The Langham Hotel

LocationHefei, China
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at The Langham Hotel

2022
DateTournamentEvents
Sep 18 - 22, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei7

Results at The Langham Hotel

GPI Leaderboard

All time money list

#1Guodong Sun$64,545
#2Chao Li$33,676
#3Yucheng Xiao$26,913
#4Yan Li$18,521
#5Tian Hao$17,062
#6Shizi Xiao$15,435
#7Jiali Ou Yang$13,891
#8Zhewen Hu$13,400
#9Lanke Zhang$10,523
#10Feng Bui$9,682
#11Tongkai Huang$9,681
#12Ang Li$9,542
#13Hai Sheng Bi$6,595
#14Qian Jun$6,384
#15Jianwen Hu$6,286
#16Zhen Wu Wang$5,725
#17Wen Pan Yu$5,276
#18Xiaoze Zhang$5,136
#19Jianzhong Song$5,093
#20Jian Wang$4,967
#21Hanwen Tao$4,322
#22Biao Ding$4,125
#23Xiao Chun Shi$4,125
#24Sha Chengchun$4,125
#25Linchen Zhang$3,438
#26Youkan Li$3,395
#27Ze Xuan Wang$3,395
#28Quan Zhou$3,171
#29Bao Hui Liu$3,087
#30Hui Ye$2,834
#31Hui Tang$2,834
#32Lei Yu$2,834
#33Shengchao Zhu$2,806
#34Wei Zhao$2,666
#35Yuequan Jia$2,456
#36Yonghao Zhou$2,385
#37Rongcun Zheng$2,105
#38Shen Shilong$2,049
#39Xian Yu Xiao$1,768
Guodong Sun photo
#3116 Score: 974.07 pts
HometownChina
All Time Money$468,825
All Time Money in this casino$64,545
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥400,000102.14 pts 
Sep 18, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - One Annniversary Event¥60,00040.07 pts 
Chao Li photo
#3793 Score: 891.25 pts
HometownChina
All Time Money$224,299
All Time Money in this casino$33,676
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥240,00081.29 pts 
Yucheng Xiao photo
#3880 Score: 884.13 pts
HometownChina
All Time Money$183,986
All Time Money in this casino$26,913
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥170,80070.39 pts 
Sep 18, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Elite Shot Clock Tournament¥21,000  
Yan Li photo
#62514 Score: 122.75 pts
HometownChina
All Time Money$27,895
All Time Money in this casino$18,521
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥132,00063.40 pts 
Tian Hao photo
#1209 Score: 1,424.26 pts
HometownChina
All Time Money$1,150,740
All Time Money in this casino$17,062
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥58,00051.81 pts 
Sep 18, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Elite Shot Clock Tournament¥63,600  
Shizi Xiao photo
#23978 Score: 307.04 pts
HometownChina
All Time Money$58,816
All Time Money in this casino$15,435
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 22, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - LuZhou Cup¥110,00055.68 pts 
Jiali Ou Yang photo
#113418 Score: 58.45 pts
HometownChina
All Time Money$13,891
All Time Money in this casino$13,891
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥99,00058.45 pts 
Zhewen Hu photo
#9578 Score: 562.69 pts
HometownChina
All Time Money$82,643
All Time Money in this casino$13,400
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 18, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Elite Shot Clock Tournament¥95,500  
Lanke Zhang photo
#68062 Score: 110.93 pts
HometownChina
All Time Money$12,192
All Time Money in this casino$10,523
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥75,00054.72 pts 
Feng Bui photo
#147247 Score: 38.91 pts
HometownChina
All Time Money$16,140
All Time Money in this casino$9,682
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 20, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em¥69,00038.91 pts 
Tongkai Huang photo
#88330 Score: 80.56 pts
HometownChina
All Time Money$9,681
All Time Money in this casino$9,681
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Bounty Tournament¥44,80040.07 pts 
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥24,20040.49 pts 
Ang Li photo
#86545 Score: 84.19 pts
HometownUnited Kingdom
All Time Money$54,349
All Time Money in this casino$9,542
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 22, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - LuZhou Cup¥68,00043.29 pts 
Hai Sheng Bi photo
#7824 Score: 626.30 pts
HometownChina
All Time Money$124,580
All Time Money in this casino$6,595
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Bounty Tournament¥15,00025.02 pts 
Sep 18, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Elite Shot Clock Tournament¥32,000  
Qian Jun photo
#15580 Score: 419.06 pts
HometownChina
All Time Money$67,918
All Time Money in this casino$6,384
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥45,50049.46 pts 
Jianwen Hu photo
#25952 Score: 285.06 pts
HometownChina
All Time Money$33,083
All Time Money in this casino$6,286
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 22, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - LuZhou Cup¥44,80037.61 pts 
Zhen Wu Wang photo
#117421 Score: 55.65 pts
HometownChina
All Time Money$145,807
All Time Money in this casino$5,725
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 20, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em¥40,80030.37 pts 
Wen Pan Yu photo
#5064 Score: 777.51 pts
HometownChina
All Time Money$244,686
All Time Money in this casino$5,276
