Primus Hotel Shanghai Sanjiagang

LocationShanghai, China
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Primus Hotel Shanghai Sanjiagang

2023
DateTournamentEvents
Apr 14 - 19, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament19

Results at Primus Hotel Shanghai Sanjiagang

GPI Leaderboard

All time money list

#1Ning Chu$222,997
#2Feng Qu$152,453
#3Jia Xiao Yu$109,489
#4Yi Meng Wang$87,493
#5Jin Yuan Jie$81,770
#6Hai Min Jiang$63,753
#7Ling Yun Jiang$54,683
#8Xiaotong Yu$49,894
#9La Ke Zhang$41,850
#10Quan Zhou$41,301
#11Zhong Xu Lu$38,806
#12Yu Gu$37,914
#13Yi Zhou$35,245
#14Rui Ma$30,491
#15Peng Yang$29,164
#16Xue Song$28,351
#17Yue Gu$27,823
#18Li Xiong Liu$27,706
#19Chun Hui Ji$25,519
#20Guo Dong Sun$25,363
#21Long Xiang Xu$23,561
#22Yuan Chao Li$18,710
#23Tao Wu$18,710
#24Long Sheng Zhang$18,710
#25Yuefan Gu$18,228
#26Ya Wei Deng$18,017
#27Yi Zhang$17,499
#28Li Feng Yang$16,711
#29Meng Guo$16,580
#30Xiao Chun Shi$16,449
#31Yan Kai Zhang$15,399
#32Zhuo Rui Wu$15,258
#33Ji Qiong Zheng$15,245
#34Di Cui$15,245
#35Dan Wei Shen$15,245
#36Ming Jie Zhu$15,020
#37Shi Zi Xiao$14,728
#38Tian Hao$14,548
#39Fei Qi$13,634
#40Yun Chao Yu$13,263
#41Jun Jian Qiu$13,139
#42Zhe Yu$13,124
#43Jia Xu$12,461
#44Tianyou Liu$12,346
#45Xin Tong$12,279
#46Guan Han Chen$12,249
#47Dong Lan$11,957
#48Ming Chen Gao$11,780
#49Guang Xian Guo$11,780
#50Yun Gang Liu$11,780
Ning Chu photo
#23817 Score: 328.25 pts
HometownChina
All Time Money$265,293
All Time Money in this casino$222,997
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥1,609,000156.97 pts 
Feng Qu photo
#1604 Score: 1,339.49 pts
HometownChina
All Time Money$335,623
All Time Money in this casino$152,453
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥1,100,000136.35 pts 
Jia Xiao Yu photo
#65866 Score: 124.42 pts
HometownChina
All Time Money$114,992
All Time Money in this casino$109,489
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥790,000124.42 pts 
Yi Meng Wang photo
#33080 Score: 250.19 pts
HometownChina
All Time Money$91,097
All Time Money in this casino$87,493
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Zenmind Elite Event (Shot Clock)¥600,000121.23 pts 
Jin Yuan Jie photo
#25245 Score: 313.69 pts
HometownChina
All Time Money$96,693
All Time Money in this casino$81,770
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥590,000116.06 pts 
Hai Min Jiang photo
#28195 Score: 286.80 pts
HometownChina
All Time Money$76,037
All Time Money in this casino$63,753
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥460,000109.65 pts 
Ling Yun Jiang photo
#29714 Score: 274.20 pts
HometownChina
All Time Money$80,287
All Time Money in this casino$54,683
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Zenmind Elite Event (Shot Clock)¥375,00096.71 pts 
Xiaotong Yu photo
#3317 Score: 982.29 pts
HometownChina
All Time Money$173,579
All Time Money in this casino$49,894
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥360,000104.46 pts 
La Ke Zhang photo
#14911 Score: 456.43 pts
HometownChina
All Time Money$57,813
All Time Money in this casino$41,850
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 18, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Sanjiagang Championship (Shot Clock)¥12,00031.41 pts 
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Cup Event(Shot Clock)¥275,00087.60 pts 
Quan Zhou photo
#15 Score: 3,420.39 pts
HometownChina
ResidenceChina
All Time Money$8,848,608
All Time Money in this casino$41,301
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Championship Event (Shot Clock)¥298,00090.51 pts 
Zhong Xu Lu photo
#79283 Score: 100.13 pts
HometownChina
All Time Money$38,806
All Time Money in this casino$38,806
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥280,000100.13 pts 
Yu Gu photo
#85111 Score: 91.95 pts
HometownChina
All Time Money$71,193
All Time Money in this casino$37,914
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Zenmind Elite Event (Shot Clock)¥260,00083.83 pts 
Yi Zhou photo
#25725 Score: 309.37 pts
HometownChina
All Time Money$247,825
All Time Money in this casino$35,245
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 18, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Sanjiagang Championship (Shot Clock)¥123,50062.24 pts 
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Zenmind Elite Event (Shot Clock)¥108,20065.17 pts 
Apr 16, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Dzpknews Deepstacks¥10,00028.90 pts 
Rui Ma photo
#48839 Score: 172.26 pts
HometownChina
All Time Money$38,615
All Time Money in this casino$30,491
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥220,00096.41 pts 
Peng Yang photo
#1192 Score: 1,494.56 pts
HometownChina
All Time Money$830,379
All Time Money in this casino$29,164
