Unknown

LocationKunming, China
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Unknown

2021
2020
2019
Older
DateTournamentEvents
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR32
Oct 7 - 13, 20212021 YNPT Chong-Qing34
DateTournamentEvents
Nov 6 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge20
DateTournamentEvents
Mar 10 - 20, 2019Asia Poker League - APL Kunming17
DateTournamentEvents
Aug 10, 2016Yunnan Poker Tournament (YNPT)1
Jun 8 - 13, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT)2

Results at Unknown

GPI Leaderboard

All time money list

#1He Xiao Yi$199,770
#2Xiaoxiang Li$151,530
#3Wenwu Li$147,799
#4Liu Bo Wen$122,935
#5Bo Jin$110,111
#6Yao Bai$102,221
#7Wei Yang$100,290
#8Yang Yun$88,062
#9Hao Xiong$76,301
#10Renbo You$72,332
#11Huang Xing Long$66,078
#12Jin Yuan Mai$62,064
#13Sun Qing$58,807
#14Huanyu Gu$57,384
#15Wei Zheng$55,055
#16Chen Zi Ping$55,014
#17Huang Shan$47,996
#18Tao Yu$45,805
#19Rui Sun$45,433
#20Yucheng Xiao$44,031
#21Wei Qin$41,874
#22Cheng Liu$40,419
#23Shengchao Zhu$40,362
#24Xing Biao Zhu$39,996
#25Xiaoqiong Zhang$37,106
#26Peng Yang$36,189
#27Ling Zhi Li$35,684
#28Zhi Yu$34,350
#29Jian Feng Wang$32,945
#30Zhouchang Xu$31,420
#31Xian Yu Teng$30,734
#32Hong Jia Li$29,116
#33Hong Yi Hu$28,802
#34Yao Jiang Wang$28,189
#35Xin Li$26,918
#36Wang Kai$26,725
#37Xian Nan Zhang$26,257
#38Huang Huang$25,717
#39Yi Fu Di$25,708
#40Cai Jian Ping$24,587
#41Chuping Hong$23,576
#42Ming Fang$23,395
#43Gen Qi Song$22,305
#44Lin Si Cheng$20,692
#45Gan Di Sheng$19,894
#46Yi Shan Hao$19,742
#47Rui Zhou$19,731
#48Wang Yang Li$19,682
#49Unknown$19,414
#50Yong Qin Fu$18,898
He Xiao Yi photo
#5527 Score: 327.27 pts
HometownChina
All Time Money$365,129
All Time Money in this casino$199,770
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥1,300,000299.08 pts398.77 pts
Xiaoxiang Li photo
#90245 Score: 24.91 pts
HometownChina
All Time Money$179,599
All Time Money in this casino$151,530
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥868,20024.91 pts 
Aug 10, 2016Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em¥148,800  
Wenwu Li photo
#152893 Score: 21.28 pts
All Time Money$164,682
All Time Money in this casino$147,799
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jun 8 - 13, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - Main Event¥1,004,300  
Liu Bo Wen photo
#8252 Score: 267.88 pts
HometownChina
All Time Money$131,440
All Time Money in this casino$122,935
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥800,000257.07 pts342.77 pts
Bo Jin photo
#652 Score: 860.53 pts
HometownChina
All Time Money$179,621
All Time Money in this casino$110,111
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥17,50078.54 pts104.71 pts
Nov 6 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - Main Event¥710,500216.05 pts 
Yao Bai photo
#31401 Score: 84.16 pts
HometownChina
All Time Money$170,318
All Time Money in this casino$102,221
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jun 8 - 13, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - Main Event¥694,600  
Wei Yang photo
#5688 Score: 336.88 pts
HometownChina
All Time Money$130,403
All Time Money in this casino$100,290
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥600,000232.92 pts310.56 pts
Nov 6 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - Main Event¥53,500103.96 pts 
Yang Yun photo
#55913 Score: 46.46 pts
HometownChina
All Time Money$116,159
All Time Money in this casino$88,062
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥591,80021.32 pts 
Hao Xiong photo
#11247 Score: 201.57 pts
HometownChina
All Time Money$79,174
All Time Money in this casino$76,301
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 17 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - High Roller¥496,000201.57 pts268.76 pts
Renbo You photo
#160602 Score: 19.88 pts
All Time Money$76,622
All Time Money in this casino$72,332
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jun 8 - 13, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - Main Event¥491,500  
Huang Xing Long photo
#10019 Score: 223.10 pts
HometownChina
All Time Money$68,180
All Time Money in this casino$66,078
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥430,000216.06 pts288.08 pts
Jin Yuan Mai photo
#13086 Score: 183.58 pts
HometownChina
All Time Money$62,064
All Time Money in this casino$62,064
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Nov 6 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - Main Event¥410,500183.57 pts 
Sun Qing photo
#72600 Score: 34.64 pts
HometownChina
All Time Money$70,578
All Time Money in this casino$58,807
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥395,20019.25 pts 
Huanyu Gu photo
#160148 Score: 19.36 pts
All Time Money$57,384
All Time Money in this casino$57,384
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jun 12, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - High Roller¥390,000  
Wei Zheng photo
#171899 Score: 5.25 pts
HometownChina
All Time Money$57,866
All Time Money in this casino$55,055
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jun 8 - 13, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - Main Event¥374,100  
Chen Zi Ping photo
