Tournament Information

Date: Aug 4 - 11, 2013
Venue: Chernoe More Privoz Hotel Odessa, Ukraine
Buy-in: 230 + 20
Prize: 68,750
Entries: 275

Other Events

Aug 4, 2013 No Limit Hold'em - 8 Max €30 + 5
Aug 4 - 5, 2013 No Limit Hold'em - Ukraine Championship Bounty €230 + 20
Aug 5, 2013 No Limit Hold'em - Classic Freezeout €25 + 5
Aug 5 - 7, 2013 King of Hold'em Event €500 + 50
Aug 6, 2013 No Limit Hold'em - 8 Max KO II €25 + 5
Aug 6, 2013 Pot Limit Omaha - 8 Max KO I €300 + 20
Aug 7, 2013 Pot Limit Omaha €25 + 5
Aug 7 - 11, 2013 RUPT Main Event €1,550 + 150
Aug 8, 2013 No Limit Hold'em - 7 Max €30 + 5
Aug 9, 2013 No Limit Hold'em - One Plus One €25
Aug 9 - 10, 2013 Grand Event €700 + 70
Aug 10, 2013 No Limit Hold'em - Big Knockout €30 + 5
Aug 10 - 11, 2013 Under Pressure Event €400 + 40
Aug 11, 2013 SPT 50/50 - Pre Stage €200 + 20

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Georgiy Dadeshkeliani $11,552 €8,700
2nd Sergey Chernov $8,126 €6,120
3rd Sergey Pakhomov $5,524 €4,160
4th Yuri Nazarov $3,678 €2,770
5th Aleksey Gorodnichev $2,297 €1,730
6th Alexander Pozdeev $1,593 €1,200
7th Evgeniy Strelkov $1,288 €970
8th Alexey Afanasyev $1,062 €800
9th Marat Garunov $929 €700
10th Evgeniy Kordelyan $823 €620
11th Sergey Tchekanin $690 €520
12th Alexander Avdoshenko $690 €520
13th Yuri Panin $690 €520
14th Anton Sivokon $690 €520
15th Nikolay Kraushenko $571 €430
16th Petr Shevtsov $571 €430
17th Vitaly Demyanenko $571 €430
18th Stanislav Halatenko $571 €430
19th Igor Nefedov $458 €345
20th Mikhail Simonenko $458 €345
21st Sergey Maksimov $458 €345
22nd Igor Untipov $458 €345
23rd Pavel Voroshilin $458 €345
24th Sergey Tretyak $458 €345
25th Andrey Kohno $458 €345
26th Denis Stoma $458 €345
27th Vitaliy Mosin $458 €345