First Casino

LocationOdessa, Ukraine
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at First Casino

Results at First Casino

GPI Leaderboard

All time money list

#1Richard Neumann$31,550
#2Daniel Schulze$29,458
#3Mykhalio Gutyi$27,511
#4Stepan Solianyk$21,865
#5Artiom Poddubnii$21,148
#6Oleksandr Aleksandrov$20,081
#7Adrian Kyiak$18,835
#8Dmitrii Reznik$17,778
#9Unknown Player$15,688
#10Volodymyr Hulko$15,140
#11Andrii Kara$15,016
#12Shmuel Madar$14,444
#13Yaroslav Grinishak$13,670
#14Mykhaylo Hutyi$11,833
#15Kyrylo Melnyk$11,708
#16Hamoun Habibi$11,260
#17Yuriy Savin$10,832
#18Taras Nimylovych$10,787
#19Oleksii Koiev$10,386
#20Andrey Kozlenko$10,301
#21Rustam Havrylyuk$10,232
#22Bogdan Chornyi$10,211
#23Denis Titenski$9,449
#24Presiyan Minchev$9,444
#25Mykyta Andrusiak$9,418
#26Roiy Bar$8,996
#27Danylo Yermolaiev$8,695
#28Roman Ulanov$8,156
#29Andrey Shmatko$7,781
#30Oleksandr Kobzar$7,624
#31David Taborsky$7,070
#32Vasyl Pidhrushniy$7,069
#33Igor Selega$6,926
#34Illia Kozhukhar$6,626
#35Aleksandr Nikolaev$6,556
#36Yurii Tretiakov$6,500
#37Bohdan Rybalko$6,133
#38Sergii Sukhanov$6,044
#39Eduard Moraru$5,952
#40Andrey Mazurenko$5,860
#41Mykhailo Valihura$5,571
#42Taras Khilko$5,276
#43Artsiom Panasiuk$5,259
#44Oleksander Petryk$5,200
#45Ihor Murys$4,972
#46Petro Zakusilov$4,719
#47Maksym Baluta$4,692
#48Dzmitry Ratsko$4,536
#49Evgenii Fidchuk$4,333
#50Oleksandr Zlotnik$4,319
Stepan Solianyk photo
#99841 Score: 55.78 pts
HometownUkraine
All Time Money$21,865
All Time Money in this casino$21,865
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer12,50011.74 pts 
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup540,00033.22 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions26,00010.83 pts 
Artiom Poddubnii photo
#39805 Score: 161.53 pts
HometownMoldova
All Time Money$31,447
All Time Money in this casino$21,148
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,14810.85 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$20,00022.30 pts 
Oleksandr Aleksandrov photo
#99084 Score: 56.41 pts
HometownUkraine
All Time Money$26,202
All Time Money in this casino$20,081
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Stars Bounty116,00010.20 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions210,00017.36 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$5,37413.75 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$2,37115.09 pts 
Adrian Kyiak photo
#57584 Score: 109.03 pts
HometownUkraine
All Time Money$54,071
All Time Money in this casino$18,835
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event490,00025.23 pts 
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Hyper Turbo Event8,0006.29 pts 
Dmitrii Reznik photo
#176150 Score: 23.37 pts
HometownUkraine
All Time Money$17,778
All Time Money in this casino$17,778
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$17,77823.37 pts 
Unknown Player photo
#117 Score: 2,281.75 pts
HometownGermany
All Time Money$2,154,805
All Time Money in this casino$15,688
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup415,000  
Volodymyr Hulko photo
#175853 Score: 23.48 pts
HometownUkraine
All Time Money$15,140
All Time Money in this casino$15,140
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions400,00023.48 pts 
Andrii Kara photo
#84218 Score: 69.81 pts
HometownUkraine
All Time Money$15,645
All Time Money in this casino$15,016
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 26, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Progressive Knockout97,50013.33 pts 
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Hyper Turbo Event28,0008.53 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$9,81516.29 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$4079.78 pts 
Shmuel Madar photo
#29101 Score: 216.01 pts
HometownIsrael
All Time Money$107,606
All Time Money in this casino$14,444
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 13 - 14, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Ukraine Masters TV Event$14,44429.14 pts 
Yaroslav Grinishak photo
#177443 Score: 22.89 pts
HometownUkraine
All Time Money$13,670
All Time Money in this casino$13,670
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event361,45022.89 pts 
Mykhaylo Hutyi photo
#159914 Score: 28.43 pts
HometownUkraine
All Time Money$11,833
All Time Money in this casino$11,833
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Stars Bounty13,0006.09 pts 
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup300,00022.35 pts 
Kyrylo Melnyk photo
#116800 Score: 44.18 pts
HometownUkraine
All Time Money$14,303
All Time Money in this casino$11,708
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup215,00020.23 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions12,0007.73 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$3,12616.23 pts 
Hamoun Habibi photo
#13538 Score: 389.16 pts
HometownNetherlands
All Time Money$42,859
All Time Money in this casino$11,260
