Tournament Information

Date: Aug 5 - 14, 2011
Venue: Chernoe More Privoz Hotel Odessa, Ukraine
Event: No Limit Hold'em - Main Event (Aug 8 - 11, 2011)
Buy-in: $2,300
Prize: $535,000
Entries: 214

Other Events

Aug 5, 2011 No Limit Hold'em - Warm-Up $25
Aug 6, 2011 No Limit Hold'em - KO $400
Aug 7, 2011 No Limit Hold'em - RPT Motors Event $200
Aug 8 - 11, 2011 RUPT No Limit Hold'em - Main Event $2,300
Aug 9, 2011 No Limit Hold'em - Crazy Bounty $550
Aug 10 - 14, 2011 No Limit Hold'em - Grand Event $820
Aug 11, 2011 Omaha 8 Max $500
Aug 12, 2011 No Limit Hold'em - 7 Max $777
Aug 13, 2011 No Limit Hold'em - One Plus One $400
Aug 14, 2011 No Limit Hold'em - 6 Max $300

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Fedor Zapsha $120,000
2nd Dmitry Klemeshev $83,000
3rd Valentyn Shabelnyk $55,300
4th Aybek Lekerov $37,200
5th Alexander Kovalev $27,654
6th Igor Yaroshevskyy $20,000
7th Maksim Skvortsov $14,800
8th Alexandr Flyantikov $11,200
9th Sergei Pevzner $9,080
10th Oleksii Kovalchuk $7,000
11th Yury Gulyy $7,000
12th Ivan Druca $7,000
13th Petr Bartagov $6,000
14th Aleksey Veselov $6,000
15th Yuri S $6,000
16th Enver Abduraimov $6,000
17th Eduard Davoyan $5,200
18th Andrey Nadelyuev $5,200
19th Ivan Luchkin $5,200
20th Maksim Skvortsov $5,200
21st Dmitry Boshenyatov $5,200
22nd Vlad Nasikovsky $4,700
23rd Pavel Nikolaev $4,700
24th Dmitry Gromov $4,700
25th Stanislav Petriv $4,700
26th Andrey Bereza $4,700
27th Tuzari Dzukaev $4,700