Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Jul 10 - 14, 2015
Venue: Hotel Victoria Olimp Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Super Knockout (Jul 20, 2015)
Buy-in: $120
Prize: $10,100
Entries: 97

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Vitaliy Kireev $1,780
2nd Yana Scherbuk $1,185
3rd Grigory Korepanov $950
4th Aleksandr Davydov $700
5th Nikita Volod'ko $445
6th Vladislav Kalantar $715
7th Sergey Zaharich $345
8th Galitsa Aleksandr $245
9th Illia Ivanov $250
10th Vladislav Chepelev $150
11th Arsenii Svitelskii $365
12th Mihail Frolov $310
13th Maryna Khatskevich $150
14th Valeriy Hramushin $160
15th Yuriy Dzhenzhera $160
16th Sergey Levin $55
17th Andrey Maslovskiy $110
18th Dzmitry Budai $270
19th Suren Sayan $55
20th Vitaliy Monahov $55
21st Andrei Verbouski $55
22nd Andrey Kunitskiy $110
23rd Anatoliy "Dykalis" Zyrin $55
24th Viktor Stukachev $270
25th Vladimir Zhigarev $160
26th Andrey Vavulo $55
27th Sergey Zhebrakov $55
28th Alexey Krasnov $55
29th Evgeniy Leonidov $55
30th Mikalai Vaskaboinikau $160
31st "Anonymous" Unknown $55
32nd Vitaliy Radkov $55
33rd Denis Shrubok $55
34th Nikolay Korobkin $215
35th Evgeniy Plahutin $55
36th Andrey Balakshin $55
37th Aleksandr Kalach $55
38th Vasiliy Shvarev $55