Hotel Black Sea Privoz

LocationOdessa, Ukraine
Telephone+380 482 365 400
E-mail

Tournaments at Hotel Black Sea Privoz

All
DateTournamentEvents
Aug 18 - 27, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa19
Jun 11 - 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa33
Jun 1 - 10, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa32
Jul 28 - Aug 6, 2017Pokermatch UA Millions Poker Series10

Results at Hotel Black Sea Privoz

GPI Leaderboard

All time money list

#1Salome Samy18.38 pts
#2Maksim Semisoshenko15.77 pts
#3Timofey Vekshin14.24 pts
#4Anton Zabrodin13.15 pts
#5Alexander Denisov12.31 pts
#6Aleksey Veselov11.62 pts
#7Unknown Player11.04 pts
#8Andrey Malikov10.53 pts
#9Ivan Kozyrev10.09 pts
#10Ramil Yusupov9.69 pts
#11Andrey Platok9.33 pts
#12Vitaliy Borzov9.00 pts
#13Alexander Sharov8.70 pts
#14Alexander Danilov8.42 pts
#15Dmitry Chop8.16 pts
#16Vyacheslav Igin7.91 pts
#17Vadim Matveev7.68 pts
#1Abda Ali Khan Abdul Mamen$173,000
#2Vladimir Abrosimov$92,020
#3Denis Kipnis$68,080
#4Maksim Semisoshenko$63,000
#5Vladimir Serdcev$62,154
#6Salome Samy$62,000
#7Sergei Altbregin$61,070
#8Ihar Soika$51,073
#9Aleksey Veselov$49,630
#10Dmitrij Pronko$49,486
#11Andrey Leonov$45,850
#12Mikhail Savinov$43,500
#13Sergey Pakhomov$41,106
#14Timofey Vekshin$38,800
#15Ruslan Rogozhyn$34,652
#16Maxim Panyak$33,730
#17Aleksandr Nemtsov$28,000
#18Aleksej Timashikov$27,250
#19Andrey Nadelyuev$24,700
#20Anton Zabrodin$23,200
#21Roman Shaposhmikov$22,550
#22Andrey Novak$22,000
#23Yuriy Leskiv$20,230
#24Amiran Anguladze$20,057
#25Aleksandr Kuperman$19,420
#26Alexander Denisov$17,350
#27Gevorg Okhoyan$17,300
#28Sergej Markin$16,343
#29Denys Drobyna$15,870
#30Vladimir Egorov$15,250
#31Aleksandr Gaydukov$14,956
#32Danil Zherdickiy$14,500
#33Oleg Sepelenko$13,726
#34Unknown Player$13,700
#35Dmitry Chop$12,570
#36Enver Abduraimov$12,460
#37Vyacheslav Stoyanov$12,450
#38Valery Ilikian$12,000
#39Gleb Erylkin$11,750
#40Andrey Bereza$11,500
#41Ruslan Asanov$11,390
#42Alexandr Flyantikov$11,275
#43Artem Babakanyan$11,100
#44Andrey Pateychuk$10,110
#45Oleg Arhipov$10,028
#46Kerimov Nurlan$10,028
#47Evgenyi Maslyanyi$9,856
#48Eduard Davoyan$9,773
#49Tuzari Dzukaev$9,600
#50Andrey Malikov$9,600
Salome Samy photo
#48390 Score: 23.32 pts
HometownCanada
All Time Money$62,000
All Time Money in this casino$62,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$62,000  
Maksim Semisoshenko photo
#84269 Score: 50.81 pts
HometownRussia
All Time Money$627,789
All Time Money in this casino$63,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$63,000  
Timofey Vekshin photo
#237827 Score: 4.37 pts
HometownRussia
All Time Money$209,687
All Time Money in this casino$38,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$35,000  
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$3,800  
Anton Zabrodin photo
#57892 Score: 16.68 pts
HometownRussia
All Time Money$23,200
All Time Money in this casino$23,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$23,200  
Alexander Denisov photo
#1231 Score: 1,416.28 pts
HometownRussia
ResidenceMoscow, Russia
All Time Money$3,069,805
All Time Money in this casino$17,350
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$17,350  
Aleksey Veselov photo
#54803 Score: 144.30 pts
HometownBelarus
All Time Money$264,116
All Time Money in this casino$49,630
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$14,000  
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$630  
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$35,000  
Unknown Player photo
#47718 Score: 110.62 pts
HometownRussia
All Time Money$976,195
All Time Money in this casino$13,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$11,300  
Jun 11, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - RPT Warm-Up Event$2,400  
Andrey Malikov photo
#208429 Score: 8.11 pts
HometownRussia
All Time Money$18,419
All Time Money in this casino$9,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$9,600  
Ivan Kozyrev photo
#66881 Score: 12.79 pts
HometownRussia
All Time Money$8,100
All Time Money in this casino$8,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$8,100  
Ramil Yusupov photo
#191640 Score: 10.74 pts
HometownRussia
All Time Money$84,727
All Time Money in this casino$8,460
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Holdem - Iron Man Event$1,460  
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$7,000  
