Golden Garden Casino

LocationSt. Petersburg, Russia
Telephone(+007) 921 345 71 79

Tournaments at Golden Garden Casino

All
DateTournamentEvents
May 9 - 18, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open10
May 10 - 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open9

Results at Golden Garden Casino

GPI Leaderboard

All time money list

#1Peter Vlasenko$96,200
#2Huseyin Yilmaz$76,370
#3Mark Vronsky$62,440
#4Sergey Feklisov$60,370
#5M Shut$38,200
#6D Stepanov$28,970
#7Sergei Altbregin$27,700
#8Mikhail Smirnov$27,000
#9Nikolay Losev$26,900
#10D Balukov$25,800
#11Sergei Pevzner$22,250
#12Jacob Nepomneshiy$21,260
#13Alexander Obuhovsky$20,600
#14David Rudling$20,300
#15A Kozhenilok$19,100
#16Sergey Zharkov$18,470
#17Alexander Dovzhenko$18,170
#18Andrey Martsev$17,600
#19P Bartogov$17,600
#20Oleg Kushnarenko$17,240
#21A Voskanian$17,200
#22Alex Leviev$15,700
#23Nikolay Sorokovyh$15,420
#24Alexander Firsov$13,800
#25D Orlik$13,220
#26Oleksandr Vaserfirer$11,660
#27Dmitry Krasilnikov$11,310
#28Tom Straatov$10,200
#29Sergey Naumov$9,800
#30Vlad Beznosov$9,550
#31Grigoriy Terpiluk$9,000
#32A Akimov$8,800
#33Yakimets$8,550
#34M Sichuk$8,360
#35O Poluznikov$8,300
#36Viktor Chiginev$8,160
#37Konstantin Puchkov$8,050
#38Mikhail Savidov$7,920
#39B Starikov$7,700
#40Vladimir Poleschuk$7,680
#41Valery Mosunov$7,450
#42David O'Neill$6,950
#43Alexander Lakhov$6,390
#44H Al-id$6,120
#45Dmitriy Korobkin$6,050
#46Vladimir Schemelev$6,000
#47A Kokurenkov$5,760
#48Vladimir Troyanovskiy$5,600
#49Ekaterina Rimskaya-Korsakova$5,600
#50A Stavitskiy$5,200
Peter Vlasenko photo
HometownRussia
All Time Money$100,485
All Time Money in this casino$96,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 16 - 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Main Event - No Limit Hold'em$84,000  
May 13, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Limit Hold'em$2,700  
May 12, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$9,500  
Huseyin Yilmaz photo
#154698 Score: 39.66 pts
HometownTurkey
All Time Money$451,313
All Time Money in this casino$76,370
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 17 - 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$75,000  
May 9, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Hold'em$1,370  
Mark Vronsky photo
#203704 Score: 8.58 pts
HometownRussia
All Time Money$207,335
All Time Money in this casino$62,440
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 15, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$14,700  
May 16 - 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Main Event - No Limit Hold'em$46,000  
May 11, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Omaha$1,740  
Sergey Feklisov photo
#70916 Score: 16.97 pts
HometownRussia
All Time Money$268,250
All Time Money in this casino$60,370
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 17 - 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$44,000  
May 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$1,170  
May 16 - 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Main Event - No Limit Hold'em$15,200  
M Shut photo
HometownRussia
All Time Money$43,400
All Time Money in this casino$38,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 15, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$38,200  
D Stepanov photo
HometownRussia
All Time Money$28,970
All Time Money in this casino$28,970
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$2,500  
May 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$630  
May 14, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$25,840  
Sergei Altbregin photo
#142497 Score: 14.84 pts
HometownRussia
All Time Money$927,530
All Time Money in this casino$27,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 17 - 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$21,000  
May 11, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$6,700  
Mikhail Smirnov photo
#74396 Score: 107.92 pts
HometownRussia
All Time Money$956,171
All Time Money in this casino$27,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 17 - 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$27,000  
Nikolay Losev photo
#27562 Score: 292.35 pts
HometownRussia
All Time Money$937,613
All Time Money in this casino$26,900
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 16 - 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Main Event - No Limit Hold'em$25,400  
May 12, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$1,500  
D Balukov photo
HometownRussia
All Time Money$25,800
All Time Money in this casino$25,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 17 - 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$5,500  
May 13, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$20,300  
Sergei Pevzner photo
#222998 Score: 5.01 pts
HometownRussia
All Time Money$658,932
All Time Money in this casino$22,250
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 17 - 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$9,550  
May 16 - 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Main Event - No Limit Hold'em$12,700  
Jacob Nepomneshiy photo
HometownRussia
All Time Money$76,951
All Time Money in this casino$21,260
