Sonesta Beach Resort & Casino

LocationSharm el Sheikh, Egypt
Telephone+2069.3600.725

Tournaments at Sonesta Beach Resort & Casino

All

Results at Sonesta Beach Resort & Casino

GPI Leaderboard

All time money list

#1Friedrich Dollenz21.69 pts
#2Ernst Hermans18.89 pts
#3Andrey Shaporin17.24 pts
#4Ricardas Vymeris16.08 pts
#5Mikhail Zabrovskiy15.17 pts
#6Rafal Arendt14.44 pts
#7Yunoz Tuguz13.81 pts
#8Blazej Gruszczyk13.27 pts
#9 Yazan Sharbain12.79 pts
#10 Filippo Oreto12.37 pts
#11Vyacheslav Poskonin11.98 pts
#12 Evgeniy Agafonov11.63 pts
#13Aleksandr Scherbakov11.31 pts
#14 Vasiliy Kudrin11.01 pts
#15Marat Beguenov10.96 pts
#16Andrey Kim10.73 pts
#17 Haris Kamaletdinov10.46 pts
#18Sergey Zagoruyko10.22 pts
#19Oleksandr Gnatenko9.99 pts
#20Alexander Nudin9.77 pts
#21 Mitrszitilik Tadelisz9.56 pts
#22Peter Krikkay9.36 pts
#23Eduard Avetisov9.19 pts
#24Mikhail Puzankov9.17 pts
#25 Patrik Westlin8.99 pts
#26Vanja Ovuka8.82 pts
#27Igor Asadov8.15 pts
#28 Anastasia Kaxantseva7.42 pts
#29 Maksim Likov6.85 pts
#30Geir Sliper6.38 pts
#31Vadim Markushevski5.99 pts
#32Mikhail Petrov5.65 pts
#33Tariel Robanishvili5.35 pts
#1Friedrich Dollenz$145,671
#2Ernst Hermans$86,440
#3Andrey Shaporin$55,628
#4Ricardas Vymeris$39,735
#5Marat Beguenov$33,265
#6Mikhail Zabrovskiy$31,230
#7Rafal Arendt$24,886
#8Eduard Avetisov$21,680
#9Yunoz Tuguz$19,588
#10Joseph Careme$16,967
#11Blazej Gruszczyk$15,336
#12Rami Shouman$14,887
#13Benoit Gariepy$14,653
#14Igor Asadov$12,827
#15Yazan Sharbain$12,129
#16Andrey Bereza$11,509
#17Dmitry Abdulhalimov$11,223
#18Pavel Bromberg$11,220
#19Vyacheslav Poskonin$9,968
#20Filippo Oreto$9,481
#21Evgeniy Agafonov$9,481
#22Anastasia Kazantseva$8,853
#23Dariusz Paszkiewicz$8,644
#24Gevorg Ohoyan$8,463
#25Evgeniy Smal$7,421
#26Aleksandr Scherbakov$7,389
#27Vasiliy Kudrin$7,389
#28Andrey Kim$7,389
#29Yuriy Papik$7,208
#30Maksim Golovko$6,762
#31Maksim Likov$6,553
#32Pavel Kolyadko$6,065
#33Haris Kamaletdinov$5,786
#34Sergey Zagoruyko$5,786
#35Oleksandr Gnatenko$5,786
#36Marcin Cichocki$5,674
#37Peter Krikkay$5,298
#38Mikhail Puzankov$5,298
#39Patrik Westlin$5,298
#40Vanja Ovuka$5,298
#41Alexander Nudin$5,298
#42Mitrszitilik Tadelisz$5,298
#43Geir Sliper$5,089
#44Roman Zhuravlev$4,768
#45Igor Yaroshevskyy$4,671
#46Boris Obletnikov$4,322
#47Aurelius Genevicius$4,210
#48Vadim Markushevski$4,113
#49David Berlin$4,001
#50Mikhail Petrov$3,416
Friedrich Dollenz photo
#225280 Score: 2.75 pts
HometownAustria
All Time Money$265,518
All Time Money in this casino$145,671
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event104,484  
Ernst Hermans photo
#227378 Score: 17.15 pts
HometownNetherlands
All Time Money$665,244
All Time Money in this casino$86,440
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event62,000  
Andrey Shaporin photo
#106953 Score: 68.71 pts
HometownRussia
All Time Money$58,168
All Time Money in this casino$55,628
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event39,900  
Ricardas Vymeris photo
#29239 Score: 277.93 pts
HometownLithuania
All Time Money$136,188
All Time Money in this casino$39,735
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event28,500  
Mikhail Zabrovskiy photo
#65607 Score: 17.65 pts
HometownCzech Republic
All Time Money$44,300
All Time Money in this casino$31,230
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event22,400  
Rafal Arendt photo
#29799 Score: 12.54 pts
HometownPoland
All Time Money$117,067
All Time Money in this casino$24,886
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event17,850  
Yunoz Tuguz photo
#26959 Score: 297.74 pts
HometownRussia
All Time Money$541,484
All Time Money in this casino$19,588
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event14,050  
Blazej Gruszczyk photo
#29357 Score: 13.27 pts
HometownPoland
All Time Money$16,456
All Time Money in this casino$15,336
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event11,000  
Yazan Sharbain photo
#29623 Score: 12.79 pts
All Time Money$12,129
All Time Money in this casino$12,129
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event8,700  
Filippo Oreto photo
#29852 Score: 12.37 pts
All Time Money$9,481
All Time Money in this casino$9,481
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event6,800  
Vyacheslav Poskonin photo
#238649 Score: 5.39 pts
HometownRussia
All Time Money$33,087
All Time Money in this casino$9,968
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 6, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty350  
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event6,800  
