Tournament Information

Date: Mar 7 - 14, 2010
Venue: Casino Mirald Kiev, Ukraine
Event: No Limit Hold'em (Mar 9, 2010)
Buy-in: $500 + $50
Prize: $70,500
Entries: 141

Other Events

Mar 9, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Mar 10, 2010 No Limit Hold'em - Bounty $300 + 30
Mar 11, 2010 RUPT No Limit Hold'em - Main Event $1,000 + 100
Mar 13, 2010 No Limit Hold'em $100 + 10
Mar 13, 2010 No Limit Hold'em - VIP Event $4,000
Mar 14, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Andrey Naumenko $22,575
2nd Sergey Baburin $11,900
3rd Yakov Nepomnyaschiy $7,180
4th Nikita "Mikita" Bodyakovskiy $5,610
5th Boris Gelman $4,445
6th Egor Lokhmatov $3,420
7th Yuriy Shevchuk $2,735
8th Alexandr Oslavsky $2,050
9th Yuriy Polozyukov $1,365
10th Alexander Denisov $1,095
11th Igor Yaroshevskyy $1,095
12th Vasiliy Oleinik $1,095
13th Timur Ivlev $955
14th Aleksandr Labunskiy $955
15th Sergey Letau $955
16th Vyacheslav Igin $955