Empark Hotel Fuzhou Exhibition Centre

LocationCangshan, China
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Empark Hotel Fuzhou Exhibition Centre

2023
DateTournamentEvents
Feb 14 - Mar 1, 2023The 4th TJPT Grand Finale92
Oct 7 - 11, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games23

Results at Empark Hotel Fuzhou Exhibition Centre

GPI Leaderboard

All time money list

#1Kang Chen$442,667
#2Ruogu Wen$266,580
#3Zhao Jia$172,917
#4Minghui Lin$144,097
#5Naixuan Shi$129,687
#6Wen Wen Chen$110,939
#7Xu Chen$106,055
#8Luyao Wang$104,249
#9Kai Yang Cheng$95,334
#10Li Tao$93,663
#11Jun Jie He$86,458
#12Xing Long Shao$70,736
#13Tian Hao$69,167
#14Zhu Jie$68,590
#15Hong Zhu$68,008
#16Bin Wang$67,869
#17Jie Chen$65,857
#18Xuan Zhou$59,079
#19Lei Yu$55,984
#20Lin Si Cheng$54,756
#21Fang Zhou Zhu$54,181
#22Feng Qu$54,103
#23Zong Bo Wei$50,839
#24Kun Huang$48,921
#25Chen An Lin$47,537
#26He Junjie$45,819
#27Unknown$45,226
#28Chuang Qi Yu$44,958
#29Wei Hang Chen$44,769
#30Xixiang Luo$44,641
#31Jiaqu Ma$43,229
#32Li Li Tang$38,906
#33Wan Jun Hou$38,906
#34Jie Su$36,024
#35Guo Liang Wei$35,948
#36Weihua Tang$35,861
#37Qiang Xu$35,528
#38Zhen Tang$35,016
#39Quan Zhou$33,599
#40Chun Qing Wang$32,854
#41Gen Quan Yu$32,781
#42Yu Lin Huang$32,516
#43Ke Peng Li$31,238
#44Yi Long Wang$30,116
#45Qi Wang$29,540
#46Liang Wu$29,540
#47Yi Ming Kuang$29,540
#48Jing Tao Jia$29,540
#49Zhi Wen Deng$29,540
#50Si Cheng Lin$28,819
Kang Chen photo
#6207 Score: 720.47 pts
HometownChina
All Time Money$507,149
All Time Money in this casino$442,667
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥3,000,000183.44 pts 
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale +1200 No Limit Hold'em - Beauty and Beast Bounty #6¥60,00036.40 pts 
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - One Drop Event GTD CNY$8 Million ##5¥12,00042.92 pts 
Ruogu Wen photo
#13736 Score: 473.21 pts
HometownChina
All Time Money$292,068
All Time Money in this casino$266,580
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥1,850,000160.19 pts 
Zhao Jia photo
#38927 Score: 211.04 pts
HometownChina
All Time Money$194,055
All Time Money in this casino$172,917
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥1,200,000146.72 pts 
Minghui Lin photo
#30400 Score: 263.97 pts
HometownChina
All Time Money$156,448
All Time Money in this casino$144,097
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - One Drop Event GTD CNY$8 Million ##5¥1,000,000146.00 pts 
Naixuan Shi photo
#15718 Score: 432.85 pts
HometownChina
All Time Money$203,297
All Time Money in this casino$129,687
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥900,000137.25 pts 
Wen Wen Chen photo
#11569 Score: 524.38 pts
HometownChina
All Time Money$222,947
All Time Money in this casino$110,939
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 27, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Master Event (Shot Clock) ##36¥700,000116.12 pts 
Feb 25, 2023The 4th TJPT Grand Finale Mixed Games Format 9/6/2 ##30¥8,00024.72 pts 
Feb 24, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Zenmind Deepstacks ##27¥10,80030.57 pts 
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥51,00061.59 pts 
Xu Chen photo
#11856 Score: 517.22 pts
HometownChina
All Time Money$192,871
All Time Money in this casino$106,055
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Ding Gang Best Ladies Event ##26¥46,000  
Feb 18, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - The Blessed City Elite Event ##12¥660,000125.65 pts 
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale Five Card Pot Limit Omaha ##7¥30,00024.13 pts 
Luyao Wang photo
#40340 Score: 204.15 pts
HometownChina
All Time Money$104,249
All Time Money in this casino$104,249
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 7 - 11, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - Main Event #1¥750,000204.15 pts 
Kai Yang Cheng photo
#50384 Score: 162.67 pts
HometownChina
All Time Money$95,334
All Time Money in this casino$95,334
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 26, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - The Strait Cup ##33¥11,60032.70 pts 
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥650,000129.97 pts 
Li Tao photo
#66623 Score: 120.22 pts
HometownChina
All Time Money$229,116
All Time Money in this casino$93,663
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - One Drop Event GTD CNY$8 Million ##5¥650,000120.22 pts 
Jun Jie He photo
#10723 Score: 546.86 pts
HometownChina
All Time Money$124,837
All Time Money in this casino$86,458
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 26, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - The Strait Cup ##33¥600,000116.15 pts 
Xing Long Shao photo
#24266 Score: 318.25 pts
HometownChina
All Time Money$94,178
