Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Apr 29 - May 6, 2016
Venue: Hotel Victoria Olimp Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em Super Knockout (May 9, 2016)
Buy-in: $130
Prize: $6,570
Entries: 58

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Egor Podolyako $1,500
2nd Sergey Chemrukov $990
3rd Roman Gornyy $880
4th Matvey Ohremchuk $440
5th Vyacheslav Novoselov $650
6th Sergey Belyavtsev $265
7th Andrey Pirozhkov $390
8th Evgeniy Maslyuk $105
9th Oleg Shalaumov $50
10th Andrey Trubchik $160
11th Aliaksandr Shylko $50
12th Aleksey Sokolov $50
13th Aleksey Karpenko $50
14th Andrey Eliseev $105
15th Pavel Zyuzenkov $105
16th Arseniy Voskresenskiy $50
17th Kirill Denisenko $105
18th Ilya Gulevich $105
19th Denis Plisko $105
20th Evgeny Polonsky $160
21st Andrian Muntyanu $105
22nd Nikolay Yakut $50
23rd Evgeniy Leonidov $50
24th Ilya Tebyrtsa $50