Cotton Hall

LocationMinsk, Belarus
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Cotton Hall

2021
2020
2019
Older
DateTournamentEvents
Jan 7 - 17, 2021Belarus Poker Tour19
Jul 9 - 19, 2021Belarus Poker Tour21
DateTournamentEvents
Jan 3 - 13, 2020Belarus Poker Tour19
Mar 6 - 16, 2020Belarus Poker Tour20
Jul 17 - 27, 2020Belarus Poker Tour20
DateTournamentEvents
May 3 - 13, 2019Belarus Poker Tour21
Jul 5 - 15, 2019Belarus Poker Tour9
Sep 20 - 30, 2019Belarus Poker Tour22
DateTournamentEvents
Jul 13, 2018Belarus Poker Tour17
Jan 4, 2019Belarus Poker Tour19

Results at Cotton Hall

GPI Leaderboard

All time money list

#1Anton Kotliar$40,955
#2Emil Maharramov$35,487
#3Mario Baaziz$27,424
#4Sergey Savchuk$24,211
#5Yauhen Yushyn$21,942
#6Konstantin Kostyakov$21,513
#7Vladimir Varentcov$16,978
#8Viktar Kulik$16,500
#9Viktor Troyanovskiy$16,493
#10Evgeniy Levshakov$16,299
#11Anton Khudyshin$15,884
#12Andrey Strelkovskiy$15,632
#13Unknown Player$15,449
#14Aleksey Zholudev$15,053
#15Dimitry Yegorov$15,045
#16Unknown$14,831
#17Yevgeniy Kravtsov$14,703
#18Ilya Fridman$14,651
#19Petr Rudnev$14,503
#20Konstantin Lichagin$14,214
#21Denis Stoma$14,060
#22Artem Avanesyan$13,476
#23Ignatovich Nikolay$12,948
#24Aleksey Veselov$12,759
#25Andrey Gromov$12,624
#26Igor Zhigunov$11,995
#27Artem Mikhaylov$11,957
#28Nikolay Alekseyevich$11,841
#29Alexandr Biryukov$11,704
#30Andrey Yershov$11,549
#31Igor Zdanevich$11,481
#32Pavel Izotov$11,424
#33Sergey Samodurov$10,788
#34Vladimir Lappo$10,591
#35Ruslan Maiseyenka$10,477
#36Ilya Barkov$10,339
#37Artsiom Panasiuk$10,333
#38Vyacheslav Serkutyev$10,100
#39Danil Arattsev$9,857
#40Evgeniy Shikunov$9,855
#41Piliuhin Siarhei$9,699
#42Aleksey Shchekutov$9,592
#43Yevgeniy Ilyukevich$9,448
#44Aleksandr Kolendo$9,386
#45Ilya Gulevich$9,325
#46Semen Agrafenin$9,305
#47Taras Valko$8,954
#48Andrei Yakimovich$8,951
#49Evgeniy Sboev$8,936
#50Konstantin Generalov$8,918
Anton Kotliar photo
#2666 Score: 613.74 pts
HometownRussia
All Time Money$201,381
All Time Money in this casino$40,955
DateTournamentEarningsGPI
Jul 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KO$97051.29 pts
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$25922.99 pts
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$1,44040.78 pts
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,56815.56 pts
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open$35713.60 pts
Jan 7, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Welcome Event$1,28224.61 pts
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$3,02924.61 pts
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$3,30616.24 pts
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BTC Poker Classic (Event #2)$1,81814.69 pts
Mar 14, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event #11$1,16811.74 pts
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$2,5993.99 pts
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$4483.01 pts
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$2,0244.53 pts
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$7053.99 pts
Sep 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$2,3997.23 pts
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$5,9936.02 pts
May 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$6122.85 pts
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$2,8377.69 pts
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$162 
Jan 5, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$599 
Jul 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$1,809 
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$5,572 
Emil Maharramov photo
#11105 Score: 279.82 pts
HometownAzerbaijan
All Time Money$70,568
All Time Money in this casino$35,487
DateTournamentEarningsGPI
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$76932.70 pts
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$1,05230.20 pts
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$37913.71 pts
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KNO (Event #12)$708 
Jul 17, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO (Event #10)$713 
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$4578.02 pts
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KnockOut #14$3706.84 pts
Mar 7, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut #18$1,2158.43 pts
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$2,55014.09 pts
Sep 23, 2019Belarus Poker Tour Chinese Poker Pineapple$1232.71 pts
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$922.68 pts
Sep 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$1,1995.01 pts
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$8,9566.43 pts
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$2,0106.18 pts
May 5, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit$1,0002.69 pts
May 3, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$1,6725.70 pts
Jan 10, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$2,012 
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$323 
Jan 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$185 
Jul 22, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$1,055 
Jul 18 - 20, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$8,493 
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$155 
Mario Baaziz photo
#22355 Score: 156.60 pts
HometownBelarus
All Time Money$36,958
All Time Money in this casino$27,424
DateTournamentEarningsGPI
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$10,09841.03 pts
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$2766.89 pts
Mar 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event #1$7,30114.79 pts
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3952.88 pts
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5202.73 pts
Jul 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$2362.88 pts
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$468 
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8,131 
Sergey Savchuk photo