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 22, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Closing Event¥9,800  
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Bounty Tournament¥27,80031.22 pts 
Xiaoze Zhang photo
#62792 Score: 122.35 pts
HometownChina
All Time Money$32,842
All Time Money in this casino$5,136
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 18, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - One Annniversary Event¥36,60031.22 pts 
Jianzhong Song photo
#21416 Score: 335.80 pts
HometownChina
All Time Money$479,511
All Time Money in this casino$5,093
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥36,30047.51 pts 
Jian Wang photo
#8863 Score: 582.83 pts
HometownChina
All Time Money$46,577
All Time Money in this casino$4,967
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 18, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - One Annniversary Event¥35,40027.28 pts 
Hanwen Tao photo
#162074 Score: 34.29 pts
HometownChina
All Time Money$4,322
All Time Money in this casino$4,322
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 22, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - LuZhou Cup¥30,80034.29 pts 
Biao Ding photo
#142 Score: 2,497.14 pts
HometownChina
All Time Money$4,215,602
All Time Money in this casino$4,125
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥29,40043.29 pts 
Xiao Chun Shi photo
#1963 Score: 1,186.74 pts
HometownChina
All Time Money$170,878
All Time Money in this casino$4,125
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥29,40045.88 pts 
Sha Chengchun photo
#21475 Score: 330.94 pts
HometownChina
All Time Money$26,628
All Time Money in this casino$4,125
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥29,40044.49 pts 
Linchen Zhang photo
HometownChina
All Time Money$3,438
All Time Money in this casino$3,438
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 22, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Closing Event¥24,500  
Youkan Li photo
#9671 Score: 559.75 pts
HometownChina
All Time Money$28,777
All Time Money in this casino$3,395
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥24,20042.24 pts 
Ze Xuan Wang photo
#35232 Score: 219.89 pts
HometownChina
All Time Money$14,451
All Time Money in this casino$3,395
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥24,20041.31 pts 
Quan Zhou photo
#88 Score: 2,653.01 pts
HometownChina
ResidenceChina
All Time Money$6,325,796
All Time Money in this casino$3,171
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 22, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - LuZhou Cup¥22,60032.09 pts 
Bao Hui Liu photo
#136967 Score: 42.73 pts
HometownChina
All Time Money$11,672
All Time Money in this casino$3,087
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 20, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em¥22,00026.61 pts 
Hui Ye photo
#57275 Score: 135.15 pts
HometownChina
All Time Money$68,109
All Time Money in this casino$2,834
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥20,20039.76 pts 
Hui Tang photo
#147306 Score: 39.10 pts
HometownChina
All Time Money$6,853
All Time Money in this casino$2,834
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥20,20039.10 pts 
Lei Yu photo
#1226 Score: 1,416.16 pts
HometownChina
All Time Money$837,583
All Time Money in this casino$2,834
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Main Event¥20,20038.50 pts 
Shengchao Zhu photo
#1497 Score: 1,312.78 pts
HometownChina
All Time Money$341,026
All Time Money in this casino$2,806
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 18, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - One Annniversary Event¥20,00025.02 pts 
Wei Zhao photo
#1404 Score: 1,345.30 pts
HometownChina
All Time Money$666,874
All Time Money in this casino$2,666
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Bounty Tournament¥19,00027.28 pts 
Yuequan Jia photo
#22416 Score: 323.76 pts
HometownChina
All Time Money$22,808
All Time Money in this casino$2,456
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 22, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - LuZhou Cup¥17,50030.53 pts 
Yonghao Zhou photo
#199527 Score: 23.54 pts
HometownChina
All Time Money$2,385
All Time Money in this casino$2,385
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 18, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - One Annniversary Event¥17,00023.54 pts 
Rongcun Zheng photo
#195813 Score: 24.46 pts
HometownChina
All Time Money$2,105
All Time Money in this casino$2,105
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 20, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em¥15,00024.46 pts 
Shen Shilong photo
#19000 Score: 368.45 pts
HometownChina
All Time Money$125,866
All Time Money in this casino$2,049
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 22, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Closing Event¥14,600  
Xian Yu Xiao photo
#37794 Score: 205.90 pts
HometownChina
All Time Money$34,870
All Time Money in this casino$1,768
DateTournamentEarningsGPIPoY 2023
Sep 19, 20222022 HSPC Huangshan Cup - HeFei No Limit Hold'em - Bounty Tournament¥12,60023.54 pts