First Casino

LocationOdessa, Ukraine
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at First Casino

Results at First Casino

GPI Leaderboard

All time money list

#1Richard Neumann$31,550
#2Daniel Schulze$29,458
#3Mykhalio Gutyi$27,511
#4Stepan Solianyk$21,865
#5Artiom Poddubnii$21,148
#6Oleksandr Aleksandrov$20,081
#7Adrian Kyiak$18,835
#8Dmitrii Reznik$17,778
#9Unknown Player$15,688
#10Volodymyr Hulko$15,140
#11Andrii Kara$15,016
#12Shmuel Madar$14,444
#13Yaroslav Grinishak$13,670
#14Mykhaylo Hutyi$11,833
#15Kyrylo Melnyk$11,708
#16Hamoun Habibi$11,260
#17Yuriy Savin$10,832
#18Taras Nimylovych$10,787
#19Oleksii Koiev$10,386
#20Andrey Kozlenko$10,301
#21Rustam Havrylyuk$10,232
#22Bogdan Chornyi$10,211
#23Denis Titenski$9,449
#24Presiyan Minchev$9,444
#25Mykyta Andrusiak$9,418
#26Roiy Bar$8,996
#27Danylo Yermolaiev$8,695
#28Roman Ulanov$8,156
#29Andrey Shmatko$7,781
#30Oleksandr Kobzar$7,624
#31David Taborsky$7,070
#32Vasyl Pidhrushniy$7,069
#33Igor Selega$6,926
#34Illia Kozhukhar$6,626
#35Aleksandr Nikolaev$6,556
#36Yurii Tretiakov$6,500
#37Bohdan Rybalko$6,133
#38Sergii Sukhanov$6,044
#39Eduard Moraru$5,952
#40Andrey Mazurenko$5,860
#41Mykhailo Valihura$5,571
#42Taras Khilko$5,276
#43Artsiom Panasiuk$5,259
#44Oleksander Petryk$5,200
#45Ihor Murys$4,972
#46Petro Zakusilov$4,719
#47Maksym Baluta$4,692
#48Dzmitry Ratsko$4,536
#49Evgenii Fidchuk$4,333
#50Oleksandr Zlotnik$4,319
Stepan Solianyk photo
#20029 Score: 209.18 pts
HometownUkraine
All Time Money$21,865
All Time Money in this casino$21,865
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer12,50044.02 pts 
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup540,000124.56 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions26,00040.59 pts 
Artiom Poddubnii photo
#23665 Score: 180.98 pts
HometownMoldova
All Time Money$26,764
All Time Money in this casino$21,148
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,14840.70 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$20,00083.63 pts 
Oleksandr Aleksandrov photo
#18512 Score: 223.11 pts
HometownUkraine
All Time Money$26,202
All Time Money in this casino$20,081
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Stars Bounty116,00038.26 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions210,00065.11 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$5,37451.56 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$2,37156.59 pts 
Adrian Kyiak photo
#11988 Score: 309.33 pts
HometownUkraine
All Time Money$54,071
All Time Money in this casino$18,835
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Hyper Turbo Event8,00023.59 pts 
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event490,00094.61 pts 
Dmitrii Reznik photo
#49157 Score: 87.62 pts
HometownUkraine
All Time Money$17,778
All Time Money in this casino$17,778
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$17,77887.62 pts 
Unknown Player photo
#117 Score: 2,281.75 pts
HometownGermany
All Time Money$2,131,656
All Time Money in this casino$15,688
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup415,000  
Volodymyr Hulko photo
#48935 Score: 88.04 pts
HometownUkraine
All Time Money$15,140
All Time Money in this casino$15,140
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions400,00088.04 pts 
Andrii Kara photo
#18762 Score: 220.75 pts
HometownUkraine
All Time Money$15,645
All Time Money in this casino$15,016
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 26, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Progressive Knockout97,50049.98 pts 
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Hyper Turbo Event28,00031.99 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$9,81561.08 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$40736.68 pts 
Shmuel Madar photo
#24089 Score: 178.06 pts
HometownIsrael
All Time Money$91,861
All Time Money in this casino$14,444
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 13 - 14, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Ukraine Masters TV Event$14,444109.26 pts 
Yaroslav Grinishak photo
#50113 Score: 85.84 pts
HometownUkraine
All Time Money$13,670
All Time Money in this casino$13,670
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event361,45085.84 pts 
Mykhaylo Hutyi photo
#40821 Score: 106.63 pts
HometownUkraine
All Time Money$11,833
All Time Money in this casino$11,833
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Stars Bounty13,00022.83 pts 
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup300,00083.80 pts 
Kyrylo Melnyk photo
#26060 Score: 165.68 pts
HometownUkraine
All Time Money$14,303
All Time Money in this casino$11,708
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup215,00075.85 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions12,00028.98 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$3,12660.84 pts 
Hamoun Habibi photo
#6620 Score: 448.45 pts
HometownNetherlands
All Time Money$35,331
All Time Money in this casino$11,260
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 13 - 14, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Ukraine Masters TV Event$10,24585.05 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,01534.80 pts 