Evgeniy Agafonov photo
#30276 Score: 11.63 pts
All Time Money$9,481
All Time Money in this casino$9,481
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event6,800  
Aleksandr Scherbakov photo
#245963 Score: 4.28 pts
HometownRussia
All Time Money$30,734
All Time Money in this casino$7,389
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event5,300  
Vasiliy Kudrin photo
#30674 Score: 11.01 pts
All Time Money$7,389
All Time Money in this casino$7,389
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event5,300  
Marat Beguenov photo
#202433 Score: 8.24 pts
HometownRussia
All Time Money$116,558
All Time Money in this casino$33,265
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em23,860  
Andrey Kim photo
#184947 Score: 31.06 pts
HometownRussia
All Time Money$13,637
All Time Money in this casino$7,389
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event5,300  
Haris Kamaletdinov photo
#31035 Score: 10.46 pts
All Time Money$5,786
All Time Money in this casino$5,786
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event4,150  
Sergey Zagoruyko photo
#249882 Score: 2.95 pts
HometownBelarus
All Time Money$17,399
All Time Money in this casino$5,786
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event4,150  
Oleksandr Gnatenko photo
#13637 Score: 481.88 pts
HometownUkraine
All Time Money$736,850
All Time Money in this casino$5,786
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event4,150  
Alexander Nudin photo
#226303 Score: 5.16 pts
HometownRussia
All Time Money$260,768
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Mitrszitilik Tadelisz photo
#31697 Score: 9.56 pts
All Time Money$5,298
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Peter Krikkay photo
#81302 Score: 10.61 pts
HometownHungary
All Time Money$20,858
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Eduard Avetisov photo
#221295 Score: 2.54 pts
HometownRussia
All Time Money$46,453
All Time Money in this casino$21,680
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em15,550  
Mikhail Puzankov photo
#297725 Score: 3.52 pts
HometownRussia
All Time Money$8,546
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Patrik Westlin photo
#32133 Score: 8.99 pts
All Time Money$5,298
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Vanja Ovuka photo
#49678 Score: 169.08 pts
HometownSerbia
All Time Money$117,515
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Igor Asadov photo
#231847 Score: 4.27 pts
HometownRussia
All Time Money$18,592
All Time Money in this casino$12,827
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em9,200  
Anastasia Kaxantseva photo
#33503 Score: 7.42 pts
All Time Money in this casino$0
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Maksim Likov photo
#34051 Score: 6.85 pts
All Time Money$6,553
All Time Money in this casino$6,553
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em4,700  
Geir Sliper photo
#97743 Score: 6.17 pts
HometownNorway
All Time Money$17,488
All Time Money in this casino$5,089
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em3,650  
Vadim Markushevski photo
#197143 Score: 10.87 pts
HometownBelarus
All Time Money$676,897
All Time Money in this casino$4,113
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em2,950  
Mikhail Petrov photo
#177244 Score: 12.35 pts
HometownRussia
All Time Money$562,563
All Time Money in this casino$3,416
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em2,450  
Tariel Robanishvili photo
#196692 Score: 8.62 pts
HometownRussia
All Time Money$54,606
All Time Money in this casino$2,928
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em2,100  
Friedrich Dollenz photo
#225280 Score: 2.75 pts
HometownAustria
All Time Money$265,518
All Time Money in this casino$145,671
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event104,484  
Ernst Hermans photo
#227378 Score: 17.15 pts
HometownNetherlands
All Time Money$665,244
All Time Money in this casino$86,440
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event62,000  
Andrey Shaporin photo
#106953 Score: 68.71 pts
HometownRussia
All Time Money$58,168
All Time Money in this casino$55,628
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event39,900  
Ricardas Vymeris photo
#29239 Score: 277.93 pts
HometownLithuania
All Time Money$136,188
All Time Money in this casino$39,735
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event28,500  
Marat Beguenov photo
#202433 Score: 8.24 pts
HometownRussia
All Time Money$116,558
All Time Money in this casino$33,265
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em23,860  
