Tournament Information

Date: Jun 14 - 23, 2016
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - RPT300 (Jun 14 - 17, 2016)
Buy-in: $330
Prize: $121,269
Entries: 347

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Denis Aksenov $50,000
2nd Vitaliy Polikarpov $22,052
3rd Pavel Hordan $12,893
4th Oleg Betin $7,219
5th Alexey Kolchin $4,031
6th Sergey Matveev $3,000
7th Jenya Gavrilovich $2,425
8th Vitaliy Oblasov $1,959
9th Oleg Mezentsev $1,547
10th Evgeny Polonsky $1,180
11th Sergey Chernickin $965
12th Amer Dababnekh $965
13th Aliaksei Veselov $775
14th Semen Agrafenin $775
15th Dmitrij Pronko $775
16th Azamat Astakhov $636
17th Bochkarev Konstantin $636
18th Andrey Bondarenko $636
19th Viktor Shegay $544
20th Nikita Volod'ko $544
21st Sergey Baransky $544
22nd Kiril Kuzmenko $544
23rd David Berlin $544
24th Anna Evdokimova $544
25th Maksim Bukreev $544
26th Vyacheslav Serkutyev $544
27th Vladislav Gladkovskiy $544
28th Aleksandr Ayrapetyan $488
29th Denis Kirilov $488
30th Dmitriy Panasyuk $488
31st Viktor Romanov $488
32nd Nikolay Yakut $488
33rd Leonid Pavlov $488
34th Nikolay Tritenko $488
35th Andrey Nikitinskiy $488