Ramada Hotel Jeju

LocationJeju, South Korea
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Ramada Hotel Jeju

All
DateTournamentEvents
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open3
Aug 18 - 23, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju23
Dec 16 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea25

Results at Ramada Hotel Jeju

GPI Leaderboard

All time money list

#1John Juanda$288,000
#2Tom Chou$175,894
#3Stanley Choi$117,800
#4Masato Yokosawa$100,000
#5Wai Kin Yong$78,700
#6Zhi Xiong Tan$70,000
#7Christopher Park$60,700
#8Rui Qi Shi$52,200
#9Hyun Suh Seoung$46,432
#10Jae Kyung Sim$42,994
#11Hyunshik Hun$38,500
#12Lifeng Shen$35,300
#13Kosei Ichinose$32,872
#14Liu Ming Qin$26,157
#15Quan Zhou$25,810
#16Johnny Chan$23,800
#17Xi Yang$19,660
#18Lawrence Chung$17,695
#19Chane Kampanatsanyakorn$17,100
#20Shaohuan Song$14,300
#21Asako Matsunaga$14,200
#22Zhang Fe Zhang$13,033
#23Takashi Ogura$11,400
#24Chi Zhang$10,444
#25Dong Sheng Peng$8,500
#26Yuri Ishida$8,210
#27Chen Wang$7,826
#28Samad Razavi$6,960
#29Jun Saito$6,200
#30Chongxian Yang$6,200
#31Daniel Lee$5,770
#32Liang Shi$5,694
#33Narutoshi Otsuka$5,100
#34Makoto Yoshimichi$5,100
#35Kun Kiet Wong$4,850
#36Maria Carmen Esdaile$4,730
#37Kinichi Nakata$4,690
#38Qing Bai Wang$4,689
#39Hong Xing Li$4,689
#40Tekuya Suzuki$4,689
#41Hisashi Ogi$4,560
#42Jason Park$4,400
#43Wang Kun$4,400
#44Zhao Yahui$4,100
#45Linh Tran$4,100
#46Ming Ni$3,989
#47Wang Wei$3,989
#48Fan Jian$3,989
#49Liu Chun Jie$3,800
#50Zhang Jian$3,800
John Juanda photo
#38059 Score: 74.54 pts
AgeJul 18, 1971 (50 years old)
HometownIndonesia
ResidenceMarina Del Ray, CA, United States
All Time Money$25,121,270
All Time Money in this casino$288,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 18 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em High Roller Day 1$288,000  
Tom Chou photo
#111630 Score: 14.32 pts
HometownUnited States
All Time Money$223,624
All Time Money in this casino$175,894
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 18 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em High Roller Day 1$170,200  
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$5,694  
Stanley Choi photo
#53653 Score: 48.81 pts
HometownHong Kong
All Time Money$7,768,874
All Time Money in this casino$117,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 18 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em High Roller Day 1$117,800  
Masato Yokosawa photo
#720 Score: 861.56 pts
HometownJapan
All Time Money$907,576
All Time Money in this casino$100,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$100,000  
Wai Kin Yong photo
#11999 Score: 212.33 pts
HometownMalaysia
All Time Money$10,837,736
All Time Money in this casino$78,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 18 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em High Roller Day 1$78,700  
Zhi Xiong Tan photo
#32469 Score: 85.55 pts
HometownChina
All Time Money$413,952
All Time Money in this casino$70,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$70,000  
Christopher Park photo
#262647 Score: 2.83 pts
HometownUnited Kingdom
All Time Money$71,302
All Time Money in this casino$60,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$60,700  
Rui Qi Shi photo
#62941 Score: 19.67 pts
HometownChina
All Time Money$52,200
All Time Money in this casino$52,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$52,200  
Hyun Suh Seoung photo
#67117 Score: 17.54 pts
HometownJapan
All Time Money$46,432
All Time Money in this casino$46,432
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$46,432  
Jae Kyung Sim photo
#1887 Score: 593.55 pts
HometownSouth Korea
All Time Money$850,968
All Time Money in this casino$42,994
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$21,400  
Aug 20 - 23, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Main Event$15,900  
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$5,694  
Hyunshik Hun photo
#64078 Score: 20.05 pts
All Time Money$38,500
All Time Money in this casino$38,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$38,500  
Lifeng Shen photo
#209836 Score: 8.76 pts
All Time Money$38,000
All Time Money in this casino$35,300
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 20 - 23, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Main Event$35,300  
Kosei Ichinose photo
#3237 Score: 462.76 pts
