Tangla Sanya Bay

LocationSanya, China
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Tangla Sanya Bay

All
DateTournamentEvents
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship1
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship6

Results at Tangla Sanya Bay

GPI Leaderboard

All time money list

#1Chongxian Yang$307,799
#2Zhao Nan$194,695
#3Fu Jun$190,382
#4Mo Yongwei$140,518
#5Yu Chong$113,572
#6Feng Yuchao$105,137
#7Liu Ming Qin$81,123
#8Wu Sai$79,655
#9Jiang Zhizhen$61,653
#10Lin Feng$61,106
#11Qu Liu$47,449
#12Lin Zonghan$45,429
#13Zhou Zhehui$37,308
#14Chen Guangcheng$35,694
#15Luo Xia Qi$30,372
#16Huang Zuyao$29,678
#17Xiao Xian$23,895
#18Zhu Xiang$23,895
#19Jun Zhou$23,895
#20Jiang Jiaojian$21,092
#21Wang Yue$19,472
#22Huang Chih Ming$19,472
#23Xue Wenyi$19,472
#24Liu Jiaxiu$17,847
#25Dai Wen Jie$16,054
#26Huang Fei$16,054
#27Lu Zhen Hua$16,054
#28Wang Xiang$15,359
#29Chen Lu$14,407
#30Li Guowei$14,407
#31Wu Shu$14,407
#32Luo Wenjun$13,381
#33Wang Yubing$13,381
#34Ke Chen$13,381
#35Fu Chunjiang$11,747
#36Liu Zongxin$11,747
#37Sun Xiao Yu$11,275
#38Li Shao$11,275
#39Zhang Minfeng$11,275
#40Shi Yanhao$9,702
#41Wu Shaogang$9,702
#42Zhu Yan$9,702
#43Zhang Ping$9,606
#44Wu Qingjun$9,606
#45Huang Zhe$9,606
#46Dai Lei$9,467
#47Zhang Lante$9,014
#48Chen Yanni$8,278
#49Fang Xiang$8,278
#50Ma LinYi$8,278
Chongxian Yang photo
#20834 Score: 349.48 pts
HometownChina
All Time Money$524,161
All Time Money in this casino$307,799
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥1,900,000  
Zhao Nan photo
#140070 Score: 43.53 pts
HometownChina
All Time Money$229,453
All Time Money in this casino$194,695
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥1,200,000  
Fu Jun photo
#122300 Score: 11.82 pts
HometownChina
All Time Money$198,426
All Time Money in this casino$190,382
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥1,175,200  
Mo Yongwei photo
#258125 Score: 7.84 pts
HometownChina
All Time Money$253,674
All Time Money in this casino$140,518
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥867,400  
Yu Chong photo
#188264 Score: 13.30 pts
HometownChina
All Time Money$139,454
All Time Money in this casino$113,572
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥700,000  
Feng Yuchao photo
#177694 Score: 31.06 pts
HometownChina
All Time Money$116,473
All Time Money in this casino$105,137
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥649,000  
Liu Ming Qin photo
#236680 Score: 4.61 pts
HometownChina
All Time Money$181,768
All Time Money in this casino$81,123
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥500,000  
Wu Sai photo
#182002 Score: 4.09 pts
HometownChina
All Time Money$100,642
All Time Money in this casino$79,655
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥491,700  
Jiang Zhizhen photo
#206416 Score: 8.08 pts
All Time Money$64,377
All Time Money in this casino$61,653
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥380,000  
Lin Feng photo
#85432 Score: 87.18 pts
HometownChina
All Time Money$91,873
All Time Money in this casino$61,106
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥377,200  
Qu Liu photo
#207191 Score: 22.41 pts
HometownChina
All Time Money$124,458
All Time Money in this casino$47,449
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥292,900  
Lin Zonghan photo
#164686 Score: 19.44 pts
HometownChina
All Time Money$45,429
All Time Money in this casino$45,429
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥280,000  
Zhou Zhehui photo
#242055 Score: 3.76 pts
HometownChina
All Time Money$38,919
All Time Money in this casino$37,308
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥230,300  
Chen Guangcheng photo
#139407 Score: 43.83 pts
HometownChina
All Time Money$486,552
All Time Money in this casino$35,694
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥220,000  
Luo Xia Qi photo
#204354 Score: 3.20 pts
HometownChina
All Time Money$35,373
All Time Money in this casino$30,372
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥170,000  
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥17,200  
Huang Zuyao photo
#65450 Score: 19.40 pts
HometownChina
All Time Money$29,678
All Time Money in this casino$29,678
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥183,200  
Xiao Xian photo
#83262 Score: 90.01 pts
HometownChina
All Time Money$98,375
All Time Money in this casino$23,895
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥147,500  
Zhu Xiang photo
#186473 Score: 13.62 pts
HometownAustralia
All Time Money$56,705
All Time Money in this casino$23,895
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥147,500  
Jun Zhou photo
#16488 Score: 410.03 pts
HometownChina
All Time Money$272,779
All Time Money in this casino$23,895
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥147,500  
Jiang Jiaojian photo
#171829 Score: 16.66 pts
HometownChina
All Time Money$21,092
All Time Money in this casino$21,092
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥130,000  
Wang Yue photo
#133775 Score: 46.91 pts
HometownChina
All Time Money$26,554
All Time Money in this casino$19,472
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥120,200  
Huang Chih Ming photo
#141369 Score: 8.92 pts
HometownChina
All Time Money$33,546
All Time Money in this casino$19,472