Andrey Platok photo
#69849 Score: 11.83 pts
HometownRussia
All Time Money$7,000
All Time Money in this casino$7,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$7,000  
Vitaliy Borzov photo
#71270 Score: 11.41 pts
HometownRussia
All Time Money$6,100
All Time Money in this casino$6,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$6,100  
Alexander Sharov photo
#177921 Score: 4.20 pts
HometownUkraine
All Time Money$272,811
All Time Money in this casino$6,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$6,100  
Alexander Danilov photo
#221786 Score: 2.95 pts
HometownRussia
All Time Money$6,708
All Time Money in this casino$5,340
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$5,340  
Dmitry Chop photo
#58440 Score: 134.84 pts
HometownUkraine
All Time Money$1,115,196
All Time Money in this casino$12,570
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$5,340  
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$7,230  
Vyacheslav Igin photo
#18125 Score: 384.72 pts
HometownRussia
All Time Money$627,803
All Time Money in this casino$4,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$4,800  
Vadim Matveev photo
#77876 Score: 9.75 pts
HometownRussia
All Time Money$7,200
All Time Money in this casino$7,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$4,800  
Jun 13, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max Bounty$2,400  
Abda Ali Khan Abdul Mamen photo
#157572 Score: 22.77 pts
HometownRussia
All Time Money$281,154
All Time Money in this casino$173,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$173,000  
Vladimir Abrosimov photo
#26729 Score: 18.56 pts
HometownRussia
All Time Money$94,300
All Time Money in this casino$92,020
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$92,020  
Denis Kipnis photo
#156513 Score: 23.31 pts
HometownRussia
All Time Money$269,634
All Time Money in this casino$68,080
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 16 - 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Grand Event$32,000  
Aug 26, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$15,200  
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$840  
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$3,860  
Aug 20, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$16,180  
Maksim Semisoshenko photo
#84269 Score: 50.81 pts
HometownRussia
All Time Money$627,789
All Time Money in this casino$63,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$63,000  
Vladimir Serdcev photo
#130864 Score: 28.32 pts
HometownUkraine
All Time Money$220,284
All Time Money in this casino$62,154
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event50,200  
Salome Samy photo
#48390 Score: 23.32 pts
HometownCanada
All Time Money$62,000
All Time Money in this casino$62,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$62,000  
Sergei Altbregin photo
#142497 Score: 14.84 pts
HometownRussia
All Time Money$927,530
All Time Money in this casino$61,070
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$60,270  
Aug 20, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$800  
Ihar Soika photo
#1499 Score: 1,311.79 pts
HometownBelarus
All Time Money$3,700,582
All Time Money in this casino$51,073
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event41,250  
Aleksey Veselov photo
#54803 Score: 144.30 pts
HometownBelarus
All Time Money$264,116
All Time Money in this casino$49,630
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$14,000  
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$630  
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$35,000  
Dmitrij Pronko photo
#259758 Score: 7.59 pts
HometownBelarus
All Time Money$89,217
All Time Money in this casino$49,486
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event39,968  
Andrey Leonov photo
#70646 Score: 108.84 pts
HometownRussia
All Time Money$52,737
All Time Money in this casino$45,850
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - VIP Event$45,850  
Mikhail Savinov photo
#194510 Score: 9.96 pts
HometownRussia
All Time Money$134,624
All Time Money in this casino$43,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$43,500  
Sergey Pakhomov photo
#226848 Score: 15.12 pts
HometownRussia
All Time Money$239,202
All Time Money in this casino$41,106
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event33,200  
Timofey Vekshin photo
#237827 Score: 4.37 pts