HometownJapan
All Time Money$671,808
All Time Money in this casino$32,872
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$28,500  
Aug 22, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Bounty$1,270  
Jun 1, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Bounty$3,102  
Liu Ming Qin photo
#236680 Score: 4.61 pts
HometownChina
All Time Money$181,768
All Time Money in this casino$26,157
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$26,157  
Quan Zhou photo
#1679 Score: 623.82 pts
HometownChina
ResidenceChina
All Time Money$2,448,679
All Time Money in this casino$25,810
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$6,200  
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$19,610  
Johnny Chan photo
#92646 Score: 24.32 pts
AgeJan 1, 1957 (64 years old)
HometownUnited States
ResidenceLas Vegas, NV, United States
All Time Money$8,628,013
All Time Money in this casino$23,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 20 - 23, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Main Event$23,800  
Xi Yang photo
#16249 Score: 161.69 pts
HometownChina
All Time Money$231,325
All Time Money in this casino$19,660
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 20 - 23, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Main Event$18,900  
Aug 18, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Charity Event$760  
Lawrence Chung photo
#135568 Score: 9.27 pts
HometownCanada
All Time Money$70,345
All Time Money in this casino$17,695
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 21, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em$2,013  
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$15,682  
Chane Kampanatsanyakorn photo
#141369 Score: 8.39 pts
HometownThailand
All Time Money$627,102
All Time Money in this casino$17,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$17,100  
Shaohuan Song photo
#90170 Score: 11.06 pts
All Time Money$14,300
All Time Money in this casino$14,300
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 20 - 23, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Main Event$14,300  
Asako Matsunaga photo
#160457 Score: 18.22 pts
HometownJapan
All Time Money$32,441
All Time Money in this casino$14,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$14,200  
Zhang Fe Zhang photo
#79334 Score: 13.10 pts
HometownChina
All Time Money$13,033
All Time Money in this casino$13,033
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$13,033  
Takashi Ogura photo
#47634 Score: 58.11 pts
HometownJapan
All Time Money$1,664,976
All Time Money in this casino$11,400
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$11,400  
Chi Zhang photo
#16322 Score: 152.50 pts
HometownChina
All Time Money$82,111
All Time Money in this casino$10,444
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$10,444  
Dong Sheng Peng photo
#9911 Score: 235.99 pts
HometownChina
All Time Money$456,232
All Time Money in this casino$8,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$8,500  
Yuri Ishida photo
#5096 Score: 369.26 pts
HometownJapan
All Time Money$521,232
All Time Money in this casino$8,210
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$5,100  
Aug 22, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Deepstack Turbo$670  
Aug 21, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju Pot Limit Omaha - Turbo$740  
Aug 20, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju Pot Limit Omaha$1,700  
Chen Wang photo
#2088 Score: 545.93 pts
HometownChina
All Time Money$341,601
All Time Money in this casino$7,826
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$7,826  
Samad Razavi photo
#9168 Score: 257.25 pts
HometownUnited Kingdom
All Time Money$2,637,016
All Time Money in this casino$6,960
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 21, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em$3,790  
Aug 19, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em$1,580  
Aug 18, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Rebuy$1,590  
Jun Saito photo
#72571 Score: 34.65 pts
HometownJapan
All Time Money$171,828
All Time Money in this casino$6,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$6,200  
Chongxian Yang photo
#9215 Score: 248.38 pts
HometownChina
All Time Money$431,898
All Time Money in this casino$6,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$6,200  
Daniel Lee photo
#16527 Score: 164.20 pts
