Deltin Royale Poker Room

LocationPanjim, Go, India
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Deltin Royale Poker Room

2022
Older
DateTournamentEvents
Apr 14 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT)6
DateTournamentEvents
Sep 25 - 27, 2014Deltin Jack Poker Tournament1
Jan 22, 2015India Poker Championship (IPC)4
Apr 1 - 5, 2015India Poker Championship (IPC)5
Jun 3 - 7, 2015India Poker Championship (IPC)5
Aug 11 - 16, 2015India Poker Championship (IPC)6
Oct 7 - 11, 2015India Poker Championship (IPC)4
Nov 29 - Dec 6, 2015India Poker Championship (IPC)7
Jan 21 - 26, 2016Deltin Poker Tournament5
Feb 24 - 28, 2016India Poker Championship (IPC)5
Aug 25 - 28, 2016Deltin Poker Tournament4
Nov 10 - 14, 2016Deltin Poker Tournament5
Feb 23 - 27, 2017Deltin Poker Tournament5
Apr 19 - 24, 2017Deltin Poker Tournament5
Jul 20 - 24, 2017Deltin Poker Tournament6
Sep 13 - 18, 2017Deltin Poker Tournament9
Nov 7 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India13
Feb 15 - 19, 2018Deltin Poker Tournament6
Apr 26 - 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series8
Jul 26 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament4
Nov 13 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India12
Feb 7, 2019 - Feb 11, 2011Deltin Poker Tournament (DPT)11
May 2 - 5, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) Colossus Super High Roller Series8
Jul 31, 2019Deltin Poker Tournament (DPT)4
Oct 15 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India22
Feb 27 - Mar 1, 2020Deltin Poker Tournament (DPT) Xpress4

Results at Deltin Royale Poker Room

GPI Leaderboard

All time money list

#1Unknown$214,958
#2Nikunj Jhunjhunwala$188,159
#3Rajnish Kumar$111,057
#4Aditya Sushant$104,327
#5Vikash Mantri$102,812
#6Ashish Munot$102,767
#7Alok Birewar$93,957
#8Vidwath Shetty$92,825
#9Eka Vedantham$90,262
#10Arjun Arora$86,146
#11Jasven Saigal$80,859
#12Raghav Bansal$80,164
#13Vidur Singhal$77,978
#14Minissha Lamba$71,270
#15Meherzad Munsaf$69,573
#16Yuvraj Chaudhary$68,022
#17Vaibhav Sharma$67,620
#18Sahil Mahboobani$67,027
#19Mayank Agarwal$65,017
#20Rajesh Rajpopat$62,064
#21Pavan Jain$60,763
#22Amit Roshanlal Jain$58,761
#23Manoj Pentakota$58,416
#24Pradeep Sharma$57,800
#25Unknown Player$57,733
#26Sahil Agarwal$53,821
#27Ankit Kapoor$53,781
#28Unknown Player$53,625
#29Kanishka Samant$53,609
#30Kalyan Chakravarthy Cheekuri$53,014
#31Akshay Nasa$52,275
#32Ankur Sehgal$51,516
#33Awnish Singh$51,154
#34Sumit Chandani$50,576
#35Rishabh Vekaria$49,789
#36Abhishek Jalan$49,291
#37Yasheel Doddanavar$48,954
#38Nitin Gupta$48,529
#39Manish Lakhotia$47,850
#40Madan Kumar$47,313
#41Paawan Bansal$46,237
#42Jai Saha$45,595
#43Kunal Patni$45,419
#44Anup Palod$45,276
#45Mayank Jaggi$44,940
#46Aditya Agarwal$44,784
#47Malik Gagandeep$44,285
#48Aayush Arya$43,371
#49Siddarth Singhvi$43,120
#50Rohit Tiwari$42,853
Unknown photo
All Time Money$265,239,087
All Time Money in this casino$214,958
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 10k Women's SpecialRs64,400  
Apr 18, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) Pot Limit Omaha 5k INR BountyRs47,200  
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs68,200  
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs60,600  
Apr 14, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 11k Warm UpRs19,600  
Apr 14, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 11k Warm UpRs16,700  
Apr 14, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 11k Warm UpRs16,700  
Apr 14, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 11k Warm UpRs12,200  
Mar 1, 2020Deltin Poker Tournament (DPT) Xpress No Limit Hold'em - Deepstack Turbo (Event #7)Rs48,000  
Oct 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Megastack (Event #8)Rs200,700  
Oct 20, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT India High Roller (Event #7)Rs265,845  
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs202,110  
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs126,485  
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs109,860  
Oct 17 - 18, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Big Bounty (Event #3)Rs22,170  
Oct 16 - 17, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack (Event #2)Rs107,870  
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs145,000  
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs85,000  
Aug 1, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High RollerRs355,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs77,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs75,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs150,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs77,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs100,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs77,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs87,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs75,000  
Feb 8 - 9, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High Roller (Event #3)Rs350,000  
Feb 7 - 8, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 15K Deep Dive (Event #1)Rs155,000  
Feb 7 - 8, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 15K Deep Dive (Event #1)Rs35,000  
Nov 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Megastack TurboRs46,780  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs253,000  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs173,000  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs120,700  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs438,000  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs108,700  
Nov 15, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Big BountyRs167,800  
Nov 15, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Big BountyRs25,000  