Yuriy Savin photo
#17772 Score: 230.31 pts
HometownUkraine
All Time Money$12,612
All Time Money in this casino$10,832
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event200,00075.02 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions56,00046.99 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,14836.69 pts 
Taras Nimylovych photo
#57459 Score: 73.36 pts
HometownUkraine
All Time Money$10,787
All Time Money in this casino$10,787
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions285,00073.36 pts 
Oleksii Koiev photo
#24332 Score: 176.42 pts
HometownUkraine
All Time Money$47,554
All Time Money in this casino$10,386
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event68,00061.03 pts 
Aug 13 - 14, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Ukraine Masters TV Event$7,81573.50 pts 
Andrey Kozlenko photo
#16113 Score: 249.81 pts
HometownUkraine
All Time Money$81,084
All Time Money in this casino$10,301
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event100,00065.42 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions114,00055.28 pts 
Aug 9, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Monster Progressive Knockout$2,20464.22 pts 
Rustam Havrylyuk photo
#30875 Score: 140.85 pts
HometownUkraine
All Time Money$13,631
All Time Money in this casino$10,232
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event155,00071.25 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$4,37066.52 pts 
Bogdan Chornyi photo
#53512 Score: 79.70 pts
HometownUkraine
All Time Money$10,548
All Time Money in this casino$10,211
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event270,00079.70 pts 
Denis Titenski photo
#4530 Score: 542.70 pts
HometownBelarus
All Time Money$103,411
All Time Money in this casino$9,449
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 23 - 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Open Cup160,00085.44 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$2,32651.91 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$1,07436.59 pts 
Presiyan Minchev photo
#22392 Score: 189.97 pts
HometownBulgaria
All Time Money$30,638
All Time Money in this casino$9,444
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$9,44469.55 pts 
Mykyta Andrusiak photo
#21072 Score: 200.30 pts
HometownUkraine
All Time Money$60,997
All Time Money in this casino$9,418
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event123,00068.11 pts 
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Stars Bounty116,00049.12 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions10,00025.61 pts 
Roiy Bar photo
#12643 Score: 297.51 pts
HometownIsrael
All Time Money$27,739
All Time Money in this casino$8,996
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Turbo Progressive Knockout Event$1,51927.61 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$7,22655.62 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$25230.35 pts 
Danylo Yermolaiev photo
#42115 Score: 103.41 pts
HometownUkraine
All Time Money$10,477
All Time Money in this casino$8,695
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 23 - 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Open Cup230,000100.51 pts 
Roman Ulanov photo
#14284 Score: 272.58 pts
HometownUkraine
All Time Money$52,708
All Time Money in this casino$8,156
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer100,00078.01 pts 
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event56,00054.67 pts 
Aug 11, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Israel Progressive Knockout$2,30046.36 pts 
Andrey Shmatko photo
#24386 Score: 176.09 pts
HometownUkraine
All Time Money$8,264
All Time Money in this casino$7,781
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 9, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship Open Face Chinese Pineapple Cup (Progressive 3-Max)$1,22233.22 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$6,55989.56 pts 
Oleksandr Kobzar photo
#6905 Score: 438.09 pts
HometownUkraine
All Time Money$18,622
All Time Money in this casino$7,624
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer11,00040.59 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions34,00043.38 pts 
Aug 13 - 14, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Ukraine Masters TV Event$5,92666.56 pts 
David Taborsky photo
#848 Score: 1,102.29 pts
HometownCzech Republic
All Time Money$689,370
All Time Money in this casino$7,070
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer46,76559.49 pts 
Aug 26, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Progressive Knockout58,00045.00 pts 
Aug 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Stars Bounty11,00020.90 pts 
Aug 23 - 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Open Cup71,00066.35 pts 
Vasyl Pidhrushniy photo
#30926 Score: 140.62 pts
HometownUkraine
All Time Money$7,069
All Time Money in this casino$7,069
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions90,00051.97 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$2,97454.19 pts 
Aug 9, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Monster Progressive Knockout$68934.47 pts 
