18 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$775  
Jan 7, 2020Belarus Poker Tour Big O$582  
Jul 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$419  
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,441  
May 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event$582  
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,247  
Ilya Fridman photo
#3862 Score: 724.89 pts
HometownBelarus
All Time Money$105,378
All Time Money in this casino$14,651
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 15, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$24312.00 pts 
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$1856.79 pts 
Jan 9, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$48210.09 pts 
Jan 8, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$7437.89 pts 
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KnockOut Event #8$1,5746.01 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$1,4194.25 pts 
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$3193.12 pts 
Jan 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KO$9835.43 pts 
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$5,5286.18 pts 
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$9863.80 pts 
Sep 24, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Knockout$226  
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$1,435  
Jul 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$295  
May 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - ShootOut$233  
Petr Rudnev photo
#16348 Score: 319.87 pts
HometownRussia
All Time Money$129,091
All Time Money in this casino$14,503
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Team Event$224  
Jul 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO$1,41825.21 pts 
Jul 15, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$1,21619.96 pts 
Jul 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KO$52018.42 pts 
Jan 16, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$915  
Jan 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$3817.00 pts 
Jan 9, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$4827.89 pts 
Jan 8, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$2386.04 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$1442.80 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$7103.32 pts 
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$312  
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$162  
Jul 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$1,358  
Jul 22, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$324  
Jul 18 - 20, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$4,550  
Jul 16, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Rebuy$1,550  
Konstantin Lichagin photo
#46731 Score: 125.14 pts
HometownRussia
All Time Money$92,617
All Time Money in this casino$14,214
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$14,2149.30 pts 
Denis Stoma photo
#148757 Score: 28.44 pts
HometownBelarus
All Time Money$69,348
All Time Money in this casino$14,060
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 18 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$1,163  
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8488.12 pts 
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$7,6776.37 pts 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,012  
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$3,360  
Artem Avanesyan photo
#60403 Score: 94.47 pts
HometownRussia
All Time Money$13,476
All Time Money in this casino$13,476
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$10,75841.76 pts 
Jul 14 - 16, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$53313.61 pts 
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$57616.06 pts 
Jul 9, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Welcome Event$1,60923.05 pts 
Ignatovich Nikolay photo
#35508 Score: 165.22 pts
HometownBelarus
All Time Money$27,425
All Time Money in this casino$12,948
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 15, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$76015.63 pts 
Jul 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega Knockout (Event #17)$126  
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3952.91 pts 
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$8,011  
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$2,688  
Jul 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$968  
Aleksey Veselov photo
#23932 Score: 237.48 pts
HometownBelarus
All Time Money$260,814
All Time Money in this casino$12,759
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$4,60831.85 pts 
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$7,5736.98 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$5783.92 pts 
Andrey Gromov photo
#195948 Score: 7.40 pts
HometownRussia
All Time Money$16,067
All Time Money in this casino$12,624
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$12,4737.40 pts 
Jan 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack$151  
Igor Zhigunov photo
#15990 Score: 325.28 pts
HometownRussia
All Time Money$61,687
All Time Money in this casino$11,995
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$6939.95 pts 
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$2,8433.90 pts 
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$8273.60 pts 
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,5593.60 pts 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,349  
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$172  
Sep 21, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$285  
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$957  
May 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - F1 Event$1,071  
Jan 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - F1 Event$1,966  
Jul 15, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$273  
Artem Mikhaylov photo
#167539 Score: 5.81 pts
HometownBelarus
All Time Money$17,889
All Time Money in this casino$11,957
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jan 5, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$419  
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,384  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$155  
Andrey Yershov photo
#30320 Score: 192.30 pts
HometownRussia
All Time Money$16,452
All Time Money in this casino$11,549
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 18, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Deepstack$34114.46 pts 
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$4618.51 pts 
Jul 22, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Knockout (Event #14)$666  
Mar 15, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Deepstack #6$2642.88 pts 
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MegaKnockOut #17$1432.60 pts 
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$4,6774.63 pts 
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$6723.30 pts 
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$4603.45 pts 
Sep 28, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut$1,480  
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$775  
Jan 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,129  
Jan 5, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$479  
Igor Zdanevich photo
#176080 Score: 7.41 pts
HometownBelarus
All Time Money$22,951
All Time Money in this casino$11,481
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$11,481  
Pavel Izotov photo
#18629 Score: 290.48 pts
HometownBelarus
All Time Money$90,781
All Time Money in this casino$11,424
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Mar 13, 2020Belarus Poker Tour Big Omaha KNO Pot Limit #15$4942.94 pts 
Jan 5, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$1452.46 pts 
Jan 3, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO$159  
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$9,444  
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$185  
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$538  
Jan 7, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$459  
Sergey Samodurov photo
#57692 Score: 99.62 pts
HometownRussia
All Time Money$21,888
All Time Money in this casino$10,788