Jul 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty 9-Max (Event #5)Rs95,634  
Jul 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty 9-Max (Event #5)Rs30,740  
Jul 27 - 28, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - ADDA52 High Roller 8-Max (Event #3)Rs186,000  
Jul 26 - 27, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive 9-Max (Event #1)Rs280,000  
Jul 26 - 27, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive 9-Max (Event #1)Rs35,000  
Apr 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - 25K NLH Bounty (Event #5)Rs103,000  
Apr 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - 25K NLH Bounty (Event #5)Rs257,400  
Feb 18 - 19, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty (Event #5)Rs30,100  
Feb 18, 2018Deltin Poker Tournament Pot Limit Omaha (Event #4)Rs52,000  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs73,900  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs394,400  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs187,300  
Feb 16 - 17, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Adda52 High Roller (Event #2)Rs300,900  
Feb 15 - 16, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive (Event #1)Rs120,900  
Feb 15 - 16, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive (Event #1)Rs32,000  
Feb 15 - 16, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive (Event #1)Rs70,000  
Feb 15 - 16, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive (Event #1)Rs38,000  
Feb 15 - 16, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive (Event #1)Rs32,000  
Nov 12, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - BountyRs60,000  
Nov 10 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India WPTDeepStacks IndiaRs123,500  
Nov 9 - 10, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - High RollerRs385,000  
Nov 7, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - 20K KickoffRs608,500  
Sep 16 - 17, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - adda52 Main EventRs519,800  
Sep 16 - 17, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - adda52 Main EventRs86,600  
Sep 16 - 17, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - adda52 Main EventRs86,600  
Sep 16 - 17, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - adda52 Main EventRs69,300  
Sep 14, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - 15K KickoffRs382,200  
Jul 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs33,000  
Jul 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs28,000  
Jul 22, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs62,400  
Jul 21, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs360,000  
Jul 20, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs63,150  
Jul 20, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs45,120  
Apr 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Tag TeamRs137,000  
Feb 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs120,735  
Feb 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs147,565  
Feb 24 - 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs1,380,000  
Feb 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs33,630  
Feb 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs14,160  
Feb 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs44,250  
Feb 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs33,630  
Aug 27, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs65,000  
Aug 27, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs132,000  
Feb 28, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - TurboRs76,000  
Feb 26 - 27, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - High RollerRs307,000  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs192,000  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs34,000  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs19,000  
Jan 25, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepstackRs717,500  
Jan 21, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Warm UpRs15,400  
Jan 21, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Warm UpRs10,600  
Jan 21, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Warm UpRs130,000  
Jan 21, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Warm UpRs18,500  
Dec 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Spartan Bounty FreezeoutRs27,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs43,038  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs23,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs20,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs258,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs20,000  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs22,300  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs11,000  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs8,500  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs36,000  
Oct 11, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 8K Headhunter FreezeoutRs85,000  
Oct 9, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 10K FreezeoutRs16,000  
Oct 8, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 5K FreezeoutRs9,100  
Oct 8, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 5K FreezeoutRs77,000  
Oct 8, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 5K FreezeoutRs9,900  
Aug 13, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'emRs91,000  
Jun 5, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs26,000  
Jun 4, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs50,000  
Apr 2, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs10,000  
Jan 23, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - KickOffRs178,500  
Jan 23, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - KickOffRs23,000  
