Deltin Royale Poker Room

LocationPanjim, Go, India
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Deltin Royale Poker Room

2024
2023
2022
Older
DateTournamentEvents
May 21 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT)14
DateTournamentEvents
Apr 12 - 18, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India28
DateTournamentEvents
Apr 14 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT)6
Aug 2 - 7, 2022Adda52 Colossus - High Roller Series3
DateTournamentEvents
Sep 25 - 27, 2014Deltin Jack Poker Tournament1
Jan 22, 2015India Poker Championship (IPC)4
Apr 1 - 5, 2015India Poker Championship (IPC)5
Jun 3 - 7, 2015India Poker Championship (IPC)5
Aug 11 - 16, 2015India Poker Championship (IPC)6
Oct 7 - 11, 2015India Poker Championship (IPC)4
Nov 29 - Dec 6, 2015India Poker Championship (IPC)7
Jan 21 - 26, 2016Deltin Poker Tournament5
Feb 24 - 28, 2016India Poker Championship (IPC)5
Aug 25 - 28, 2016Deltin Poker Tournament4
Nov 10 - 14, 2016Deltin Poker Tournament5
Feb 23 - 27, 2017Deltin Poker Tournament5
Apr 19 - 24, 2017Deltin Poker Tournament5
Jul 20 - 24, 2017Deltin Poker Tournament6
Sep 13 - 18, 2017Deltin Poker Tournament9
Nov 7 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India13
Feb 15 - 19, 2018Deltin Poker Tournament6
Apr 26 - 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series8
Jul 26 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament4
Nov 13 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India12
Feb 7, 2019 - Feb 11, 2011Deltin Poker Tournament (DPT)11
May 2 - 5, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) Colossus Super High Roller Series8
Jul 31, 2019Deltin Poker Tournament (DPT)4
Oct 15 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India22
Feb 27 - Mar 1, 2020Deltin Poker Tournament (DPT) Xpress4

Results at Deltin Royale Poker Room

GPI Leaderboard

All time money list

#1Unknown$377,553
#2Nikunj Jhunjhunwala$188,159
#3Malik Gagandeep$130,791
#4Ashish Munot$128,916
#5Aditya Sushant$117,876
#6Rajnish Kumar$111,057
#7Prasit Chowdhury$105,862
#8Vikash Mantri$102,812
#9Alok Birewar$93,957
#10Vidwath Shetty$92,825
#11Eka Vedantham$90,262
#12Arjun Arora$86,146
#13Jasven Saigal$85,961
#14Vaibhav Sharma$85,243
#15Aditya Gurunath Systla$83,862
#16Raghav Bansal$80,530
#17Rishabh Vekaria$80,324
#18AmitKumar Chandulal Tejura$80,234
#19Kunal Patni$78,373
#20Vidur Singhal$77,978
#21Nishant Sharma$77,343
#22Minissha Lamba$71,270
#23Abhinav Iyer$70,698
#24Siddhanth Kripalani$70,118
#25Meherzad Munsaf$69,573
#26Nikita Luther$68,330
#27Yuvraj Chaudhary$68,022
#28Sahil Mahboobani$67,027
#29Deepak Singh$65,311
#30Mayank Agarwal$65,017
#31Rajesh Rajpopat$64,312
#32Guneet Kwatra$61,049
#33Pavan Jain$60,763
#34Amit Roshanlal Jain$58,761
#35Ashish Ahuja$58,649
#36Manoj Pentakota$58,416
#37Pradeep Sharma$57,800
#38Rajeev Kanjani$57,733
#39Gera Abraham$57,609
#40Sahil Agarwal$57,523
#41Siddharth Arya Jolly$56,980
#42Ankit Kapoor$53,781
#43Unknown Player$53,625
#44Kanishka Samant$53,609
#45Unknown Player$53,014
#46Goonjan Mall$52,839
#47Kiran Bondu$52,793
#48Akshay Nasa$52,275
#49Dhaval Mudgal$52,121
#50Ankur Sehgal$51,516
Unknown photo
All Time Money$320,633,762
All Time Money in this casino$377,553
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Mega Stack Closer (Event #13)Rs76,242  
May 26 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) + 10,000 No Limit Hold'em - Bounty (Event #12)Rs45,576  
May 26 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) + 10,000 No Limit Hold'em - Bounty (Event #12)Rs53,775  
May 26 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) + 10,000 No Limit Hold'em - Bounty (Event #12)Rs53,775  
May 24 - 25, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Mini High Roller (Event #7)Rs119,796  
May 23 - 24, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Mini Main Event (Event #6)Rs423,483  
May 23 - 24, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Mini Main Event (Event #6)Rs242,311  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs166,901  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs166,901  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs149,579  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs149,579  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs166,901  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs166,901  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs149,579  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs149,579  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs3,518,313  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs166,901  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs149,579  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs149,579  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs149,579  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs166,901  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs166,901  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs149,579  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs149,579  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs134,141  
May 22 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) NLHE/PLO Mix - Turbo (Event #4)Rs57,240  
May 22 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) NLHE/PLO Mix - Turbo (Event #4)Rs57,240  
May 22 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) NLHE/PLO Mix - Turbo (Event #4)Rs42,930  
May 22 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High Roller (Event #3)Rs259,312  
May 21 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Micro Main Event (Event #1)Rs52,050  
May 21 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Micro Main Event (Event #1)Rs52,050  
May 21 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Micro Main Event (Event #1)Rs26,025  
May 21 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Micro Main Event (Event #1)Rs26,025  
Apr 18, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - Turbo Closer (Event #13)Rs57,100  
