Hotel Black Sea Privoz

LocationOdessa, Ukraine
Telephone+380 482 365 400
E-mail

Tournaments at Hotel Black Sea Privoz

All
DateTournamentEvents
Aug 18 - 27, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa19
Jun 11 - 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa33
Jun 1 - 10, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa32
Jul 28 - Aug 6, 2017Pokermatch UA Millions Poker Series10

Results at Hotel Black Sea Privoz

GPI Leaderboard

All time money list

#1Salome Samy18.38 pts
#2Maksim Semisoshenko15.77 pts
#3Timofey Vekshin14.24 pts
#4Anton Zabrodin13.15 pts
#5Alexander Denisov12.31 pts
#6Aleksey Veselov11.62 pts
#7Unknown Player11.04 pts
#8Andrey Malikov10.53 pts
#9Ivan Kozyrev10.09 pts
#10Ramil Yusupov9.69 pts
#11Andrey Platok9.33 pts
#12Vitaliy Borzov9.00 pts
#13Alexander Sharov8.70 pts
#14Alexander Danilov8.42 pts
#15Dmitry Chop8.16 pts
#16Vyacheslav Igin7.91 pts
#17Vadim Matveev7.68 pts
#1Abda Ali Khan Abdul Mamen$173,000
#2Vladimir Abrosimov$92,020
#3Denis Kipnis$68,080
#4Maksim Semisoshenko$63,000
#5Vladimir Serdcev$62,154
#6Salome Samy$62,000
#7Sergei Altbregin$61,070
#8Ihar Soika$51,073
#9Aleksey Veselov$49,630
#10Dmitrij Pronko$49,486
#11Andrey Leonov$45,850
#12Mikhail Savinov$43,500
#13Sergey Pakhomov$41,106
#14Timofey Vekshin$38,800
#15Ruslan Rogozhyn$34,652
#16Maxim Panyak$33,730
#17Aleksandr Nemtsov$28,000
#18Aleksej Timashikov$27,250
#19Andrey Nadelyuev$24,700
#20Anton Zabrodin$23,200
#21Roman Shaposhmikov$22,550
#22Andrey Novak$22,000
#23Yuriy Leskiv$20,230
#24Amiran Anguladze$20,057
#25Aleksandr Kuperman$19,420
#26Alexander Denisov$17,350
#27Gevorg Okhoyan$17,300
#28Sergej Markin$16,343
#29Denys Drobyna$15,870
#30Vladimir Egorov$15,250
#31Aleksandr Gaydukov$14,956
#32Danil Zherdickiy$14,500
#33Oleg Sepelenko$13,726
#34Unknown Player$13,700
#35Dmitry Chop$12,570
#36Enver Abduraimov$12,460
#37Vyacheslav Stoyanov$12,450
#38Valery Ilikian$12,000
#39Gleb Erylkin$11,750
#40Andrey Bereza$11,500
#41Ruslan Asanov$11,390
#42Alexandr Flyantikov$11,275
#43Artem Babakanyan$11,100
#44Andrey Pateychuk$10,110
#45Oleg Arhipov$10,028
#46Kerimov Nurlan$10,028
#47Evgenyi Maslyanyi$9,856
#48Eduard Davoyan$9,773
#49Tuzari Dzukaev$9,600
#50Andrey Malikov$9,600
Salome Samy photo
#48390 Score: 23.32 pts
HometownCanada
All Time Money$62,000
All Time Money in this casino$62,000
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$62,000 
Maksim Semisoshenko photo
#84269 Score: 50.81 pts
HometownRussia
All Time Money$627,789
All Time Money in this casino$63,000
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$63,000 
Timofey Vekshin photo
#237827 Score: 4.37 pts
HometownRussia
All Time Money$209,687
All Time Money in this casino$38,800
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$35,000 
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$3,800 
Anton Zabrodin photo
#57892 Score: 16.68 pts
HometownRussia
All Time Money$23,200
All Time Money in this casino$23,200
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$23,200 
Alexander Denisov photo
#69 Score: 1,938.38 pts
HometownRussia
ResidenceMoscow, Russia
All Time Money$2,783,171
All Time Money in this casino$17,350
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$17,350 
Aleksey Veselov photo
#16644 Score: 206.15 pts
HometownBelarus
All Time Money$256,388
All Time Money in this casino$49,630
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$14,000 
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$630 
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$35,000 
Unknown Player photo
#47718 Score: 110.62 pts
HometownRussia
All Time Money$221,445
All Time Money in this casino$13,700
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$11,300 
Jun 11, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - RPT Warm-Up Event$2,400 
Andrey Malikov photo
#113040 Score: 19.46 pts
HometownRussia
All Time Money$18,419
All Time Money in this casino$9,600
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$9,600 
Ivan Kozyrev photo
#66881 Score: 12.79 pts
HometownRussia
All Time Money$8,100
All Time Money in this casino$8,100
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$8,100 
Ramil Yusupov photo
#191640 Score: 10.74 pts
HometownRussia
All Time Money$84,727
All Time Money in this casino$8,460
DateTournamentEarningsGPI
Jun 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Holdem - Iron Man Event$1,460 
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$7,000 
