Howard Johnson Resort Sanya Bay

LocationSanya Bay, Ha, China
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Howard Johnson Resort Sanya Bay

2020
2019
2018
Older
DateTournamentEvents
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship3
Dec 4 - 10, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship3
DateTournamentEvents
Aug 23 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship43
Dec 14 - 20, 2019China Poker Games - CPG Masters30
DateTournamentEvents
Aug 25 - 30, 20182018 China Poker Games - CPG China Championship6

Results at Howard Johnson Resort Sanya Bay

GPI Leaderboard

All time money list

#1Ji Zheng Yu$645,083
#2Shen Chao$602,582
#3Xiao Wu$426,043
#4Kaihua Zhang$382,123
#5Tong Zhou$372,925
#6Jun Hao Hong$310,963
#7Tiezheng Zhao$300,387
#8Lin Zhi$297,005
#9Dan Liu$283,164
#10Xuan Tan$281,185
#11Nan Hong$269,592
#12Lin De$238,230
#13Hui Wang$229,492
#14Peng Yang$224,748
#15Xinglong Huang$220,455
#16Qi En Zhou$216,951
#17Yin Mo Mo$203,430
#18Yao Jiang Wang$176,453
#19Yi Zhou$174,490
#20Canlin Chen$172,722
#21Zhiqiang Qian$170,866
#22Sun Ning$168,162
#23Yao Ma$166,773
#24He Xiao Yi$165,359
#25Dong Sheng Peng$164,701
#26Xuming Qi$156,824
#27Guo Dong Sun$150,282
#28Xiaofei Wan$148,403
#29Zhao Bi$147,142
#30Yu Cheng Xiao$141,741
#31Xiaqing Ji$135,681
#32Yu Zhang$129,089
#33Weizhou Zha$126,004
#34Xingtao Feng$124,925
#35Yongbo Guan$122,470
#36Wang Kun$119,026
#37Jia Wang$116,076
#38Rui Jin Mao$108,475
#39Jeho Lee$106,502
#40Jing Xu$101,980
#41Chen Guangcheng$101,385
#42Hui Dong$99,828
#43Quan Zhou$98,570
#44Xu Xiang Bin$98,095
#45Yin Hu Qiao$97,959
#46Sheng Yi Song$96,572
#47Guo Feng Wang$94,275
#48Li Xu$90,309
#49Dingxiang Ong$88,639
#50Chen Le Ming$86,883
Ji Zheng Yu photo
#518 Score: 831.05 pts
HometownChina
All Time Money$646,383
All Time Money in this casino$645,083
DateTournamentEarningsGPI
Dec 10, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥860,000344.30 pts
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥3,550,000486.75 pts
Shen Chao photo
#12070 Score: 206.13 pts
HometownChina
All Time Money$629,183
All Time Money in this casino$602,582
DateTournamentEarningsGPI
Aug 24 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥4,300,000188.42 pts
Xiao Wu photo
#164 Score: 1,122.61 pts
HometownChina
All Time Money$579,288
All Time Money in this casino$426,043
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥60,000177.24 pts
Dec 18 - 20, 2019China Poker Games - CPG Masters No Limit Hold'em - High Roller (Event #8)¥250,00051.46 pts
Aug 24 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥2,600,000165.38 pts
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥115,000 
Kaihua Zhang photo
#77976 Score: 37.64 pts
All Time Money$382,123
All Time Money in this casino$382,123
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25 - 30, 20182018 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - CPG Main Event¥2,600,00037.64 pts
Tong Zhou photo
#9790 Score: 235.62 pts
HometownChina
All Time Money$773,286
All Time Money in this casino$372,925
DateTournamentEarningsGPI
Dec 15 - 20, 2019China Poker Games - CPG Masters No Limit Hold'em - CPG Main Event (Event #2)¥2,600,000188.46 pts
Jun Hao Hong photo
#3128 Score: 427.22 pts
HometownChina
All Time Money$310,963
All Time Money in this casino$310,963
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥2,150,000427.22 pts
Tiezheng Zhao photo
#77798 Score: 37.75 pts
HometownChina
All Time Money$349,778
All Time Money in this casino$300,387
DateTournamentEarningsGPI
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥2,000,000 
Lin Zhi photo
#233516 Score: 2.89 pts
HometownChina
All Time Money$386,994
All Time Money in this casino$297,005
DateTournamentEarningsGPI
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥30,000 
Aug 26 - 31, 20162016 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event$292,500 
Dan Liu photo
#2329 Score: 485.40 pts
HometownChina
All Time Money$405,761
All Time Money in this casino$283,164
DateTournamentEarningsGPI
Dec 10, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥1,850,000460.87 pts
Xuan Tan photo
