Tournament Information

Date: Aug 1 - 12, 2014
Venue: Noah’s Ark Hotel and Spa Bafra, Northern Cyprus
Event: No Limit Hold'em #23 Main Event (Aug 9 - 12, 2014)
Buy-in: $1,350 + $150
Prize: $200,000
Entries: 331

Other Events

Aug 2, 2014 No Limit Hold'em #3 Turbo Deepstack $300 + 40
Aug 2 - 5, 2014 Russian Poker Tour Main Event #1 $500 + 50
Aug 3, 2014 No Limit Hold'em #5 Hyper Turbo Bounty $400 + 40
Aug 3 - 8, 2014 No Limit Holdem #7 Cyprus Open $100 + 20
Aug 4 - 5, 2014 NLH #10 Pure Ultimate Deepstack $1,000 + 100
Aug 5, 2014 NLH #12 Rolex Turkiye Poker Kupasi $400 + 60
Aug 6, 2014 No Limit Hold'em #13 Mix Max $500 + 50
Aug 7, 2014 No Limit Hold'em #16 Iron Man $1,000 + 100
Aug 8, 2014 No Limit Hold'em #21 Monster Event $500 + 50
Aug 8, 2014 No Limit Hold'em #17 Hyper Deepstack $500 + 50
Aug 9, 2014 NLH #27 6Max Ultra Deepstack $500 + 50
Aug 9 - 12, 2014 LPT No Limit Hold'em #23 Main Event $1,350 + 150
Aug 10, 2014 NLH #31 LPC High Roller $3,000 + 300
Aug 11, 2014 No Limit Hold'em #34 $100 + 20
Aug 12, 2014 No Limit Hold'em #37 Bounty $400 + 40

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Ahmet Ucali $87,000
2nd Mustafa Biz $80,000
3rd Maxim Panyak $46,200
4th Sergey Minaev $34,700
5th Vyacheslav Igin $28,600
6th Sevket Yildiz $24,100
7th Sergey Minaev $19,600
8th Igor Ovcharenko $15,100
9th Oleksii Khoroshenin $10,845
10th Mustafa Meryumoglu $7,400
11th Dmitry Grishin $7,400
12th Kiryl Radzivonau $7,400
13th Artur Gaynanov $5,900
14th Jorn Walthaus $5,900
15th Vyacheslav Stoyanov $5,900
16th Srda Milovic $4,700
17th Dmitrii Pashpekin $4,700
18th Alexandr Komarov $4,700
19th Heorhii Doroshev $3,700
20th Vyachesav Bondartsev $3,700
21st Nikolay Prokhorskiy $3,700
22nd Alexander Orlov $3,700
23rd Ivan Sheptytskyi $3,700
24th Said Kassis $3,700
25th Dmitriy Chernikov $3,700
26th Kiyak Kerem $3,700
27th Unknown Player $3,700