All Time Money in this casino$70,736
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 24, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Zenmind Deepstacks ##27¥10,80029.55 pts 
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - One Drop Event GTD CNY$8 Million ##5¥480,000105.93 pts 
Tian Hao photo
#2306 Score: 1,141.46 pts
HometownChina
All Time Money$1,156,303
All Time Money in this casino$69,167
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 27, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Master Event (Shot Clock) ##36¥450,00090.66 pts 
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥24,00048.44 pts 
Feb 22, 2023The 4th TJPT Grand Finale +1200 No Limit Hold'em - PUKEMITV Super Bounty Event ##21¥6,00019.32 pts 
Zhu Jie photo
#64776 Score: 124.08 pts
HometownChina
All Time Money$72,864
All Time Money in this casino$68,590
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥476,000124.08 pts 
Hong Zhu photo
#3889 Score: 902.51 pts
HometownChina
All Time Money$658,159
All Time Money in this casino$68,008
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 7 - 11, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - Main Event #1¥7,50049.56 pts 
Feb 27, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Master Event (Shot Clock) ##36¥51,00053.26 pts 
Feb 24, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Zenmind Deepstacks ##27¥15,60035.52 pts 
Feb 21, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Thanksmeet Elite (Shot Clock) ##19¥16,00040.99 pts 
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - One Drop Event GTD CNY$8 Million ##5¥360,00096.30 pts 
Feb 15, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Warm-Up ##2¥22,00027.15 pts 
Bin Wang photo
#23450 Score: 326.90 pts
HometownChina
All Time Money$253,769
All Time Money in this casino$67,869
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 26, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - The Strait Cup ##33¥20,50040.28 pts 
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Ding Gang Best Ladies Event ##26¥7,500  
Feb 21, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Thanksmeet Elite (Shot Clock) ##19¥443,000109.32 pts 
Jie Chen photo
#5207 Score: 785.84 pts
HometownChina
All Time Money$123,632
All Time Money in this casino$65,857
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 7 - 11, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - Main Event #1¥465,00052.74 pts 
Oct 7 - 11, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - Main Event #1¥8,80052.74 pts 
Xuan Zhou photo
#42750 Score: 192.92 pts
HometownChina
All Time Money$65,278
All Time Money in this casino$59,079
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 18, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - The Blessed City Elite Event ##12¥410,000100.74 pts 
Lei Yu photo
#1084 Score: 1,515.39 pts
HometownChina
All Time Money$1,022,292
All Time Money in this casino$55,984
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 7 - 8, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - TJPC High Roller Shot Clock #4¥39,60084.74 pts 
Feb 24, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Mini ##29¥74,60040.85 pts 
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥21,50044.22 pts 
Feb 18, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Regular ##10¥168,00067.40 pts 
Feb 17, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Win The Button ##9¥85,60043.79 pts 
Lin Si Cheng photo
#80037 Score: 96.99 pts
HometownChina
All Time Money$75,448
All Time Money in this casino$54,756
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 26, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - The Strait Cup ##33¥380,00096.99 pts 
Fang Zhou Zhu photo
#25231 Score: 308.51 pts
HometownChina
All Time Money$122,123
All Time Money in this casino$54,181
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥376,000119.15 pts 
Zong Bo Wei photo
#23507 Score: 326.33 pts
HometownChina
All Time Money$54,018
All Time Money in this casino$50,839
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 7 - 11, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - Main Event #1¥152,000130.78 pts 
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥20,00041.70 pts 
Feb 22, 2023The 4th TJPT Grand Finale +1200 No Limit Hold'em - PUKEMITV Super Bounty Event ##21¥112,00049.62 pts 
Feb 18, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - The Blessed City Elite Event ##12¥25,00045.12 pts 
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale +1200 No Limit Hold'em - Beauty and Beast Bounty #6¥42,00031.43 pts 
Feb 15, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Warm-Up ##2¥7,20020.02 pts 
Kun Huang photo
#42480 Score: 194.16 pts
HometownChina
All Time Money$111,597
All Time Money in this casino$48,921