#3190 Score: 567.78 pts
HometownBelarus
All Time Money$106,591
All Time Money in this casino$24,211
DateTournamentEarningsGPI
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$78737.84 pts
Jan 14, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$90418.25 pts
Jul 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive Knockout (Event #13)$10511.97 pts
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple) #20$394 
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$3557.07 pts
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KnockOut #14$2696.43 pts
Mar 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KnockOut #13$74511.57 pts
Mar 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut #16$1,0008.36 pts
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$3197.81 pts
Jan 8, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO$2792.81 pts
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$1792.49 pts
Sep 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KnockOut Event$3142.73 pts
Sep 26, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small knockOut$1,0035.25 pts
Sep 23, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockout$2,1406.25 pts
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,3094.66 pts
Jul 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$1,4785.14 pts
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,0903.67 pts
May 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mini Classic$694 
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$319 
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$6,591 
Jan 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$2,381 
Jul 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$330 
Jul 16, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Rebuy$1,227 
Yauhen Yushyn photo
#60555 Score: 54.51 pts
HometownBelarus
All Time Money$36,161
All Time Money in this casino$21,942
DateTournamentEarningsGPI
Mar 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event #1$5,40811.61 pts
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$2,3694.86 pts
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,3815.13 pts
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$2,3743.45 pts
Sep 22 - 24, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk open Event$9674.63 pts
Jul 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$2,1186.70 pts
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8173.19 pts
May 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event$9834.67 pts
May 3, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$2323.33 pts
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$624 
Jan 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$3,012 
Jan 4 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event$1,657 
Konstantin Kostyakov photo
#3309 Score: 716.58 pts
HometownRussia
All Time Money$336,344
All Time Money in this casino$21,513
DateTournamentEarningsGPI
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$229 
Mar 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KnockOut #13$396 
Mar 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT POker Classic #2$578 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$12,817 
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$6,720 
May 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$772 
Vladimir Varentcov photo
#2668 Score: 613.39 pts
HometownRussia
All Time Money$169,401
All Time Money in this casino$16,978
DateTournamentEarningsGPI
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$2,02021.79 pts
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3,3735.03 pts
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5932.77 pts
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$4,3585.45 pts
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$6,6345.06 pts
Viktar Kulik photo
#56426 Score: 59.45 pts
HometownBelarus
All Time Money$22,310
All Time Money in this casino$16,500
DateTournamentEarningsGPI
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$4,11521.55 pts
Sep 21, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$4142.99 pts
Jul 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open Event$1232.43 pts
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,847 
Viktor Troyanovskiy photo
#13754 Score: 235.79 pts
HometownRussia
All Time Money$132,910
All Time Money in this casino$16,493
DateTournamentEarningsGPI
Mar 8, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack Event #4$1,52214.89 pts
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$3,3495.38 pts
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$1,0082.96 pts
May 6 - 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$2363.49 pts
May 3 - 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,0254.61 pts
Jan 13 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - TOP Event$1,826 
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$775 
Jan 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open$121 
Jan 4 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event$6,630 
Evgeniy Levshakov photo
#44601 Score: 78.56 pts
HometownRussia
All Time Money$32,757
All Time Money in this casino$16,299
DateTournamentEarningsGPI
Mar 15, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Deepstack #6$9919.63 pts
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$15,3089.66 pts
Anton Khudyshin photo
#19896 Score: 173.82 pts
HometownBelarus
All Time Money$16,602
All Time Money in this casino$15,884
DateTournamentEarningsGPI
Jul 13 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open Event$2,85356.77 pts
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,38523.45 pts
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$50019.90 pts
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$9,58118.20 pts
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$6089.78 pts
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$9573.20 pts
Andrey Strelkovskiy photo
#82327 Score: 36.25 pts
HometownBelarus
All Time Money$17,935
