Korona Casino

LocationMoscow, Russia
Telephone+7 095 202 6990
E-mail
Korona Casino photo

Tournaments at Korona Casino

All
DateTournamentEvents
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 31
Oct 9 - 19, 2004Korona Russian Poker Championships11
Oct 9 - 19, 20052005 Russian Poker Championships13
Mar 7 - 12, 2006Spring Poker Championships7
Oct 9 - 19, 20062006 Russian Poker Championships12

Results at Korona Casino

GPI Leaderboard

All time money list

#1Valery Ilikian$85,233
#2Alexander Kuzmin$72,550
#3Vladimir Poleschuk$67,972
#4Jacob Nepomneshiy$53,691
#5Alex Leviev$52,963
#6Victor Lebekh$48,006
#7Nikolay Evdakov$37,515
#8Oleg Frolov$35,915
#9Pavel Gomerov$32,505
#10Jukka Ilmari Juvonen$31,526
#11Albert Minnullin$31,040
#12Vladimir Sokolov$30,655
#13Rhys Jones$26,970
#14Sergei Pevzner$26,085
#15John Kabbaj$25,724
#16Serguey Pomeranzev$25,220
#17Yevgeny Kafelnikov$25,220
#18Unknown$22,335
#19Alexander Tarasenko$22,164
#20Max Katz$21,631
#21Keith Sloan$20,131
#22Konstantin Puchkov$19,598
#23Volodymyr Kichigin$18,625
#24Alexander Denisov$18,156
#25Mikhail Tulchinskiy$18,064
#26Mikhail Smirnov$17,710
#27Mihail Lahitov$17,659
#28Steve Boumelhem$17,222
#29Evgeniy Lerner$16,957
#30Valery Vergunov$16,955
#31Alexander Krosnov$16,296
#32Arseniy Meshcheryakov$16,120
#33Alexander Dovzhenko$15,396
#34Sergey Feklisov$15,190
#35Grigoriy Travkin$14,472
#36Jan Maarten Cobben$14,440
#37Eduard Yagudaev$14,259
#38Vitaly Lunkin$14,125
#39Kostya Putchkov$14,050
#40Andrey Tvorogov$13,005
#41Sergey Merkushun$12,105
#42Albert Manullin$11,380
#43Sergey Shishov$11,180
#44Y V Boyko$10,938
#45Sergey Rybachenko$10,315
#46Dmitry Lesnoy$9,995
#47Oleksandr Vaserfirer$9,852
#48Alexander Novikov$8,294
#49Arsen Karapetian$8,148
#50S Ozhigin$7,623
Valery Ilikian photo
#34508 Score: 162.49 pts
HometownRussia
All Time Money$916,087
All Time Money in this casino$85,233
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 16, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$8,575  
Oct 14, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$20,200  
Oct 9, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$1,048  
Mar 8, 2006Spring Poker Championships Pot Limit Omaha Hi/Lo$2,320  
Oct 19, 20052005 Russian Poker Championships Main Event - No Limit Hold'em$34,455  
Oct 18, 20052005 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$9,080  
Oct 15, 20052005 Russian Poker Championships Limit 7 Card Stud$3,445  
Oct 13, 20052005 Russian Poker Championships Limit Omaha Hi/Lo$2,095  
Oct 18, 2004Korona Russian Poker Championships No Limit Hold'em$4,015  
Alexander Kuzmin photo
#1920 Score: 965.46 pts
HometownRussia
All Time Money$2,000,867
All Time Money in this casino$72,550
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$56,890  
Oct 18, 20052005 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$3,785  
Oct 11, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$11,875  
Vladimir Poleschuk photo
HometownRussia
All Time Money$528,299
All Time Money in this casino$67,972
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$16,255  
Oct 18, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em - Main Event$44,135  
Oct 11, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$2,795  
Oct 10, 2004Korona Russian Poker Championships No Limit Hold'em$4,787  
Jacob Nepomneshiy photo
HometownRussia
All Time Money$76,951
All Time Money in this casino$53,691
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 16, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$7,500  
Oct 11, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$5,790  
Mar 11, 2006Spring Poker Championships Pot Limit Hold'em$2,330  
Oct 19, 20052005 Russian Poker Championships Main Event - No Limit Hold'em$3,725  
Oct 17, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$3,800  
Oct 15, 20052005 Russian Poker Championships Limit 7 Card Stud$6,200  
Oct 18, 2004Korona Russian Poker Championships No Limit Hold'em$23,426  
Oct 13, 2004Korona Russian Poker Championships Omaha Hi/Lo$920  
Alex Leviev photo
#231825 Score: 4.82 pts
HometownRussia
All Time Money$489,282
All Time Money in this casino$52,963
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 16, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$21,440  
Oct 13, 20052005 Russian Poker Championships Limit Omaha Hi/Lo$13,270  
Oct 12, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$4,890  
Oct 11, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$6,635  
Oct 17, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$4,889  
Oct 13, 2004Korona Russian Poker Championships Omaha Hi/Lo$1,839  
Victor Lebekh photo
HometownRussia
All Time Money$56,495
All Time Money in this casino$48,006
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 16, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$6,430  