Jan 23, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - KickOffRs14,000  
Jan 22, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - WarmUpRs18,000  
Nikunj Jhunjhunwala photo
#203408 Score: 21.49 pts
HometownIndia
All Time Money$199,574
All Time Money in this casino$188,159
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs167,230  
Aug 1, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High RollerRs2,750,000  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs6,635,000  
Jul 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs18,000  
Dec 5 - 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - IPC Main EventRs2,000,000  
Dec 3 - 4, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - HighrollerRs1,541,000  
Rajnish Kumar photo
#196449 Score: 4.08 pts
HometownIndia
All Time Money$116,061
All Time Money in this casino$111,057
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs70,000  
Nov 15, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Big BountyRs65,400  
Nov 13, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - KickoffRs57,000  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs86,000  
Nov 9 - 10, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - High RollerRs3,638,000  
Jul 21, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs3,247,600  
Jun 4, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs10,000  
Jan 24, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Big GameRs40,000  
Vikash Mantri photo
#174396 Score: 30.65 pts
HometownIndia
All Time Money$126,829
All Time Money in this casino$102,812
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 15 - 17, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 65k High RollerRs129,40030.65 pts 
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs79,865  
Nov 10 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India WPTDeepStacks IndiaRs6,030,000  
Nov 12 - 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs483,000  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs19,000  
Ashish Munot photo
#1326 Score: 1,372.42 pts
HometownIndia
All Time Money$476,851
All Time Money in this casino$102,767
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs68,20017.43 pts 
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs6,348,641  
Nov 18, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - High RollerRs329,000  
Jul 27 - 28, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - ADDA52 High Roller 8-Max (Event #3)Rs266,000  
Jul 26 - 27, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive 9-Max (Event #1)Rs30,000  
Nov 8 - 9, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack Day 1Rs65,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs147,920  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs11,000  
Arjun Arora photo
#165946 Score: 6.03 pts
HometownIndia
All Time Money$86,146
All Time Money in this casino$86,146
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs120,700  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs1,528,600  
Nov 10 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India WPTDeepStacks IndiaRs3,947,000  
Raghav Bansal photo
#22857 Score: 314.34 pts
HometownIndia
All Time Money$1,133,668
All Time Money in this casino$80,164
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs183,80025.65 pts 
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs126,485  
Oct 16 - 17, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack (Event #2)Rs221,000  
Nov 18, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - High RollerRs375,320  
Nov 15, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Big BountyRs38,500  
Apr 27 - 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Super High Roller (Event #3)Rs800,000  
Aug 26, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs665,000  
Jan 23, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs3,060,000  
Yuvraj Chaudhary photo
#216621 Score: 3.53 pts
HometownIndia
All Time Money$70,350
All Time Money in this casino$68,022
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs4,277,605  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs549,000  
Vaibhav Sharma photo
#38978 Score: 197.77 pts
HometownIndia
All Time Money$128,394
All Time Money in this casino$67,620
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Oct 16 - 17, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack (Event #2)Rs191,415  
Oct 15 - 16, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - 20K Kickoff (Event #1)Rs189,200  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs120,700  
Nov 14, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - SuperstackRs85,400  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs110,000  
Feb 16 - 17, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Adda52 High Roller (Event #2)Rs760,000  
Nov 9 - 10, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - High RollerRs525,000  
Sep 17, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - 15K BountyRs125,800  
Jul 21, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs270,000  
Jul 20, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs396,940  
Feb 25 - 26, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs63,000  
Feb 25 - 26, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs78,750  
Nov 11 - 12, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs221,000  
Aug 27, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs440,000  
Aug 26, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs255,000  
Aug 25, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'emRs160,000  
Aug 25, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'emRs33,000  
Feb 26 - 27, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - High RollerRs420,000  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs22,000  