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$5,3016.12 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$5,4878.86 pts 
Vladimir Lappo photo
#78762 Score: 69.17 pts
HometownBelarus
All Time Money$304,679
All Time Money in this casino$10,591
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$3,490  
Jul 22 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$731  
Jul 18 - 20, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$6,370  
Ruslan Maiseyenka photo
#7459 Score: 526.00 pts
HometownBelarus
All Time Money$65,285
All Time Money in this casino$10,477
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$3792.80 pts 
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$4603.68 pts 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$506  
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$333  
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5,934  
Jul 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open Event$2,633  
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$232  
Ilya Barkov photo
#168307 Score: 19.69 pts
HometownRussia
All Time Money$18,223
All Time Money in this casino$10,339
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$5,6875.01 pts 
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$4,653  
Vyacheslav Serkutyev photo
#25147 Score: 227.88 pts
HometownBelarus
All Time Money$46,137
All Time Money in this casino$10,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Team Event$671  
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$4,66213.72 pts 
Sep 20 - 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$2,111  
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$718  
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$1,939  
Danil Arattsev photo
#11370 Score: 411.74 pts
HometownRussia
All Time Money$51,695
All Time Money in this casino$9,857
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 14 - 16, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$80014.04 pts 
Jul 12, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,85426.85 pts 
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$51814.12 pts 
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$4247.06 pts 
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$2,77014.27 pts 
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$2,5244.80 pts 
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$1002.93 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$8664.54 pts 
Evgeniy Shikunov photo
#5689 Score: 604.21 pts
HometownBelarus
All Time Money$84,266
All Time Money in this casino$9,855
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 13 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open Event$84517.10 pts 
Jan 14, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$1,08311.74 pts 
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$2777.42 pts 
Jan 10, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO$2956.60 pts 
Jul 24, 2020Belarus Poker Tour Big O - KNO (Event #15)$1,078  
Jul 22, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Deepstack (Event #9)$1012.70 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$7224.35 pts 
Mar 15, 2020Belarus Poker Tour Omaha HL Pot Limit KNO #19$118  
Mar 8, 2020Belarus Poker Tour Omaha KNO Pot Limit #12$98  
Mar 6, 2020Belarus Poker Tour Omaha Progressive KnockOut #10$284  
Jan 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Classic$7464.14 pts 
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$6083.81 pts 
Jan 5, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$4363.12 pts 
Sep 28, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut$338  
Sep 26, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small knockOut$146  
Jul 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$517  
Jul 5 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$636  
May 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mini Classic$694  
Jan 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$831  
Piliuhin Siarhei photo
#196808 Score: 3.49 pts
HometownBelarus
All Time Money$151,974
All Time Money in this casino$9,699
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8,729  
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$969  
Aleksey Shchekutov photo
#197169 Score: 7.08 pts
HometownRussia
All Time Money$10,962
All Time Money in this casino$9,592
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5202.69 pts 
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$9,073  
Yevgeniy Ilyukevich photo
#32852 Score: 178.09 pts
HometownBelarus
All Time Money$13,820
All Time Money in this casino$9,448
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$56615.36 pts 
Jan 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,40211.99 pts 
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$2,9399.30 pts 
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$2503.40 pts 
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$2173.05 pts 
Jul 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$2,834  
Jan 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack$755  
Jan 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$485  
Aleksandr Kolendo photo
#20013 Score: 274.74 pts
HometownBelarus
All Time Money$27,447
All Time Money in this casino$9,386
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour Chinese Pineapple$1,262  
Jul 16, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$788  
Jan 17, 2021Belarus Poker Tour Chinese Pineapple$1,434  
Jan 14, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha/ Pot Limit Omaha Hi/Lo - KO$395  
Jul 17, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO (Event #10)$713  
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple) #20$1,085  
Jan 12, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker$734  
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$538  
May 3, 2019Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple)$1,192  
Jan 11, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha Hi/Lo$1,245  
Ilya Gulevich photo
#47661 Score: 122.66 pts
HometownBelarus
All Time Money$26,525
All Time Money in this casino$9,325
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$9,32519.40 pts 
Semen Agrafenin photo
#154198 Score: 7.19 pts
HometownRussia
All Time Money$11,472
All Time Money in this casino$9,305
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$9,305  
Taras Valko photo
#54852 Score: 105.24 pts
HometownBelarus
All Time Money$10,038
All Time Money in this casino$8,954
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$79725.92 pts 
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,0609.24 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$7,0976.69 pts 
Andrei Yakimovich photo
#62739 Score: 90.62 pts
HometownBelarus
All Time Money$57,089
All Time Money in this casino$8,951
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$84916.94 pts 
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$57618.07 pts 
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$6893.42 pts 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$5323.11 pts 
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$2542.65 pts 
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Deepstack Event #9$1612.91 pts 
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$4,1437.13 pts 
Sep 20 - 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$264  
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$663  
Jul 15, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$820  
Evgeniy Sboev photo
#9400 Score: 462.71 pts
HometownRussia
All Time Money$235,018
All Time Money in this casino$8,936
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$7,8966.79 pts 
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,0393.34 pts 
Konstantin Generalov photo
#567 Score: 1,523.15 pts
HometownRussia
All Time Money$441,183
All Time Money in this casino$8,918
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Sep 28, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut$541  
May 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$250  
May 3 - 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$6,493  
Jan 4 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event$414  
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,220