Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Nov 4 - 12, 2016
Venue: Hotel Victoria Olimp Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Main Event (Nov 4, 2016)
Buy-in: $275
Prize: $70,324
Entries: 290

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Aleksandr Nekrasov $14,065
2nd Oksana Mashina $10,549
3rd Pavel Gordon $7,384
4th Artem Litvinchuk $5,626
5th Viktor Savelyev $4,220
6th Sergey Pakhomov $3,516
7th Sergey Azovskiy $2,813
8th Igor Zhilinskiy $2,110
9th Ilia Karasin $1,758
10th Daniil Shalaev $1,407
11th Kirill Korobov $1,407
12th Igor Abelmasov $1,407
13th Fedor Algazin $1,407
14th Oleg Kashkan $1,055
15th Anastasiya Rudenok $1,055
16th Andrey Perevozov $1,055
17th Sergey Boyko $1,055
18th Aleksandr Plyatsok $1,055
19th Mihail Zajtsev $703
20th Evgeniy Leonidov $703
21st Filipp Kynin $703
22nd Irina Zheleznyak $703
23rd Aleksandr Klepikov $703
24th Konstantin Lichagin $703
25th Dzianis Klimovich $527
26th Yauheni Sheinin $527
27th Nikita Volod'ko $527
28th Vyacheslav Potemkin $527
29th Sergey Gulyagin $527
30th Ilya Gulevich $527