Tournament Information

Date: Feb 27 - Mar 5, 2012
Venue: Khreschatyk Club Kiev, Ukraine
Event: No Limit Hold'em - Ukrainian-Russian Tour Cup (Feb 28 - Mar 2, 2012)
Buy-in: $450 + $50
Prize: $121,784
Entries: 279

Other Events

Feb 28 - Mar 2, 2012 No Limit Hold'em - Ukrainian-Russian Tour Cup $450 + 50
Feb 29, 2012 No Limit Hold'em - 8 Max Turbo $100 + 10
Mar 1, 2012 No Limit Hold'em - 6 Max $250 + 25
Mar 2 - 5, 2012 No Limit Hold'em - URT Battle $910 + 90
Mar 3, 2012 No Limit Hold'em - Rebuy $25 + 3
Mar 3, 2012 No Limit Hold'em - Turbo $100 + 10
Mar 4, 2012 No Limit Hold'em - Mega Bounty $200 + 20
Mar 5, 2012 No Limit Hold'em - Deepstack Turbo $300 + 30

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Sergey Tamrazov $18,964
2nd Igor Glushko $18,960
3rd Abdul Guseinov $18,960
4th Gary Gelman $18,960
5th Andrey Bereza $7,920
6th Maxim Guba $6,210
7th Yuriy Nasikovskiy $4,750
8th Nikolay Malkov $3,530
9th Fedor Gatsko $2,680
10th Igor Rybakov $2,190
11th Alexey Chvilev $2,070
12th Andrey Lyubovetskiy $2,070
13th Vitaliy Surin $1,700
14th Nikolay Kolesnikov $1,700
15th Alexey Chinarev $1,700
16th Sergey Karpov $1,340
17th Demydenko Mykhailo $1,340
18th Vladimir Pravka $1,340
19th Alexandr Flyantikov $1,100
20th Ilya Petrov $1,100
21st Boris Rozhanovskiy $1,100
22nd Andrey Pisotskiy $1,100
23rd Anton Kutsenko $1,100