Andrey Platok photo
#69849 Score: 11.83 pts
HometownRussia
All Time Money$7,000
All Time Money in this casino$7,000
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$7,000 
Vitaliy Borzov photo
#71270 Score: 11.41 pts
HometownRussia
All Time Money$6,100
All Time Money in this casino$6,100
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$6,100 
Alexander Sharov photo
#180199 Score: 4.20 pts
HometownUkraine
All Time Money$272,811
All Time Money in this casino$6,100
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$6,100 
Alexander Danilov photo
#206560 Score: 2.95 pts
HometownRussia
All Time Money$6,709
All Time Money in this casino$5,340
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$5,340 
Dmitry Chop photo
#175681 Score: 4.65 pts
HometownUkraine
All Time Money$1,108,371
All Time Money in this casino$12,570
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$5,340 
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$7,230 
Vyacheslav Igin photo
#136967 Score: 10.54 pts
HometownRussia
All Time Money$571,355
All Time Money in this casino$4,800
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$4,800 
Vadim Matveev photo
#77876 Score: 9.75 pts
HometownRussia
All Time Money$7,200
All Time Money in this casino$7,200
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$4,800 
Jun 13, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max Bounty$2,400 
Abda Ali Khan Abdul Mamen photo
#96215 Score: 30.28 pts
HometownRussia
All Time Money$281,154
All Time Money in this casino$173,000
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$173,000 
Vladimir Abrosimov photo
#26729 Score: 18.56 pts
HometownRussia
All Time Money$94,300
All Time Money in this casino$92,020
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$92,020 
Denis Kipnis photo
#156513 Score: 23.31 pts
HometownRussia
All Time Money$269,634
All Time Money in this casino$68,080
DateTournamentEarningsGPI
Jun 16 - 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Grand Event$32,000 
Aug 26, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$15,200 
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$840 
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$3,860 
Aug 20, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$16,180 
Maksim Semisoshenko photo
#84269 Score: 50.81 pts
HometownRussia
All Time Money$627,789
All Time Money in this casino$63,000
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$63,000 
Vladimir Serdcev photo
#130864 Score: 28.32 pts
HometownUkraine
All Time Money$220,284
All Time Money in this casino$62,154
DateTournamentEarningsGPI
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event50,200 
Salome Samy photo
#48390 Score: 23.32 pts
HometownCanada
All Time Money$62,000
All Time Money in this casino$62,000
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$62,000 
Sergei Altbregin photo
#106952 Score: 24.12 pts
HometownRussia
All Time Money$927,530
All Time Money in this casino$61,070
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$60,270 
Aug 20, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$800 
Ihar Soika photo
#39654 Score: 89.95 pts
HometownBelarus
All Time Money$3,488,169
All Time Money in this casino$51,073
DateTournamentEarningsGPI
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event41,250 
Aleksey Veselov photo
#16644 Score: 206.15 pts
HometownBelarus
All Time Money$256,388
All Time Money in this casino$49,630
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$14,000 
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$630 
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$35,000 
Dmitrij Pronko photo
#32643 Score: 110.03 pts
HometownBelarus
All Time Money$89,217
All Time Money in this casino$49,486
DateTournamentEarningsGPI
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event39,968 
Andrey Leonov photo
#204453 Score: 7.90 pts
HometownRussia
All Time Money$50,229
All Time Money in this casino$45,850
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - VIP Event$45,850 
Mikhail Savinov photo
#194510 Score: 9.96 pts
HometownRussia
All Time Money$134,624
All Time Money in this casino$43,500
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$43,500 
Sergey Pakhomov photo
#16878 Score: 203.76 pts
HometownRussia
All Time Money$237,480
All Time Money in this casino$41,106
DateTournamentEarningsGPI
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event33,200 
Timofey Vekshin photo
