Tournament Information

Date: Jan 22 - 31, 2013
Venue: Rus Hotel Kiev, Ukraine
Event: No Limit Hold'em - Deepstack KO (Jan 28, 2013)
Buy-in: 460 + 40
Prize: 41,500
Entries: 83

Other Events

Jan 22, 2013 No Limit Hold'em Bounty - Ukraine Championships €230 + 20
Jan 23 - 26, 2013 No Limit Hold'em - ESPT Event €500 + 50
Jan 24, 2013 No Limit Hold'em (Cancelled) €25
Jan 25, 2013 Chinese Poker Championship €400 + 40
Jan 26 - 29, 2013 RUPT No Limit Hold'em - Main Event €1,550 + 150
Jan 27, 2013 No Limit Hold'em (Cancelled) €50
Jan 28, 2013 No Limit Hold'em - Deepstack KO €460 + 40
Jan 29 - 30, 2013 No Limit Hold'em - Lebanese Championships (Cancelled) €2,750 + 250
Jan 30 - 31, 2013 No Limit Hold'em - Grand Event €550 + 50
Jan 29, 2013 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - KO €370 + 30

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Dmitry Nemirovsky $7,396 €5,555
2nd Andrey Zhukov $4,820 €3,620
3rd Filippo Candio $3,462 €2,600
4th Leonid Logunov $2,663 €2,000
5th Fedor Gatsko $1,997 €1,500
6th Vasiliy Arzhannikov $1,479 €1,111
7th Nikita Chubarov $1,105 €830
8th Yaroslav Barvenko $865 €650
9th Igor Yaroshevskyy $865 €650