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 13 - 14, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Ukraine Masters TV Event$10,24522.68 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,0159.28 pts 
Yuriy Savin photo
#31788 Score: 199.29 pts
HometownUkraine
All Time Money$15,042
All Time Money in this casino$10,832
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event200,00020.00 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions56,00012.53 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,1489.78 pts 
Taras Nimylovych photo
#182606 Score: 19.56 pts
HometownUkraine
All Time Money$10,787
All Time Money in this casino$10,787
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions285,00019.56 pts 
Oleksii Koiev photo
#1943 Score: 1,032.37 pts
HometownUkraine
All Time Money$217,699
All Time Money in this casino$10,386
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event68,00016.27 pts 
Aug 13 - 14, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Ukraine Masters TV Event$7,81519.60 pts 
Andrey Kozlenko photo
#32038 Score: 198.00 pts
HometownUkraine
All Time Money$84,191
All Time Money in this casino$10,301
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event100,00017.45 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions114,00014.74 pts 
Aug 9, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Monster Progressive Knockout$2,20417.13 pts 
Rustam Havrylyuk photo
#82602 Score: 71.44 pts
HometownUkraine
All Time Money$13,631
All Time Money in this casino$10,232
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event155,00019.00 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$4,37017.74 pts 
Bogdan Chornyi photo
#180070 Score: 21.25 pts
HometownUkraine
All Time Money$10,548
All Time Money in this casino$10,211
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event270,00021.25 pts 
Denis Titenski photo
#23086 Score: 263.60 pts
HometownBelarus
All Time Money$105,090
All Time Money in this casino$9,449
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 23 - 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Open Cup160,00022.78 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$2,32613.84 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$1,0749.76 pts 
Presiyan Minchev photo
#55803 Score: 112.82 pts
HometownBulgaria
All Time Money$32,704
All Time Money in this casino$9,444
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$9,44418.55 pts 
Mykyta Andrusiak photo
#85302 Score: 68.74 pts
HometownUkraine
All Time Money$60,997
All Time Money in this casino$9,418
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event123,00018.16 pts 
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Stars Bounty116,00013.10 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions10,0006.83 pts 
Roiy Bar photo
#21567 Score: 278.09 pts
HometownIsrael
All Time Money$31,350
All Time Money in this casino$8,996
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Turbo Progressive Knockout Event$1,5197.36 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$7,22614.83 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$2528.09 pts 
Danylo Yermolaiev photo
#164432 Score: 26.80 pts
HometownUkraine
All Time Money$10,477
All Time Money in this casino$8,695
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 23 - 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Open Cup230,00026.80 pts 
Roman Ulanov photo
#13662 Score: 386.88 pts
HometownUkraine
All Time Money$59,115
All Time Money in this casino$8,156
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer100,00020.80 pts 
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event56,00014.58 pts 
Aug 11, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Israel Progressive Knockout$2,30012.36 pts 
Andrey Shmatko photo
#102611 Score: 53.62 pts
HometownUkraine
All Time Money$8,264
All Time Money in this casino$7,781
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 9, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship Open Face Chinese Pineapple Cup (Progressive 3-Max)$1,2228.86 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$6,55923.88 pts 
Oleksandr Kobzar photo
#39061 Score: 164.47 pts
HometownUkraine
All Time Money$18,622
All Time Money in this casino$7,624
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer11,00010.83 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions34,00011.57 pts 
Aug 13 - 14, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Ukraine Masters TV Event$5,92617.75 pts 
David Taborsky photo
#2163 Score: 980.52 pts
HometownCzech Republic
All Time Money$721,162
All Time Money in this casino$7,070
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer46,76515.86 pts 
Aug 26, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Progressive Knockout58,00012.00 pts 
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Stars Bounty11,0005.57 pts 
Aug 23 - 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Open Cup71,00017.69 pts 
Vasyl Pidhrushniy photo
#131248 Score: 37.50 pts
HometownUkraine
All Time Money$7,069
