Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Apr 29 - May 6, 2016
Venue: Hotel Victoria Olimp Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em BPT Poker Classic (May 5, 2016)
Buy-in: $75
Prize: $8,295
Entries: 130

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Yauheni Sheinin $1,990
2nd Pavel Zyuzenkov $1,410
3rd Alexander Beresnev $995
4th Aleksei Ivanov $745
5th Vladimir Vorobyev $580
6th Yury Olkov $500
7th Boris Vinnichenko $415
8th Viktor Funikov $330
9th Vadim Korotkiy $250
10th Valentin Gosman $210
11th Aleksey Karpenko $210
12th Igor Nikolskiy $165
13th Dmitriy Voznesenskiy $165
14th Aleksandr Nikolaev $165
15th Tentevitskiy Sergey $165