Tournament Information

Date: May 31 - Jun 7, 2010
Venue: Khreschatyk Club Kiev, Ukraine
Event: No Limit Hold'em - Main Event (Jun 3 - 6, 2010)
Buy-in: $2,750 + $250
Prize: $688,215
Entries: 258

Other Events

Jun 1, 2010 No Limit Hold'em $300 + 30
Jun 2, 2010 No Limit Hold'em $6,000 + 300
Jun 3 - 6, 2010 RPT No Limit Hold'em - Main Event $2,750 + 250
Jun 4, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jun 5, 2010 No Limit Hold'em
Jun 5 - 6, 2010 No Limit Hold'em $1,000 + 100
Jun 6, 2010 No Limit Hold'em $300 + 30
Jun 6, 2010 No Limit Hold'em - 6 Max $500 + 50
Jun 7, 2010 No Limit Hold'em $400 + 40
Jun 7, 2010 No Limit Hold'em

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Kirill Telezkin $171,350
2nd Nikolay Chorniy $103,200
3rd Andrey Gulyy $75,700
4th Valery Ilikian $55,050
5th Mark Kitov $43,600
6th Mikhail Shahnovich $34,400
7th Sergey Schiptsov $27,150
8th Steven Taylor $20,600
9th Alexey Zharko $15,100
10th Oleg Gaisyuk $11,650
11th Vitaliy Mesheriakov $11,650
12th Vladislav Zguba $11,650
13th Ivan Kudryavstev $9,600
14th Vladimir Novitskiy $9,600
15th Evgeny Taranyuk $9,600
16th Ivan Demidov $8,050
17th Yakov Nepmnyashiy $8,050
18th Oleksiy Sitnichenko $8,050
19th Jan Bendik $6,850
20th Yuriy Merkushin $6,850
21st Denis Sherbakov $6,850
22nd Margarita Levchenko-Kapitonova $5,800
23rd Gevorg Ohoyan $5,800
24th Nikolay Zege $5,800
25th A Soloviev $5,150
26th Igor Yaroshevskyy $5,150
27th Nadezda Gundorina $5,150