Tournament Information

Date: Feb 3 - 11, 2011
Venue: Rus Hotel Kiev, Ukraine
Event: Grand Event - No Limit Hold'em (Feb 8 - 11, 2011)
Buy-in: $820 + $80
Prize: $281,260
Entries: 343

Other Events

Feb 3, 2011 RPT Warmup - No Limit Hold'em $200 + 20
Feb 4, 2011 RPT Charity No Limit Hold'em $300 + 30
Feb 5, 2011 Heads Up Battle - No Limti Hold'em $640 + 60
Feb 6 - 10, 2011 RUPT Main Event - No Limit Hold'em $2,300 + 200
Feb 8 - 11, 2011 Grand Event - No Limit Hold'em $820 + 80
Feb 10, 2011 6-Max No Limit Hold'em Deepstack $500 + 50
Feb 11, 2011 6-Max Pot Limit Omaha $500 + 50
Feb 11, 2011 Ladies No Limit Hold'em $150 + 10

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Artem Kobylynskyi $60,150
2nd Vitaliy Volov $42,300
3rd David Algari $27,000
4th Evgeniy Smal $18,000
5th Oleg Gaisyuk $13,660
6th Denys Drobyna $11,460
7th Nikolay Chorniy $9,550
8th Igor Yaroshevskyy $8,180
9th Giorgy Kitasashvily $6,820
10th Yuri Dobronravov $5,590
11th Oleg Lobur $5,590
12th Demydenko Mykhailo $5,590
13th Yuri Annenkov $4,370
14th Dmitry Amiryan $4,370
15th Alexey Sitnichenko $4,370
16th Artem Babahanyan $3,140
17th Igor Gelman $3,140
18th Sergei Pevzner $3,140
19th Andrey Kazakevich $2,300
20th Anton Epishin $2,300
21st Mihayil Shevchuk $2,300
22nd Yuri Zdanovskiy $2,300
23rd Roman Reshetnik $2,300
24th Sergei Altbregin $2,300
25th Viktor Gerasymenko $2,300
26th Oleg Lipkin $1,600
27th Samoylenko Dmitriy $1,600
28th Sergey Rybachenko $1,600
29th Andrey Medvedev $1,600
30th Vitaliy Menyajlenko $1,600
31st Vladislav Zguba $1,600
32nd Andrey Zadorojnyi $1,600
33rd Konstantin Moskalenko $1,300
34th Zaev Egor $1,300
35th Alexander Nemcov $1,300
36th Dmitriy Savchenko $1,300
37th Artem Rohnov $1,300
38th Sergiy Lyahov $1,300
39th Yevheniia Bereziuk $1,300