#9110 Score: 233.93 pts
HometownChina
All Time Money$133,978
All Time Money in this casino$55,014
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 14, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Hyper Turbo Event¥8,00024.70 pts32.94 pts
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥350,000203.19 pts270.92 pts
Huang Shan photo
#6824 Score: 301.86 pts
HometownChina
All Time Money$1,338,825
All Time Money in this casino$47,996
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 17 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - High Roller¥312,000157.37 pts209.83 pts
Tao Yu photo
#12546 Score: 199.20 pts
HometownChina
All Time Money$48,505
All Time Money in this casino$45,805
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥270,000192.84 pts257.12 pts
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥10,5006.36 pts 
Jun 8 - 13, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - Main Event¥18,700  
Rui Sun photo
#3757 Score: 421.27 pts
HometownChina
All Time Money$66,912
All Time Money in this casino$45,433
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Nov 6 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - Main Event¥300,500165.03 pts 
Yucheng Xiao photo
#4607 Score: 363.39 pts
HometownChina
All Time Money$99,362
All Time Money in this casino$44,031
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥295,90017.82 pts 
Wei Qin photo
#149585 Score: 22.75 pts
All Time Money$61,271
All Time Money in this casino$41,874
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jun 8 - 13, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - Main Event¥267,200  
Aug 10, 2016Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em¥17,000  
Cheng Liu photo
#5566 Score: 341.65 pts
HometownChina
All Time Money$287,785
All Time Money in this casino$40,419
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jun 12, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - High Roller¥263,000  
Jun 8 - 13, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - Main Event¥11,700  
Shengchao Zhu photo
#567 Score: 906.30 pts
HometownChina
All Time Money$126,719
All Time Money in this casino$40,362
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Closing Event¥46,40055.47 pts73.97 pts
Mar 17 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - High Roller¥216,000135.80 pts181.06 pts
Xing Biao Zhu photo
#3259 Score: 448.83 pts
HometownChina
All Time Money$587,785
All Time Money in this casino$39,996
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 17 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Yulong Hill¥260,000172.44 pts229.92 pts
Xiaoqiong Zhang photo
#44159 Score: 61.67 pts
HometownChina
All Time Money$99,346
All Time Money in this casino$37,106
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 19, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Super Deep Stack¥158,13015.59 pts 
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥91,00013.96 pts 
Peng Yang photo
#227 Score: 1,196.27 pts
HometownChina
All Time Money$354,414
All Time Money in this casino$36,189
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Nov 6 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - Main Event¥230,500152.18 pts 
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥9,0006.09 pts 
Ling Zhi Li photo
#14020 Score: 183.42 pts
HometownChina
All Time Money$35,684
All Time Money in this casino$35,684
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 17 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - High Roller¥152,000122.63 pts163.51 pts
Mar 16, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR Pot Limit Omaha¥80,00060.79 pts81.05 pts
Zhi Yu photo
#157511 Score: 6.66 pts
All Time Money$38,899
All Time Money in this casino$34,350
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Aug 10, 2016Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em¥228,800  
Jian Feng Wang photo
#21581 Score: 115.63 pts
HometownChina
All Time Money$45,721
All Time Money in this casino$32,945
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥221,40016.72 pts 
Zhouchang Xu photo
#92242 Score: 44.99 pts
HometownChina
All Time Money$126,058
All Time Money in this casino$31,420
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jun 8 - 13, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - Main Event¥213,500  
Xian Yu Teng photo
#13940 Score: 184.23 pts
HometownChina
All Time Money$30,734
All Time Money in this casino$30,734
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥200,000184.23 pts245.63 pts
Hong Jia Li photo
#2001 Score: 557.84 pts
HometownChina
All Time Money$56,730
All Time Money in this casino$29,116
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 18, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - 6 Max Event¥64,00073.85 pts98.47 pts
Mar 14, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR Plo/Hold'em Mixed¥50,40072.46 pts96.62 pts
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥75,000140.90 pts187.86 pts
Hong Yi Hu photo
#17333 Score: 142.44 pts
HometownChina
All Time Money$28,802
All Time Money in this casino$28,802
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Nov 6 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - Main Event¥190,500142.44 pts 