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 18, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Sanjiagang Championship (Shot Clock)¥200,00078.70 pts 
Xue Song photo
#1114 Score: 1,533.27 pts
HometownChina
All Time Money$497,078
All Time Money in this casino$28,351
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Zenmind Elite Event (Shot Clock)¥145,00069.62 pts 
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥45,00034.19 pts 
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥7,00034.19 pts 
Yue Gu photo
#24315 Score: 323.14 pts
HometownChina
All Time Money$47,947
All Time Money in this casino$27,823
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 16, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Dzpknews Deepstacks¥190,80075.54 pts 
Li Xiong Liu photo
#71141 Score: 113.72 pts
HometownChina
All Time Money$47,565
All Time Money in this casino$27,706
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Zenmind Elite Event (Shot Clock)¥190,00075.53 pts 
Chun Hui Ji photo
#76131 Score: 105.09 pts
HometownChina
All Time Money$67,175
All Time Money in this casino$25,519
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Cup Event(Shot Clock)¥175,00071.10 pts 
Guo Dong Sun photo
#9787 Score: 581.43 pts
HometownChina
All Time Money$612,537
All Time Money in this casino$25,363
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Championship Event (Shot Clock)¥183,00071.16 pts 
Long Xiang Xu photo
#73995 Score: 108.60 pts
HometownChina
All Time Money$24,368
All Time Money in this casino$23,561
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥170,00093.17 pts 
Yuan Chao Li photo
#80147 Score: 98.88 pts
HometownChina
All Time Money$193,953
All Time Money in this casino$18,710
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥135,00090.31 pts 
Tao Wu photo
#26500 Score: 301.85 pts
HometownChina
All Time Money$135,229
All Time Money in this casino$18,710
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥135,00087.74 pts 
Long Sheng Zhang photo
#28325 Score: 285.72 pts
HometownChina
All Time Money$26,194
All Time Money in this casino$18,710
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥135,00085.42 pts 
Yuefan Gu photo
#6755 Score: 701.80 pts
HometownChina
All Time Money$61,942
All Time Money in this casino$18,228
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Cup Event(Shot Clock)¥125,00062.15 pts 
Ya Wei Deng photo
#43136 Score: 195.34 pts
HometownChina
All Time Money$26,551
All Time Money in this casino$18,017
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Championship Event (Shot Clock)¥130,00061.40 pts 
Yi Zhang photo
#23677 Score: 329.73 pts
HometownChina
All Time Money$55,793
All Time Money in this casino$17,499
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 16, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Dzpknews Deepstacks¥120,00060.13 pts 
Li Feng Yang photo
#11967 Score: 520.53 pts
HometownChina
All Time Money$149,391
All Time Money in this casino$16,711
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 18, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Sanjiagang Championship (Shot Clock)¥22,60037.95 pts 
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Cup Event(Shot Clock)¥53,50048.57 pts 
Apr 15, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Ding Gang Best Ladies Event¥38,500  
Meng Guo photo
#4552 Score: 849.56 pts
HometownChina
All Time Money$383,744
All Time Money in this casino$16,580
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 19, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Deepstacks Turbo¥8,50019.59 pts 
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Cup Event(Shot Clock)¥18,00036.78 pts 
Apr 15, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Ding Gang Best Ladies Event¥87,200  
Xiao Chun Shi photo
#6568 Score: 710.96 pts
HometownChina
All Time Money$170,878
All Time Money in this casino$16,449
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 19, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Deepstacks Turbo¥62,80038.19 pts 
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Zenmind Elite Event (Shot Clock)¥50,00054.53 pts 
Yan Kai Zhang photo
#32587 Score: 253.53 pts
HometownChina
All Time Money$62,742
All Time Money in this casino$15,399
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 18, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Super Deepstacks Turbo¥97,00047.38 pts 
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Best Choice Challenge (3 Hole Cards)¥8,60012.93 pts 
Zhuo Rui Wu photo
#34982 Score: 237.54 pts
HometownChina
All Time Money$24,671
All Time Money in this casino$15,258
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 16, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Dzpknews Deepstacks¥11,50029.94 pts 
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Mini Turbo¥87,00035.68 pts 
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥11,00040.11 pts 