HometownRussia
All Time Money$209,687
All Time Money in this casino$38,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$35,000  
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$3,800  
Ruslan Rogozhyn photo
#139659 Score: 43.72 pts
HometownUkraine
All Time Money$148,529
All Time Money in this casino$34,652
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jul 28, 2017Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - 100K Event30,000  
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$33,500  
Maxim Panyak photo
#4990 Score: 784.27 pts
HometownRussia
All Time Money$1,651,423
All Time Money in this casino$33,730
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - VIP Event$28,210  
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$5,520  
Aleksandr Nemtsov photo
#67002 Score: 115.74 pts
HometownRussia
All Time Money$137,438
All Time Money in this casino$28,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 20, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$28,000  
Aleksej Timashikov photo
#155587 Score: 37.17 pts
HometownRussia
All Time Money$100,870
All Time Money in this casino$27,250
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - VIP Event$17,630  
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$2,000  
Aug 21, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$4,800  
Aug 20, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$2,820  
Andrey Nadelyuev photo
#189728 Score: 6.61 pts
HometownUkraine
All Time Money$323,293
All Time Money in this casino$24,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$24,700  
Anton Zabrodin photo
#57892 Score: 16.68 pts
HometownRussia
All Time Money$23,200
All Time Money in this casino$23,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$23,200  
Roman Shaposhmikov photo
#207256 Score: 6.31 pts
HometownRussia
All Time Money$115,671
All Time Money in this casino$22,550
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$22,550  
Andrey Novak photo
#99873 Score: 71.68 pts
HometownUkraine
All Time Money$355,727
All Time Money in this casino$22,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 16 - 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Grand Event$22,000  
Yuriy Leskiv photo
HometownUkraine
All Time Money$73,865
All Time Money in this casino$20,230
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 21, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$20,230  
Amiran Anguladze photo
#260584 Score: 2.83 pts
HometownRussia
All Time Money$20,427
All Time Money in this casino$20,057
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event16,200  
Aleksandr Kuperman photo
#59918 Score: 131.27 pts
HometownEstonia
All Time Money$112,082
All Time Money in this casino$19,420
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$13,900  
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$5,520  
Alexander Denisov photo
#1231 Score: 1,416.28 pts
HometownRussia
ResidenceMoscow, Russia
All Time Money$3,069,805
All Time Money in this casino$17,350
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$17,350  
Gevorg Okhoyan photo
#158693 Score: 36.18 pts
HometownUkraine
All Time Money$25,646
All Time Money in this casino$17,300
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$17,300  
Sergej Markin photo
#69770 Score: 14.55 pts
All Time Money$16,343
All Time Money in this casino$16,343
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event13,200  
Denys Drobyna photo
#170948 Score: 15.05 pts
HometownUkraine
All Time Money$642,576
All Time Money in this casino$15,870
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 13, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max Bounty$1,760  
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$14,110  
Vladimir Egorov photo
#117905 Score: 56.96 pts
HometownRussia
All Time Money$33,088
All Time Money in this casino$15,250
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$1,450  
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$13,800  
Aleksandr Gaydukov photo
#23630 Score: 317.06 pts
HometownBelarus
All Time Money$55,131
All Time Money in this casino$14,956
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jul 29 - Aug 2, 2017Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Million390,000  
Danil Zherdickiy photo
#82940 Score: 8.76 pts
HometownRussia
All Time Money$14,500
