Tournament Information

Date: Nov 14 - 22, 2015
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em Russian Poker Open (Nov 15 - 17, 2015)
Buy-in: $500
Prize: $116,155
Entries: 267

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Konstantin Kostyakov $28,858
2nd Dzianis Huryn $19,278
3rd Andrei Kaliuta $14,118
4th Aliaksandr Hirs $10,582
5th Maksim Veselov $7,849
6th Oleksandr Pustovyi $5,456
7th Oleg Zalesov $3,651
8th Aleksandr Merzhvinskii $2,623
9th Roman Terentev $2,039
10th Chulpan Garaev $2,039
11th Yury Masliankou $1,623
12th Konstantin Goncharov $1,623
13th Anton Smirnov $1,352
14th Stanislav Andranovich $1,352
15th Vitaly Lunkin $1,352
16th Oleg Pavlyuchuk $1,150
17th Valentyn Smilenko $1,150
18th Arsen Bzinaev $1,150
19th "Anonymous" Unknown $990
20th Stepan Shiganyan $990
21st Vladimir Igoshchin $990
22nd Asylan Bakhitov $990
23rd Sergey Gorkovenko $990
24th Roman Zhuravlev $990
25th Nikolay Kharitonov $990
26th Oleg Chesnokov $990
27th Ravil Gumerov $990