Apr 16 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - High Roller (Event #9)Rs560,000  
Apr 16 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - Mini Main Event Freezeout (Event #8)Rs655,000  
Apr 16 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - Mini Main Event Freezeout (Event #8)Rs69,000  
Apr 13 - 13, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India Pot Limit Omaha (Event #4)Rs149,000  
Apr 13 - 13, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India Pot Limit Omaha (Event #4)Rs83,500  
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs226,000  
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs119,000  
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs110,000  
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs264,000  
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs110,000  
Apr 12 - 13, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - 50K Freezeout (Event #2)Rs1,020,159  
Apr 12 - 13, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - SuperStack (Event #1)Rs25,000  
Apr 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 10k Women's SpecialRs64,400  
Apr 18, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) Pot Limit Omaha 5k INR BountyRs47,200  
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs60,600  
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs68,200  
Apr 14, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 11k Warm UpRs16,700  
Apr 14, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 11k Warm UpRs16,700  
Apr 14, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 11k Warm UpRs12,200  
Apr 14, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 11k Warm UpRs19,600  
Mar 1, 2020Deltin Poker Tournament (DPT) Xpress No Limit Hold'em - Deepstack Turbo (Event #7)Rs48,000  
Oct 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Megastack (Event #8)Rs200,700  
Oct 20, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT India High Roller (Event #7)Rs265,845  
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs202,110  
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs126,485  
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs109,860  
Oct 17 - 18, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Big Bounty (Event #3)Rs22,170  
Oct 16 - 17, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack (Event #2)Rs107,870  
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs145,000  
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs85,000  
Aug 1, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High RollerRs355,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs150,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs77,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs100,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs77,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs87,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs75,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs77,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs75,000  
Feb 8 - 9, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High Roller (Event #3)Rs350,000  
Feb 7 - 8, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 15K Deep Dive (Event #1)Rs155,000  
Feb 7 - 8, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 15K Deep Dive (Event #1)Rs35,000  
Nov 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Megastack TurboRs46,780  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs173,000  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs120,700  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs438,000  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs108,700  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs253,000  
Nov 15, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Big BountyRs167,800  
Nov 15, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Big BountyRs25,000  
Jul 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty 9-Max (Event #5)Rs30,740  
Jul 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty 9-Max (Event #5)Rs95,634  
Jul 27 - 28, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - ADDA52 High Roller 8-Max (Event #3)Rs186,000  
Jul 26 - 27, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive 9-Max (Event #1)Rs280,000  
Jul 26 - 27, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive 9-Max (Event #1)Rs35,000  
Apr 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - 25K NLH Bounty (Event #5)Rs257,400  
Apr 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - 25K NLH Bounty (Event #5)Rs103,000  
Feb 18 - 19, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty (Event #5)Rs30,100  
Feb 18, 2018Deltin Poker Tournament Pot Limit Omaha (Event #4)Rs52,000  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs394,400  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs187,300  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs73,900  
Feb 16 - 17, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Adda52 High Roller (Event #2)Rs300,900  
Feb 15 - 16, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive (Event #1)Rs70,000  
Feb 15 - 16, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive (Event #1)Rs38,000  
Feb 15 - 16, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive (Event #1)Rs32,000  
Feb 15 - 16, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive (Event #1)Rs120,900  
Feb 15 - 16, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Deep Dive (Event #1)Rs32,000  
Nov 12, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - BountyRs60,000  
Nov 10 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India WPTDeepStacks IndiaRs123,500  
Nov 9 - 10, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - High RollerRs385,000  
Nov 7, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - 20K KickoffRs608,500  
Sep 16 - 17, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - adda52 Main EventRs86,600  
Sep 16 - 17, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - adda52 Main EventRs86,600  