All Time Money in this casino$15,632
DateTournamentEarningsGPI
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$12,77522.05 pts
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$4788.78 pts
Jul 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Super KO$5222.61 pts
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$1,857 
Unknown Player photo
#22004 Score: 154.80 pts
HometownBelarus
All Time Money$160,698
All Time Money in this casino$15,449
DateTournamentEarningsGPI
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$15,449 
Aleksey Zholudev photo
#69068 Score: 45.29 pts
HometownBelarus
All Time Money$20,494
All Time Money in this casino$15,053
DateTournamentEarningsGPI
Jul 19, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BTC Poker Classic (Event #2)$1356.65 pts
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$4,25813.54 pts
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$10,6607.69 pts
Dimitry Yegorov photo
#97188 Score: 29.24 pts
HometownRussia
All Time Money$40,079
All Time Money in this casino$15,045
DateTournamentEarningsGPI
Jul 18 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$775 
Jan 7, 2020Belarus Poker Tour Big O$582 
Jul 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$4193.38 pts
May 10 - 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,4418.43 pts
May 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event$5823.16 pts
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,247 
Ilya Fridman photo
#1774 Score: 733.98 pts
HometownBelarus
All Time Money$82,344
All Time Money in this casino$14,651
DateTournamentEarningsGPI
Jul 15, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$24322.50 pts
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$18513.59 pts
Jan 9, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$48220.18 pts
Jan 8, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$74315.79 pts
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KnockOut Event #8$1,57414.43 pts
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$1,41910.20 pts
Mar 6 - 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event #3$3197.48 pts
Jan 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small Progressive KO$9835.43 pts
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$5,5286.18 pts
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$9863.80 pts
Sep 24, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Knockout$2262.87 pts
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$1,4353.99 pts
Jul 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$2953.23 pts
May 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - ShootOut$2333.15 pts
Konstantin Lichagin photo
#6228 Score: 403.48 pts
HometownRussia
All Time Money$92,175
All Time Money in this casino$14,214
DateTournamentEarningsGPI
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$14,2149.30 pts
Denis Stoma photo
#30902 Score: 116.09 pts
HometownBelarus
All Time Money$69,348
All Time Money in this casino$14,060
DateTournamentEarningsGPI
Jul 18 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$1,163 
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$84816.24 pts
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$7,67730.56 pts
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,0123.70 pts
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$3,3603.90 pts
Artem Avanesyan photo
#13726 Score: 236.18 pts
HometownRussia
All Time Money$13,476
All Time Money in this casino$13,476
DateTournamentEarningsGPI
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$10,75878.29 pts
Jul 14 - 16, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$53325.51 pts
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$57630.11 pts
Jul 9, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Welcome Event$1,60943.21 pts
Ignatovich Nikolay photo
#21434 Score: 165.00 pts
HometownBelarus
All Time Money$27,033
All Time Money in this casino$12,948
DateTournamentEarningsGPI
Jul 15, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big KO$76029.30 pts
Jul 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega Knockout (Event #17)$126 
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$3952.91 pts
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$8,0116.12 pts
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$2,6883.60 pts
Jul 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$968 
Aleksey Veselov photo
#16644 Score: 206.15 pts
HometownBelarus
All Time Money$256,388
All Time Money in this casino$12,759
DateTournamentEarningsGPI
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$4,60859.73 pts
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$7,57333.51 pts
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$5789.40 pts
Andrey Gromov photo
#138343 Score: 10.16 pts
HometownRussia
All Time Money$16,067
All Time Money in this casino$12,624
DateTournamentEarningsGPI
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$12,4737.40 pts
Jan 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack$151 
Igor Zhigunov photo
#5104 Score: 450.83 pts
HometownRussia
All Time Money$59,777
All Time Money in this casino$11,995
DateTournamentEarningsGPI
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$69319.90 pts
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$2,84318.70 pts
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$8278.65 pts
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,5593.60 pts
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,3493.80 pts
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$1722.77 pts
Sep 21, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$2852.75 pts
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$9573.62 pts
May 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - F1 Event$1,071 
Jan 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - F1 Event$1,966 
Jul 15, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$273 
Artem Mikhaylov photo
#167252 Score: 5.81 pts
HometownBelarus
All Time Money$17,889