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 27, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Master Event (Shot Clock) ##36¥318,00078.23 pts 
Feb 25, 2023The 4th TJPT Grand Finale Mixed Games Format 9/6/2 ##30¥21,50031.47 pts 
Chen An Lin photo
#942 Score: 1,591.45 pts
HometownTaiwan
All Time Money$1,728,285
All Time Money in this casino$47,537
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 7 - 11, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - Main Event #1¥342,000158.41 pts 
He Junjie photo
#4021 Score: 888.93 pts
HometownChina
All Time Money$150,932
All Time Money in this casino$45,819
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 10, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - CSPG Championship Shot Clock #11¥42,00073.97 pts 
Oct 7 - 8, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - TJPC High Roller Shot Clock #4¥288,000168.24 pts 
Chuang Qi Yu photo
#46521 Score: 177.00 pts
HometownChina
All Time Money$47,383
All Time Money in this casino$44,958
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 22, 2023The 4th TJPT Grand Finale +1200 No Limit Hold'em - PUKEMITV Super Bounty Event ##21¥7,00019.68 pts 
Feb 18, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - The Blessed City Elite Event ##12¥305,00087.51 pts 
Wei Hang Chen photo
#30506 Score: 263.15 pts
HometownChina
All Time Money$52,787
All Time Money in this casino$44,769
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 24, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Mini ##29¥10,60023.86 pts 
Feb 21, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Thanksmeet Elite (Shot Clock) ##19¥276,00087.63 pts 
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - One Drop Event GTD CNY$8 Million ##5¥24,00045.45 pts 
Xixiang Luo photo
#505 Score: 1,913.02 pts
HometownChina
ResidenceChina
All Time Money$2,699,206
All Time Money in this casino$44,641
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 28, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Triathlon Challenge ##39¥52,00034.00 pts 
Feb 20, 2023The 4th TJPT Grand Finale Pot Limit Omaha China Championship GTD CNY$1 Million ##16¥222,80079.99 pts 
Feb 18, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - The Blessed City Elite Event ##12¥35,00050.82 pts 
Jiaqu Ma photo
#60697 Score: 133.72 pts
HometownChina
All Time Money$45,380
All Time Money in this casino$43,229
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥300,000114.91 pts 
Li Li Tang photo
#47624 Score: 172.62 pts
HometownChina
All Time Money$56,581
All Time Money in this casino$38,906
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - One Drop Event GTD CNY$8 Million ##5¥270,00089.18 pts 
Wan Jun Hou photo
#88124 Score: 86.20 pts
HometownChina
All Time Money$41,089
All Time Money in this casino$38,906
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 26, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - The Strait Cup ##33¥270,00086.20 pts 
Jie Su photo
#20352 Score: 363.95 pts
HometownChina
All Time Money$154,018
All Time Money in this casino$36,024
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥250,000111.20 pts 
Guo Liang Wei photo
#292 Score: 2,181.33 pts
HometownChina
All Time Money$2,399,317
All Time Money in this casino$35,948
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 7 - 11, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - Main Event #1¥8,80053.15 pts 
Feb 27, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Master Event (Shot Clock) ##36¥170,00065.49 pts 
Feb 24, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Mini ##29¥22,50027.52 pts 
Feb 22, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Regular Turbo ##22¥7,50020.25 pts 
Feb 20, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - DZPKNEWS 6-Max Event ##17¥9,20026.63 pts 
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - One Drop Event GTD CNY$8 Million ##5¥24,00046.24 pts 
Feb 15, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Super Poker Players Giant Stacks GTD CNY$1 Million ##4¥7,60016.94 pts 
Weihua Tang photo
#55584 Score: 146.77 pts
HometownChina
All Time Money$35,861
All Time Money in this casino$35,861
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 7 - 11, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - Main Event #1¥258,000146.77 pts 
Qiang Xu photo
#1077 Score: 1,517.90 pts
HometownChina
All Time Money$806,022
All Time Money in this casino$35,528
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 24, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Best Choice Challenge ##28¥42,60031.82 pts 
Feb 21, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Deepstacks Turbo ##20¥126,00059.12 pts 
Feb 20, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - DZPKNEWS 6-Max Event ##17¥17,00030.82 pts 
Feb 19, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Flip and Go Challenge ##15¥32,00020.83 pts 