Sep 16 - 17, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - adda52 Main EventRs69,300  
Sep 16 - 17, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - adda52 Main EventRs519,800  
Sep 14, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - 15K KickoffRs382,200  
Jul 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs33,000  
Jul 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs28,000  
Jul 22, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs62,400  
Jul 21, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs360,000  
Jul 20, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs63,150  
Jul 20, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs45,120  
Apr 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Tag TeamRs137,000  
Feb 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs147,565  
Feb 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs120,735  
Feb 24 - 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs1,380,000  
Feb 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs14,160  
Feb 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs44,250  
Feb 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs33,630  
Feb 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs33,630  
Aug 27, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs132,000  
Aug 27, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs65,000  
Feb 28, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - TurboRs76,000  
Feb 26 - 27, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - High RollerRs307,000  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs192,000  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs34,000  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs19,000  
Jan 25, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepstackRs717,500  
Jan 21, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Warm UpRs10,600  
Jan 21, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Warm UpRs130,000  
Jan 21, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Warm UpRs18,500  
Jan 21, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Warm UpRs15,400  
Dec 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Spartan Bounty FreezeoutRs27,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs23,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs20,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs258,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs20,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs43,038  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs11,000  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs8,500  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs36,000  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs22,300  
Oct 11, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 8K Headhunter FreezeoutRs85,000  
Oct 9, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 10K FreezeoutRs16,000  
Oct 8, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 5K FreezeoutRs77,000  
Oct 8, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 5K FreezeoutRs9,900  
Oct 8, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 5K FreezeoutRs9,100  
Aug 13, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'emRs91,000  
Jun 5, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs26,000  
Jun 4, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs50,000  
Apr 2, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs10,000  
Jan 23, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - KickOffRs23,000  
Jan 23, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - KickOffRs14,000  
Jan 23, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - KickOffRs178,500  
Jan 22, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - WarmUpRs18,000  
Nikunj Jhunjhunwala photo
#265577 Score: 8.95 pts
HometownIndia
All Time Money$199,574
All Time Money in this casino$188,159
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs167,230  
Aug 1, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High RollerRs2,750,000  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs6,635,000  
Jul 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs18,000  
Dec 5 - 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - IPC Main EventRs2,000,000  
Dec 3 - 4, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - HighrollerRs1,541,000  
Malik Gagandeep photo
#20346 Score: 373.47 pts
HometownIndia
All Time Money$140,266
All Time Money in this casino$130,791
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Adda52 FreerollRs170,000  
May 25, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) + 10,000 Pot Limit Omaha - Turbo Bounty (Event #8)Rs73,41844.85 pts44.85 pts
May 22 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) NLHE/PLO Mix - Turbo (Event #4)Rs100,17040.39 pts40.39 pts
May 22 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High Roller (Event #3)Rs292,22793.36 pts93.36 pts
Apr 16 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - High Roller (Event #9)Rs5,960,000111.73 pts 
Apr 13 - 13, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India Pot Limit Omaha (Event #4)Rs124,00019.39 pts 
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs370,00048.35 pts 
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs183,8005.46 pts 
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs126,485  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs123,200  
Sep 14, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - 15K KickoffRs31,900  
Jul 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs658,000  
Jul 20, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs27,065  
Nov 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs36,000  
Nov 11 - 12, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs1,766,000  
Aditya Sushant photo
#6724 Score: 710.66 pts
HometownIndia
All Time Money$808,967
All Time Money in this casino$117,876