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 12, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$19,000  
May 11, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Omaha$2,260  
Alexander Obuhovsky photo
HometownRussia
All Time Money$31,054
All Time Money in this casino$20,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 13, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Limit Hold'em$5,700  
May 9, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Hold'em$14,900  
David Rudling photo
#217304 Score: 4.69 pts
HometownUnited Kingdom
All Time Money$471,083
All Time Money in this casino$20,300
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 16 - 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Main Event - No Limit Hold'em$20,300  
A Kozhenilok photo
HometownRussia
All Time Money$19,100
All Time Money in this casino$19,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 15, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$19,100  
Sergey Zharkov photo
HometownRussia
All Time Money$86,868
All Time Money in this casino$18,470
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 12, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Omaha$15,370  
May 11, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$3,100  
Alexander Dovzhenko photo
#23453 Score: 332.37 pts
HometownUkraine
All Time Money$2,792,895
All Time Money in this casino$18,170
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 14, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$3,700  
May 12, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Omaha$3,070  
May 13, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Limit Hold'em$11,400  
Andrey Martsev photo
#202457 Score: 8.23 pts
HometownRussia
All Time Money$217,290
All Time Money in this casino$17,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 17 - 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$15,500  
May 11, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$2,100  
P Bartogov photo
HometownRussia
All Time Money$17,600
All Time Money in this casino$17,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 11, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$17,600  
Oleg Kushnarenko photo
HometownRussia
All Time Money$48,384
All Time Money in this casino$17,240
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 11, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Omaha$1,390  
May 10, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$15,850  
A Voskanian photo
HometownRussia
All Time Money$17,200
All Time Money in this casino$17,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 15, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$11,200  
May 12, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$6,000  
Alex Leviev photo
#231825 Score: 4.82 pts
HometownRussia
All Time Money$489,282
All Time Money in this casino$15,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 13, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$10,150  
May 13, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Limit Hold'em$1,050  
May 12, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$4,500  
Nikolay Sorokovyh photo
HometownRussia
All Time Money$18,163
All Time Money in this casino$15,420
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 14, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$12,920  
May 12, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$2,500  
Alexander Firsov photo
#240805 Score: 3.87 pts
HometownRussia
All Time Money$112,921
All Time Money in this casino$13,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 14, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$13,800  
D Orlik photo
HometownRussia
All Time Money$17,966
All Time Money in this casino$13,220
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 11, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Omaha$13,220  
Oleksandr Vaserfirer photo
#132833 Score: 11.28 pts
HometownUkraine
All Time Money$515,214
All Time Money in this casino$11,660
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$6,840  
May 13, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Limit Hold'em$3,600  
May 11, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Omaha$1,220  
Dmitry Krasilnikov photo
HometownRussia
All Time Money$14,910
All Time Money in this casino$11,310
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 11, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Omaha$6,610  
May 9, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Hold'em$4,700  
Tom Straatov photo
All Time Money$10,200
All Time Money in this casino$10,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 16 - 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Main Event - No Limit Hold'em$10,200  
Sergey Naumov photo
#198442 Score: 9.96 pts
HometownRussia
All Time Money$40,722
All Time Money in this casino$9,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$4,300  
May 17 - 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$5,500  
Vlad Beznosov photo
HometownRussia
All Time Money$11,330
All Time Money in this casino$9,550
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 14, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$1,950  