All Time Money in this casino$11,957
DateTournamentEarningsGPI
Jan 5, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$419 
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$11,384 
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$155 
Nikolay Alekseyevich photo
#29169 Score: 122.12 pts
HometownBelarus
All Time Money$14,862
All Time Money in this casino$11,841
DateTournamentEarningsGPI
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$63614.85 pts
Jul 25, 2020Belarus Poker Tour Omaha High Lo - KNO (Event #19)$135 
Jul 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive Knockout (Event #13)$17612.75 pts
Mar 14, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event #11$3296.75 pts
Mar 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut #16$1945.81 pts
Mar 8, 2020Belarus Poker Tour Omaha KNO Pot Limit #12$627 
Mar 7, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut #18$6087.36 pts
Jan 13, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$2742.57 pts
Jan 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Midnight Event$1,7895.62 pts
Jan 8, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Deepstack$56810.60 pts
Jan 7, 2020Belarus Poker Tour Big O$1,165 
Sep 26, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small knockOut$5493.53 pts
Sep 21, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty$6483.42 pts
Sep 20, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$5433.60 pts
Jul 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Big Bounty$1,2976.52 pts
May 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic$4282.55 pts
May 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$375 
May 5, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit$1,2834.25 pts
May 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Bounty Event$2182.58 pts
Igor Zdanevich photo
#86453 Score: 34.36 pts
HometownBelarus
All Time Money$22,951
All Time Money in this casino$11,481
DateTournamentEarningsGPI
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$11,4818.04 pts
Pavel Izotov photo
#13239 Score: 242.50 pts
HometownBelarus
All Time Money$77,954
All Time Money in this casino$11,424
DateTournamentEarningsGPI
Mar 13, 2020Belarus Poker Tour Big Omaha KNO Pot Limit #15$4947.06 pts
Jan 5, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$1452.46 pts
Jan 3, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO$159 
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$9,4447.26 pts
Sep 22, 2019Belarus Poker Tour Omaha Pot Limit KNO$1853.07 pts
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$538 
Jan 7, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$459 
Sergey Samodurov photo
#48199 Score: 71.92 pts
HometownRussia
All Time Money$10,788
All Time Money in this casino$10,788
DateTournamentEarningsGPI
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$5,30129.38 pts
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$5,48721.27 pts
Vladimir Lappo photo
#13565 Score: 241.39 pts
HometownBelarus
All Time Money$304,679
All Time Money in this casino$10,591
DateTournamentEarningsGPI
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$3,490 
Jul 22 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Top Event$731 
Jul 18 - 20, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$6,370 
Ruslan Maiseyenka photo
#7673 Score: 356.32 pts
HometownBelarus
All Time Money$52,254
All Time Money in this casino$10,477
DateTournamentEarningsGPI
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$37913.42 pts
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$4603.68 pts
Sep 27 - 30, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$5062.90 pts
Sep 25 - 27, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5,9344.80 pts
Sep 25, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KnockOut$3333.13 pts
Jul 7 - 9, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Minsk Open Event$2,6335.53 pts
Jul 13 - 17, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$232 
Ilya Barkov photo
#44877 Score: 77.97 pts
HometownRussia
All Time Money$18,223
All Time Money in this casino$10,339
DateTournamentEarningsGPI
Jul 21 - 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller (Event #5)$5,68724.06 pts
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$4,653 
Vyacheslav Serkutyev photo
#35533 Score: 102.01 pts
HometownBelarus
All Time Money$43,672
All Time Money in this casino$10,100
DateTournamentEarningsGPI
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Team Event$671 
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$4,66227.44 pts
Sep 20 - 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$2,1115.45 pts
Jul 12 - 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$7182.95 pts
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$1,939 
Danil Arattsev photo
#3745 Score: 525.19 pts
HometownRussia
All Time Money$49,196
All Time Money in this casino$9,857
DateTournamentEarningsGPI
Jul 14 - 16, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$80026.33 pts
Jul 12, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,85450.35 pts
Jul 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KO$51826.48 pts
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$42414.12 pts
Jan 7 - 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$2,77028.55 pts
Jul 24 - 27, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event (Event #7)$2,52423.05 pts
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$10014.08 pts
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$86610.90 pts
Evgeniy Shikunov photo
#1646 Score: 759.65 pts
HometownBelarus
All Time Money$65,253
All Time Money in this casino$9,855
DateTournamentEarningsGPI
Jul 13 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open Event$84532.06 pts
Jan 14, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$1,08323.48 pts
Jan 11, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$27714.84 pts
Jan 10, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Medium KO$29513.20 pts