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 26 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) + 10,000 No Limit Hold'em - Bounty (Event #12)Rs114,20154.41 pts54.41 pts
May 24 - 25, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Mini High Roller (Event #7)Rs783,78373.45 pts73.45 pts
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs226,00037.60 pts 
Oct 17 - 18, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Big Bounty (Event #3)Rs41,460  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs173,000  
Nov 13, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - KickoffRs935,000  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs70,000  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs621,300  
Sep 18, 2017Deltin Poker Tournament Pot Limit OmahaRs109,000  
Apr 24, 2017Deltin Poker Tournament Pot Limit OmahaRs476,950  
Apr 22, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs2,294,000  
Nov 11 - 12, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs607,000  
Feb 26 - 27, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - High RollerRs1,010,000  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs80,000  
Oct 11, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 8K Headhunter FreezeoutRs113,000  
Apr 5, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Super KnockoutRs97,000  
Jan 23, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - KickOffRs304,500  
Rajnish Kumar photo
#196449 Score: 4.08 pts
HometownIndia
All Time Money$116,061
All Time Money in this casino$111,057
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs70,000  
Nov 15, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Big BountyRs65,400  
Nov 13, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - KickoffRs57,000  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs86,000  
Nov 9 - 10, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - High RollerRs3,638,000  
Jul 21, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs3,247,600  
Jun 4, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs10,000  
Jan 24, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Big GameRs40,000  
Prasit Chowdhury photo
#72922 Score: 112.54 pts
HometownIndia
All Time Money$105,862
All Time Money in this casino$105,862
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs8,660,000112.54 pts 
Vikash Mantri photo
#284492 Score: 6.38 pts
HometownIndia
All Time Money$126,829
All Time Money in this casino$102,812
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 15 - 17, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 65k High RollerRs129,4006.38 pts 
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs79,865  
Nov 10 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India WPTDeepStacks IndiaRs6,030,000  
Nov 12 - 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs483,000  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs19,000  
Arjun Arora photo
#165946 Score: 6.03 pts
HometownIndia
All Time Money$86,146
All Time Money in this casino$86,146
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs120,700  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs1,528,600  
Nov 10 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India WPTDeepStacks IndiaRs3,947,000  
Vaibhav Sharma photo
#96200 Score: 80.44 pts
HometownIndia
All Time Money$128,394
All Time Money in this casino$85,243
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 18, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - Megastack Closer (Event #12)Rs113,80017.01 pts 
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs154,00031.06 pts 
Aug 4 - 6, 2022Adda52 Colossus - High Roller Series No Limit Hold'em - High RollerRs1,132,00027.78 pts 
Oct 16 - 17, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack (Event #2)Rs191,415  
Oct 15 - 16, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - 20K Kickoff (Event #1)Rs189,200  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs120,700  
Nov 14, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - SuperstackRs85,400  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs110,000  
Feb 16 - 17, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Adda52 High Roller (Event #2)Rs760,000  
Nov 9 - 10, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - High RollerRs525,000  
Sep 17, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - 15K BountyRs125,800  
Jul 21, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs270,000  
Jul 20, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs396,940  
Feb 25 - 26, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs78,750  
Feb 25 - 26, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs63,000  
Nov 11 - 12, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs221,000  
Aug 27, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs440,000  
Aug 26, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs255,000  
Aug 25, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'emRs160,000  
Aug 25, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'emRs33,000  
Feb 26 - 27, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - High RollerRs420,000  
Feb 25, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - BountyRs22,000  
Jan 25, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - HeadhunterRs14,200  
Jan 23, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - KickOffRs14,000  
Rishabh Vekaria photo
#41504 Score: 206.12 pts
HometownIndia
All Time Money$139,346
All Time Money in this casino$80,324
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 22 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High Roller (Event #3)Rs2,543,774188.04 pts188.04 pts
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs94,7004.10 pts 
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs3,000,000  
Aug 1, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High RollerRs310,000  
Jul 31, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'emRs38,000  
AmitKumar Chandulal Tejura photo
#62297 Score: 135.01 pts
HometownIndia