Ji Qiong Zheng photo
#92079 Score: 83.31 pts
HometownChina
All Time Money$15,245
All Time Money in this casino$15,245
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥110,00083.31 pts 
Di Cui photo
#50546 Score: 166.00 pts
HometownChina
All Time Money$24,471
All Time Money in this casino$15,245
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥110,00081.37 pts 
Dan Wei Shen photo
#41085 Score: 204.83 pts
HometownChina
All Time Money$18,354
All Time Money in this casino$15,245
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥110,00079.59 pts 
Ming Jie Zhu photo
#64321 Score: 127.85 pts
HometownChina
All Time Money$16,891
All Time Money in this casino$15,020
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 15, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament +1200 No Limit Hold'em - Super Poker Players Super Bounty Event¥103,00062.42 pts 
Shi Zi Xiao photo
#26111 Score: 305.30 pts
HometownChina
All Time Money$149,277
All Time Money in this casino$14,728
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Cup Event(Shot Clock)¥15,00033.61 pts 
Apr 16, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Dzpknews Deepstacks¥86,00052.08 pts 
Tian Hao photo
#2850 Score: 1,053.68 pts
HometownChina
All Time Money$1,156,303
All Time Money in this casino$14,548
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 18, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - The Bestmind Challenge¥45,60021.03 pts 
Apr 18, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - The Bestmind Challenge¥15,00021.03 pts 
Apr 16, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Mini¥7,80019.70 pts 
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥18,00049.48 pts 
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥15,00049.48 pts 
Fei Qi photo
#113815 Score: 63.38 pts
HometownChina
All Time Money$16,558
All Time Money in this casino$13,634
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Cup Event(Shot Clock)¥93,50056.22 pts 
Yun Chao Yu photo
#18145 Score: 400.44 pts
HometownChina
All Time Money$32,506
All Time Money in this casino$13,263
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Championship Event (Shot Clock)¥40,70045.58 pts 
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥55,00067.97 pts 
Jun Jian Qiu photo
#34774 Score: 238.78 pts
HometownChina
All Time Money$61,813
All Time Money in this casino$13,139
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Championship Event (Shot Clock)¥94,80055.32 pts 
Zhe Yu photo
#27097 Score: 296.36 pts
HometownChina
All Time Money$209,763
All Time Money in this casino$13,124
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 18, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Sanjiagang Championship (Shot Clock)¥90,00053.78 pts 
Jia Xu photo
#88849 Score: 87.08 pts
HometownChina
All Time Money$13,789
All Time Money in this casino$12,461
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 16, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Mini¥75,00041.97 pts 
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥11,00041.50 pts 
Tianyou Liu photo
#9669 Score: 584.75 pts
HometownChina
All Time Money$227,063
All Time Money in this casino$12,346
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Regular Turbo¥47,60033.24 pts 
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Mini Turbo¥39,00024.81 pts 
Xin Tong photo
#134404 Score: 49.44 pts
HometownChina
All Time Money$148,949
All Time Money in this casino$12,279
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Pukemitv Regular¥88,60049.44 pts 
Guan Han Chen photo
#80856 Score: 97.84 pts
HometownTaiwan
All Time Money$12,249
All Time Money in this casino$12,249
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Zenmind Elite Event (Shot Clock)¥63,00058.84 pts 
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Shanghai Cup Event(Shot Clock)¥21,00039.00 pts 
Dong Lan photo
#39260 Score: 213.66 pts
HometownChina
All Time Money$21,709
All Time Money in this casino$11,957
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 17, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Zenmind Elite Event (Shot Clock)¥82,00061.67 pts 
Ming Chen Gao photo
#76214 Score: 104.96 pts
HometownChina
All Time Money$12,418
All Time Money in this casino$11,780
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥85,00077.93 pts 
Guang Xian Guo photo
#33118 Score: 249.92 pts
HometownChina
All Time Money$16,710
All Time Money in this casino$11,780
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥85,00076.40 pts 
Yun Gang Liu photo
#99971 Score: 74.96 pts
HometownChina
All Time Money$11,780
All Time Money in this casino$11,780
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Apr 14, 20232023 TJPT® Shanghai Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event¥85,00074.96 pts