#237827 Score: 4.37 pts
HometownRussia
All Time Money$209,687
All Time Money in this casino$38,800
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$35,000 
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$3,800 
Ruslan Rogozhyn photo
#2569 Score: 625.92 pts
HometownUkraine
All Time Money$148,529
All Time Money in this casino$34,652
DateTournamentEarningsGPI
Jul 28, 2017Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - 100K Event30,000 
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$33,500 
Maxim Panyak photo
#5819 Score: 419.75 pts
HometownRussia
All Time Money$1,596,549
All Time Money in this casino$33,730
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - VIP Event$28,210 
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$5,520 
Aleksandr Nemtsov photo
#8076 Score: 342.77 pts
HometownRussia
All Time Money$131,294
All Time Money in this casino$28,000
DateTournamentEarningsGPI
Aug 20, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$28,000 
Aleksej Timashikov photo
#181763 Score: 4.07 pts
HometownRussia
All Time Money$100,684
All Time Money in this casino$27,250
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - VIP Event$17,630 
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$2,000 
Aug 21, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$4,800 
Aug 20, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$2,820 
Andrey Nadelyuev photo
#159621 Score: 6.61 pts
HometownUkraine
All Time Money$323,293
All Time Money in this casino$24,700
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$24,700 
Anton Zabrodin photo
#57892 Score: 16.68 pts
HometownRussia
All Time Money$23,200
All Time Money in this casino$23,200
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$23,200 
Roman Shaposhmikov photo
#90287 Score: 33.34 pts
HometownRussia
All Time Money$115,671
All Time Money in this casino$22,550
DateTournamentEarningsGPI
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$22,550 
Andrey Novak photo
#74221 Score: 41.88 pts
HometownUkraine
All Time Money$336,282
All Time Money in this casino$22,000
DateTournamentEarningsGPI
Jun 16 - 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Grand Event$22,000 
Yuriy Leskiv photo
HometownUkraine
All Time Money$73,865
All Time Money in this casino$20,230
DateTournamentEarningsGPI
Aug 21, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$20,230 
Amiran Anguladze photo
#260584 Score: 2.83 pts
HometownRussia
All Time Money$20,427
All Time Money in this casino$20,057
DateTournamentEarningsGPI
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event16,200 
Aleksandr Kuperman photo
#115216 Score: 18.13 pts
HometownEstonia
All Time Money$106,715
All Time Money in this casino$19,420
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$13,900 
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$5,520 
Alexander Denisov photo
#69 Score: 1,938.38 pts
HometownRussia
ResidenceMoscow, Russia
All Time Money$2,783,171
All Time Money in this casino$17,350
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$17,350 
Gevorg Okhoyan photo
#90187 Score: 33.08 pts
HometownUkraine
All Time Money$25,246
All Time Money in this casino$17,300
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$17,300 
Sergej Markin photo
#69770 Score: 14.55 pts
All Time Money$16,343
All Time Money in this casino$16,343
DateTournamentEarningsGPI
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event13,200 
Denys Drobyna photo
#88657 Score: 33.46 pts
HometownUkraine
All Time Money$642,576
All Time Money in this casino$15,870
DateTournamentEarningsGPI
Jun 13, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max Bounty$1,760 
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$14,110 
Vladimir Egorov photo
#263681 Score: 2.80 pts
HometownRussia
All Time Money$31,127
All Time Money in this casino$15,250
DateTournamentEarningsGPI
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$1,450 
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$13,800 
Aleksandr Gaydukov photo
#15598 Score: 214.10 pts
HometownBelarus
All Time Money$35,650
All Time Money in this casino$14,956
DateTournamentEarningsGPI
Jul 29 - Aug 2, 2017Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Million390,000 
Danil Zherdickiy photo
#82940 Score: 8.76 pts
HometownRussia
All Time Money$14,500
All Time Money in this casino$14,500
DateTournamentEarningsGPI
Jun 16 - 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Grand Event$14,500 