All Time Money in this casino$7,069
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions90,00013.86 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$2,97414.45 pts 
Aug 9, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Monster Progressive Knockout$6899.19 pts 
Igor Selega photo
#108886 Score: 49.10 pts
HometownUkraine
All Time Money$9,987
All Time Money in this casino$6,926
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$6,92617.14 pts 
Aleksandr Nikolaev photo
#31219 Score: 202.45 pts
HometownRussia
All Time Money$21,101
All Time Money in this casino$6,556
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$6,55619.95 pts 
Bohdan Rybalko photo
#82695 Score: 71.34 pts
HometownUkraine
All Time Money$7,087
All Time Money in this casino$6,133
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series Pot Limit Omaha - Ukraine Open Cup Superknockout36,8008.53 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions10,0007.18 pts 
Aug 11, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Israel Progressive Knockout$4,16719.35 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$2006.84 pts 
Sergii Sukhanov photo
#46358 Score: 137.77 pts
HometownUkraine
All Time Money$12,950
All Time Money in this casino$6,044
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions150,00015.86 pts 
Aug 12, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - 7-Max Progressive Knockout Event$3676.91 pts 
Eduard Moraru photo
#110891 Score: 47.78 pts
HometownRomania
All Time Money$21,294
All Time Money in this casino$5,952
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 26, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Progressive Knockout109,00015.41 pts 
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event47,00014.24 pts 
Andrey Mazurenko photo
#97852 Score: 57.43 pts
HometownBelarus
All Time Money$23,410
All Time Money in this casino$5,860
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup155,00018.80 pts 
Mykhailo Valihura photo
#57687 Score: 108.84 pts
HometownUkraine
All Time Money$32,598
All Time Money in this casino$5,571
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer12,50011.10 pts 
Aug 23 - 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Open Cup120,00020.49 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions15,0009.34 pts 
Taras Khilko photo
#12925 Score: 400.91 pts
HometownUkraine
All Time Money$161,870
All Time Money in this casino$5,276
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 23 - 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Open Cup90,00018.90 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,87413.32 pts 
Artsiom Panasiuk photo
#10447 Score: 459.19 pts
HometownBelarus
All Time Money$106,083
All Time Money in this casino$5,259
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$5,25916.05 pts 
Oleksander Petryk photo
#41073 Score: 156.56 pts
HometownUkraine
All Time Money$9,863
All Time Money in this casino$5,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,31511.54 pts 
Aug 9, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship Open Face Chinese Pineapple Cup (Progressive 3-Max)$9187.70 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$2,96712.22 pts 
Ihor Murys photo
#171496 Score: 24.77 pts
HometownUkraine
All Time Money$5,650
All Time Money in this casino$4,972
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer133,00024.77 pts 
Petro Zakusilov photo
#16836 Score: 334.99 pts
HometownUkraine
All Time Money$43,642
All Time Money in this casino$4,719
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 11, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Israel Progressive Knockout$4,14815.67 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$5706.61 pts 
Maksym Baluta photo
#60302 Score: 103.45 pts
HometownUkraine
All Time Money$7,389
All Time Money in this casino$4,692
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 26, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Progressive Knockout108,00019.44 pts 
Aug 9, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Monster Progressive Knockout$5568.70 pts 
Dzmitry Ratsko photo
#181177 Score: 20.51 pts
HometownBelarus
All Time Money$25,026
All Time Money in this casino$4,536
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup120,00017.76 pts 
Evgenii Fidchuk photo
#4375 Score: 716.97 pts
HometownRussia
All Time Money$100,663
All Time Money in this casino$4,333
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 13 - 14, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Ukraine Masters TV Event$4,33316.51 pts 
Oleksandr Zlotnik photo
#74794 Score: 80.63 pts
HometownUkraine
All Time Money$38,867
All Time Money in this casino$4,319
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event40,00012.27 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,14810.49 pts 
Aug 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Deepstack Progressive Knockout$2157.75 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$1,44413.46 pts