Yao Jiang Wang photo
#2005 Score: 532.26 pts
HometownChina
All Time Money$227,770
All Time Money in this casino$28,189
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 15, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Super Deepstack¥137,600127.85 pts170.47 pts
Nov 6 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - Main Event¥46,50092.52 pts 
Xin Li photo
#4772 Score: 371.60 pts
HometownChina
All Time Money$73,350
All Time Money in this casino$26,918
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 17 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Yulong Hill¥160,000139.33 pts185.77 pts
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥15,00073.56 pts98.08 pts
Wang Kai photo
#108616 Score: 15.85 pts
HometownChina
All Time Money$26,725
All Time Money in this casino$26,725
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥179,60015.85 pts 
Xian Nan Zhang photo
#14385 Score: 163.95 pts
HometownChina
All Time Money$26,257
All Time Money in this casino$26,257
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 13, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Turbo Event¥10,00029.30 pts39.07 pts
Nov 6, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - KO Bounty Turbo (BBA)¥13,000  
Nov 6 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - Main Event¥150,500134.65 pts 
Huang Huang photo
#12292 Score: 189.06 pts
HometownChina
All Time Money$30,798
All Time Money in this casino$25,717
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Nov 8 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - High Roller (BBA)¥170,000131.27 pts 
Yi Fu Di photo
#3639 Score: 409.33 pts
HometownChina
All Time Money$40,248
All Time Money in this casino$25,708
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 16, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Deepstacks Event¥128,000118.38 pts157.84 pts
Mar 15, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Turbo Deepstack Event¥16,80043.71 pts58.28 pts
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥16,20074.96 pts99.95 pts
Mar 13, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Turbo Event¥6,20025.78 pts34.37 pts
Cai Jian Ping photo
#13380 Score: 176.88 pts
HometownChina
All Time Money$24,587
All Time Money in this casino$24,587
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥160,000176.88 pts235.83 pts
Chuping Hong photo
#202135 Score: 8.29 pts
All Time Money$26,579
All Time Money in this casino$23,576
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jun 8 - 13, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - Main Event¥160,200  
Ming Fang photo
#174359 Score: 4.97 pts
HometownChina
All Time Money$258,357
All Time Money in this casino$23,395
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Jun 12, 2017Yunnan Poker Tournament (YNPT) No Limit Hold'em - High Roller¥159,000  
Gen Qi Song photo
#88158 Score: 24.81 pts
HometownChina
All Time Money$27,069
All Time Money in this casino$22,305
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥149,90015.12 pts 
Lin Si Cheng photo
#21387 Score: 120.83 pts
HometownChina
All Time Money$20,692
All Time Money in this casino$20,692
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 17 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - High Roller¥120,000113.68 pts151.57 pts
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥15,0007.15 pts 
Gan Di Sheng photo
#5486 Score: 328.50 pts
HometownChina
All Time Money$29,143
All Time Money in this casino$19,894
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 15, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Super Deepstack¥32,80072.38 pts96.51 pts
Mar 13 - 19, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Main Event¥44,000118.58 pts158.10 pts
Nov 6 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - Main Event¥53,500101.27 pts 
Yi Shan Hao photo
#10238 Score: 215.74 pts
HometownChina
All Time Money$19,742
All Time Money in this casino$19,742
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 18, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - 6 Max Event¥10,40039.26 pts52.34 pts
Mar 15, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Super Deepstack¥84,800100.86 pts134.48 pts
Mar 14, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Hyper Turbo Event¥16,80033.22 pts44.29 pts
Mar 13, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR No Limit Hold'em - Warm Up Event¥16,40042.40 pts56.54 pts
Rui Zhou photo
#14474 Score: 178.68 pts
HometownChina
All Time Money$31,705
All Time Money in this casino$19,731
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Nov 6 - 10, 2020Yunnan Poker Cup - GUIYANG Challenge No Limit Hold'em - Main Event¥130,500128.21 pts 
Wang Yang Li photo
#33808 Score: 78.11 pts
HometownChina
All Time Money$19,682
All Time Money in this casino$19,682
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 16, 20212021 YNPT Schedule - LI JIANG TOUR Pot Limit Omaha¥128,00078.11 pts104.15 pts
Yong Qin Fu photo
#110970 Score: 14.50 pts
HometownChina
All Time Money$18,898
All Time Money in this casino$18,898
DateTournamentEarningsGPIPoY 2021
Mar 10 - 16, 2019Asia Poker League - APL Kunming No Limit Hold'em - APL Main Event¥127,00014.50 pts