All Time Money in this casino$14,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 16 - 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Grand Event$14,500  
Oleg Sepelenko photo
#71832 Score: 13.82 pts
All Time Money$13,726
All Time Money in this casino$13,726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event11,086  
Unknown Player photo
#47718 Score: 110.62 pts
HometownRussia
All Time Money$976,195
All Time Money in this casino$13,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$11,300  
Jun 11, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - RPT Warm-Up Event$2,400  
Dmitry Chop photo
#58440 Score: 134.84 pts
HometownUkraine
All Time Money$1,115,196
All Time Money in this casino$12,570
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$5,340  
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$7,230  
Enver Abduraimov photo
#114225 Score: 59.75 pts
HometownUkraine
All Time Money$443,321
All Time Money in this casino$12,460
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 27, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$2,510  
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$1,250  
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$8,700  
Vyacheslav Stoyanov photo
#15655 Score: 424.16 pts
HometownUnited States
All Time Money$1,002,764
All Time Money in this casino$12,450
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$11,650  
Aug 20, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$800  
Valery Ilikian photo
#88166 Score: 83.85 pts
HometownRussia
All Time Money$923,919
All Time Money in this casino$12,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 21, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa Pot Limit Omaha$12,000  
Gleb Erylkin photo
#30763 Score: 10.45 pts
HometownRussia
All Time Money$11,750
All Time Money in this casino$11,750
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - VIP Event$11,750  
Andrey Bereza photo
#120831 Score: 54.97 pts
HometownRussia
All Time Money$41,675
All Time Money in this casino$11,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 21, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$11,500  
Ruslan Asanov photo
#73783 Score: 13.18 pts
All Time Money$11,390
All Time Money in this casino$11,390
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event9,200  
Alexandr Flyantikov photo
#279045 Score: 3.06 pts
HometownRussia
All Time Money$46,846
All Time Money in this casino$11,275
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 26, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$9,175  
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$2,100  
Artem Babakanyan photo
#188160 Score: 4.64 pts
HometownRussia
All Time Money$488,382
All Time Money in this casino$11,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$11,100  
Andrey Pateychuk photo
#1941 Score: 1,185.03 pts
AgeOct 26, 1989 (34 years old)
HometownRussia
ResidenceMonino, Russia
All Time Money$5,554,115
All Time Money in this casino$10,110
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$10,110  
Oleg Arhipov photo
#75671 Score: 12.62 pts
All Time Money$10,028
All Time Money in this casino$10,028
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event8,100  
Kerimov Nurlan photo
#77373 Score: 12.12 pts
All Time Money$10,028
All Time Money in this casino$10,028
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event8,100  
Evgenyi Maslyanyi photo
#189800 Score: 11.30 pts
All Time Money$10,770
All Time Money in this casino$9,856
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jul 29 - Aug 2, 2017Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Million257,000  
Eduard Davoyan photo
#214101 Score: 0.79 pts
HometownArmenia
All Time Money$102,855
All Time Money in this casino$9,773
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Holdem - Iron Man Event$6,000  
Jun 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$460  
Jun 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Crazy Event$3,313  
Tuzari Dzukaev photo
#299487 Score: 2.71 pts
HometownRussia
All Time Money$69,275
All Time Money in this casino$9,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 16 - 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Grand Event$9,600  
Andrey Malikov photo
#208429 Score: 8.11 pts
HometownRussia
All Time Money$18,419
All Time Money in this casino$9,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$9,600