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale +1200 No Limit Hold'em - Beauty and Beast Bounty #6¥13,60023.24 pts 
Feb 15, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Super Poker Players Giant Stacks GTD CNY$1 Million ##4¥15,00021.08 pts 
Zhen Tang photo
#51611 Score: 158.62 pts
HometownChina
All Time Money$35,016
All Time Money in this casino$35,016
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥125,00083.24 pts 
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - One Drop Event GTD CNY$8 Million ##5¥118,00075.39 pts 
Quan Zhou photo
#34 Score: 3,159.89 pts
HometownChina
ResidenceChina
All Time Money$8,796,308
All Time Money in this casino$33,599
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 24, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Zenmind Deepstacks ##27¥9,10028.69 pts 
Feb 18, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - The Blessed City Elite Event ##12¥224,00078.91 pts 
Chun Qing Wang photo
#103151 Score: 70.65 pts
HometownChina
All Time Money$32,854
All Time Money in this casino$32,854
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 27, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Master Event (Shot Clock) ##36¥228,00070.65 pts 
Gen Quan Yu photo
#38889 Score: 211.26 pts
HometownChina
All Time Money$32,781
All Time Money in this casino$32,781
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 7 - 8, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - TJPC High Roller Shot Clock #4¥20,00073.92 pts 
Feb 21, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Thanksmeet Elite (Shot Clock) ##19¥16,00038.77 pts 
Feb 20, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Turbo ##18¥87,20044.65 pts 
Feb 18, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Regular ##10¥105,00053.92 pts 
Yu Lin Huang photo
#36220 Score: 225.86 pts
HometownChina
All Time Money$32,516
All Time Money in this casino$32,516
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Oct 7 - 11, 20232023 (CSPG) Cross-Strait Poker Games No Limit Hold'em - Main Event #1¥12,60062.26 pts 
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥51,00063.81 pts 
Feb 22, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Regular Turbo ##22¥7,50020.67 pts 
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - One Drop Event GTD CNY$8 Million ##5¥155,00079.12 pts 
Ke Peng Li photo
#54617 Score: 149.54 pts
HometownChina
All Time Money$58,171
All Time Money in this casino$31,238
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 24, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Zenmind Deepstacks ##27¥215,00078.76 pts 
Yi Long Wang photo
#51670 Score: 158.43 pts
HometownChina
All Time Money$44,911
All Time Money in this casino$30,116
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 27, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Master Event (Shot Clock) ##36¥51,00051.99 pts 
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥158,00090.22 pts 
Qi Wang photo
#90348 Score: 83.62 pts
HometownChina
All Time Money$77,908
All Time Money in this casino$29,540
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 16, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - One Drop Event GTD CNY$8 Million ##5¥205,00083.62 pts 
Liang Wu photo
#43535 Score: 189.40 pts
HometownChina
All Time Money$35,591
All Time Money in this casino$29,540
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥205,000107.92 pts 
Yi Ming Kuang photo
#60840 Score: 133.37 pts
HometownChina
All Time Money$170,331
All Time Money in this casino$29,540
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥205,000104.97 pts 
Jing Tao Jia photo
#39125 Score: 210.03 pts
HometownChina
All Time Money$33,727
All Time Money in this casino$29,540
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥205,000102.30 pts 
Zhi Wen Deng photo
#2303 Score: 1,142.56 pts
HometownChina
All Time Money$166,018
All Time Money in this casino$29,540
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 28, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Super Deepstacks Turbo ##38¥21,50025.30 pts 
Feb 25, 2023The 4th TJPT Grand Finale Mixed Games Format 9/6/2 ##30¥124,00059.29 pts 
Feb 23, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Main Event GTD CNY$20 Million #24¥24,00048.94 pts 
Feb 22, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Regular Turbo ##22¥17,50026.04 pts 
Feb 15, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Super Poker Players Giant Stacks GTD CNY$1 Million ##4¥18,00023.40 pts 
Si Cheng Lin photo
#97268 Score: 76.11 pts
HometownChina
All Time Money$68,102
All Time Money in this casino$28,819
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Feb 21, 2023The 4th TJPT Grand Finale No Limit Hold'em - Thanksmeet Elite (Shot Clock) ##19¥200,00076.11 pts