Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Nov 4 - 12, 2016
Venue: Hotel Victoria Olimp Minsk, Belarus
Buy-in: $125
Prize: $29,786
Entries: 276

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Dzmitriy Sidorko $5,957
2nd Vladimir Doroshkevich $4,468
3rd Sergey Kuznetsov $3,127
4th Roman Nikulin $2,383
5th Pavel Surkov $1,787
6th Oleg Petrovich $1,489
7th Vyacheslav Nikulin $1,191
8th Damirel Sulejmanov $894
9th Semen Agrafenin $745
10th Sergey Semeniy $596
11th Makeich Dmitriy $596
12th Nikita Volod'ko $596
13th Maksim Murzich $596
14th Vitaliy Tatsenko $447
15th Vladimir Anoshko $447
16th Andrey Spirin $447
17th Aleksandr Sazhinov $447
18th Igor Gerasimov $447
19th Sergey Pakhomov $298
20th Gennadiy Shmagilev $298
21st Anastasiya Rudenok $298
22nd Maksim Mikhailov $298
23rd Aleksey Smolkin $298
24th Oleg Konovalov $298
25th Dmitriy Radomskiy $223
26th Irina Klychkova $223
27th Aleksandr Burtsev $223
28th Andrey Altyev $223
29th Ruslan Maiseyenka $223
30th Ilya Venskiy $223