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥120,200  
Xue Wenyi photo
#61602 Score: 127.28 pts
HometownChina
All Time Money$50,325
All Time Money in this casino$19,472
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥120,200  
Liu Jiaxiu photo
#150766 Score: 14.94 pts
HometownChina
All Time Money$578,278
All Time Money in this casino$17,847
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥110,000  
Dai Wen Jie photo
#46522 Score: 171.52 pts
HometownChina
All Time Money$41,744
All Time Money in this casino$16,054
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥99,100  
Huang Fei photo
#203592 Score: 9.16 pts
HometownChina
All Time Money$39,730
All Time Money in this casino$16,054
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥99,100  
Lu Zhen Hua photo
#232709 Score: 10.17 pts
HometownChina
All Time Money$35,422
All Time Money in this casino$16,054
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥99,100  
Wang Xiang photo
#236066 Score: 2.92 pts
HometownChina
All Time Money$17,782
All Time Money in this casino$15,359
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥72,400  
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥22,300  
Chen Lu photo
#111959 Score: 61.51 pts
HometownChina
All Time Money$86,543
All Time Money in this casino$14,407
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥88,800  
Li Guowei photo
#178380 Score: 14.91 pts
HometownChina
All Time Money$24,352
All Time Money in this casino$14,407
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥88,800  
Wu Shu photo
#180341 Score: 14.46 pts
All Time Money$14,407
All Time Money in this casino$14,407
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥88,800  
Luo Wenjun photo
#72688 Score: 16.14 pts
HometownChina
All Time Money$13,381
All Time Money in this casino$13,381
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥82,600  
Wang Yubing photo
#138874 Score: 44.09 pts
HometownChina
All Time Money$61,684
All Time Money in this casino$13,381
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥82,601  
Ke Chen photo
#6179 Score: 706.91 pts
HometownChina
ResidencePasadena, CA, United States
All Time Money$667,626
All Time Money in this casino$13,381
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥82,602  
Fu Chunjiang photo
#250357 Score: 3.15 pts
HometownChina
All Time Money$14,715
All Time Money in this casino$11,747
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥72,400  
Liu Zongxin photo
#58438 Score: 134.84 pts
HometownChina
All Time Money$112,640
All Time Money in this casino$11,747
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥72,400  
Sun Xiao Yu photo
#170417 Score: 5.34 pts
HometownChina
All Time Money$24,115
All Time Money in this casino$11,275
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥69,600  
Li Shao photo
#167891 Score: 22.78 pts
HometownChina
All Time Money$68,648
All Time Money in this casino$11,275
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥69,601  
Zhang Minfeng photo
#75398 Score: 15.12 pts
HometownChina
All Time Money$11,275
All Time Money in this casino$11,275
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥69,602  
Shi Yanhao photo
#188798 Score: 12.75 pts
HometownChina
All Time Money$9,702
All Time Money in this casino$9,702
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥59,800  
Wu Shaogang photo
#189870 Score: 12.48 pts
HometownChina
All Time Money$9,702
All Time Money in this casino$9,702
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥59,800  
Zhu Yan photo
#187554 Score: 13.03 pts
All Time Money$9,702
All Time Money in this casino$9,702
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥59,800  
Zhang Ping photo
#217196 Score: 6.51 pts
All Time Money$11,324
All Time Money in this casino$9,606
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥59,300  
Wu Qingjun photo
#197186 Score: 10.81 pts
HometownChina
All Time Money$14,196
All Time Money in this casino$9,606
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥59,300  
Huang Zhe photo
#75890 Score: 14.95 pts
All Time Money$9,606
All Time Money in this casino$9,606
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥59,300  
Dai Lei photo
#83715 Score: 89.39 pts
HometownChina
All Time Money$22,788
All Time Money in this casino$9,467
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥27,000  
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥31,400  
Zhang Lante photo
#94031 Score: 77.34 pts
HometownChina
All Time Money$83,231
All Time Money in this casino$9,014
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Aug 25 - Oct 18, 20142014 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥27,000  
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥28,600  
Chen Yanni photo
#77374 Score: 14.45 pts
HometownChina
All Time Money$8,278
All Time Money in this casino$8,278
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥51,100  
Fang Xiang photo
#140963 Score: 8.44 pts
HometownChina
All Time Money$22,508
All Time Money in this casino$8,278
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥51,100  
Ma LinYi photo
#78339 Score: 14.15 pts
HometownChina
All Time Money$8,278
All Time Money in this casino$8,278
DateTournamentEarningsGPIPoY 2024
Sep 2 - Oct 22, 20132013 China Poker Games - CPG China Championship No Limit Hold'em - China Championship Main Event¥51,100