HometownUnited States
All Time Money$71,388
All Time Money in this casino$5,770
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 20 - 23, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Main Event$5,770  
Liang Shi photo
#89064 Score: 10.73 pts
HometownChina
All Time Money$5,694
All Time Money in this casino$5,694
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$5,694  
Narutoshi Otsuka photo
#94437 Score: 23.41 pts
HometownJapan
All Time Money$82,542
All Time Money in this casino$5,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$5,100  
Makoto Yoshimichi photo
#161851 Score: 21.74 pts
HometownJapan
All Time Money$468,532
All Time Money in this casino$5,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$5,100  
Kun Kiet Wong photo
#5144 Score: 356.77 pts
HometownMalaysia
All Time Money$51,170
All Time Money in this casino$4,850
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 19, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em$2,950  
Aug 18, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Charity Event$1,900  
Maria Carmen Esdaile photo
#163643 Score: 6.32 pts
HometownPhilippines
All Time Money$46,043
All Time Money in this casino$4,730
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 23, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Six Max$850  
Aug 21, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju Pot Limit Omaha - Turbo$1,180  
Aug 21, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em$1,550  
Aug 20, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju Pot Limit Omaha$1,150  
Kinichi Nakata photo
#118637 Score: 12.41 pts
HometownJapan
All Time Money$46,410
All Time Money in this casino$4,690
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 23, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em - Six Max$2,820  
Aug 21, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju Pot Limit Omaha - Turbo$1,870  
Qing Bai Wang photo
#93667 Score: 9.85 pts
HometownChina
All Time Money$4,689
All Time Money in this casino$4,689
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$4,689  
Hong Xing Li photo
#198332 Score: 3.15 pts
HometownChina
All Time Money$10,268
All Time Money in this casino$4,689
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$4,689  
Tekuya Suzuki photo
#98425 Score: 9.10 pts
HometownJapan
All Time Money$4,689
All Time Money in this casino$4,689
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$4,689  
Hisashi Ogi photo
#40288 Score: 70.14 pts
HometownJapan
All Time Money$287,759
All Time Money in this casino$4,560
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 21, 2013Asian Poker Tour - APT Jeju No Limit Hold'em$4,560  
Jason Park photo
#120028 Score: 12.67 pts
HometownCanada
All Time Money$42,474
All Time Money in this casino$4,400
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$4,400  
Wang Kun photo
#926 Score: 792.27 pts
HometownChina
All Time Money$374,424
All Time Money in this casino$4,400
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$4,400  
Zhao Yahui photo
#92605 Score: 10.65 pts
HometownChina
All Time Money$26,043
All Time Money in this casino$4,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$4,100  
Linh Tran photo
#18101 Score: 151.91 pts
HometownVietnam
All Time Money$1,243,645
All Time Money in this casino$4,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$4,100  
Ming Ni photo
#197279 Score: 9.50 pts
HometownChina
All Time Money$15,128
All Time Money in this casino$3,989
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$3,989  
Wang Wei photo
#207367 Score: 2.90 pts
HometownChina
All Time Money$10,101
All Time Money in this casino$3,989
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$3,989  
Fan Jian photo
#100018 Score: 17.94 pts
HometownChina
All Time Money$11,291
All Time Money in this casino$3,989
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
May 30 - Jun 2, 2013Phoenix Open No Limit Hold'em - Phoneix Open$3,989  
Liu Chun Jie photo
#28831 Score: 98.58 pts
HometownChina
All Time Money$23,339
All Time Money in this casino$3,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$3,800  
Zhang Jian photo
#113176 Score: 13.66 pts
HometownChina
All Time Money$16,741
All Time Money in this casino$3,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Dec 15 - 19, 2013World Poker Tour - WPT South Korea No Limit Hold'em Main Event$3,800