Jan 25, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - HeadhunterRs14,200  
Jan 23, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - KickOffRs14,000  
Sahil Mahboobani photo
#161510 Score: 33.98 pts
HometownIndia
All Time Money$76,690
All Time Money in this casino$67,027
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Oct 16 - 17, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack (Event #2)Rs89,610  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs4,653,000  
Nov 13, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - KickoffRs57,000  
Rajesh Rajpopat photo
#104346 Score: 62.04 pts
HometownIndia
All Time Money$71,413
All Time Money in this casino$62,064
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 17, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 5k INR BountyRs289,86033.39 pts 
Jul 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty 9-Max (Event #5)Rs51,233  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs152,800  
Feb 15 - 16, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive (Event #1)Rs38,000  
Nov 9 - 10, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - High RollerRs2,449,000  
Jul 22, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs831,600  
Aug 16, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - KORs102,000  
Jun 7, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Super KnockoutRs158,000  
Pavan Jain photo
#141003 Score: 8.69 pts
HometownIndia
All Time Money$65,908
All Time Money in this casino$60,763
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Nov 14, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - SuperstackRs1,200,000  
Nov 10 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India WPTDeepStacks IndiaRs1,151,000  
Nov 8 - 9, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack Day 1Rs808,000  
Nov 7, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - 20K KickoffRs73,800  
Feb 25 - 26, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs131,250  
Feb 27 - 28, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs401,000  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs58,000  
Oct 8, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 5K FreezeoutRs275,000  
Amit Roshanlal Jain photo
#123130 Score: 12.75 pts
HometownIndia
All Time Money$223,112
All Time Money in this casino$58,761
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs1,111,000  
Sep 15 - 16, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - 75K High RollerRs2,494,800  
Nov 12 - 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs48,300  
Dec 5 - 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - IPC Main EventRs93,000  
Jun 6 - 7, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs52,000  
Apr 4 - 5, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs78,200  
Jan 25, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - HeadhunterRs14,200  
Manoj Pentakota photo
#64007 Score: 118.65 pts
HometownIndia
All Time Money$104,761
All Time Money in this casino$58,416
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 24, 2017Deltin Poker Tournament Pot Limit OmahaRs167,000  
Apr 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Tag TeamRs237,000  
Apr 19, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs37,600  
Feb 24 - 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs3,300,000  
Dec 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Spartan Bounty FreezeoutRs32,000  
Dec 5 - 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - IPC Main EventRs127,000  
Pradeep Sharma photo
#141613 Score: 40.63 pts
HometownIndia
All Time Money$109,551
All Time Money in this casino$57,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
May 3 - 5, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Colossus 200K Main Event (Event #3)Rs700,000  
Feb 8 - 9, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High Roller (Event #3)Rs990,000  
Feb 18 - 19, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty (Event #5)Rs154,300  
Sep 15 - 16, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - 75K High RollerRs249,500  
Jul 21, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs180,400  
Apr 22, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs1,600,000  
Unknown Player photo
#12878 Score: 412.96 pts
HometownIndia
All Time Money$186,982
All Time Money in this casino$57,733
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs1,987,220  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs78,000  
Dec 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Spartan Bounty FreezeoutRs19,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs18,000  
Aug 15 - 16, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs790,000  
Aug 14, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - High RollerRs677,000  
Apr 4 - 5, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs343,000  
Ankit Kapoor photo
#193732 Score: 5.50 pts
HometownIndia
All Time Money$61,722
All Time Money in this casino$53,781
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs2,250,000  
Feb 7 - 8, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 15K Deep Dive (Event #1)Rs290,000  
Nov 18, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - High RollerRs658,000  
Nov 14, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - SuperstackRs443,700  
Nov 13, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - KickoffRs57,000  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs132,000  
Unknown Player photo
#2431 Score: 870.75 pts
HometownIndia
All Time Money$253,358
All Time Money in this casino$53,625
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Oct 17 - 18, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Big Bounty (Event #3)Rs663,830  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs94,000  
