Tournament Information

Date: Jan 22 - 31, 2013
Venue: Rus Hotel Kiev, Ukraine
Event: No Limit Hold'em - Main Event (Jan 26 - 29, 2013)
Buy-in: 1,550 + 150
Prize: 299,197
Entries: 199

Other Events

Jan 22, 2013 No Limit Hold'em Bounty - Ukraine Championships €230 + 20
Jan 23 - 26, 2013 No Limit Hold'em - ESPT Event €500 + 50
Jan 24, 2013 No Limit Hold'em (Cancelled) €25
Jan 25, 2013 Chinese Poker Championship €400 + 40
Jan 26 - 29, 2013 RUPT No Limit Hold'em - Main Event €1,550 + 150
Jan 27, 2013 No Limit Hold'em (Cancelled) €50
Jan 28, 2013 No Limit Hold'em - Deepstack KO €460 + 40
Jan 29 - 30, 2013 No Limit Hold'em - Lebanese Championships (Cancelled) €2,750 + 250
Jan 30 - 31, 2013 No Limit Hold'em - Grand Event €550 + 50
Jan 29, 2013 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - KO €370 + 30

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Kiryl Radzivonau $99,862 €75,000
2nd Irakli Chachanidze $66,574 €50,000
3rd Ivan Sheptytskyi $46,602 €35,000
4th Giorgy Kitasashvily $33,287 €25,000
5th Tevdore Phkhovelishvili $26,630 €20,000
6th Denis Kipnis $19,972 €15,000
7th Andrey Nadelyuev $13,315 €10,000
8th Baatr Basanov $10,652 €8,000
9th Aleksey Babarykin $7,989 €6,000
10th Andrea Dato $6,657 €5,000
11th Aleksey Veselov $6,657 €5,000
12th Anton Smirnov $6,657 €5,000
13th Maksim Yerakhavets $5,326 €4,000
14th Levan Karamanishvili $5,326 €4,000
15th Sergey Bobkovich $5,326 €4,000
16th Vladimir Alekseev $4,527 €3,400
17th Vitaliy Volov $4,527 €3,400
18th Nikolay Kalinkin $4,527 €3,400
19th Dmitriy Medvedev $3,994 €3,000
20th Sergey Prostakov $3,994 €3,000
21st Vjacheslav Kovalev $3,994 €3,000
22nd Konstantin Shulga $3,994 €3,000
23rd Dmitro Terebilo $3,994 €3,000
24th Alexey Pak $3,994 €3,000