May 16 - 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Main Event - No Limit Hold'em$7,600  
Grigoriy Terpiluk photo
#198111 Score: 3.92 pts
HometownRussia
All Time Money$162,082
All Time Money in this casino$9,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 15, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$9,000  
A Akimov photo
HometownRussia
All Time Money$8,800
All Time Money in this casino$8,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 11, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$8,800  
Yakimets photo
HometownRussia
All Time Money$8,550
All Time Money in this casino$8,550
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$8,550  
M Sichuk photo
HometownRussia
All Time Money$8,360
All Time Money in this casino$8,360
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 15, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$6,800  
May 14, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$1,560  
O Poluznikov photo
HometownRussia
All Time Money$8,300
All Time Money in this casino$8,300
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 14, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$8,300  
Viktor Chiginev photo
#230030 Score: 4.56 pts
HometownRussia
All Time Money$167,017
All Time Money in this casino$8,160
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 14, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$8,160  
Konstantin Puchkov photo
#13107 Score: 493.69 pts
AgeDec 17, 1951 (72 years old)
HometownRussia
All Time Money$3,027,022
All Time Money in this casino$8,050
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 17 - 18, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em - Main Event$5,500  
May 16 - 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Main Event - No Limit Hold'em$2,550  
Mikhail Savidov photo
#315258 Score: 2.64 pts
HometownRussia
All Time Money$35,524
All Time Money in this casino$7,920
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 10, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$7,920  
B Starikov photo
HometownRussia
All Time Money$7,700
All Time Money in this casino$7,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 13, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$7,700  
Vladimir Poleschuk photo
HometownRussia
All Time Money$528,299
All Time Money in this casino$7,680
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 12, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Omaha$7,680  
Valery Mosunov photo
HometownRussia
All Time Money$13,940
All Time Money in this casino$7,450
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 9, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Hold'em$7,450  
David O'Neill photo
#196773 Score: 27.22 pts
HometownIreland
All Time Money$65,753
All Time Money in this casino$6,950
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 16 - 17, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Main Event - No Limit Hold'em$3,550  
May 14, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$3,400  
Alexander Lakhov photo
#1429 Score: 1,401.21 pts
HometownRussia
ResidenceSaint Petersburg, Russia
All Time Money$4,097,608
All Time Money in this casino$6,390
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 14, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$2,750  
May 14, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$2,380  
May 10, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$1,260  
H Al-id photo
All Time Money$6,120
All Time Money in this casino$6,120
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 14, 2006Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$6,120  
Dmitriy Korobkin photo
HometownRussia
All Time Money$12,250
All Time Money in this casino$6,050
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 15, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$4,500  
May 11, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$1,550  
Vladimir Schemelev photo
#134063 Score: 24.40 pts
AgeApr 22, 1973 (51 years old)
HometownRussia
All Time Money$2,284,160
All Time Money in this casino$6,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 13, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$6,000  
A Kokurenkov photo
HometownRussia
All Time Money$5,760
All Time Money in this casino$5,760
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 12, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open Pot Limit Omaha$5,760  
Vladimir Troyanovskiy photo
#687 Score: 1,786.15 pts
AgeAug 20, 1973 (50 years old)
HometownRussia
ResidenceSaint Petersburg, Russia
All Time Money$8,334,236
All Time Money in this casino$5,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 15, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$5,600  
Ekaterina Rimskaya-Korsakova photo
#34412 Score: 5.86 pts
HometownRussia
All Time Money$13,027
All Time Money in this casino$5,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 14, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$900  
May 13, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$4,700  
A Stavitskiy photo
HometownRussia
All Time Money$5,200
All Time Money in this casino$5,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
May 11, 2007Partypoker.com Saint-Petersburg Poker Open No Limit Hold'em$5,200