#4649 Score: 355.11 pts
HometownChina
All Time Money$7,269,523
All Time Money in this casino$281,185
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 27, 20152015 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥1,800,000 
Nan Hong photo
#20 Score: 1,664.88 pts
HometownChina
All Time Money$1,360,368
All Time Money in this casino$269,592
DateTournamentEarningsGPI
Dec 10, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥36,500132.03 pts
Dec 5, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - High Roller¥557,000257.07 pts
Aug 26 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - High Roller¥1,130,000383.34 pts
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥21,00093.92 pts
Aug 24 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥84,00075.21 pts
Lin De photo
#18579 Score: 152.00 pts
HometownChina
All Time Money$238,230
All Time Money in this casino$238,230
DateTournamentEarningsGPI
Aug 24 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥1,700,000152.00 pts
Hui Wang photo
#366 Score: 914.44 pts
HometownChina
All Time Money$457,201
All Time Money in this casino$229,492
DateTournamentEarningsGPI
Dec 15 - 20, 2019China Poker Games - CPG Masters No Limit Hold'em - CPG Main Event (Event #2)¥1,600,000158.97 pts
Peng Yang photo
#72 Score: 1,343.36 pts
HometownChina
All Time Money$342,233
All Time Money in this casino$224,748
DateTournamentEarningsGPI
Dec 10, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥57,000163.93 pts
Dec 5, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - High Roller¥79,000143.13 pts
Aug 25 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Lucheng Cup¥153,000207.35 pts
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥26,000116.89 pts
Dec 15 - 20, 2019China Poker Games - CPG Masters No Limit Hold'em - CPG Main Event (Event #2)¥1,185,000142.23 pts
Aug 24 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥34,00048.27 pts
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥22,000 
Xinglong Huang photo
#7447 Score: 276.71 pts
HometownChina
All Time Money$457,077
All Time Money in this casino$220,455
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25 - 30, 20182018 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - CPG Main Event¥1,500,00032.77 pts
Qi En Zhou photo
#3754 Score: 392.67 pts
HometownChina
All Time Money$216,951
All Time Money in this casino$216,951
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥1,500,000392.67 pts
Yin Mo Mo photo
#1697 Score: 550.19 pts
HometownChina
All Time Money$234,236
All Time Money in this casino$203,430
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥21,00095.85 pts
Aug 24 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥1,430,000142.59 pts
Yao Jiang Wang photo
#832 Score: 711.09 pts
HometownChina
All Time Money$206,611
All Time Money in this casino$176,453
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥1,220,000368.34 pts
Yi Zhou photo
#3020 Score: 433.10 pts
HometownChina
All Time Money$191,897
All Time Money in this casino$174,490
DateTournamentEarningsGPI
Dec 10, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥1,140,000386.37 pts
Canlin Chen photo
#22211 Score: 131.93 pts
HometownChina
All Time Money$686,985
All Time Money in this casino$172,722
DateTournamentEarningsGPI
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥1,150,000 
Zhiqiang Qian photo
#1405 Score: 592.18 pts
HometownChina
All Time Money$802,251
All Time Money in this casino$170,866
DateTournamentEarningsGPI
Aug 27 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Sanya Cup¥36,00048.81 pts
Aug 25 - 30, 20182018 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - CPG Main Event¥26,00010.05 pts
Aug 26 - 31, 20162016 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event$162,000 
Sun Ning photo
#17769 Score: 157.50 pts
HometownChina
All Time Money$169,670
All Time Money in this casino$168,162
DateTournamentEarningsGPI
Aug 27 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Sanya Cup¥1,200,000129.58 pts
Yao Ma photo
#94848 Score: 29.95 pts
All Time Money$166,773
All Time Money in this casino$166,773