All Time Money$80,751
All Time Money in this casino$80,234
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs5,775,00095.70 pts 
Aug 5 - 7, 2022Adda52 Colossus - High Roller Series No Limit Hold'em - Colossus Main EventRs763,00026.81 pts 
Kunal Patni photo
#795 Score: 1,737.27 pts
HometownIndia
All Time Money$962,116
All Time Money in this casino$78,373
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 24 - 25, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Mini High Roller (Event #7)Rs97,74139.85 pts39.85 pts
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs300,089106.29 pts106.29 pts
May 22 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High Roller (Event #3)Rs769,353126.69 pts126.69 pts
Apr 15, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - Ship It (Event #6)Rs185,00020.26 pts 
Apr 12 - 13, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - SuperStack (Event #1)Rs763,00036.71 pts 
Aug 4 - 6, 2022Adda52 Colossus - High Roller Series No Limit Hold'em - High RollerRs582,00023.29 pts 
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs58,700  
May 3 - 5, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Colossus 200K Main Event (Event #3)Rs1,000,000  
May 2 - 3, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Colossus 50K Warm Up (Event #2)Rs140,000  
Nov 18, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - High RollerRs245,000  
Nov 13, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - KickoffRs389,700  
Apr 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - 25K NLH Bounty (Event #5)Rs154,400  
Nov 11, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Ship It EventRs26,000  
Nov 8 - 9, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack Day 1Rs125,000  
Jul 22, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs77,900  
Feb 26, 2017Deltin Poker Tournament Pot Limit Omaha Six MaxRs205,000  
Feb 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs20,123  
Nov 14, 2016Deltin Poker Tournament Pot Limit OmahaRs252,300  
Nov 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs88,000  
Jan 25, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepstackRs87,500  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs27,000  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs155,000  
Jan 24, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Big GameRs65,000  
Nishant Sharma photo
#950 Score: 1,646.07 pts
HometownIndia
All Time Money$843,131
All Time Money in this casino$77,343
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 5 - 7, 2022Adda52 Colossus - High Roller Series No Limit Hold'em - Colossus Main EventRs3,315,00043.49 pts 
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs1,020,340  
May 2 - 3, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Colossus 50K Warm Up (Event #2)Rs620,000  
Nov 11, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Ship It EventRs53,000  
Nov 8 - 9, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack Day 1Rs404,000  
Jul 24, 2017Deltin Poker Tournament Pot Limit OmahaRs270,000  
Feb 25 - 26, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs63,000  
Abhinav Iyer photo
#401 Score: 2,082.59 pts
HometownIndia
ResidenceIndia
All Time Money$1,804,439
All Time Money in this casino$70,698
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs2,400,00074.34 pts 
Oct 20, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT India High Roller (Event #7)Rs304,680  
Nov 18, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - High RollerRs846,000  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs134,500  
Apr 27 - 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Super High Roller (Event #3)Rs1,090,000  
Feb 25 - 26, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs472,500  
Siddhanth Kripalani photo
#54738 Score: 155.86 pts
HometownIndia
All Time Money$142,971
All Time Money in this casino$70,118
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 4 - 6, 2022Adda52 Colossus - High Roller Series No Limit Hold'em - High RollerRs4,528,00045.64 pts 
Apr 15 - 17, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 65k High RollerRs734,80010.48 pts 
Nov 15, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Big BountyRs217,300  
Yuvraj Chaudhary photo
#216621 Score: 3.53 pts
HometownIndia
All Time Money$70,350
All Time Money in this casino$68,022
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs4,277,605  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs549,000  
Sahil Mahboobani photo
#277173 Score: 7.08 pts
HometownIndia
All Time Money$76,690
All Time Money in this casino$67,027
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 16 - 17, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack (Event #2)Rs89,610  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs4,653,000  
Nov 13, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - KickoffRs57,000  
Deepak Singh photo
#27274 Score: 298.99 pts
HometownIndia
All Time Money$71,831
All Time Money in this casino$65,311
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 26, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) Flip & Ship Pineapple (Event #10)Rs70,70939.07 pts39.07 pts
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs120,38257.51 pts57.51 pts
May 21 - 22, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) + 15,000 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event #2)Rs64,20039.44 pts39.44 pts
May 21 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Micro Main Event (Event #1)Rs416,40078.23 pts78.23 pts
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs1,405,00066.94 pts 
Apr 12 - 13, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - SuperStack (Event #1)Rs30,00014.26 pts 
Oct 17 - 18, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Big Bounty (Event #3)Rs33,210  
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs100,000  
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs2,207,000  