Mikhail Zabrovskiy photo
#65607 Score: 17.65 pts
HometownCzech Republic
All Time Money$44,300
All Time Money in this casino$31,230
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event22,400  
Rafal Arendt photo
#29799 Score: 12.54 pts
HometownPoland
All Time Money$117,067
All Time Money in this casino$24,886
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event17,850  
Eduard Avetisov photo
#221295 Score: 2.54 pts
HometownRussia
All Time Money$46,453
All Time Money in this casino$21,680
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em15,550  
Yunoz Tuguz photo
#26959 Score: 297.74 pts
HometownRussia
All Time Money$541,484
All Time Money in this casino$19,588
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event14,050  
Joseph Careme photo
#34161 Score: 6.05 pts
All Time Money$21,241
All Time Money in this casino$16,967
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 1, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em12,170  
Blazej Gruszczyk photo
#29357 Score: 13.27 pts
HometownPoland
All Time Money$16,456
All Time Money in this casino$15,336
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event11,000  
Rami Shouman photo
#211320 Score: 7.83 pts
HometownLebanon
All Time Money$284,664
All Time Money in this casino$14,887
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - 6 Max6,878  
Nov 3, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em3,800  
Benoit Gariepy photo
#226903 Score: 2.54 pts
HometownCanada
All Time Money$35,102
All Time Money in this casino$14,653
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 3, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em10,510  
Igor Asadov photo
#231847 Score: 4.27 pts
HometownRussia
All Time Money$18,592
All Time Money in this casino$12,827
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em9,200  
Yazan Sharbain photo
#29623 Score: 12.79 pts
All Time Money$12,129
All Time Money in this casino$12,129
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event8,700  
Andrey Bereza photo
#125448 Score: 54.97 pts
HometownRussia
All Time Money$41,675
All Time Money in this casino$11,509
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty8,255  
Dmitry Abdulhalimov photo
All Time Money$11,223
All Time Money in this casino$11,223
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 6, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty400  
Nov 1, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em7,650  
Pavel Bromberg photo
#179991 Score: 1.81 pts
HometownRussia
All Time Money$37,378
All Time Money in this casino$11,220
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 6, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty8,048  
Vyacheslav Poskonin photo
#238649 Score: 5.39 pts
HometownRussia
All Time Money$33,087
All Time Money in this casino$9,968
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 6, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty350  
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event6,800  
Filippo Oreto photo
#29852 Score: 12.37 pts
All Time Money$9,481
All Time Money in this casino$9,481
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event6,800  
Evgeniy Agafonov photo
#30276 Score: 11.63 pts
All Time Money$9,481
All Time Money in this casino$9,481
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event6,800  
Anastasia Kazantseva photo
#269120 Score: 2.76 pts
HometownRussia
All Time Money$17,540
All Time Money in this casino$8,853
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em6,350  
Dariusz Paszkiewicz photo
#8480 Score: 625.57 pts
HometownPoland
All Time Money$552,616
All Time Money in this casino$8,644
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 3, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em6,200  
Gevorg Ohoyan photo
#117375 Score: 5.48 pts
HometownArmenia
All Time Money$16,563
All Time Money in this casino$8,463
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty2,220  
Nov 4, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - 6 Max3,850  
Evgeniy Smal photo
#177116 Score: 1.18 pts
HometownRussia
All Time Money$31,198
All Time Money in this casino$7,421
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 3, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Rebuy5,323  
Aleksandr Scherbakov photo
#245963 Score: 4.28 pts
HometownRussia
All Time Money$30,734
All Time Money in this casino$7,389
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event5,300  
Vasiliy Kudrin photo
#30674 Score: 11.01 pts
All Time Money$7,389
All Time Money in this casino$7,389
