Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Apr 29 - May 6, 2016
Venue: Hotel Victoria Olimp Minsk, Belarus
Buy-in: $50
Prize: $6,270
Entries: 151

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Dmitriy Gudz $1,525
2nd Gleb Obuhovskiy $1,145
3rd Andrey Utin $765
4th Vladimir Vydritskiy $570
5th Evgeniy Trapeznikov $445
6th Yuriy Zheleznyak $315
7th Sergey Sablin $255
8th Nikolay Babushkin $190
9th Pavel Alekseev $160
10th Konstantin Avseenkov $125
11th Denis Naumenko $125
12th Andrey Pirozhkov $125
13th Alexey Antokhin $125
14th Vyacheslav Novoselov $95
15th Aleksandr Rozinov $95
16th Aliya Shigapova $95
17th Vadim Kersanov $95
18th Anna Okushko $95