Apr 27 - 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Super High Roller (Event #3)Rs2,870,000  
Kanishka Samant photo
#47039 Score: 164.34 pts
HometownIndia
All Time Money$284,809
All Time Money in this casino$53,609
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs60,60016.56 pts 
Nov 7, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - 20K KickoffRs912,000  
Feb 25 - 26, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs99,750  
Nov 12 - 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs821,000  
Aug 14, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - High RollerRs360,000  
Jun 7, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Super KnockoutRs13,000  
Jun 4, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs34,000  
Apr 4 - 5, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs1,150,000  
Apr 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs20,000  
Kalyan Chakravarthy Cheekuri photo
#43685 Score: 177.05 pts
HometownIndia
All Time Money$469,911
All Time Money in this casino$53,014
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Nov 18, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - High RollerRs3,753,000  
Nov 17, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Ship ItRs36,500  
Akshay Nasa photo
#3338 Score: 927.74 pts
HometownIndia
All Time Money$490,525
All Time Money in this casino$52,275
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs1,341,000  
Nov 14, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - SuperstackRs128,100  
Jul 21, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs2,044,800  
Ankur Sehgal photo
#208915 Score: 5.87 pts
HometownIndia
All Time Money$53,296
All Time Money in this casino$51,516
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs2,100,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs600,000  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs866,000  
Awnish Singh photo
#195760 Score: 5.33 pts
HometownIndia
All Time Money$52,977
All Time Money in this casino$51,154
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs3,504,000  
Sumit Chandani photo
#107122 Score: 62.70 pts
HometownIndia
All Time Money$50,576
All Time Money in this casino$50,576
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs3,243,71717.82 pts 
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs81,50017.82 pts 
Nov 10 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India WPTDeepStacks IndiaRs192,000  
Jul 20, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs252,600  
Rishabh Vekaria photo
#128112 Score: 47.65 pts
HometownIndia
All Time Money$108,811
All Time Money in this casino$49,789
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs94,70019.70 pts 
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs3,000,000  
Aug 1, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High RollerRs310,000  
Jul 31, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'emRs38,000  
Abhishek Jalan photo
#18892 Score: 363.28 pts
HometownIndia
All Time Money$74,157
All Time Money in this casino$49,291
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Nov 17, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Ship ItRs25,500  
Nov 14, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - SuperstackRs1,729,000  
Nov 11, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Ship It EventRs79,500  
Nov 8 - 9, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack Day 1Rs1,253,000  
Feb 24 - 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs144,000  
Dec 4, 2015India Poker Championship (IPC) Pot Limit OmahaRs120,000  
Aug 12, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'emRs33,000  
Yasheel Doddanavar photo
#101649 Score: 67.35 pts
HometownIndia
All Time Money$151,060
All Time Money in this casino$48,954
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Oct 20, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT India High Roller (Event #7)Rs3,464,965  
Nitin Gupta photo
#239657 Score: 9.50 pts
HometownIndia
All Time Money$63,061
All Time Money in this casino$48,529
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Nov 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Megastack TurboRs140,400  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs212,000  
Jul 22, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs2,806,600  
Manish Lakhotia photo
#66966 Score: 112.77 pts
HometownIndia
All Time Money$78,968
All Time Money in this casino$47,850
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs120,700  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs235,000  
Apr 26 - 27, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - Warm Up (Event #2)Rs271,700  
Nov 10 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India WPTDeepStacks IndiaRs2,520,000  
Paawan Bansal photo
#2800 Score: 1,002.12 pts
HometownIndia
All Time Money$757,849
All Time Money in this casino$46,237
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 15 - 17, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 65k High RollerRs2,215,86273.21 pts 
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs500,000  
Apr 24, 2017Deltin Poker Tournament Pot Limit OmahaRs36,000  
Apr 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Tag TeamRs68,500  
Apr 19, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs37,600  
Feb 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs80,490  
Feb 24 - 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs144,000  
Aug 16, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - KORs93,000  
Jan 24, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Big GameRs175,000  
Jai Saha photo
#170819 Score: 22.04 pts
HometownIndia