Jul 24, 2020Belarus Poker Tour Big O - KNO (Event #15)$1,078 
Jul 22, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Deepstack (Event #9)$10112.95 pts
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$72210.44 pts
Mar 15, 2020Belarus Poker Tour Omaha HL Pot Limit KNO #19$118 
Mar 8, 2020Belarus Poker Tour Omaha KNO Pot Limit #12$98 
Mar 6, 2020Belarus Poker Tour Omaha Progressive KnockOut #10$284 
Jan 9, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Classic$7464.14 pts
Jan 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$6083.81 pts
Jan 5, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$4363.12 pts
Sep 28, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut$3382.58 pts
Sep 26, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small knockOut$1462.61 pts
Jul 15, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - KO$5173.56 pts
Jul 5 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$6363.82 pts
May 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mini Classic$694 
Jan 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Turbo Deepstack$831 
Piliuhin Siarhei photo
#105992 Score: 24.26 pts
HometownBelarus
All Time Money$151,974
All Time Money in this casino$9,699
DateTournamentEarningsGPI
Jan 11 - 14, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$8,729 
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$969 
Aleksey Shchekutov photo
#87560 Score: 33.89 pts
HometownRussia
All Time Money$10,962
All Time Money in this casino$9,592
DateTournamentEarningsGPI
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$5202.69 pts
Jul 10 - 12, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller Event$9,0736.37 pts
Yevgeniy Ilyukevich photo
#35554 Score: 101.95 pts
HometownBelarus
All Time Money$9,835
All Time Money in this casino$9,448
DateTournamentEarningsGPI
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$56628.81 pts
Jan 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$1,40223.98 pts
Jan 12 - 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$2,93918.60 pts
Jul 23, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Classic Event (Event #1)$25016.31 pts
Jul 17 - 20, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event (Event #3)$2177.31 pts
Jul 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - BPT Poker Classic$2,8346.96 pts
Jan 13, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack$755 
Jan 4, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Opening Event$485 
Aleksandr Kolendo photo
#49777 Score: 69.34 pts
HometownBelarus
All Time Money$17,879
All Time Money in this casino$9,386
DateTournamentEarningsGPI
Jul 19, 2021Belarus Poker Tour Chinese Pineapple$1,262 
Jul 16, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$788 
Jan 17, 2021Belarus Poker Tour Chinese Pineapple$1,434 
Jan 14, 2021Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha/ Pot Limit Omaha Hi/Lo - KO$395 
Jul 17, 2020Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - Progressive KO (Event #10)$713 
Mar 16, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple) #20$1,085 
Jan 12, 2020Belarus Poker Tour Chinese Poker$734 
May 6, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha - KO$538 
May 3, 2019Belarus Poker Tour Chinese Poker (Pineapple)$1,192 
Jan 11, 2019Belarus Poker Tour Pot Limit Omaha Hi/Lo$1,245 
Ilya Gulevich photo
#20688 Score: 167.82 pts
HometownBelarus
All Time Money$23,125
All Time Money in this casino$9,325
DateTournamentEarningsGPI
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$9,32538.80 pts
Semen Agrafenin photo
#154198 Score: 7.19 pts
HometownRussia
All Time Money$11,472
All Time Money in this casino$9,305
DateTournamentEarningsGPI
Jan 10 - 20, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Scorum High Roller$9,305 
Taras Valko photo
#32620 Score: 111.03 pts
HometownBelarus
All Time Money$10,038
All Time Money in this casino$8,954
DateTournamentEarningsGPI
Jul 14, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Small KO$79748.60 pts
Jan 14 - 17, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,06018.48 pts
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$7,09716.06 pts
Andrei Yakimovich photo
#12910 Score: 247.17 pts
HometownBelarus
All Time Money$56,089
All Time Money in this casino$8,951
DateTournamentEarningsGPI
Jul 16 - 19, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Championship Event$84931.77 pts
Jul 10 - 13, 2021Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - MVP Grand Event$57633.87 pts
Jul 20 - 21, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Belarus Open (Event #4)$6898.20 pts
Mar 13 - 16, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event #7$5327.45 pts
Mar 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - SuperKnockOut #5$2546.36 pts
Mar 11, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Deepstack Event #9$1616.99 pts
Jan 3 - 6, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$4,1437.13 pts
Sep 20 - 22, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$2642.91 pts
May 9 - 11, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$6632.81 pts
Jul 15, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$820 
Evgeniy Sboev photo
#2283 Score: 657.94 pts
HometownRussia
All Time Money$217,018
All Time Money in this casino$8,936
DateTournamentEarningsGPI
Jan 10 - 12, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$7,8966.79 pts
Jan 7 - 10, 2020Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - High Roller$1,0393.34 pts
Konstantin Generalov photo
#571 Score: 1,130.58 pts
HometownRussia
All Time Money$229,229
All Time Money in this casino$8,918
DateTournamentEarningsGPI
Sep 28, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Progressive KnockOut$5412.83 pts
May 8, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Mega KO$250 
May 3 - 6, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Grand Event$6,4938.96 pts
Jan 4 - 7, 2019Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event$414 
Jul 20 - 23, 2018Belarus Poker Tour No Limit Hold'em - Main Event$1,220