Sports Palace Kiev

LocationKiev, Ukraine
Telephone+380442467253
Web

Tournaments at Sports Palace Kiev

All
DateTournamentEvents
Aug 17 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev20

Results at Sports Palace Kiev

GPI Leaderboard

All time money list

#1Maxim Lykov$468,504
#2Alexander Dovzhenko$312,336
#3Vitaly Tolokonnikov$198,759
#4Arthur Simonyan$141,971
#5Lukasz Plichta$113,577
#6Shaun Deeb$105,626
#7Vyacheslav Zhukov$101,225
#8Gregory Dyer$96,540
#9Adrian Schaap$85,183
#10David Jaoui$65,591
#11Torsten Tent$63,887
#12Evgeny Zaytzev$63,035
#13Oleh Okhotski$58,208
#14Ismail Erkenov$48,270
#15Vadim Markushevski$42,591
#16Mikhail Mazwnin$34,641
#17Robert Dray Simpson$34,499
#18Cristiano Guerra$34,073
#19Michael Mayburg$32,653
#20Alexey Maslov$32,653
#21Vladimir Pilyavskiy$26,974
#22Bernard Boutboul$26,974
#23Jakov Nepomniashchiy$25,981
#24Vasili Firsau$25,129
#25Dmitriy Zhukov$24,135
#26Andrew Michael$21,296
#27Alexander Fitzgerald$21,296
#28Oleg Golovin$18,882
#29Raphael Korneburg$18,598
#30Karen Karamanov$18,456
#31Jonas Kronwitter$17,037
#32Volodymyr Zakharov$17,037
#33Nicolas Levi$14,907
#34Alexey Ovsyantin$14,197
#35Grigory Zima$13,629
#36Mikhail Naletov$13,629
#37Nikita Nikolaev$13,629
#38Unknown Player$13,629
#39Kirill Boydachenko$13,629
#40Ilya Gorodetskiy$13,629
#41Oleksandr Vaserfirer$13,629
#42Mario Puccini$13,203
#43Michalakis Costa$13,061
#44Jörg Peisert$12,834
#45Nikita Lebedev$12,209
#46Unknown Player$12,209
#47J V$12,209
#48Eduard Dombovsky$12,209
#49Anatoly Zharnitsky$12,209
#50Andre Mulder Menno$12,209
Maxim Lykov photo
#67759 Score: 118.59 pts
AgeJan 1, 1988 (36 years old)
HometownRussia
All Time Money$3,947,743
All Time Money in this casino$468,504
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event330,000  
Alexander Dovzhenko photo
#23059 Score: 332.37 pts
HometownUkraine
All Time Money$2,792,895
All Time Money in this casino$312,336
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event220,000  
Vitaly Tolokonnikov photo
#27101 Score: 17.13 pts
HometownRussia
All Time Money$237,083
All Time Money in this casino$198,759
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event140,000  
Arthur Simonyan photo
#17057 Score: 27.49 pts
HometownRussia
All Time Money$141,971
All Time Money in this casino$141,971
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event100,000  
Lukasz Plichta photo
#17374 Score: 26.06 pts
HometownPoland
All Time Money$113,577
All Time Money in this casino$113,577
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event80,000  
Shaun Deeb photo
#125 Score: 2,611.10 pts
AgeMar 1, 1986 (38 years old)
HometownUnited States
ResidenceLas Vegas, NV, United States
All Time Money$12,414,732
All Time Money in this casino$105,626
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 21 - 22, 2009European Poker Tour - EPT Kiev Pot Limit Omaha14,400  
Aug 21 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - High Roller Event60,000  
Vyacheslav Zhukov photo
#191992 Score: 7.90 pts
HometownRussia
All Time Money$1,933,862
All Time Money in this casino$101,225
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - 6 Max71,300  
Gregory Dyer photo
#48283 Score: 171.33 pts
HometownUnited States
All Time Money$1,096,653
All Time Money in this casino$96,540
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 20 - 21, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em68,000  
Adrian Schaap photo
#210317 Score: 22.94 pts
HometownNetherlands
All Time Money$375,515
All Time Money in this casino$85,183
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event60,000  
David Jaoui photo
#61899 Score: 131.62 pts
HometownFrance
All Time Money$833,417
All Time Money in this casino$65,591
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - 6 Max36,600  
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600  
Torsten Tent photo
#169058 Score: 3.07 pts
HometownGermany
All Time Money$90,885
All Time Money in this casino$63,887
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event45,000  
Evgeny Zaytzev photo
#54871 Score: 149.57 pts
HometownRussia
All Time Money$440,676
All Time Money in this casino$63,035
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - 6 Max4,100  
Aug 21 - 22, 2009European Poker Tour - EPT Kiev Pot Limit Omaha40,300  
Oleh Okhotski photo
#2746 Score: 1,056.09 pts
HometownUkraine
All Time Money$1,175,529
All Time Money in this casino$58,208
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 20 - 21, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em41,000  
Ismail Erkenov photo
#176122 Score: 15.77 pts
HometownRussia
All Time Money$1,006,356
All Time Money in this casino$48,270
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 19, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em34,000  
Vadim Markushevski photo
#197143 Score: 10.87 pts
HometownBelarus
All Time Money$676,897
All Time Money in this casino$42,591
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event30,000  
Mikhail Mazwnin photo
#57183 Score: 22.73 pts
HometownRussia
All Time Money$77,400
All Time Money in this casino$34,641
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - 6 Max24,400  
Robert Dray Simpson photo
#120439 Score: 3.04 pts
HometownCanada
All Time Money$39,619
All Time Money in this casino$34,499
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 21 - 22, 2009European Poker Tour - EPT Kiev Pot Limit Omaha24,300  
Cristiano Guerra photo
#147221 Score: 23.53 pts
HometownItaly
All Time Money$657,293
All Time Money in this casino$34,073
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 20 - 21, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em24,000  
Michael Mayburg photo
#18054 Score: 22.31 pts
HometownGermany
All Time Money$62,122
All Time Money in this casino$32,653
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event23,000  
Alexey Maslov photo
#36699 Score: 3.33 pts
HometownRussia