All Time Money$177,506
All Time Money in this casino$45,595
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs2,753,290  
Feb 8 - 9, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High Roller (Event #3)Rs480,000  
Kunal Patni photo
#606 Score: 1,754.91 pts
HometownIndia
All Time Money$940,376
All Time Money in this casino$45,419
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs58,700  
May 3 - 5, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Colossus 200K Main Event (Event #3)Rs1,000,000  
May 2 - 3, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Colossus 50K Warm Up (Event #2)Rs140,000  
Nov 18, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - High RollerRs245,000  
Nov 13, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - KickoffRs389,700  
Apr 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - 25K NLH Bounty (Event #5)Rs154,400  
Nov 11, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Ship It EventRs26,000  
Nov 8 - 9, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack Day 1Rs125,000  
Jul 22, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs77,900  
Feb 26, 2017Deltin Poker Tournament Pot Limit Omaha Six MaxRs205,000  
Feb 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs20,123  
Nov 14, 2016Deltin Poker Tournament Pot Limit OmahaRs252,300  
Nov 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs88,000  
Jan 25, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepstackRs87,500  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs27,000  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs155,000  
Jan 24, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Big GameRs65,000  
Anup Palod photo
#196509 Score: 23.96 pts
HometownIndia
All Time Money$61,717
All Time Money in this casino$45,276
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs1,380,000  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs153,000  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs110,000  
Nov 10 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India WPTDeepStacks IndiaRs370,000  
Nov 8 - 9, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack Day 1Rs509,000  
Apr 19, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs56,400  
Nov 12 - 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs265,700  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs22,000  
Apr 4 - 5, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs180,500  
Mayank Jaggi photo
#212741 Score: 2.94 pts
HometownIndia
All Time Money$111,333
All Time Money in this casino$44,940
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs1,480,000  
Nov 18, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - High RollerRs329,000  
Nov 17, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Ship ItRs141,000  
Apr 24, 2017Deltin Poker Tournament Pot Limit OmahaRs87,000  
Apr 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Tag TeamRs38,200  
Feb 26, 2017Deltin Poker Tournament Pot Limit Omaha Six MaxRs774,000  
Dec 5 - 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - IPC Main EventRs155,000  
Oct 10 - 11, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main Event 30K FreezeoutRs50,000  
Aug 15 - 16, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs65,000  
Aditya Agarwal photo
#2993 Score: 972.43 pts
HometownIndia
All Time Money$1,545,745
All Time Money in this casino$44,784
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
May 3 - 5, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Colossus 200K Main Event (Event #3)Rs3,100,000  
Malik Gagandeep photo
#11376 Score: 505.22 pts
HometownIndia
All Time Money$132,627
All Time Money in this casino$44,285
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs183,80026.19 pts 
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs126,485  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs123,200  
Sep 14, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - 15K KickoffRs31,900  
Jul 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs658,000  
Jul 20, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs27,065  
Nov 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs36,000  
Nov 11 - 12, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs1,766,000  
Aayush Arya photo
#46740 Score: 165.38 pts
HometownIndia
All Time Money$47,467
All Time Money in this casino$43,371
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 15 - 17, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 65k High RollerRs3,294,04489.71 pts 
Siddarth Singhvi photo
#19241 Score: 358.26 pts
HometownIndia
All Time Money$113,204
All Time Money in this casino$43,120
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Apr 18, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) Pot Limit Omaha 5k INR BountyRs23,30013.93 pts 
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs94,70018.78 pts 
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs400,000  
Aug 1, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - BountyRs12,000  
Nov 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Megastack TurboRs571,000  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs78,000  
Feb 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs371,700  
Aug 27, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs90,000  
Aug 25, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'emRs33,000  
Jan 26, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs22,750  
Aug 14, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - High RollerRs1,223,000  
Rohit Tiwari photo
#180878 Score: 4.79 pts
HometownIndia
All Time Money$42,853
All Time Money in this casino$42,853
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs110,000  
Aug 26, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs2,770,000