Tournament Information

Date: Nov 9 - 18, 2010
Venue: Rus Hotel Kiev, Ukraine
Event: No Limit Hold'em (Nov 11, 2010)
Buy-in: $300 + $30
Prize: $45,900
Entries: 153

Other Events

Nov 11, 2010 No Limit Hold'em $300 + 30
Nov 11, 2010 RPT Champions Battle - No Limit Hold'em
Nov 12, 2010 RUPT Main Event - No Limit Hold'em $2,300 + 200
Nov 14, 2010 Grand Event - No Limit Hold'em $820 + 80
Nov 16, 2010 No Limit Hold'em $600 + 60
Nov 17, 2010 VIP Event - No Limit Hold'em $3,750 + 250
Nov 18, 2010 6-Max Deep Stack No Limit Hold'em $500 + 50

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Anton Grib $11,000
2nd Evgeniy Ilyashenko $7,880
3rd Yuriy Romanenko $5,250
4th Alexander Nudin $3,410
5th Ruslan Gazaev $2,670
6th Sergey Bondarchuk $2,230
7th Yuriy Predybajlo $1,920
8th Vasyliy Tydir $1,610
9th Vyacheslav Fedorenko $1,355
10th Nikolay Chorniy $1,180
11th Sergey Filon $1,180
12th Alexander Yarosheckiy $1,045
13th Leonid Rudenkov $1,045
14th Nikolay Karman $915
15th Patrick Foreman $915