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25 - 30, 20182018 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - CPG Main Event¥1,100,00029.95 pts
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥34,000 
He Xiao Yi photo
#21485 Score: 135.33 pts
HometownChina
All Time Money$165,359
All Time Money in this casino$165,359
DateTournamentEarningsGPI
Aug 24 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥1,180,000135.33 pts
Dong Sheng Peng photo
#3694 Score: 395.69 pts
HometownChina
All Time Money$454,780
All Time Money in this casino$164,701
DateTournamentEarningsGPI
Dec 15 - 20, 2019China Poker Games - CPG Masters No Limit Hold'em - CPG Main Event (Event #2)¥520,000115.04 pts
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥600,000 
Xuming Qi photo
#1147 Score: 641.92 pts
HometownChina
All Time Money$1,049,402
All Time Money in this casino$156,824
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Lucheng Cup¥1,060,000341.91 pts
Aug 26 - 31, 20162016 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event$3,450 
Guo Dong Sun photo
#111 Score: 1,220.38 pts
HometownChina
All Time Money$439,116
All Time Money in this casino$150,282
DateTournamentEarningsGPI
Dec 10, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥45,000150.93 pts
Dec 5, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - High Roller¥900,000326.70 pts
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥39,000148.63 pts
Xiaofei Wan photo
#224362 Score: 6.36 pts
HometownChina
All Time Money$166,930
All Time Money in this casino$148,403
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 27, 20152015 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥950,000 
Zhao Bi photo
#11208 Score: 216.15 pts
HometownChina
All Time Money$200,626
All Time Money in this casino$147,142
DateTournamentEarningsGPI
Aug 28 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - High Roller¥1,050,000134.78 pts
Yu Cheng Xiao photo
#1193 Score: 631.45 pts
HometownChina
All Time Money$166,084
All Time Money in this casino$141,741
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥980,000349.61 pts
Xiaqing Ji photo
#241 Score: 1,022.61 pts
HometownChina
All Time Money$446,356
All Time Money in this casino$135,681
DateTournamentEarningsGPI
Aug 24 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥950,000129.45 pts
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥17,000 
Yu Zhang photo
#1677 Score: 552.82 pts
HometownChina
All Time Money$184,206
All Time Money in this casino$129,089
DateTournamentEarningsGPI
Dec 15 - 20, 2019China Poker Games - CPG Masters No Limit Hold'em - CPG Main Event (Event #2)¥900,000130.68 pts
Weizhou Zha photo
#148307 Score: 13.71 pts
HometownChina
All Time Money$217,043
All Time Money in this casino$126,004
DateTournamentEarningsGPI
Aug 24 - 26, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Sanya Cup¥40,000 
Aug 26 - 31, 20162016 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event$120,000 
Xingtao Feng photo
#64462 Score: 47.11 pts
HometownChina
All Time Money$127,254
All Time Money in this casino$124,925
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25 - 30, 20182018 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - CPG Main Event¥850,00027.97 pts
Yongbo Guan photo
#25201 Score: 119.04 pts
HometownChina
All Time Money$133,617
All Time Money in this casino$122,470
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Lucheng Cup¥16,00091.47 pts
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥800,000 
Wang Kun photo
#1920 Score: 524.82 pts
HometownChina
All Time Money$352,255
All Time Money in this casino$119,026
DateTournamentEarningsGPI
Aug 26 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - High Roller¥710,000311.18 pts
Dec 18 - 20, 2019China Poker Games - CPG Masters No Limit Hold'em - High Roller (Event #8)¥90,00039.38 pts
Aug 26 - 31, 20162016 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event$3,150 
Jia Wang photo
#10751 Score: 222.23 pts
HometownChina
All Time Money$171,666
All Time Money in this casino$116,076
DateTournamentEarningsGPI
Aug 24 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥48,00058.36 pts
