Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Jul 9 - 18, 2016
Venue: Hotel Victoria Olimp Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Super Knockout (Jul 18, 2016)
Buy-in: $125
Prize: $10,685
Entries: 99

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Alexey Antokhin $2,000
2nd Dmitriy Ulyanko $1,545
3rd Aleksandr Plyatsok $995
4th Sergey Tachaev $725
5th Vardan Mhitaryan $710
6th Valeriy Yaskevich $495
7th Aleksandr Velichko $485
8th Anton Pivovarov $430
9th Anton Osovskiy $270
10th Vyacheslav Potemkin $265
11th Alexey Kolchin $315
12th David Arutyunyan $150
13th Vyacheslav Novoselov $250
14th Mikalai Ramaniuk $50
15th Danila Cherny $150
16th Danila Kuznetsov $50
17th Aleksey Safronov $50
18th Vyacheslav Kosovets $100
19th Aleksandr Grin $50
20th Andrei Budykin $50
21st Sergey Pakhomov $100
22nd Karpov Aleksey $100
23rd Bychkov Viktor $200
24th Gennadiy Kalikin $250
25th Aleksei Ivanov $50
26th Mihail Minko $150
27th Unknown Player $100
28th Aleksandr Strukov $50
29th Aleksandr Viktorov $150
30th Ilya Rutskiy $100
31st Aleksey Skuratovskiy $50
32nd Denis Aksenov $50
33rd Dmitriy Sudibor $50
34th Vladimir Stankevich $50
35th Viktor Kobzev $50
36th Pavel Tkachev $50