Tournament Information

Date: Aug 4 - 11, 2013
Venue: Chernoe More Privoz Hotel Odessa, Ukraine
Event: King of Hold'em Event (Aug 5 - 7, 2013)
Buy-in: 500 + 50
Prize: 88,550
Entries: 161

Other Events

Aug 4, 2013 No Limit Hold'em - 8 Max €30 + 5
Aug 4 - 5, 2013 No Limit Hold'em - Ukraine Championship Bounty €230 + 20
Aug 5, 2013 No Limit Hold'em - Classic Freezeout €25 + 5
Aug 5 - 7, 2013 King of Hold'em Event €500 + 50
Aug 6, 2013 No Limit Hold'em - 8 Max KO II €25 + 5
Aug 6, 2013 Pot Limit Omaha - 8 Max KO I €300 + 20
Aug 7, 2013 Pot Limit Omaha €25 + 5
Aug 7 - 11, 2013 RUPT Main Event €1,550 + 150
Aug 8, 2013 No Limit Hold'em - 7 Max €30 + 5
Aug 9, 2013 No Limit Hold'em - One Plus One €25
Aug 9 - 10, 2013 Grand Event €700 + 70
Aug 10, 2013 No Limit Hold'em - Big Knockout €30 + 5
Aug 10 - 11, 2013 Under Pressure Event €400 + 40
Aug 11, 2013 SPT 50/50 - Pre Stage €200 + 20

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Oleg Ivochkin $26,558 €20,002
2nd Anton Tarasenko $17,626 €13,275
3rd Roman Khloptsev $12,441 €9,370
4th Vitaliy Sartakov $9,334 €7,030
5th Danil Zherdzitskii $7,050 €5,310
6th Sergey Veretennikov $4,979 €3,750
7th Kirill Alekseev $3,625 €2,730
8th Demis Vasilov $2,901 €2,185
9th Konstantin Urvantsev $2,490 €1,875
10th Ruslan Rogozhyn $2,280 €1,717
11th Dmitriy Novoselov $2,071 €1,560
12th Yuri Slastushenskiy $2,071 €1,560
13th Artur Sayyants-Koot $1,866 €1,405
14th Sergey Frolov $1,866 €1,405
15th Mikhail Barabash $1,706 €1,285
16th Gurgen Mkhitaryan $1,706 €1,285
17th Irakli Chachanidze $1,554 €1,170
18th Miron Obedin $1,554 €1,170