Nov 13, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - KickoffRs45,600  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs132,000  
Jul 27 - 28, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - ADDA52 High Roller 8-Max (Event #3)Rs240,000  
Feb 26, 2017Deltin Poker Tournament Pot Limit Omaha Six MaxRs34,000  
Feb 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs26,550  
Guneet Kwatra photo
#21896 Score: 353.56 pts
HometownIndia
All Time Money$85,530
All Time Money in this casino$61,049
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 16 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - High Roller (Event #9)Rs3,955,00090.40 pts 
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs139,00029.79 pts 
Oct 20, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT India High Roller (Event #7)Rs265,845  
Jul 22, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs467,800  
Pavan Jain photo
#141003 Score: 8.69 pts
HometownIndia
All Time Money$65,908
All Time Money in this casino$60,763
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 14, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - SuperstackRs1,200,000  
Nov 10 - 13, 2017World Poker Tour - WPT India WPTDeepStacks IndiaRs1,151,000  
Nov 8 - 9, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Superstack Day 1Rs808,000  
Nov 7, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - 20K KickoffRs73,800  
Feb 25 - 26, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs131,250  
Feb 27 - 28, 2016India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs401,000  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs58,000  
Oct 8, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - 5K FreezeoutRs275,000  
Amit Roshanlal Jain photo
#123130 Score: 12.75 pts
HometownIndia
All Time Money$223,112
All Time Money in this casino$58,761
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs1,111,000  
Sep 15 - 16, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - 75K High RollerRs2,494,800  
Nov 12 - 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs48,300  
Dec 5 - 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - IPC Main EventRs93,000  
Jun 6 - 7, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs52,000  
Apr 4 - 5, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs78,200  
Jan 25, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - HeadhunterRs14,200  
Ashish Ahuja photo
#5961 Score: 751.00 pts
HometownIndia
All Time Money$258,540
All Time Money in this casino$58,649
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Mega Stack Closer (Event #13)Rs114,51343.60 pts43.60 pts
May 22 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High Roller (Event #3)Rs1,398,950146.83 pts146.83 pts
Apr 16 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - High Roller (Event #9)Rs250,00037.29 pts 
Apr 15 - 17, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 65k High RollerRs146,0006.55 pts 
Aug 1, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High RollerRs1,690,000  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs78,000  
Feb 18 - 19, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty (Event #5)Rs332,120  
Feb 16 - 18, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #3)Rs103,500  
Jul 21, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs150,550  
Jul 20, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs34,280  
Nov 30, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Warm UpRs8,500  
Manoj Pentakota photo
#24292 Score: 327.34 pts
HometownIndia
All Time Money$114,331
All Time Money in this casino$58,416
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 24, 2017Deltin Poker Tournament Pot Limit OmahaRs167,000  
Apr 23, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Tag TeamRs237,000  
Apr 19, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em Kick-OffRs37,600  
Feb 24 - 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs3,300,000  
Dec 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Spartan Bounty FreezeoutRs32,000  
Dec 5 - 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - IPC Main EventRs127,000  
Pradeep Sharma photo
#131839 Score: 51.89 pts
HometownIndia
All Time Money$111,683
All Time Money in this casino$57,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 3 - 5, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Colossus 200K Main Event (Event #3)Rs700,000  
Feb 8 - 9, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High Roller (Event #3)Rs990,000  
Feb 18 - 19, 2018Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty (Event #5)Rs154,300  
Sep 15 - 16, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - 75K High RollerRs249,500  
Jul 21, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs180,400  
Apr 22, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs1,600,000  
Rajeev Kanjani photo
#14291 Score: 471.81 pts
HometownIndia
All Time Money$200,319
All Time Money in this casino$57,733
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs1,987,220  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs78,000  
Dec 6, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Spartan Bounty FreezeoutRs19,000  
Dec 1 - 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Kick OffRs18,000  
Aug 15 - 16, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs790,000  
Aug 14, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - High RollerRs677,000  
Apr 4 - 5, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs343,000  
Gera Abraham photo
#38946 Score: 218.63 pts
HometownIndia
All Time Money$62,296
All Time Money in this casino$57,609
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs4,797,150210.17 pts210.17 pts
Sahil Agarwal photo
#9657 Score: 591.25 pts
HometownIndia
All Time Money$439,129
All Time Money in this casino$57,523
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Adda52 FreerollRs10,500  
May 21 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Micro Main Event (Event #1)Rs26,02532.36 pts32.36 pts
