Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Jan 8 - 18, 2016
Venue: Hotel Victoria Olimp Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Grand Event (Jan 8 - 11, 2016)
Buy-in: $125
Prize: $41,185
Entries: 403

Other Events

Jan 8, 2016 Chinese Poker 3-Max $170
Jan 8 - 11, 2016 No Limit Hold'em - Grand Event $125
Jan 10, 2016 No Limit Hold'em - Turbo Deep Stack Series $50
Jan 11 - 13, 2016 No Limit Hold'em - High Roller $390
Jan 12, 2016 Pot Limit Omaha $165
Jan 13, 2016 No Limit Hold'em BPT Poker Classic $65
Jan 13 - 14, 2016 No limit Hold'em - Super High Rollers Cup $610
Jan 14, 2016 No limit Hold'em -Eskalator $85
Jan 15, 2016 Chinese Poker Heads Up $65
Jan 15 - 18, 2016 TBPT No Limit Hold'em Main Event $280
Jan 16, 2016 Pot Limit Omaha Hi/Lo $165
Jan 17, 2016 No Limit Hold'em - Ultra Deep Stack Series $50
Jan 18, 2016 No Limit Hold'em - Super Knockout $125

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Vladimir Ferkaluk $7,000
2nd Dmitriy Sych $5,350
3rd Marat Dabogyants $3,910
4th Aleksey Kardashevich $2,880
5th Roman Shpakovskiy $2,470
6th Sergey Litvinov $2,060
7th Sergeev Andrey $1,650
8th Andrey Mazurenko $1,240
9th Igor Polyakov $1,030
10th Sergey Rodin $825
11th Igor Abelmasov $825
12th Evgeniy Najdich $825
13th Vladimir Turov $825
14th Sergey Kuznetsov $620
15th Pavel Gordon $620
16th Sergey Lukashov $620
17th Aleksandr Shkurov $620
18th Oleg Mikulich $620
19th Dmitriy Gnusaev $410
20th Anton Stepanyuk $410
21st Andrey Bubentsov $410
22nd Roman Yakovenko $410
23rd Andrey Gavrilov $410
24th Korney Damaskinskiy $410
25th Sergey Nolde $310
26th Eduard Moskal $310
27th Anton Chopko $310
28th Andrey Krupenich $310
29th Aleksey Chernak $310
30th Mihail Kiselev $310
31st Andrey Palutin $205
32nd Denis Belyatskiy $205
33rd Aleksandr Sytnik $205
34th Yauhen Shcharbinin $205
35th Nikolay Smetannikov $205
36th Ildar Sayfullin $205
37th Konstantin Kropachev $205
38th Ajkaz Parsadanyan $205
39th Aleksey Podrez $205
40th Anton Sivenkov $205
41st Andrey Orischenko $165
42nd Nikita Volod'ko $165
43rd Andrey Leonov $165
44th Denis Shrubok $165
45th Tentevitskiy Sergey $165