Oleg Sepelenko photo
#71832 Score: 13.82 pts
All Time Money$13,726
All Time Money in this casino$13,726
DateTournamentEarningsGPI
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event11,086 
Unknown Player photo
#47718 Score: 110.62 pts
HometownRussia
All Time Money$221,445
All Time Money in this casino$13,700
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$11,300 
Jun 11, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - RPT Warm-Up Event$2,400 
Dmitry Chop photo
#175681 Score: 4.65 pts
HometownUkraine
All Time Money$1,108,371
All Time Money in this casino$12,570
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$5,340 
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$7,230 
Enver Abduraimov photo
#188811 Score: 3.58 pts
HometownUkraine
All Time Money$441,564
All Time Money in this casino$12,460
DateTournamentEarningsGPI
Aug 27, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$2,510 
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$1,250 
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$8,700 
Vyacheslav Stoyanov photo
#3607 Score: 530.39 pts
HometownMoldova
All Time Money$961,819
All Time Money in this casino$12,450
DateTournamentEarningsGPI
Jun 14, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Heads-Up$11,650 
Aug 20, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$800 
Valery Ilikian photo
#51300 Score: 67.45 pts
HometownRussia
All Time Money$917,276
All Time Money in this casino$12,000
DateTournamentEarningsGPI
Aug 21, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa Pot Limit Omaha$12,000 
Gleb Erylkin photo
#30763 Score: 10.45 pts
HometownRussia
All Time Money$11,750
All Time Money in this casino$11,750
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - VIP Event$11,750 
Andrey Bereza photo
#151839 Score: 3.09 pts
HometownRussia
All Time Money$37,409
All Time Money in this casino$11,500
DateTournamentEarningsGPI
Aug 21, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$11,500 
Ruslan Asanov photo
#73783 Score: 13.18 pts
All Time Money$11,390
All Time Money in this casino$11,390
DateTournamentEarningsGPI
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event9,200 
Alexandr Flyantikov photo
#54171 Score: 63.14 pts
HometownRussia
All Time Money$46,846
All Time Money in this casino$11,275
DateTournamentEarningsGPI
Aug 26, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$9,175 
Aug 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Six Max$2,100 
Artem Babakanyan photo
#176456 Score: 4.64 pts
HometownRussia
All Time Money$488,383
All Time Money in this casino$11,100
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 25, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$11,100 
Andrey Pateychuk photo
#15111 Score: 222.81 pts
AgeOct 26, 1989 (32 years old)
HometownRussia
ResidenceMonino, Russia
All Time Money$5,059,776
All Time Money in this casino$10,110
DateTournamentEarningsGPI
Aug 24, 2010Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$10,110 
Oleg Arhipov photo
#75671 Score: 12.62 pts
All Time Money$10,028
All Time Money in this casino$10,028
DateTournamentEarningsGPI
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event8,100 
Kerimov Nurlan photo
#77373 Score: 12.12 pts
All Time Money$10,028
All Time Money in this casino$10,028
DateTournamentEarningsGPI
Jun 4, 2012Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event8,100 
Evgenyi Maslyanyi photo
#189800 Score: 11.30 pts
All Time Money$10,770
All Time Money in this casino$9,856
DateTournamentEarningsGPI
Jul 29 - Aug 2, 2017Pokermatch UA Millions Poker Series No Limit Hold'em - First Million257,000 
Eduard Davoyan photo
#214101 Score: 0.79 pts
HometownArmenia
All Time Money$102,855
All Time Money in this casino$9,773
DateTournamentEarningsGPI
Jun 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Holdem - Iron Man Event$6,000 
Jun 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em$460 
Jun 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Crazy Event$3,313 
Tuzari Dzukaev photo
#90704 Score: 32.57 pts
HometownRussia
All Time Money$69,275
All Time Money in this casino$9,600
DateTournamentEarningsGPI
Jun 16 - 19, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Grand Event$9,600 
Andrey Malikov photo
#113040 Score: 19.46 pts
HometownRussia
All Time Money$18,419
All Time Money in this casino$9,600
DateTournamentEarningsGPI
Jun 15 - 18, 2011Russian Poker Tour - RPT Odessa No Limit Hold'em - Main Event$9,600