All Time Money$114,998
All Time Money in this casino$32,653
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event23,000  
Vladimir Pilyavskiy photo
#46717 Score: 177.29 pts
HometownUkraine
All Time Money$225,030
All Time Money in this casino$26,974
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event19,000  
Bernard Boutboul photo
#3541 Score: 941.79 pts
HometownFrance
All Time Money$370,441
All Time Money in this casino$26,974
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event19,000  
Jakov Nepomniashchiy photo
#64252 Score: 14.18 pts
HometownRussia
All Time Money$52,177
All Time Money in this casino$25,981
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - 6 Max18,300  
Vasili Firsau photo
#181107 Score: 5.81 pts
HometownBelarus
All Time Money$1,592,282
All Time Money in this casino$25,129
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 20 - 21, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em17,700  
Dmitriy Zhukov photo
#225099 Score: 2.69 pts
HometownRussia
All Time Money$71,796
All Time Money in this casino$24,135
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 19, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em17,000  
Andrew Michael photo
#18542 Score: 19.96 pts
HometownUnited States
All Time Money$21,296
All Time Money in this casino$21,296
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event15,000  
Alexander Fitzgerald photo
#71730 Score: 110.80 pts
HometownUnited States
All Time Money$680,193
All Time Money in this casino$21,296
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event15,000  
Oleg Golovin photo
#20064 Score: 13.91 pts
HometownUkraine
All Time Money$18,882
All Time Money in this casino$18,882
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - 6 Max13,300  
Raphael Korneburg photo
#20495 Score: 12.63 pts
HometownAustria
All Time Money$18,598
All Time Money in this casino$18,598
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 20 - 21, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em13,100  
Karen Karamanov photo
#133175 Score: 27.55 pts
HometownRussia
All Time Money$164,751
All Time Money in this casino$18,456
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 19, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em13,000  
Jonas Kronwitter photo
#228 Score: 2,306.04 pts
HometownAustria
All Time Money$2,257,243
All Time Money in this casino$17,037
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event12,000  
Volodymyr Zakharov photo
#185719 Score: 7.92 pts
HometownUkraine
All Time Money$44,950
All Time Money in this casino$17,037
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event12,000  
Nicolas Levi photo
#50940 Score: 101.89 pts
AgeDec 28, 1982 (41 years old)
HometownFrance
All Time Money$1,924,674
All Time Money in this casino$14,907
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 21 - 22, 2009European Poker Tour - EPT Kiev Pot Limit Omaha10,500  
Alexey Ovsyantin photo
#22392 Score: 8.45 pts
HometownRussia
All Time Money$14,197
All Time Money in this casino$14,197
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 19, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em10,000  
Grigory Zima photo
#32187 Score: 251.98 pts
HometownRussia
All Time Money$215,506
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600  
Mikhail Naletov photo
#19363 Score: 16.32 pts
HometownRussia
All Time Money$13,629
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600  
Nikita Nikolaev photo
#169137 Score: 7.71 pts
HometownRussia
All Time Money$617,819
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600  
Unknown Player photo
#4954 Score: 602.99 pts
HometownGermany
All Time Money$488,721
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600  
Kirill Boydachenko photo
#127984 Score: 4.83 pts
HometownRussia
All Time Money$119,531
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600  
Ilya Gorodetskiy photo
#101494 Score: 72.54 pts
HometownRussia
All Time Money$277,184
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600  
Oleksandr Vaserfirer photo
#132833 Score: 11.28 pts
HometownUkraine
All Time Money$515,214
All Time Money in this casino$13,629
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event9,600  
Mario Puccini photo
#240553 Score: 3.76 pts
HometownGermany
All Time Money$697,060
All Time Money in this casino$13,203
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 20 - 21, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em9,300  
Michalakis Costa photo
#20374 Score: 12.95 pts
HometownCyprus
All Time Money$13,061
All Time Money in this casino$13,061
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 22 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - 6 Max9,200  
Jörg Peisert photo
#32892 Score: 247.15 pts
HometownGermany
All Time Money$1,087,657
All Time Money in this casino$12,834
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em1,430  
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event7,610  
Nikita Lebedev photo
#56862 Score: 144.06 pts
All Time Money$289,583
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600  
Unknown Player photo
#9899 Score: 407.51 pts
HometownUkraine
All Time Money$1,101,203
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600  
J V photo
#17720 Score: 23.50 pts
HometownGermany
All Time Money$70,833
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600  
Eduard Dombovsky photo
#165620 Score: 16.55 pts
HometownUkraine
All Time Money$33,500
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600  
Anatoly Zharnitsky photo
#3144 Score: 994.58 pts
HometownUnited States
All Time Money$665,787
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600  
Andre Mulder Menno photo
#19881 Score: 14.62 pts
All Time Money$12,209
All Time Money in this casino$12,209
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 18 - 23, 2009European Poker Tour - EPT Kiev No Limit Hold'em - Main Event8,600