Aug 5 - 7, 2022Adda52 Colossus - High Roller Series No Limit Hold'em - Colossus Main EventRs258,30017.66 pts 
Oct 18 - 21, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #4)Rs126,485  
Nov 18, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - High RollerRs329,000  
Apr 26 - 27, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - Warm Up (Event #2)Rs362,300  
Nov 9 - 10, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - High RollerRs315,000  
Sep 15 - 16, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - 75K High RollerRs1,580,000  
Feb 25, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs187,810  
Nov 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - BountyRs120,000  
Nov 11 - 12, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs166,000  
Aug 15 - 16, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs48,000  
Jun 7, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Super KnockoutRs17,000  
Apr 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs85,000  
Jan 24, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Big GameRs50,000  
Jan 22, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - WarmUpRs144,250  
Siddharth Arya Jolly photo
#14262 Score: 472.47 pts
HometownIndia
All Time Money$76,375
All Time Money in this casino$56,980
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Adda52 FreerollRs24,000  
May 22 - 23, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High Roller (Event #3)Rs330,59597.47 pts97.47 pts
Apr 17 - 18, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - 50K (Event #11)Rs1,135,300  
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs3,180,00079.40 pts 
Ankit Kapoor photo
#193732 Score: 5.50 pts
HometownIndia
All Time Money$61,722
All Time Money in this casino$53,781
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs2,250,000  
Feb 7 - 8, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 15K Deep Dive (Event #1)Rs290,000  
Nov 18, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - High RollerRs658,000  
Nov 14, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - SuperstackRs443,700  
Nov 13, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - KickoffRs57,000  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs132,000  
Unknown Player photo
#2431 Score: 870.75 pts
HometownIndia
All Time Money$253,358
All Time Money in this casino$53,625
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 17 - 18, 2019World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - Big Bounty (Event #3)Rs663,830  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs94,000  
Apr 27 - 29, 2018DPT Colossus Super High Roller Series No Limit Hold'em - DPT Super High Roller (Event #3)Rs2,870,000  
Kanishka Samant photo
#133760 Score: 50.71 pts
HometownIndia
All Time Money$284,809
All Time Money in this casino$53,609
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 16 - 19, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 35k Main EventRs60,6003.45 pts 
Nov 7, 2017World Poker Tour - WPT India No Limit Hold'em - 20K KickoffRs912,000  
Feb 25 - 26, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs99,750  
Nov 12 - 13, 2016Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs821,000  
Aug 14, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - High RollerRs360,000  
Jun 7, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Super KnockoutRs13,000  
Jun 4, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs34,000  
Apr 4 - 5, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - Main EventRs1,150,000  
Apr 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs20,000  
Unknown Player photo
#52931 Score: 152.83 pts
HometownIndia
All Time Money$489,283
All Time Money in this casino$53,014
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 18, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - High RollerRs3,753,000  
Nov 17, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - Ship ItRs36,500  
Goonjan Mall photo
#16845 Score: 425.30 pts
HometownIndia
All Time Money$104,254
All Time Money in this casino$52,839
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 23 - 27, 2024Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #5)Rs2,580,922157.49 pts157.49 pts
Apr 16 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - High Roller (Event #9)Rs265,00038.99 pts 
Apr 15, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - Ship It (Event #6)Rs40,00013.92 pts 
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs119,00028.16 pts 
Apr 15 - 17, 2022Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - 65k High RollerRs610,4009.91 pts 
Aug 1, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - High RollerRs510,000  
Jul 22, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main EventRs77,900  
Kiran Bondu photo
#91329 Score: 86.07 pts
HometownIndia
All Time Money$52,793
All Time Money in this casino$52,793
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 13 - 17, 2023World Poker Tour Prime - WPT Prime India No Limit Hold'em - WPT Prime Main Event (Event #3)Rs4,250,00086.07 pts 
Apr 3, 2015India Poker Championship (IPC) No Limit Hold'em - FreezeoutRs52,300  
Akshay Nasa photo
#4444 Score: 864.89 pts
HometownIndia
All Time Money$509,023
All Time Money in this casino$52,275
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 16 - 19, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - WPTDS Main EventRs1,341,000  
Nov 14, 2018WPTDeepStacks - WPTDS India No Limit Hold'em - SuperstackRs128,100  
Jul 21, 2017Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - High RollerRs2,044,800  
Ankur Sehgal photo
#208915 Score: 5.87 pts
HometownIndia
All Time Money$53,296
All Time Money in this casino$51,516
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 2, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main EventRs2,100,000  
Feb 8 - 10, 2019Deltin Poker Tournament (DPT) No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs600,000  
Jul 27 - 29, 20182018 Deltin Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event (Event #4)Rs866,000