Igor Selega photo
#35062 Score: 124.20 pts
HometownUkraine
All Time Money$9,987
All Time Money in this casino$6,926
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$6,92664.26 pts 
Aleksandr Nikolaev photo
#43761 Score: 99.35 pts
HometownRussia
All Time Money$12,830
All Time Money in this casino$6,556
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$6,55674.82 pts 
Bohdan Rybalko photo
#22634 Score: 188.20 pts
HometownUkraine
All Time Money$7,087
All Time Money in this casino$6,133
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series Pot Limit Omaha - Ukraine Open Cup Superknockout36,80031.99 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions10,00026.92 pts 
Aug 11, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Israel Progressive Knockout$4,16772.57 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$20025.67 pts 
Sergii Sukhanov photo
#44145 Score: 98.49 pts
HometownUkraine
All Time Money$10,392
All Time Money in this casino$6,044
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions150,00059.49 pts 
Aug 12, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - 7-Max Progressive Knockout Event$36725.93 pts 
Eduard Moraru photo
#27599 Score: 157.05 pts
HometownRomania
All Time Money$21,294
All Time Money in this casino$5,952
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 26, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Progressive Knockout109,00057.79 pts 
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event47,00053.41 pts 
Andrey Mazurenko photo
#23514 Score: 181.91 pts
HometownBelarus
All Time Money$23,410
All Time Money in this casino$5,860
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup155,00070.49 pts 
Mykhailo Valihura photo
#28263 Score: 153.49 pts
HometownUkraine
All Time Money$32,598
All Time Money in this casino$5,571
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer12,50041.63 pts 
Aug 23 - 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Open Cup120,00076.84 pts 
Aug 20 - 23, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Pokermatch Millions15,00035.03 pts 
Taras Khilko photo
#23226 Score: 184.05 pts
HometownUkraine
All Time Money$65,427
All Time Money in this casino$5,276
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 23 - 25, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Open Cup90,00070.87 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,87449.96 pts 
Artsiom Panasiuk photo
#4412 Score: 549.26 pts
HometownBelarus
All Time Money$97,099
All Time Money in this casino$5,259
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$5,25960.18 pts 
Oleksander Petryk photo
#25560 Score: 168.67 pts
HometownUkraine
All Time Money$6,655
All Time Money in this casino$5,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,31543.28 pts 
Aug 9, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship Open Face Chinese Pineapple Cup (Progressive 3-Max)$91828.89 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$2,96745.81 pts 
Ihor Murys photo
#42809 Score: 101.60 pts
HometownUkraine
All Time Money$5,650
All Time Money in this casino$4,972
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 28 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Goodbye Summer133,00092.87 pts 
Petro Zakusilov photo
#3573 Score: 604.22 pts
HometownUkraine
All Time Money$43,642
All Time Money in this casino$4,719
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 11, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Israel Progressive Knockout$4,14858.76 pts 
Aug 7 - 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - UPO Main Event$57024.79 pts 
Maksym Baluta photo
#18557 Score: 222.61 pts
HometownUkraine
All Time Money$7,389
All Time Money in this casino$4,692
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 26, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Progressive Knockout108,00072.90 pts 
Aug 9, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Monster Progressive Knockout$55632.62 pts 
Dzmitry Ratsko photo
#46764 Score: 92.51 pts
HometownBelarus
All Time Money$25,026
All Time Money in this casino$4,536
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 22 - 24, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Independence Cup120,00066.62 pts 
Evgenii Fidchuk photo
#40243 Score: 108.17 pts
HometownRussia
All Time Money$5,848
All Time Money in this casino$4,333
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 13 - 14, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Ukraine Masters TV Event$4,33361.89 pts 
Oleksandr Zlotnik photo
#25195 Score: 170.89 pts
HometownUkraine
All Time Money$38,867
All Time Money in this casino$4,319
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Aug 25 - 29, 2021Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - Main Event40,00046.00 pts 
Aug 12 - 15, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - IPC Main Event$1,14839.33 pts 
Aug 10, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Deepstack Progressive Knockout$21529.06 pts 
Aug 5 - 7, 2021Grompoker Ukraine Poker Open - Israel Poker Championship No Limit Hold'em - Grompoker Progressive Cup Stack +$1,44450.49 pts