Aug 22 - 27, 20152015 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥700,000 
Rui Jin Mao photo
#5218 Score: 334.42 pts
HometownChina
All Time Money$109,125
All Time Money in this casino$108,475
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥750,000334.42 pts
Jeho Lee photo
#4871 Score: 347.22 pts
HometownSouth Korea
All Time Money$489,071
All Time Money in this casino$106,502
DateTournamentEarningsGPI
Aug 24 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥760,000124.52 pts
Jing Xu photo
#3395 Score: 410.95 pts
HometownChina
All Time Money$149,668
All Time Money in this casino$101,980
DateTournamentEarningsGPI
Aug 28 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - High Roller¥650,000107.96 pts
Aug 25 - 30, 20182018 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - CPG Main Event¥20,0008.87 pts
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥16,000 
Aug 26 - 31, 20162016 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event$5,550 
Chen Guangcheng photo
#5523 Score: 325.03 pts
HometownChina
All Time Money$481,299
All Time Money in this casino$101,385
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25 - 30, 20182018 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - CPG Main Event¥650,00026.45 pts
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥24,000 
Aug 26 - 31, 20162016 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event$2,250 
Hui Dong photo
#23802 Score: 124.70 pts
HometownChina
All Time Money$105,567
All Time Money in this casino$99,828
DateTournamentEarningsGPI
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥26,000117.68 pts
Aug 24 - 26, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Sanya Cup¥640,000 
Quan Zhou photo
#6 Score: 1,958.14 pts
HometownChina
ResidenceChina
All Time Money$2,389,558
All Time Money in this casino$98,570
DateTournamentEarningsGPI
Dec 15 - 20, 2019China Poker Games - CPG Masters No Limit Hold'em - CPG Main Event (Event #2)¥660,000121.97 pts
Aug 22 - 27, 20152015 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥25,000 
Xu Xiang Bin photo
#23361 Score: 126.51 pts
HometownChina
All Time Money$99,084
All Time Money in this casino$98,095
DateTournamentEarningsGPI
Aug 27 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Sanya Cup¥700,000110.24 pts
Yin Hu Qiao photo
#5848 Score: 315.42 pts
HometownChina
All Time Money$99,488
All Time Money in this casino$97,959
DateTournamentEarningsGPI
Dec 10, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥640,000315.42 pts
Sheng Yi Song photo
#5384 Score: 329.30 pts
HometownChina
All Time Money$96,572
All Time Money in this casino$96,572
DateTournamentEarningsGPI
Aug 25 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Lucheng Cup¥650,000292.49 pts
Aug 27 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Sanya Cup¥18,00036.80 pts
Guo Feng Wang photo
#821 Score: 713.85 pts
HometownChina
All Time Money$98,600
All Time Money in this casino$94,275
DateTournamentEarningsGPI
Dec 5, 20202020 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - High Roller¥90,000151.87 pts
Aug 26 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - High Roller¥510,000271.99 pts
Aug 22 - 28, 20202020 CPG Sanya Championship No Limit Hold'em - Main Event¥45,000157.10 pts
Li Xu photo
#213070 Score: 4.07 pts
HometownChina
All Time Money$99,541
All Time Money in this casino$90,309
DateTournamentEarningsGPI
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥30,000 
Aug 26 - 31, 20172017 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥22,000 
Aug 26 - 31, 20162016 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event$82,500 
Dingxiang Ong photo
#1874 Score: 529.52 pts
HometownSingapore
All Time Money$487,703
All Time Money in this casino$88,639
DateTournamentEarningsGPI
Dec 18 - 20, 2019China Poker Games - CPG Masters No Limit Hold'em - High Roller (Event #8)¥620,00076.49 pts
Chen Le Ming photo
#19875 Score: 144.20 pts
HometownChina
All Time Money$86,930
All Time Money in this casino$86,883
DateTournamentEarningsGPI
Aug 24 - 30, 20192019 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - Main Event¥620,000120.27 pts