Oct 12, 20062006 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$17,586  
Oct 11, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$5,065  
Mar 10, 2006Spring Poker Championships Dealer's Choice (Pot Limit Omaha/Texas Hold'em)$3,345  
Oct 17, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$9,000  
Oct 15, 2004Korona Russian Poker Championships 7 Card Stud$4,500  
Oct 11, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$2,080  
Nikolay Evdakov photo
#62689 Score: 14.44 pts
HometownRussia
All Time Money$1,128,327
All Time Money in this casino$37,515
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 16, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$37,515  
Oleg Frolov photo
HometownRussia
All Time Money$37,433
All Time Money in this casino$35,915
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 12, 20062006 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$6,030  
Oct 16, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$16,035  
Oct 12, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$13,850  
Pavel Gomerov photo
#157278 Score: 3.74 pts
HometownRussia
All Time Money$83,643
All Time Money in this casino$32,505
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$32,505  
Jukka Ilmari Juvonen photo
#17883 Score: 281.52 pts
HometownFinland
All Time Money$471,067
All Time Money in this casino$31,526
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 15, 20052005 Russian Poker Championships Limit 7 Card Stud$2,480  
Oct 19, 2004Korona Russian Poker Championships Championship Event$7,760  
Oct 16, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$9,312  
Oct 15, 2004Korona Russian Poker Championships 7 Card Stud$857  
Oct 12, 2004Korona Russian Poker Championships No Limit Hold'em$2,018  
Oct 11, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$9,099  
Albert Minnullin photo
#73294 Score: 8.65 pts
HometownRussia
All Time Money$316,020
All Time Money in this casino$31,040
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 2004Korona Russian Poker Championships Championship Event$31,040  
Vladimir Sokolov photo
#164922 Score: 20.08 pts
HometownRussia
All Time Money$169,440
All Time Money in this casino$30,655
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 11, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$23,325  
Oct 13, 20052005 Russian Poker Championships Limit Omaha Hi/Lo$7,330  
Rhys Jones photo
#248739 Score: 3.33 pts
HometownNew Zealand
All Time Money$57,659
All Time Money in this casino$26,970
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Mar 12, 2006Spring Poker Championships Championship Event - No Limit Hold'em$1,250  
Oct 18, 20052005 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$25,720  
Sergei Pevzner photo
#222998 Score: 5.01 pts
HometownRussia
All Time Money$658,932
All Time Money in this casino$26,085
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$9,750  
Oct 18, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em - Main Event$12,610  
Oct 16, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$3,725  
John Kabbaj photo
#31610 Score: 176.33 pts
AgeJan 1, 1973 (47 years old)
HometownUnited Kingdom
All Time Money$2,840,327
All Time Money in this casino$25,724
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 2004Korona Russian Poker Championships Championship Event$23,280  
Oct 17, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$2,444  
Serguey Pomeranzev photo
#236343 Score: 3.44 pts
HometownRussia
All Time Money$322,842
All Time Money in this casino$25,220
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 18, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em - Main Event$25,220  
Yevgeny Kafelnikov photo
#97773 Score: 52.16 pts
AgeFeb 18, 1974 (45 years old)
HometownRussia
All Time Money$193,905
All Time Money in this casino$25,220
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 2004Korona Russian Poker Championships Championship Event$11,640  
Oct 17, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$2,852  
Oct 13, 2004Korona Russian Poker Championships Omaha Hi/Lo$10,728  
Alexander Tarasenko photo
HometownRussia
All Time Money$144,491
All Time Money in this casino$22,164
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 14, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$4,617  
Oct 17, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$7,000  
Oct 15, 20052005 Russian Poker Championships Limit 7 Card Stud$1,650  
Oct 18, 2004Korona Russian Poker Championships No Limit Hold'em$5,354  
Oct 16, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$1,397  
Oct 13, 2004Korona Russian Poker Championships Omaha Hi/Lo$2,146  
Max Katz photo
#27237 Score: 13.82 pts
HometownRussia
All Time Money$187,432
All Time Money in this casino$21,631
