Tournament Information

Date: Dec 1 - 11, 2016
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Buy-in: $990
Prize: $136,059
Entries: 158

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Nikita Bochkin $35,026
2nd Dmitriy Devyatov $24,103
3rd Sergey Pakhomov $17,436
4th Vitaliy Volov $12,847
5th Georgiy Chumakov $9,564
6th Ilia Barkov $7,334
7th Anton Melnikov $5,488
8th Ruslan Miskhodzhev $4,103
9th Jenya Gavrilovich $3,283
10th Sergey Zhbanov $2,718
11th Nikita Myshkin $2,334
12th Konstantin Kostyakov $2,334
13th Serhiy Blyznyuk $2,052
14th Andrey Solovyev $2,052
15th Oleg Polyakov $1,795
16th Valeriy Kryukov $1,795
17th Dmitriy Shutenko $1,795