Tournament Information

Date: Nov 14 - 22, 2015
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em Grand Flight Event (Nov 14 - 16, 2015)
Buy-in: $50
Prize: $33,586
Entries: 278

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Viacheslav Svyshchov $7,285
2nd Oleg Zalesov $5,221
3rd Vladimir Ovcharov $3,946
4th Maksim Chudakov $2,939
5th Maksim Savastsin $2,072
6th Igor Cherkasov $1,679
7th Dmitriy Stelmak $1,343
8th Jacques Torbey $1,089
9th Nikita Bochkin $943
10th Andrey Pateychuk $803
11th Vitaly Khan $703
12th Raman Afanasenka $703
13th Azamat Yangirov $614
14th Alexandr Nesterov $614
15th Siarhei Drahun $614
16th Mykhailo Kedrouski $534
17th Sergey Albitskiy $534
18th Khazret Khupov $534
19th Mark Kovalev $472
20th Yuri Akulenko $472
21st Rustamkhoja Tillayev $472