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 18, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em - Main Event$10,088  
Oct 14, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$11,543  
Keith Sloan photo
HometownAustralia
All Time Money$25,325
All Time Money in this casino$20,131
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Mar 8, 2006Spring Poker Championships Pot Limit Omaha Hi/Lo$550  
Oct 18, 20052005 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$14,375  
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 3 Pot Limit Hi/Lo Dealers Choice$5,206  
Konstantin Puchkov photo
#728 Score: 1,416.47 pts
AgeDec 17, 1951 (68 years old)
HometownRussia
All Time Money$2,966,115
All Time Money in this casino$19,598
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 15, 20062006 Russian Poker Championships Omaha Hi/Lo$13,620  
Oct 15, 2004Korona Russian Poker Championships 7 Card Stud$500  
Oct 13, 2004Korona Russian Poker Championships Omaha Hi/Lo$2,452  
Oct 12, 2004Korona Russian Poker Championships No Limit Hold'em$3,026  
Volodymyr Kichigin photo
HometownRussia
All Time Money$42,093
All Time Money in this casino$18,625
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20052005 Russian Poker Championships Main Event - No Limit Hold'em$18,625  
Alexander Denisov photo
#514 Score: 1,578.46 pts
HometownRussia
ResidenceMoscow, Russia
All Time Money$2,303,868
All Time Money in this casino$18,156
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 15, 20062006 Russian Poker Championships Omaha Hi/Lo$18,156  
Mikhail Tulchinskiy photo
#200997 Score: 10.74 pts
HometownRussia
All Time Money$1,395,885
All Time Money in this casino$18,064
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 16, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$12,865  
Oct 11, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$5,199  
Mikhail Smirnov photo
#99877 Score: 50.62 pts
HometownRussia
All Time Money$947,171
All Time Money in this casino$17,710
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 15, 2004Korona Russian Poker Championships 7 Card Stud$2,500  
Oct 14, 2004Korona Russian Poker Championships Dealer's choice$6,383  
Oct 12, 2004Korona Russian Poker Championships No Limit Hold'em$8,827  
Mihail Lahitov photo
HometownRussia
All Time Money$22,859
All Time Money in this casino$17,659
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$4,875  
Oct 18, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em - Main Event$5,044  
Oct 12, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$7,740  
Steve Boumelhem photo
#211487 Score: 6.53 pts
HometownAustralia
All Time Money$23,224
All Time Money in this casino$17,222
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Mar 9, 2006Spring Poker Championships No Limit Hold'em$9,190  
Oct 18, 2004Korona Russian Poker Championships No Limit Hold'em$8,032  
Evgeniy Lerner photo
HometownRussia
All Time Money$16,957
All Time Money in this casino$16,957
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$8,130  
Oct 18, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em - Main Event$8,827  
Valery Vergunov photo
HometownRussia
All Time Money$30,125
All Time Money in this casino$16,955
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Mar 12, 2006Spring Poker Championships Championship Event - No Limit Hold'em$14,000  
Oct 16, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$2,955  
Alexander Krosnov photo
HometownRussia
All Time Money$16,296
All Time Money in this casino$16,296
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 16, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$16,296  
Arseniy Meshcheryakov photo
#67919 Score: 81.79 pts
All Time Money$135,304
All Time Money in this casino$16,120
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 11, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$3,620  
Mar 12, 2006Spring Poker Championships Championship Event - No Limit Hold'em$8,000  
Mar 9, 2006Spring Poker Championships No Limit Hold'em$1,240  
Oct 12, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$3,260  
Alexander Dovzhenko photo
#1385 Score: 1,111.65 pts
HometownUkraine
All Time Money$2,619,968
All Time Money in this casino$15,396
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 12, 20062006 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$2,010  
Oct 18, 2004Korona Russian Poker Championships No Limit Hold'em$13,386  
Sergey Feklisov photo
#70916 Score: 16.97 pts
HometownRussia
All Time Money$268,250
All Time Money in this casino$15,190
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 12, 20062006 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$4,020  
Oct 14, 2004Korona Russian Poker Championships Dealer's choice$11,170  
Grigoriy Travkin photo
HometownRussia
All Time Money$14,472
All Time Money in this casino$14,472
