Tournament Information

Date: Mar 7 - 14, 2010
Venue: Casino Mirald Kiev, Ukraine
Event: No Limit Hold'em - Bounty (Mar 10, 2010)
Buy-in: $300 + $30
Prize: $43,000
Entries: 215

Other Events

Mar 9, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Mar 10, 2010 No Limit Hold'em - Bounty $300 + 30
Mar 11, 2010 RUPT No Limit Hold'em - Main Event $1,000 + 100
Mar 13, 2010 No Limit Hold'em $100 + 10
Mar 13, 2010 No Limit Hold'em - VIP Event $4,000
Mar 14, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Sergey Matveev $12,680
2nd Mikhail Vladimirovich Aleksandrov $7,000
3rd Vladimir Cheremukhin $4,130
4th Dmitry Vornovitskiy $3,000
5th Dmitry Grigorev $2,500
6th Yuriy Romanenko $2,085
7th Georgy Doroshev $1,670
8th Dmitry Pronchenkov $1,250
9th Andrey Kostetsky $840
10th Dmitry Klemeshev $625
11th Artem Shvyryaev $625
12th Denis Dumler $625
13th Mikhail Glushankov $460
14th Yuriy Gunin $460
15th Dimitry Adamenko $460
16th Mikhail Libus $400
17th Vladimir Mukha $400
18th Alexandr Zadorozhnyi $400
19th Mikhail Shevchuk $350
20th Viktor Utrobin $350
21st Sergey Schiptsov $350
22nd Kirill Okhotin $350
23rd Katerina Zhuravleva $350
24th Igor Vorotnikov $350