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event5,300  
Andrey Kim photo
#184947 Score: 31.06 pts
HometownRussia
All Time Money$13,637
All Time Money in this casino$7,389
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event5,300  
Yuriy Papik photo
#225801 Score: 5.61 pts
HometownBelarus
All Time Money$7,433
All Time Money in this casino$7,208
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty5,170  
Maksim Golovko photo
All Time Money$6,762
All Time Money in this casino$6,762
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 6, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty4,850  
Maksim Likov photo
#34051 Score: 6.85 pts
All Time Money$6,553
All Time Money in this casino$6,553
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em4,700  
Pavel Kolyadko photo
All Time Money$6,065
All Time Money in this casino$6,065
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 1, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em4,350  
Haris Kamaletdinov photo
#31035 Score: 10.46 pts
All Time Money$5,786
All Time Money in this casino$5,786
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event4,150  
Sergey Zagoruyko photo
#249882 Score: 2.95 pts
HometownBelarus
All Time Money$17,399
All Time Money in this casino$5,786
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event4,150  
Oleksandr Gnatenko photo
#13637 Score: 481.88 pts
HometownUkraine
All Time Money$736,850
All Time Money in this casino$5,786
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event4,150  
Marcin Cichocki photo
#230504 Score: 3.69 pts
HometownPoland
All Time Money$9,054
All Time Money in this casino$5,674
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty1,620  
Nov 3, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em2,450  
Peter Krikkay photo
#81302 Score: 10.61 pts
HometownHungary
All Time Money$20,858
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Mikhail Puzankov photo
#297725 Score: 3.52 pts
HometownRussia
All Time Money$8,546
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Patrik Westlin photo
#32133 Score: 8.99 pts
All Time Money$5,298
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Vanja Ovuka photo
#49678 Score: 169.08 pts
HometownSerbia
All Time Money$117,515
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Alexander Nudin photo
#226303 Score: 5.16 pts
HometownRussia
All Time Money$260,768
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Mitrszitilik Tadelisz photo
#31697 Score: 9.56 pts
All Time Money$5,298
All Time Money in this casino$5,298
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 2 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Main Event3,800  
Geir Sliper photo
#97743 Score: 6.17 pts
HometownNorway
All Time Money$17,488
All Time Money in this casino$5,089
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em3,650  
Roman Zhuravlev photo
#283037 Score: 3.92 pts
HometownRussia
All Time Money$48,748
All Time Money in this casino$4,768
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 6, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty2,900  
Nov 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty520  
Igor Yaroshevskyy photo
#86 Score: 2,803.44 pts
HometownUkraine
ResidenceDnipropetrovsk, Ukraine
All Time Money$7,178,650
All Time Money in this casino$4,671
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 3, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Rebuy3,350  
Boris Obletnikov photo
All Time Money$4,322
All Time Money in this casino$4,322
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 1, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em3,100  
Aurelius Genevicius photo
#116598 Score: 61.18 pts
HometownLithuania
All Time Money$43,538
All Time Money in this casino$4,210
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty3,020  
Vadim Markushevski photo
#197143 Score: 10.87 pts
HometownBelarus
All Time Money$676,897
All Time Money in this casino$4,113
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em2,950  
David Berlin photo
#4833 Score: 824.74 pts
HometownLithuania
All Time Money$149,859
All Time Money in this casino$4,001
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Bounty870  
Nov 3, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em - Rebuy2,000  
Mikhail Petrov photo
#177244 Score: 12.35 pts
HometownRussia
All Time Money$562,563
All Time Money in this casino$3,416
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Nov 4 - 5, 2010Russian Poker Series - RPS Sharm El Sheikh presented by PokerStars No Limit Hold'em2,450