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 11, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$14,472  
Jan Maarten Cobben photo
#119500 Score: 6.58 pts
HometownNetherlands
All Time Money$157,401
All Time Money in this casino$14,440
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20052005 Russian Poker Championships Main Event - No Limit Hold'em$4,655  
Oct 18, 20052005 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$4,540  
Oct 17, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$2,715  
Oct 16, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$2,530  
Eduard Yagudaev photo
HometownRussia
All Time Money$16,739
All Time Money in this casino$14,259
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 17, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$14,259  
Vitaly Lunkin photo
#9355 Score: 439.36 pts
AgeMay 7, 1971 (48 years old)
HometownRussia
All Time Money$6,408,849
All Time Money in this casino$14,125
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$2,000  
Oct 12, 20062006 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$2,512  
Mar 8, 2006Spring Poker Championships Pot Limit Omaha Hi/Lo$1,550  
Oct 18, 20052005 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$6,055  
Oct 18, 2004Korona Russian Poker Championships No Limit Hold'em$2,008  
Kostya Putchkov photo
HometownRussia
All Time Money$14,050
All Time Money in this casino$14,050
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Mar 12, 2006Spring Poker Championships Championship Event - No Limit Hold'em$2,500  
Mar 10, 2006Spring Poker Championships Dealer's Choice (Pot Limit Omaha/Texas Hold'em)$8,700  
Oct 12, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$2,850  
Andrey Tvorogov photo
HometownRussia
All Time Money$13,005
All Time Money in this casino$13,005
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$13,005  
Sergey Merkushun photo
#238191 Score: 3.75 pts
HometownRussia
All Time Money$31,534
All Time Money in this casino$12,105
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20052005 Russian Poker Championships Main Event - No Limit Hold'em$12,105  
Albert Manullin photo
HometownRussia
All Time Money$11,380
All Time Money in this casino$11,380
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$11,380  
Sergey Shishov photo
HometownRussia
All Time Money$48,180
All Time Money in this casino$11,180
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Mar 11, 2006Spring Poker Championships Pot Limit Hold'em$10,185  
Mar 9, 2006Spring Poker Championships No Limit Hold'em$995  
Y V Boyko photo
HometownUkraine
All Time Money$15,688
All Time Money in this casino$10,938
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$2,000  
Oct 14, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$3,463  
Mar 11, 2006Spring Poker Championships Pot Limit Hold'em$3,490  
Mar 9, 2006Spring Poker Championships No Limit Hold'em$1,985  
Sergey Rybachenko photo
#59651 Score: 94.36 pts
HometownRussia
All Time Money$1,439,772
All Time Money in this casino$10,315
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Mar 11, 2006Spring Poker Championships Pot Limit Hold'em$1,455  
Oct 16, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Hold'em$8,860  
Dmitry Lesnoy photo
#71318 Score: 14.92 pts
HometownRussia
All Time Money$122,480
All Time Money in this casino$9,995
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 19, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$6,500  
Oct 9, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$3,495  
Oleksandr Vaserfirer photo
#82816 Score: 64.91 pts
HometownUkraine
All Time Money$515,214
All Time Money in this casino$9,852
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 16, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$3,215  
Mar 9, 2006Spring Poker Championships No Limit Hold'em$1,490  
Oct 11, 20052005 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$4,190  
Oct 14, 2004Korona Russian Poker Championships Dealer's choice$957  
Alexander Novikov photo
#252154 Score: 3.01 pts
HometownRussia
All Time Money$21,357
All Time Money in this casino$8,294
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 18, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em - Main Event$2,522  
Oct 14, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$5,772  
Arsen Karapetian photo
HometownArmenia
All Time Money$8,598
All Time Money in this casino$8,148
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 17, 2004Korona Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$8,148  
S Ozhigin photo
HometownRussia
All Time Money$16,773
All Time Money in this casino$7,623
DateTournamentEarningsGPIPoY 2020
Oct 12, 20062006 Russian Poker Championships Pot Limit Omaha$1,507  
Oct 9, 20062006 Russian Poker Championships No Limit Hold'em$6,116